| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HØGSET

 


 

 

 

Lars Pedersen f. ca 1679 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Birte Gundersdatter f. ca 1685 og 2. gang med Ingeborg Gulichsdatter f. 1710.

 

 

Lars Pedersen, født ca 1679 på Høgset i Siljan,[1] død 1742 på Høgset i Siljan,[2],[3] gravlagt 20.09.1742 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Peder Ingebretsen og Ingeborg Toresdatter på Høgset.

 

Han overtok som bruker på en del av Høgset i Siljan etter sin far. Gården ble etter hans far delt i to.

 

Han nevnes i 1723 som bruker sammen med sin bror Vetle.

 

Matrikkelen 1723

Høyset - Oppsittere: Lars, Vetle - Skyld 6 huder

 

Han ble enkemann i 1727 og giftet seg 2. gang i 1735.

 

Trol. 20/7-1735 i Slemdal. Copul. 25/9-1735.

Enchemand, Lars Pedersøn Høchset og Ingeborg Gullichsd.

Caut: Ingebret Bratsberg, Tolf Tufte fra Gjerpen.

 

Geheim Raad Adeler eide gården i 1723. (Cort Adeler hadde kjøpt Gjerpen prosi sitt jordgods av kongen i 1668). Jordgodset til Gjerpen prosti ble solgt av Adelers arvingeri 1735. Peder Christensen i Skien kjøpte, blant annet, Høgset 6 huder av dem i 1735.

 

Vi ser at Lars Pedersen og hans bror Vetle Pedersen fikk skjøte i 1736 på gården Høgset. Dette med 3 huder til hver. De eide da hele gården, da den hadde en skyld på 6 huder. Det vises i skifte etter Lars og Vetle sin kone til et skjøte datert 12.04.1736, tinglyst 13.04.1736 fra prokurator Sr. Peder Christensen i Schien. Taksten var like kjøpesummen med 350 rd for hver del.

 

Han døde på Høgset i 1742 og vi ser ved skifte at han eide 3 huder i Høgset.

 

Gravlagt som "Lars Pedersøn Høchset 63 aar".

 

Det var skifte etter han i 1742. 

 

Bamble sorenskriveri, skifteprotokoll nr. I 4, 1741-1760
fol. 304b-305b / 16. november 1742 og 23. april 1743
Avdøde Lars Pedersen, Høysæt i Slemdals annex.
Mellom:
" Enka Ingeborg Gunlechsdr. og deres felles barn:
" Peder Larsen, 6 år.
" Knud Larsen, 2 år.
" Berthe Larsdatter, 4 år.
I tillegg var enken fruktsommelig med et foster. Da skiftet ble gjenopptatt 23. april 1743 var barnet født og hadde fått navnet Lisbeth Larsdatter.
Enkas lagverge var broren Arve Ougestad. For sønnene verget farbroren Vetle Høyset, og for dattera verget morbroren Niels Engelstad.
Avdøde hadde skjøte fra prokurator Sr. Peder Christensen i Schien, datert 12. april 1736, tinglyst 13., på 3 huder med bygsel [i Høgset] med påstående husbygninger og halvparten av den til hele gården beliggende skog og utrast. Taksten ble satt lik kjøpesummen på 350 rd.
Av løsøre nevnes ei sølvskje med flatt skaft og rundt blad med navnene Joen Ewensen og Aaste Lausdatter og årstallet 1674. En meget slitt sølvskje hadde initialene H.J.S.H.V.O.D. og årstallet 1683. Ei annen sølvskje hadde initialene J.H.S., M.C.D., O.R.S. og A.P.D og årstallet 1678.
Av jordegodset fikk enka utlagt 1 ½ hud. Hver sønn arvet 6 skinn, og hver datter arvet 3 skinn.
Brutto: 459-3-17
Netto: 427-1-22
(Ps Transkribert av Kristian Hunskaar. JO) (Tinglysningen av skjøtene 13.04.1736: Bamble sorenskriveri, Tingbok, 1735-1741, s. 35)

 

 

(1) Han giftet seg med1 Birte Gundersdatter, født ca 1685,1 død 1727 på Høgset i Siljan,1 gravlagt 09.03.1727 på Siljan kirkegård.[4]

 

Birte:

Hun gravlegges sammen med sin 14 årige datter Dorte i 1727 som "Laers Pedersøn Høysettis qvinde og datter Birthe Gundersdatter 42 aar 7 uger 3 dager, Daarthe Laersdatter 14 aar 8 uger 5 dager".

 

 

(2) Gift 25.09.1735 i Siljan kirke,[5] med1 Ingeborg Gulichsdatter, født 1710 på Risteigen i Rollag,[6] (datter av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter), døpt 20.07.1710 i Rollag,[7] død 1777 på Høgset i Siljan,[8] gravlagt 16.03.1777 på Siljan kirkegård.8

 

Ingeborg:

Hun kom fra Engelstad. Hun var født i Rollag, men hennes familie kom senere til Siljan.

 

Etter skifte etter hennes 1. ektemann eide hun 1 1/2 hud i gården Høgset.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1777 med Solve Mikkelsen og bodde videre på Høgset.

 

Gravlagt som "Ingebor Gullichsd. Høijset 67 aar".

 

 

 

I.    Dorte Larsdatter, (datter av Lars Pedersen og Birte Gundersdatter) født ca 1713 på Høgset i Siljan,1 død 1727 på Høgset i Siljan,1 gravlagt 03.03.1727 på Siljan kirkegård.4

      

       Hun gravlegges 14 år gammel sammen ned sin mor som "Daarthe Laersdatter 14 aar 8 uger 5 dager".

      

 

 

II.   Pernille Larsdatter, (datter av Lars Pedersen og Birte Gundersdatter) født 1718 på Høgset i Siljan,1 døpt 11.11.1718 i Siljan kirke,[9] død 1722 på Høgset i Siljan,[10] gravlagt 26.05.1722 på Siljan kirkegård.10

      

       Lars Pedersen Højset og Birthe Gundersdatter - Pernille

       Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Prestegården, assist: Karen Jacobsdatter Øfverbø, Birthe Nielsdatter, mandfaddere: Jacob Pedersen Prestegaarden, Vetlef Pedersen Højset.

      

       Hun gravlegges som " Laers Pedersøn Høysettis lille datter Pernille Laersdatter 4 aar 25 uger".

      

      

 

III. Peder Larsen, (sønn av Lars Pedersen og Birte Gundersdatter) født 1721 på Høgset i Siljan,1 døpt 02.02.1721 i Gjerpen kirke,4 død 1724 på Høgset i Siljan,10 gravlagt 06.01.1724 på Siljan kirkegård.10

      

       ved Gierpen fra Slemdahll, barnedaab, Laers Pedersen Høysæts og Berthe Gundersdatter ægte barn Peder

       Faddere: baaren af Madamme Twedt i Skien, Mademeselle Martha Corneliusdatter og Mons. Peder Christensen i Skien, Claus Nielsen, Ingebredt Pedersen Bradtsberg.

      

       Han ble døpt i Gjerpen, men dåpen ble ført i kirkeboken for Eidanger/Siljan.

      

       Han gravlegges som "Laers Pedersøn Høgsæts lille søn Peder 2 aar 40 uger 3 dager".

      

      

 

IV. Pernille Larsdatter, (datter av Lars Pedersen og Birte Gundersdatter) født 1723 på Høgset i Siljan,[11] døpt 25.07.1723 i Siljan kirke.11

      

       Laers Pedersen Høyset og Berthe Gundersdatter - Pernille

       Faddere: baaren af Margrethe Nielsdatter Høyset, Marthe Christensdatter Holte, Hellvig Pedersdatter Moeholt, Olle Solfvesen Øfrebøe, Christen Rasmusen.

      

      

 

V.   Peder Larsen, (sønn av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter) født 1736 på Høgset i Siljan,1 døpt 30.09.1736 i Siljan kirke,[12] konfirmert 08.09.1754 i Siljan kirke,[13] død 1803 på Høgset i Siljan,[14] gravlagt 08.04.1803 på Siljan kirkegård.14

      

       Lars Høchsettes ægte søn Nom. Peder

       Faddere: baaren af Vetle Høchsettes kone, Marthe Vetlesdatter, mandfaddere: Engelbret Bratsberg, Jens Folloug, Arve Gulichsen Engelstad.

      

       Han konfirmeres i Siljan i 1754 som "Per Larsen Højsæt 18 aar".

      

      

       Han giftet seg med[15] Ingeborg Aslaksdatter, født 1742 på Nordre Venstøp i Gjerpen,15 (datter av Aslak Gundersen og Karen Christiansdatter), døpt 14.10.1742 i Gjerpen kirke,15 død 30.08.1816 på Høgset i Siljan, gravlagt 22.09.1816 på Siljan kirkegård.[16]

      

       Se Høgset denne gården

 

 

      

VI. Berte Larsdatter, (datter av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter) født 1738 på Høgset i Siljan,1,[17] døpt 25.03.1738 i Siljan kirke,16 død 1807 på Fossene i Hedrum.[18]

      

       Lars Høchset og Ingeborg Gulichsdatter - Berte

       Faddere: baaren af Knud Gonsholtes kone Helje Gulichsdatter, Anne Kielsdatter Ougestad, mandfaddere: Vetle Høchset, Niels Gulichsen Engelstad.

 

       Hun giftet seg i 1761.

 

       Trol. 21/6-1761 i Slemdal.

       Uk. Niels Michelsen Øvrebøe og Pigen Berthe Larsd. Højsæt.

       Caut: Christen Præstegaarden og Ole Øvrebøe.

 

       De bodde på Høgset i 1762:

       Andre husboende: Niels Michelsen og kone

 

       De nevnes på Askjem i Lardal fra 1763 til 1764. De flyttet så til Fossene i Hedrum.

 

       I folketellingen 1801 bodde hun som enke hos sønnen i Hedrum. Hun døde på Fossene i Hedrum i 1807.

 

      

       Forlovet 21.06.1761 i Siljan,5 gift 1761,5 med1 Nils Mikkelsen, født 1732 på Øverbø i Siljan,[19] (sønn av Mikkel Solvesen og Anne Eriksdatter), døpt 27.04.1732 i Siljan kirke,[20] død 1789 på Fossene i Hedrum.[21]

      

       Nils:

       Han kom fra Øverbø.

 

       Han ble nevnt i skifte etter søsteren i 1783 boende på gården Fossene i Hedrum.

 

 

      

VII. Knut Larsen, (sønn av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter) født 1740 på Høgset i Siljan,1,[22] døpt 20.11.1740 i Siljan kirke,21 konfirmert 03.09.1758 i Siljan kirke,[23] død 1786 på Høgset i Siljan,[24] gravlagt 06.08.1786 på Siljan kirkegård.23

      

       Lars Høchset og Ingeborg Gulichsdatter - Knud

       Faddere: baaren af Niels Engelstads kone Oste Olsdatter, Marte Vetlesdatter Høchset, mandfaddere: Vetle Høchset, Niels Gulichsen, Ole Gulichsen Engelstad.

      

       Konfirmert i 1758 som "Knud Larsen Højsæt 17 aar".

      

 

       Gift 30.09.1770 i Siljan kirke,5 med1 Helvig Arvesdatter, født 1750 på Austad i Siljan,[25] (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 06.12.1750 i Siljan kirke,24 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,[26] død 1785 på Høgset i Siljan,[27] gravlagt 17.04.1785 på Siljan kirkegård.23

      

       Se Høgset denne gården

 

 

 

VIII. Lisbet Larsdatter, (datter av Lars Pedersen og Ingeborg Gulichsdatter) født 1743 på Høgset i Siljan,1 døpt 21.04.1743 i Gjerpen kirke,[28] død 1743 på Høgset i Siljan,1 gravlagt 27.10.1743 på Siljan kirkegård.3

      

       Samme dag er også Lars Høysettes enke Ingeborg Gulichsdatters ægte datter døbt ved Gierpen kirke og kaldet Lisbet.

       Faddere ere indført i Gierpen kirkebog.                                                 

      

       Fra Gjerpen kirkebok: "Lars Højsets Lisbeth fra Slemdal. Test: Niels Grinj, Torcil Omot, Solve Bratsberg, Halvor Mos qde. Maren Tofte."

      

       Hun gravlegges som "Lars Hochsettes og Ingeborg Gulichsdatter ægte datter Lisbeth 6 maaneder".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[2]  I 1743 er konen nevnt som enke ved datteren Lisbeth sin dåp.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Alder ved død.

[7]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 1 (1708-1712), skannet av digitalarkivet, side 171.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 20.

[10]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 35.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 175.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 147.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 44.

[18]  Informasjon gitt av Kristian Hunskaar.

[19]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 2 av Jan W.Krohn-Holm. side 110.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 63.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[26]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[27]  Skifte etter henne selv.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 81.