| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I ØVERBØ I 

 


 

 

 

Ole Mikkelsen f. 1729 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Maren Hansdatter f. ca 1736 og 2. gang med Gunhild Svendsdatter f. 1748

 

 

 

Ole Mikkelsen, født 1729 på Øverbø i Siljan,[1] døpt 11.09.1729 i Siljan kirke,[2] død 1800 på Øverbø i Siljan,[3] gravlagt 02.11.1800 på Siljan kirkegård.3

Han var sønn av Mikkel Solvesen og Anne Eriksdatter på Øverbø.

 

Ole giftet seg 1. gang i 1754.

 

Trol. 8/9-1754 i Slemdal. Copul. 29/9-1754.

Ole Michelsen Øvrebøe og Maren Hansd.

Caut: Jacob Øvrebøe og Søren Ejed (Eiet).

 

Ole ble bruker på en del av Øverbø.

 

Han nevnes på Øverbø i 1762. Han var da bruker sammen med sitt søskenbarn Jacob Olsen.

 

Øverbø 1762:

Gaardsnavn: Øvrebøe

Eier: Propriatair gods, til Claus og Hans Nielsen i Laurvig

Mand og hustru: Jacob Øverbøe og kone, Ole Øverbøe og kone

Børn over 12 aar: Ole, Lars og Anun Jacobssønner

Piiger over 12 aar: Maria Christensdatter, Olea Torbiørnsdatter,

Kari Joensdatter, Maria Johannisdatter

Andre husboende: Michel Øverbøes Enke og Sønnen Bent Michelsen

 

Han giftet seg 2. gang i 1767.

 

Trol. 4/7-1767. Cop. 16/8-1767.

Enkemand Ole Michelsen Øvrebøe og p. Gunil Swensd. Ouestad.

Caut: Gullich Serkeland og Ole Jacobsen Øvrebøe.

 

Bosatt på Øverbø i 1782:

Øverbøe med Sandbræche, Gård, Ole og Søn Michel

 

Han ble nevnt i skifte etter søsteren i 1783 boende på gården Øverbø.

 

Han solgte i 1796 en del av Øverbø til sønnen Svend Olsen:

Skjøte paa 1 huud 7 ½ skind i Øverbø fra Ole Michelsen til Svend Olsen for 1000 rdl. Datert og tinglyst 02.09.1796  

Skjøte på Øverbø - løpenummer 530– senere Bnr.4 og Øverbø/skogstykke - løpenummer 533– senere Bnr.16 fra Ole Mikkelsen til Svend Olsen. Datert 19.09.1796, tingl. 02.09.1796

 

Ole døde på Øverbø i 1800.

 

Gravlagt som "Ole Michelsen Øverbøe 71 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 553a

Skifte 18. December 1801 efter afdøde Ole Michelsen Øverbøe i Slemdal Annex og Gierpen Tinglaug

Skiftet startet 30. Januari 1801 paa gaarden Øverbøe i Slemdal

Ole Michelsen, død - Gunnild Svendsdatter, enke

Barn:

1. Michel Olsen, død og efterladt sig 1 søn:

    a) Michel Michelsen, 15½ aar, er hiemme hos Stiffaderen Ole Nielsen Øverbøe.

       Formynder farbroderen1) Lars Ougestad.

2. Hans Olsen, paa gaarden Højseth i Slemdal.

3. Solve Olsen Præstegaarden.

4. Søren Olsen Øverbøe.

5. Erich Olsen Øvrebøe, 25 aar, er hiemme.

6. Mari Olsdatter, g.m. Lars Ougestad.

7. Anne Olsdatter, g.m. Lars Knudsen Højseth.

Enken tok til laugværge sønnen Hans Højseth.

Brutto: 592-0-6

Netto: 216-1-20.

 

 

(1) Gift 29.09.1754 i Siljan kirke,[4] med1 Maren Hansdatter, født ca 1736,[5] (datter av Hans Pedersen og Maren Knudsdatter), død 1766 på Øverbø i Siljan,[6] gravlagt 14.12.1766 på Siljan kirkegård.6

 

Maren:

Hun var datter av hammersmeden Hans Pedersen. Hans Pedersen var fadder for hennes førstefødte og hans sønn Peder Hansen var fadder til hennes barn i 1766.

 

Maren ble konfirmert i Siljan kirke 4. juli 1752 som "Maren Hansdatter ved Værket 16 aar".

 

Hun døde på Øverbø i 1766.

 

Gravlagt som "Maren Hansd. Øvrebøe 30 aar 20 uger".

 

 

(2) Gift 16.08.1767 i Siljan kirke,4 med1 Gunhild Svendsdatter, født 1748 på Austad i Siljan,[7] (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), døpt 20.10.1748 i Siljan kirke,[8] konfirmert 21.10.1764 i Siljan kirke,[9] død 08.08.1823 på Øverbø i Siljan, gravlagt 17.08.1823 på Siljan kirkegård.[10]

 

Gunhild:

Hun ble nevnt hos sønnen Svend på Øverbøe i 1801 som "Gunnild Svendsdtr., Husbondens moder, 51 år, Enke 1ste gang, Inderste".

 

Gunhild døde på Øverbø i 1823.

 

 

 

I.    Anne Olsdatter, (datter av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter) født 1755 på Øverbø i Siljan,1 døpt 16.02.1755 i Siljan kirke,[11] konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,[12] død 1772 på Øverbø i Siljan,1 gravlagt 29.11.1772 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Ole Øverbøes barn navnl. Anne                                                  

       Faddere: baaren af Jacob Øvrebøes kone, Gunild Nielsdatter, mandfaddere: Hans Pedersen Hammersmed, Solve Højsæt, Niels Michelsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert i 1771 som "Anne Olsdatter Øvrebøe 16".

      

       Gravlagt som "Anne Olsd. Øvrebø 18 aar".

      

 

 

II.   Mikkel Olsen, (sønn av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter) født 1757 på Øverbø i Siljan,1 døpt 27.02.1757 i Siljan kirke,[14] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,12 død 1785 på Øverbø i Siljan,[15] gravlagt 22.05.1785 på Siljan kirkegård.15

      

       Ole Øvrebøes barn navnl. Michel                                    

       Faddere: baaren af Jacob Auens kone, Ingeborg Nielsdatter, mandfaddere: Solve Højsæt, Per Højsæt, Niels Michelsen Øvrebøe.

      

       Konfirmert i 1772 som "Michel Olsen Øvrebøe 16".

      

      

       (1) Gift 23.09.1781 i Siljan kirke,1,4 med Helvig Svensdatter, født 1757,7 (datter av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), konfirmert 16.10.1774 i Siljan kirke,[16] død 1783 på Øverbø i Siljan,[17] gravlagt 09.11.1783 på Siljan kirkegård.17

      

      

       (2) Gift 29.07.1784 i Lardal,1,[18],[19] med Anne Jacobsdatter, født 1756 på Røsholt i Lardal,18,[20] (datter av Jacob Mathiasen og Anne Asbjørnsdatter).

      

       Se Øverbø denne gården

 

 

 

 

III. Hans Olsen, (sønn av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter) født 1759 på Øverbø i Siljan,1 døpt 27.05.1759 i Siljan kirke,[21] konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[22] død 1811 på Høgset i Siljan,1 gravlagt 03.02.1811 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Ole Øverbøes barn navnl. Hans                                                  

       Faddere: baaren af Jacob Auens kone, Birthe Larsdatter Højsæt, mandfaddere: Corporal Niels Øverbøe, Solve Højsæt, Bent Øverbøe.

      

       Konfirmert i 1775 som "Hans Olsen Øvrebøe 17".

      

      

       Gift 06.08.1786 i Siljan kirke,[24],4 med Karen Pedersdatter, født 1769 på Høgset i Siljan,[25] (datter av Peder Larsen og Ingeborg Aslaksdatter), døpt 29.10.1769 i Siljan kirke,25 konfirmert 22.05.1786 i Siljan kirke,[26] død 24.11.1842 i Høgset i Siljan, gravlagt 01.01.1843 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Se Høgset

 

 

      

IV. Mari Olsdatter, (datter av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter) født 1762 på Øverbø i Siljan,[28] død 1762 på Øverbø i Siljan,[29] gravlagt 21.03.1762 på Siljan kirkegård.29

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 28. februar 1762 finnes blant introduserte kvinner "Ole Øvrebøes" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Ole Øvrebøes b. Mari 6 uger".

      

 

 

V.   Maren Olsen, (datter av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter) født 1763 på Øverbø i Siljan,28 konfirmert 16.05.1779 i Siljan kirke,22 død 28.02.1832 på Austad i Siljan, gravlagt 31.12.1832 på Siljan kirkegård.[30]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 23. oktober 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ole Øverbøes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert i 1779 som "Mari Olsdatter Øvrebøe 16".

 

      

       Gift 27.07.1783 i Siljan kirke,1,4 med Lars Arvesen, født 1757 på Austad i Siljan,[31] (sønn av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 25.09.1757 i Siljan kirke,[32] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,12 død 22.09.1826 på Austad i Siljan, gravlagt 01.10.1826 på Siljan kirkegård.[33]

      

       Se Austad

 

 

      

VI. Solve Olsen, (sønn av Ole Mikkelsen og Maren Hansdatter) født 1766 på Øverbø i Siljan,1 døpt 28.09.1766 i Siljan kirke,[34] konfirmert 01.06.1783 i Siljan kirke,[35] død 06.03.1824 på Prestegården i Siljan, gravlagt 14.03.1824 på Siljan kirkegård.[36]

      

       Ole Michelsen Øvrebøe og k. Maren Hansdtr. Solve

       Faddere: 1.Karen Jacobsdtr. Sorbøe 2. Maria Johannesdtr. Øvrebø 3. Erich Michelsen Qvelle af Qvel-Sogn 4. Peder Hansen ved Værket 5. Lars Solvesen Høysæt.

      

       Han bleoppfostret på Høgset.

      

       Konfirmert i 1783 som "Solve Olsen p. Høysæt 16".

      

      

       (1) Gift 23.06.1799 i Siljan kirke,[37],4 med Karen Torsdatter, født 1768 på Kurstad i Lardal,[38],20 (datter av Tor Guttormsen og Gunild Borgersdatter), død ca 1805 på Prestegården i Siljan.

      

      

       (2) Gift 21.06.1807 i Siljan kirke,4 med Inger Jørgensdatter, født 1780 på Sørbø i Siljan,[39] (datter av Jørgen Christophersen og Kari Jacobsdatter), døpt 02.04.1780 i Siljan kirke,39 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,[40] død 1819 på Prestegården i Siljan.

      

      

       (3) Gift 25.03.1821 i Siljan kirke, med Gro Nilsdatter, født 1785 på Øvre Rød i Siljan,[41] (datter av Nils Knudsen og Guri Simonsdatter), døpt 12.06.1785 i Siljan kirke,41 konfirmert 08.12.1799 i Siljan kirke,[42] død 03.05.1825 på Prestegården i Siljan, gravlagt 15.05.1825 på Siljan kirkegård.36

      

       Se Prestegården

 

 

 

VII. Svend Olsen, (sønn av Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter) født 1770 i Øverbø i Siljan, døpt 11.05.1770 i Siljan kirke,[43] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,26 død 25.10.1841 på Øverbø i Siljan, gravlagt 01.01.1842 på Siljan kirkegård.[44]

      

       Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr. - Svend

       Faddere: 1. Marte Svensdtr. ibid 2. Sønne Erichsdtr. ibid 3. Ole Jacobsen ibid 4. Bent Michelsen ibid 5. Povel Aanesen ibid.

      

       Konfirmert som "Sven Olsen Øvrebøe 16".

      

      

       Gift 14.08.1796 i Siljan kirke,4,[45] med Ingeborg Pedersdatter, født 1772 på Høgset i Siljan,[46] (datter av Peder Larsen og Ingeborg Aslaksdatter), døpt 31.05.1772 i Siljan kirke,46 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,26 død 22.09.1819 på Øverbø i Siljan, gravlagt 10.10.1819 på Siljan kirkegård.[47]

      

       Se Øverbø denne gården

 

 

      

VIII. Anne Olsdatter, (datter av Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter) født 1773 på Øverbø i Siljan,[48] døpt 15.03.1773 i Siljan kirke,48 død 1774 på Øverbø i Siljan,13 gravlagt 27.03.1774 på Siljan kirkegård.13

      

       Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr. - Anne

       Faddere: 1. Marta Svensdtr. ibid 2. Kari Olsdtr. ibid 3. Bent Michelsen ibid 4. Lars Jacobsen ibid 5. Michel Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Anne Olsd. Øvrebøe 1 aar".

      

      

 

IX. NN Olsdatter, (datter av Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter) født 1775 på Øverbø i Siljan,[49] død 1775 på Øverbø i Siljan,49 gravlagt 23.04.1775 på Siljan kirkegård.[50]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1775 "Ole Michelsen Øvrebøes kone efter dødfødt P. B. introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Michels. Øverbøes dødfødte pige barn".

      

 

 

X.   Erich Olsen, (sønn av Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter) født 1776 på Øverbø i Siljan,[51] døpt 04.08.1776 i Siljan kirke,51 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[52] død 17.10.1846 på Åsen u/Øverbø i Siljan, gravlagt 28.12.1846 på Siljan kirkegård.[53]

      

       Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Swensdtr. - Eric

       Faddere: 1. Marie Swensdtr. ibid 2. Ingebor Christophersdtr. ibid 3. Nils Swensen Ouestad 4. Anun Jacobsen Øvrebøe 5. Michel Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Eric Olsen Øvrebøe 16".

      

       Bosatt hos sin bror Svend Olsen på Øverbøe i 1801 som " Erich Olsen, Husbondens broder, 25 år, Ugift, Nat. soldat".

      

      

       Gift 08.09.1811 i Siljan kirke,[54] med Maren Danielsdatter, født 1778 på Torsholt i Siljan,[55],[56] (datter av Daniel Kittelsen og Anne Larsdatter), døpt 26.07.1778 i Siljan kirke,55 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,52 død 19.06.1832 i Siljan, gravlagt 08.07.1832 på Siljan kirkegård.30

      

       Se Åsen u/Øverbø

 

 

 

XI. Anna Olsdatter, (datter av Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter) født 1779 på Øverbø i Siljan,[57] døpt 01.04.1779 i Siljan kirke,57 konfirmert 01.11.1795 i Siljan kirke,40 død 07.03.1859 på Høgset i Siljan, gravlagt 14.03.1859 på Siljan kirkegård.[58]

      

       Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr. - Anna

       Faddere: 1. Marta Svensdtr. ibid 2. Helwig Svensdtr. Ouestad 3. Ole Jacobsen Øvrebøe 4. Anun Jacobsen ibid 5. Michel Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Anne Olsdatter Øvrebøe 15".

      

            

       Gift 12.06.1796 i Siljan kirke,4 med Lars Knutsen, født 1772 på Høgset i Siljan,48 (sønn av Knut Larsen og Helvig Arvesdatter), døpt 29.11.1772 i Siljan kirke,48 konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,26 død 04.06.1845 på Høgset i Siljan, gravlagt 29.06.1845 på Siljan kirkegård.[59]

      

      Se Høgset

 

 

      

XII. Taran Olsdatter, (datter av Ole Mikkelsen og Gunhild Svendsdatter) født 1783 på Øverbø i Siljan,[60] døpt 27.07.1783 i hjemmet,60 død 1793 på Øverbø i Siljan,[61] gravlagt 01.07.1793 på Siljan kirkegård.61

      

       Ole Michelsen Øvrebøe og k. Gunil Svensdtr. - Tharan

       Faddere: 1. Elen Mathisdtr. ibid 2. Helvig Svensdtr. ibid 3. Ole Jacobsen ibid 4. Michel Olsen ibid 5. Hans Olsen ibid.

       Merknad: hiemmedøbt.

      

       Gravlagt som "Tharan Olsd. Øvrebøe 10 aar".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 333.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[7]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 162.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 135.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[12]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[18]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 873.

[19]  Kirkebok for Lardal Ministerialbok nr. 4 (1733-1815), skannet av digitalarkivet, side 82.

[20]  1801 tellingen.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 193.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[24]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 468.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 276.

[28]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[29]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 257.

[31]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 155.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.

[37]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 446.

[38]  Bygdebok for Lardal bind 2 (1993), gårdshistorie for Svarstad kirkesogn, av Gunnar Christie Wasberg, side 408.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[44]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 272.

[45]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 334.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[53]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 280.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[56]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 320.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 32.

[58]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 289.

[59]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 278.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.