| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOGSTAD ØVRE  

 


 

 

Jacob Jensen f. ca 1711 og Ingeborg Nilsdatter f. 1718 sin familie

 

 

 

Jacob Jensen, født ca 1711,[1] død 1783 på Hogstad i Siljan,[2] gravlagt 06.04.1783 på Siljan kirkegård.[3]

 

Jacob Jensen overtok bygselen på halvparten (1 hud 9 skinn) av Hogstad Øvre i 1735. Dette innebafattet også halvparten av en underliggende sag som Isach Olsen godvillig hadde avstået han, som det stod. (Bygselseddel dater 25.01.1735)

Ps. På bygselseddelen var det påført at Johannes Olsen overtok bygselen 06.11.1745. (Da hadde alt Jacob flyttet.) 

 

Han kom fra Hogstad da han giftet seg i 1741.

 

Trol. 29/1-1741 i Slemdal. Copul. 4/4-1741.

Jacob Jensøn Hochstad og Pigen Ingeborg Nielsd. Søland.

Caut: Michel Søland og Gunder Tormosrød.

 

Hans kone kom fra Sølland og de bodde der etter at de giftet seg. Fra 1753 døpte barn på bosatt på Hogstad. De hadde solgt gården Sølland i 1751, så de flyttet trolig til Hogstad rundt 1751.

 

Fra siden til Siljan Historielag:

Sølland i Siljan - Forfedrene til Peder Jakobsen og Karen Olava Edvardsdatter Sølland - Samlet av Gunvor og Hølje Bøen

I 1751 solgte Jakob Jensen Sølland garden Sølland søndre - 22 - til kanselliråd Herman Løvenskiold på Fossum, skjøtet er datert 15. mars 1751.

Dagen etter inngikk Herman Løvenskiold en leilendingskontrakt med Engvold Nilsen, der Engvold overtar som bruker på Sølland.

Etter dette blir kontrakten gjengitt i sin originale ordlyd.

 

Ps. Skjøte på 2 1/2 huud i Sølland fra Jacob Jensen til Løvenskiold i 1751:

Jacob Jensens skjøte til Løvenskiold på 2 ½ hud i Sølland Matnr.155 for 459 rd. Tingl. 03.04.1751

 

Han var fadder til Anders Hogstad og konen Anne Jensdatter sin sønn Jens i 1745. Anne kan ha vært hans søster. 

 

De flyttet til Hogstad Øvre og nevnes som oppsitter der i 1762. Isak Andersen, som også bodde der var i 1762, nevnes da som ugift og var 25 år. Han nevnes der bare som husboende og ikke bruker. Dermed var Jacob alene som oppsitter der i 1762.

 

Hogstad Øvre 1762:

Gaardsnavn: Hogstad øvre

Eier: Propriatair gods til Capitain Rask

Mand og hustru: Jacob Hogstad og kone

Børn over 12 aar: Jens Jacobsen, Helvig og Maria Jacobsdatter

Andre husboende: Isak Andersen

 

I 1782 nevnes han og sønnen Jens som brukere på hver sin del.

 

Han nevnes Hogstad Øvre i 1782:

Høgstad øvre - Jacob Jensen - bare oppgitt hovedperson

Høgstad øvre - Jens Jacobsen - bare oppgitt hovedperson

 

Jacob bodde på Hogstad Øvre til han døde der i 1783.

 

Gravlagt som "Jacob Jens. Hochstad 71 aar".

 

 

Gift 04.04.1741 i Siljan kirke,[4] med Ingeborg Nilsdatter, født 1718 på Sølland i Siljan,[5] (datter av Nils Jonsen og Hellie Olsdatter), døpt 28.08.1718 i Gjerpen kirke,5 død 1800 på Hogstad i Siljan,[6] gravlagt 06.04.1800 på Siljan kirkegård.6

 

Ingeborg:

Hun kom fra Sølland.

 

Gravlagt som "Ingebor Nielsdatter Hochstad 82 aar".

 

 

 

I.    Maria Jacobsdatter, født 1741 på Sølland i Siljan,[7] døpt 22.10.1741 i Siljan kirke,7 død 1747 på Sølland i Siljan,[8] gravlagt 21.11.1747 på Siljan kirkegård.8

      

       Jensen Sølands og Ingeborg Nielsdatter ægte datter Nom: Maria                                                         

       Faddere: baaren af Ole Søland kone Helge Olsdatter, Anne Nielsdatter, mandfaddere: Ole Søland, Abraham Nielsen ibid.

      

       Hun gravlegges som  "Jacob Sølands Datter Maria 6 aar".

      

 

II.   Helvig Jacobsdatter, født 1743 på Sølland i Siljan,2 døpt 26.05.1743 i Siljan kirke,[9] død 1814 på Skilbred i Siljan,[10] gravlagt 23.01.1814 på Siljan kirkegård.10

      

       Jacob Jensen Sølands og Ingeborg Nielsdatters ægte datter Nom. Helvig                                                        

       Faddere: baaren af Joen Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter Søland, mandfaddere: Joen Tosholt, Johannes Hochstad, Abraham Nielsen Søland.

      

      

       Gift 11.09.1768 i Siljan kirke,[11],4 med Ole Jonsen, født 1737 på Skilbred i Siljan,11 (sønn av Jon Bjørnsen og Karen Johannsdatter), døpt 29.09.1737 i Siljan kirke,[12] konfirmert 21.10.1759 i Siljan kirke,[13] død 1805 på Skilbred i Siljan,[14] gravlagt 01.09.1805 i Siljan kirkegård.14

      

       Se Skilbred

 

 

      

III. Jens Jacobsen, født 1744 på Sølland i Siljan,[15],[16] døpt 27.12.1744 i Siljan kirke,16 død 1801 på Hogstad i Siljan,15 gravlagt 01.01.1802 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Jacob Sølands og Ingeborg Nielsdatters ægte børn Tvillinger Nom. Jens                                                          

       Faddere: Det første baaren af Enken Helje Søland, Anne Nielsdatter, mandfaddere: Rasmus Tosholt, Johannes Hochstad, Niels Solverød.

      

      

       Gift 21.08.1774 i Siljan kirke,4 med15 Amborg Arvesdatter, født 1755 på Austad i Siljan,15 (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), døpt 04.05.1755 i Siljan kirke,[18] konfirmert 18.08.1771 i Siljan kirke,[19] død 23.11.1826 på Hogstad Øvre i Siljan, gravlagt 01.01.1827 på Siljan kirkegård.

      

       Se Hogstad Øvre denne gården

 

 

      

IV. Nils Jacobsen, født 1744 på Sølland i Siljan,16 døpt 27.12.1744 i Siljan kirke,16 død 1745 på Sølland i Siljan,8 gravlagt 24.01.1745 på Siljan kirkegård.8

      

       Jacob Sølands og Ingeborg Nielsdatters ægte børn Tvillinger Nom. Nils

       Faddere: Det andet baaren af Jon Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Dorthe Nielsdatter, mandfaddere: Michel Søland, Abraham Nielsen Søland.

      

       Gravlagt som "Jacob Sølands og Inger Nielsdatters liden søn Niels 1 maaned".

      

 

 

V.   Anne Jacobsdatter, født 1747 på Sølland i Siljan,15 døpt 06.08.1747 i Siljan kirke,[20] døpt 06.08.1747 i Siljan kirke, død 24.04.1818 i Island i Siljan, gravlagt 03.05.1818 i Siljan kirke.

 

       Jacob Søland og Ingeborg Nielsdatters datter Anne                                                      

       Faddere: baaren af Rasmus Tosholtes kone Inger Nielsdatter, Anne Nielsdatter Søland, mandfaddere: Joen Tosholt, Abraham Nielsen Søland.

      

      

       Gift 22.06.1766 i Siljan kirke,4 med[21] Erik Christensen, født 1736 på Island Vestre i Siljan,21 (sønn av Christen Eriksen og Maren Larsdatter), døpt 27.12.1736 i Siljan kirke,[22] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[23] død 1789 på Island i Siljan,[24] gravlagt 06.12.1789 på Siljan kirkegård.24

      

       Se Island

 

 

      

VI. Marie Jacobsdatter, født 1749 på Sølland i Siljan,[25],[26] døpt 14.09.1749 i Siljan kirke,26 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,19 død 1813 på Solverød i Siljan,[27] gravlagt 02.05.1813 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Jacob Søland og Ingeborg Nilsdatters datter Maria                                                       

       Faddere: baaren af Rolluf Hochstads kone Ingeborg Kittildsdatter, Inger Nielsdatter Tosholt, mandfaddere: Daniel Søntvedt, Ingvald Nielsen Søland.

      

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Maria Jacobsdatter Hochstad 16".

      

      

       Gift 21.10.1770 i Siljan kirke,27,4 med Abraham Olsen, født 1746 på Follaug i Gjerpen,27,[29] (sønn av Ole Andersen og Kirsten Jacobsdatter), døpt 25.12.1746 i Gjerpen kirke,29 død 24.11.1818 på Solverød i Siljan,27 gravlagt 10.01.1819 i Siljan.[30]

      

       Se Solverød

 

 

      

VII. Ingeborg Jacobsdatter, født 1751 på Sølland i Siljan,[31] døpt 27.12.1751 i Siljan kirke,31 konfirmert 22.02.1767 i Siljan kirke,19 død 13.12.1830 på Kiste i Siljan, gravlagt 19.12.1830 på Siljan kirkegård.

 

       Jacob Sølands barn Ingeborg                                          

       Faddere: baaren af Ingvold Grorøds kone, Knud Synstveds kone, mandfaddere: Ingevold Grorød, Per Nielsen Søland.

      

       Konfirmert i Siljan i 1767 som "Ingebor Jacobsdatter Hochstad 15".

 

      

       (1) Gift 05.07.1775 i Siljan kirke,19 med[32] Nils Svendsen, født 1753 på Austad i Siljan,[33],[34] (sønn av Svend Nilsen og Taran Henriksdatter), døpt 01.07.1753 i Siljan kirke,36 konfirmert 27.05.1769 i Siljan kirke,19 død 1785 på Austad i Siljan,[35] gravlagt 27.02.1785 på Siljan kirkegård.37

      

       Se Viken

 

      

       (2) Gift 27.12.1789 i Siljan kirke,4 med Nils Pedersen, født 1757 på Rød i Siljan,[36],[37] (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jensdatter), døpt 03.04.1757 i Siljan kirke,39 konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,19 død 24.05.1822 på Kiste Nordre i Siljan,[38] gravlagt 02.07.1822 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Se Kiste Nordre

 

 

      

VIII. Dorthe Jacobsdatter, født 1753 på Hogstad Øvre i Siljan,[40] døpt 28.12.1753 i Siljan kirke,[41] konfirmert 08.07.1770 i Siljan kirke,19 død 1793 på Island i Siljan,39 gravlagt 22.09.1793 på Siljan kirkegård.[42]

      

       Jacob Hogstads barn navnl. Dorthe                                            

       Faddere: baaren af Ingvold Sølands kone, Margrethe Olsdatter Kløverød, mandfaddere: Abraham og Ingvold Søland.

      

       Konfirmert som "Dorte Jacobsdatter Hochstad 16".

      

      

       Gift 15.07.1778 i Siljan kirke,4 med39 Nils Jacobsen, født 1756 på Island i Siljan,39 (sønn av Jacob Pedersen og Marthe Vetlesdatter), døpt 26.09.1756 i Siljan kirke,[43] konfirmert 03.10.1773 i Siljan kirke,19 død 1813 på Island i Siljan,39 gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.28

      

       Se Island

 

 

 

IX. Nils Jacobsen, født 1756 på Hogstad Øvre i Siljan,2 døpt 08.02.1756 i Siljan kirke,[44] konfirmert 20.09.1772 i Siljan kirke,19 død 29.08.1836 på Hogstad Øvre i Siljan,2 gravlagt 11.09.1836 på Siljan kirkegård.[45]

 

       Jacob Hogstads barn navnl. Niels                                                           

       Faddere: baaren af Johannes Grorøds kone, Aaste Olsdatter, mandfaddere: Johannes Grorød, Halvor Haagensen fra Scheen.

      

       Konfirmert i 1772 som "Nils Jacobsen Hochstad 17".

      

      

       Gift 02.09.1781 i Siljan kirke,4 med2 Margrethe Arvesdatter, født ca 1761 på Austad i Siljan,2,[46] (datter av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), konfirmert 09.11.1777 i Siljan kirke,[47] død 18.03.1829 på Hogstad Øvre i Siljan,2 gravlagt 06.04.1829 på Siljan kirkegård.[48]

      

       Se Hogstad øvre denne gården

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død

[2]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 587.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 19.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 82.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[11]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 489.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 194.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 588.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 105.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 186.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[19]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 125.

[21]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 555.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 35.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[25]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546, 587.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 141.

[27]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 546.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[29]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 149.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[32]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 165.

[33]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 171.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[36]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 104.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 185.

[38]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, 104.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 151.

[40]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 551.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 173.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[45]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 261.

[46]  1801 tellingen.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side157.