| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I MOHOLT

 


 

 

 

 

Anne Olsdatter f. 1738 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Simen Nilsen f. 1733 og 2. gang med Helge Jørgensen f. 1750.

 

 

 

Anne Olsdatter, født 1738 på Rød i Siljan,[1] døpt 09.11.1738 i Siljan kirke,[2] konfirmert 07.09.1755 i Siljan kirke,[3] død 1790 på Moholt i Siljan,[4] gravlagt 21.11.1790 på Siljan kirkegård.4

Hun var datter av Ole Olsen og Gunhild Pedersdatter på Rød.

 

Anne kom fra Rød da hun giftet seg 1. gang i 1767.

 

Trol. 24/5-1767. Vied 24/6-1767.

Uk. Simon Nilsen Moholt og Pigen Anne Olsd. Røe.

Caut: Jens Michels. og Peder Ols. Kiste

 

De ble brukere på Søndre Moholt.

 

Hun giftet seg 2. gang i 1774.

 

Trol. 9/4-1774. Cop. 19/6-1774.

Uk. og Soldat Helge Jørgens. Gonsholt og Enken Anne Olsd. Moholt.

Caut: Søren Jons. Moholt og Ole Bernts. Nabhoug

 

De nevnes på Moholt i 1782:

Moeholt med Næss og Naphoug Gård, Helge Jørgensen, bare oppgitt hovedperson

 

Anne døde på Moholt i 1790.

 

Gravlagt som "Anne Olsd. Moholt 51 aar 28 uger".

 

Moholt i Slemdal 30.3.1791 Sk.pr. 11, Fol. 560

Anne Olsdtr.

Etterlater seg 4 barn (fra  to ekteskap JO)

Barn:

1. Nils Simensen 20 år.

2. Ingeborg Simensd. g.m. Ole Ougestad.

3. Sidsel Helgesdtr. 15 år.

4. Marie Helgesdtr. 12 år.

Til kurator for Nils Simensen og formynder for Mari Helgesdatter blev indsat Peder Qvisla.

Formynder for datteren Sidsel Helgesdatter ble indsat farbror Hans Naphaug. (Farbror er her ment som onkel. Hans Naphaug var gift med farens søster. JO)

Bl. gjeld: Nils Simensens farsarv ca 40 rd. Sidsel Helgesd.’s farsarv 20-2-23. Mari Helgesd.’s farsarv 20-2-3.

Brutto: 115-2-8. Netto: 25-1-17.

 

 

(1) Gift 24.06.1767 i Siljan kirke,[5] med Simen Nilsen, født 1733 på Moholt i Siljan,[6] (sønn av Nils Simensen og Ingeborg Simensdatter), døpt 03.04.1733 i Siljan kirke,[7] død ca 1773 på Moholt i Siljan.[8]

 

Simen:

Han overtok bygselen på Søndre Moholt (1 hud 4 skinn) etter sin mor i 1759. Hun satt med bygselen fra hun ble enke i 1747. (Bygselseddel datert 30.10.1759)

 

Simen døde på Moholt ca 1773. Det var da skifte etter han.

 

Moholt i Slemdal 4.6.1773 Sk.pr. 7, Fol. 134b

Simon Nielsen død g. Anne Olsdtr.

Barn: 1. Niels Simonsen 12 år. 2. Ingeborg Simonsdatter 5 år.

Laugverge for enken Ole Rød.

Formyndere: Peder Qvislen og morbroder Peder Kiste.

Brt: 129-2-29. Net: 119-"-4

 

 

(2) Gift 19.06.1774 i Siljan kirke,5 med Helge Jørgensen, født 1750 på Gonsholt i Siljan,[9],[10] (sønn av Jørgen Jørgensen og Tora Helgesdatter), døpt 27.12.1750 i Siljan kirke,10 konfirmert 21.02.1768 i Siljan kirke,[11] død 1789 på Moholt i Siljan,[12] gravlagt 05.04.1789 på Siljan kirkegård.12

 

Helge:

Han kom fra Gonsholt Nordre.

 

Han fikk bygselen på Søndre Moholt (1 hud 4 skinn) da han giftet seg med enken der i 1774. (Bygselseddel datert 25.03.1774)

 

Helge døde på Moholt i 1789.

 

Gravlagt som "Helge Jørgens. Moholt 39 aar".

 

Moholt i Slemdal 17.6., 27.11.1789 Sk.pr. 11, Fol. 430

Helge Jørgensen død g. Anne Olsdtr.

Barn: 1. Sidsel Helgesdatter 13 år. 2. Mari Helgesdatter 11 år.

Laugverge for enken: enkens bror Ole Olsen Røe.

Formyndere: Hans Naphaug, Peder Qvisla.

Avdødes inst. fars- og morsarv: 12-3-2.

Brutto: 150-1-14. Netto: 82-0-12.

 

 

 

I.    Ingeborg Simensdatter, (datter av Simen Nilsen og Anne Olsdatter) født 1768 på Moholt i Siljan,[13] døpt 21.08.1768 i Siljan kirke,13 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[14] død 31.10.1834 på Austad i Siljan, gravlagt 21.12.1834 på Siljan kirkegård.[15]

      

       Simon Nilsen Moholt og k. Anna Olsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Karen Larsdtr. Moholt 2. Chirsten Olsdtr. Røe 3. Carl Nilsen ved Værket 4. Peder Hansen ibid 5. Peder  Pedersen Qvislen

      

       Konfirmert i 1784 som "Ingebor Simonsdatter Moholt 16".

      

            

       Gift 11.10.1789 i Siljan kirke,[16],5 med Ole Arvesen, født 1760 på Austad i Siljan,16 (sønn av Arve Gulliksen og Berthe Larsdatter), konfirmert 08.10.1775 i Siljan kirke,[17] død 01.01.1827 på Austad i Siljan, gravlagt 28.01.1827 på Siljan kirkegård.[18]

      

       Se Austad

            

 

      

II.   Nils Simensen, (sønn av Simen Nilsen og Anne Olsdatter) født 1771 på Moholt i Siljan,[19] døpt 13.10.1771 i hjemmet,19 konfirmert 02.09.1788 i Siljan kirke,[20] død 02.11.1822 på Moholt i Siljan, gravlagt 22.12.1822 på Siljan kirkegård.[21]

      

       Simon Nilsen  Moholt og k. Anne Olsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Kari Larsdtr. ibid 2. Kisten Olsdtr. Røe 3. Arne Erichsen Stier ved Fossum 4. Peder Olsen Kiste 5. Søren Jonsen Moholt.

       Merknad: Hiemmedøbt (af Søren Jonsen ibid)

      

       Konfirmert som "Nils Simonsen Moholt 17".

      

      

       Gift 13.07.1800 i Kvelde kirke,[22] med Lene Iversdatter, født 1779 på Auen i Hedrum,[23],[24] (datter av Ivar Isaksen og Karen Olsdatter), død 1813 på Moholt i Siljan,[25] gravlagt 19.12.1813 på Siljan kirkegård.25

      

       Se Moholt denne gården

 

 

      

III. Sissel Helgedatter, (datter av Helge Jørgensen og Anne Olsdatter) født 1774 på Moholt i Siljan,[26] døpt 01.01.1775 i Siljan kirke,26 død 1775 på Moholt i Siljan,[27] gravlagt 28.05.1775 på Siljan kirkegård.27

      

       Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr. - Sidsel

       Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Søren Jonsen Moholt 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Nils Pedersen Kiste.

      

       Gravlagt som "Sidsel Helgesd. Moholt 21 uger".

      

 

 

IV. Sissel Helgesdatter, (datter av Helge Jørgensen og Anne Olsdatter) født 1776 på Moholt i Siljan,[28] døpt 17.03.1776 i hjemmet,28 konfirmert 14.07.1792 i Siljan kirke.[29]

      

       Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr. - Sidsel

       Faddere: 1. Gunil Jensdtr. Kiste 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Ole Olsen Røe 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Nils Larsen Moholt.

       Merknad. Hiemmedøbt.

      

       Konfirmert som "Sidsel Helgesdatter Moholt 16".

      

       Bosatt hos Nils Simonsen på Moholt i 1801 som "Sidsel Helgesdtr., Tjenestefolk, 25 år".       

 

      

       Gift 09.09.1804 i Siljan kirke,5 med Søren Johannesen, født 1776 på Eidet i Siljan,[30] (sønn av Johannes Sørensen og Anne Arvesdatter), døpt 14.07.1776 i Siljan kirke,[31] konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,29 død 23.09.1844 på Kvisla i Siljan.[32]

      

       Se Eidet u/Moholt

 

 

      

V.   Maren Helgesdatter, (datter av Helge Jørgensen og Anne Olsdatter) født 1778 på Moholt i Siljan,[33] døpt 16.08.1778 i Siljan kirke,33 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,29 død 1808 på Auen i Hedrum, gravlagt 13.11.1808 i Hedrum.[34]

      

       Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Marta Nilsdtr. Qvislen 2. Helvig Jørgensdtr. Gonsholt 3. Peder Pedersen Qvislen 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Anders Sørensen Moholt.

      

       Konfirmert som "Mari Helgesdatter Moholt 16".

      

       Bosatt hos Ole Arvesen på Austad i 1801 som " Mari Helgesdtr,Tjenestefolk, 22 år". 

 

       Hun var faddet for søsteren Sissel Helgesdatter Eidets barn i 1807 og ble da nevnt til Austad.

      

       Maren giftet seg i 1808.

 

       Siljan - Viet 11/9-1808.

       Enkem. Ole Christensen Ouen af Qvælde Sogn og Pigen Maren Helgesd. Moholt.

       Caut: Lars Arvesen Ouestad og Nils Pedersen Kiste.

 

      

       Gift 11.09.1808 i Siljan kirke,5 med Ole Kristensen, født ca 1742,23 død 1812 på Auen i Hedrum.23

      

       Ole:

       Hans første kone Karen Olsdatter f. 1754 kom fra Eide i Siljan. Hun var enke på Auen og Ole ble bruker der fra 1784 til han døde i 1812.

      

       Han giftet seg ifølge bygdeboken for Hedrum 2. gang med Helvig Anundsdatter fra Bø i Lardal.

 

       Dette var hans 3. ekteskap, for han giftet seg i Siljan som enkemann 11. sep 1808 med den her nevnte Maren Helgesdatter. Hun døde allerede på Auen i november samme året.

      

 

 

VI. Ole Helgesen, (sønn av Helge Jørgensen og Anne Olsdatter) født 1781 på Moholt i Siljan,[35] døpt 01.07.1781 i Siljan kirke,34 død 1781 på Moholt i Siljan,[36] gravlagt 22.07.1781 på Siljan kirkegård.35

      

       Helge Jørgensen Moholt og k. Anne Olsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Arvesdtr. Eyet 2. Sidsel Olsdtr. ibid 3. Ole Olsen Røe 4. Jørgen Jørgensen Gonsholt 5. Nils Pedersen Kiste.

      

       Gravlagt som "Ole Helges. Moholt 2 uger".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 48.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[5]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 10.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 3.

[8]  Skifte etter han.

[9]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 219.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 151.

[11]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[15]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 257.

[16]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 163.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[18]  Kirkebok for Eidanger 1814-1831, side 155.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 152.

[22]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 265.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 903.

[24]  1801 tellingen.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 22.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[30]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 39.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 25.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 278.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[34]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 3 (1807-1816), skannet av digitalarkivet, side 31.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.