| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BUER |

 


 

 

Lars Amundsen f. ca 1692 og Marthe Gundersdatter f. 1699 sin familie

 

 

 

 

Lars Amundsen, f. ca 1691 på Buer i Eidanger,[1] d. 1745 på Buer i Eidanger,[2] gravlagt 28.03.1745 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Amund Nilsen Buer.

 

Han kom fra Buer da han giftet seg i 1722.

 

Trol. 7/6-1722 i Eid. Copul. 4/10-1722.

Laers Amundssøn Buer med Martha Gundersd.

Caut: Ole Tollefssøn Nordahl og Laers Olssøn Lunde.

 

Eiere av Buer var i 1723 Lars Amundsøn og hans søsken. Dette var nok da eierdeler etter Amund Nilsen som hadde vært eier og bruker der i 1700. Amund Buer og Gunnhild er nok da hans foreldre.

 

Buer i 1725:

Skylder 1 Hud udreeder ¼ Soldat, bruges af Lars Amundsøn gl. 26 aar har iche tient, ansees iche heller døgtig, gift med Marthe Gundersdatter gl. 24 aar, har en Søn Amund Larsøn gl. 1 aar og 1 datter Børte Larsdatter gl. 3 aar. Har sin Moder hos sig Gunild Nielsdatter gl. 66 aar. Ingen tienestefolch eller Huusfolch. Haver ingen Skov, enten til Brend ved eller Gierdefang

 

Han nevnes her ang. gården Buer:

 

Anno 21.07.1739 – Blef aflyst Lars Amundsen Buers pantebref til Bertil Arveskoug stor 23 rd. imod pant udj 8 4/7 skind i Buer. Dat 9/4 1738. Thinglyst 10’de næstefter og betalt 29 april sidsteliden.

 

Anno 21.07.1739 – Lars Aamundsen og Niels Aamundsens skiøde saavelsom Ole Larsens og Tollef Olsens til Gunder og Lars Larssønner paa 1 hud med bøxel og herlighed udj Buer for 50 rd. af 29 april sidsteliden

 

Anno 18.04.1746 – Lars Amundsens Pengemangellysning til 1 hud i Buer af dags dato

 

Han gravlegges som "Lars Amundsøn Buer 56 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. I 7 (1770-1773) side 31a

20.juni 1771 - Nordre Lunde i Ejdanger

Amund Larssen død, enke Kisten Telfsdatter

      Barn fra 1. ektekab med Gunild Larsdatter:

      - Anne Amundsdatter, 22 aar gl.

      - Gunild Amundsdatter, 17 aar gl.

      Barn fr 2. ekteskab:

      - Lars Amundsen, 15 aar gl.

      - Niels Amundsen, 9 aar gl.

      - Telf Amundsen, 3 aar gl.

      - Marie Amundsdatter, 12 aar gl.

      - Kari Amundsdatter, 8 aar gl.

      - Anne Amundsdatter, 1/2 aar.

Enken fikk til lagverge Iver Larsen, og til formynder for de øvrige ble Amund Olesen Lillegaarden.

 

 

Gift 04.10.1722 i Eidanger kirke,[4] med[5] Marthe Gundersdatter, f. 1699 på Haukeråsen u/Meen i Gjerpen,[6] (datter av Gunder Christensen og Kirsten Hansdatter), døpt 07.05.1699 i Gjerpen,[7] d. 1742 på Buer i Eidanger,[8] gravlagt 11.05.1742 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Marthe:

Gunner Houkeraasens d. Marthe.

Faddere: Knut Skifjeld, Anun Svenske, Mathis Skifjelds quinde Karen, Knut Baaserøs quinde Anne.

 

Gravlegges som "Lars Buers kone Marthe Gundersdatter 45 aar".

 

 

 

I.    Berthe Larsdatter, f. 1723 på Buer i Eidanger,[10] døpt 14.02.1723 i Eidanger kirke,[11] d. 1803 på Austad i Siljan,[12] gravlagt 01.07.1803 på Siljan kirkegård.[13]

      

       Laers Amundsen Buer og Martha Gundersdatter - Berthe

       Faddere: baaren af Karen Amunsdatter Aaklungen, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Maren Amundsdatter, Christen Gundersen Haukeraasen Niels Amundsen.

 

      

       Gift 07.02.1745 i Siljan kirke,[14] med Arve Gulliksen, f. 1713 i Rollag i Buskerud,[15] (sønn av Gullik Knudsen og Ambor Nilsdatter), d. 1798 på Austad i Siljan,[16] gravlagt 15.04.1798 på Siljan kirkegård.[17]

      

       Se Austad i Siljan

 

 

 

II.   Amund Larsen, f. 1724 på Buer i Eidanger,[18] døpt 24.09.1724 i Eidanger kirke,[19] d. 1771 på Nordre Lunde i Eidanger,[20] gravlagt 16.06.1771 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Laers Amundsen Buer og Martha Gundersdatter - Amund

       Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen. Maren Amundsdatter Buer, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraasen, Niels Amundsen Buer.

 

      

       (1) Gift 10.02.1747 i Eidanger kirke,[22] med Gunhild Larsdatter, f. 1724 på Høgset i Gjerpen,[23] (datter av Lars Olsen og Maren Nilsdatter), døpt 16.01.1724 i Gjerpen kirke,[24] d. 1754 på Nordre Lunde i Eidanger,[25] gravlagt 18.10.1754 på Eidanger kirkegård.[26]

 

 

       (2) Gift 16.12.1755 i Eidanger kirke,[27] med[28] Kirstine Tollefsdatter, f. 1733 på Klevstrand i Eidanger,[29] (datter av Tollef Pedersen og Karen Haraldsdatter), døpt 06.12.1733 i Eidanger kirke,[30] d. 1808 på Åsen u/Prestegården i Eidanger,[31] gravlagt 14.04.1808 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Se Nordre Lunde

 

 

 

III. Margrethe Larsdatter, f. 1726 på Buer i Eidanger,[33] døpt 07.12.1726 i Eidanger kirke,[34] d. 1761 i Porsgrund,[35] gravlagt 19.08.1761 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Laers Amundsen Buuers og Marta Gundersdatter - Margrette

       Faddere: baaren av Karen Amunsdatter Aachlungen, Berthe Ingebredtsdatter Smecherøe, Inger Larsdatter Nordall, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraassen, Niels Tollefsen Ødegaarden, Hans Thorchelsen.

      

 

       Gift 17.01.1750 i Eidanger kirke,[37] med Halvor Asbjørnsen, f. 1723 på Serkland i Siljan (sønn av Asbjørn Olsen og Birte Pedersdatter), d. ca 1774 i Østre Porsgrunn.[38]

            

       Halvor:

       Han foreldre bodde i Siljan sogn.

 

       Se Østre Porsgrunn 1762

 

 

 

IV. Kirsti Larsdatter, f. 1728 på Buer i Eidanger,[39] døpt 10.10.1728 i Eidanger kirke.[40]

      

       Laers Amundsen Buer og Marthe Gunnersdatter - Kirstj

       Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Maren Michelsdatter Settret, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraasen, Isach Hansen Setteret.

 

 

 

V.   Gunhild Larsdatter, f. 1731 på Buer i Eidanger,[41] døpt 28.02.1731 i Eidanger kirke,[42] død 1775 på Bjønnes i Hedrum,20 gravlagt 30.07.1775 i Hedrum.[i]

       Laers Amundsen Buer og Martha Gundersdatter - Gunnill

       Faddere: baaren af Karen Amundsdatter Aachlungen, Kirstj Nielsdatter, mandfaddere: Christen Gundersen Haucheraasen, Niels Amundsen Valler, Ole Laersen Røe.

 

 

       Gift 03.01.1754 i Eidanger kirke, med Søren Andersen. f. 1722 på Bjønnes i Hedrum (sønn av Anders Sørensen og Else Ellingsdatter), døpt 25.03.1722 i Eidanger kirke, d. 1785 på Bjønnes i Hedrum.

 

       Se Bjønnes i Hedrum

 

 

 

VI. Ole Larsen, f. 1734 på Buer i Eidanger,[43] døpt 22.04.1734 i Eidanger kirke.[44]

      

       Lars Amundsen Buer og Martha Gundersdatter - Olle

       Faddere: baaren af Ragnild Amundsdatter Aarholt, Ellen Erichsdatter Nordal, mandfaddere: Eric Olsen Søndre Lunde, Olle Larsen Sillien.

 

 

 

VII. Karen Larsdatter, f. 1738 på Buer i Eidanger,[45] døpt 09.02.1738 i Eidanger kirke,[46] d. 1738 på Buer i Eidanger,[47] gravlagt 07.09.1738 på Eidanger kirkegård.[48]

      

       Lars Buer og Mette Gundersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Ole Aarholtes kone Ragnild Amundsdatter, Elen Ericksdatter Biørnerød, mandfaddere: Erich Biørnerød, Amund Aarholt.

      

       Gravlegges som "Lars Buers liden datter Karen 6 maaneder 3 uger".

 

 

 

VIII. Lars Larsen, f. 1741 på Buer i Eidanger,[49] døpt 20.08.1741 i Eidanger kirke.[50]

      

       Lars Buer og Marte Gundersdatter - Lars

       Faddere: baaren af Ole Smekkerøds kone Elen Ericksdatter, Marte Olsdatter Aarholt, mandfaddere: Erich Syndre Lunde, Amund Olsen Aarholt.

      

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[6]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[7]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[14]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 271.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[24]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 362.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 362.

[27]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 9.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 9.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[35]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[36]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Skifte etter han.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 13.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 43.

[47]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[48]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 63.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 70.

[i]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.