| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SILJAN GÅRDSHISTORIE ETTER 1814


 

 

Holte – Gnr.16

 

Holte ligger vest i Midtbygda. Gården grenser mot Høiseth i nord og mot Torsholt i sydøst.

 

Selveiere i 1814

 

Se Holte før 1814

 

 

Manntall Holte

 

Med plassene: Holte Bnr.5 (Skog) Holtestykkerne Bnr.6 Heivandsøya Bnr.7 Askaker Bnr.8,  Askaker Bnr.9, Heivandsstykke Bnr.10,  Langemyrstykke Bnr.11, Holtemyr Bnr.12 Stensrud Bnr.13 Fredly Bnr.14,  Nyhagen Bnr.15 Holtenmyren Bnr.16, Fredheim Bnr.17, Solvika Bnr.18, Skogheim Bnr.19, Vestly Bnr.20,  Heistad Bnr.21, Myrestad Bnr.22,  Skogly Bnr.23 Skogheim Bnr.24,  Solgløtt Bnr.25, Solly Bnr.26,  Kveldsfred Bnr.27, Solheim Bnr.28,  Stensvald Bnr.29 Fjellstua Bnr.30 og husmannsplassen Plassen.

Ps. De bruksnummerne som er skrevet i kursiv inneholder ingen familier bare informasjon og gården og ev. eiere.

Noen av disse plassene/brukene var nok bare en tomt med hus/er eller hytte.

 

Det var to løpenummer på Holtet i 1838.

 

Matrikkelen 1838
Holte matrikkelnr. 170 (gammelt matrikkelnummer 163 - 147)
Løpenummer 521 - Holtet - skyld 6 ¾ pluss 3 skinn - oppsitter Vetle Nielsen
Løpenummer 522a - Holtet - skyld 3 ¾ pluss 3 skinn - oppsitter Niels Hansen

 

Her følger Holte Bnr.1 (Senere adresse: Holteveien 19), Holte Bnr.2 (Senere adresse: Plassen 32), Holte Bnr.3, Holte Bnr.4

 

Nordstua  (Løpenummer 521 – Bnr.1)

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1795 til 1842

 

Vetle Nilsen f. 1768 var sønn av Nils Vetlesen Holte. Vetle overtok 6 ½ skinn i Holte i 1795. Han ble da eier og bruker av den delen som fikk navnet Nordstua. Vetle giftet seg 1. gang i 1798 med Berthe Tollefsdatter f. ca 1771 fra Lardal. Hennes far bodde på plassen Moen under Røsholt på Styrvold. Berthe døde på Holte i 1801. Vetle giftet seg samme året 2. gang med Helvig Knudsdatter f. 1779 fra Gurholt. Helvig døde på Holte i 1824 og Vetle døde der i 1842.

 

Se Holte før 1814

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1838 til 1848 (Ingeborg til 1849)

 

Nils Vetlesen f. 1806 var sønn av overnevnte Vetle Nilsen Holte. Nils giftet seg i 1832 med Ingeborg Nilsdatter f. 1811 fra Austad. De døpte barn bosatt på Austad frem til 1837. Fra 1838 nevnes de på Holte. Nils overtok Holte Bnr.1 – Nordstua (løpenummer 521 - 6 ¾ skinn) etter skifte etter sin far i 1843. Nils overtok også sin fars eierdel i Høiseth (Matrikkelnummer 147- 3 skinn) i 1843. Nils ble bosatt på Holte Bnr.1 – Nordstua og døde der i 1848. Ingeborg døde der i 1849. Sønnen Vetle overtok sin foreldrenes jordgods i Holte og Høiseth.

 

Barn:

Vetle Nilsen f. 1833 d. 1910

Inger Marie Nilsdatter f. 1834 d. 1923

Nils Nilsen f. 1837 d. 1895

Hans Nilsen f. 1838

Peder Nilsen f. 1841 d. 1911

Jacob Nilsen f. 1842

Maren Helvig Nilsdatter f. 1845 d. 1905

Ingeborg Nilsdatter f. 1847

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1850 til 1910 (Ingeborg døde i 1931)

Vetle Nilsen f. 1833 var sønn av overnevnte Nils Vetlesen Holte. Vetle overtok i 1850 jordgods i Holte (Holte Bnr.1. - 6 ¾ skinn) og Høiseth (3 skinn) etter sine foreldre. Han giftet seg i 1857 med Ingeborg Ingebretsdatter f. 1835 fra Torsholt og ble bosatt på Holte Bnr.1. Han bodde der i 1865 med familien, samt en bror og to av søstrene. I 1900 ser vi at hans kones søster, Gunhild, var boende hos dem. Vetle døde på Holte i 1910. Ingeborg var i 1910 bosatt på Holte Bnr.1 hos datteren Lovise og hennes mann. Ingeborg døde i 1931.

 

Barn:

Nils Vetlesen f. 1858 d. 1949

Trine Kristine Vetlesdatter f. 1860 f. 1885

Ida Maria Vetlesdatter f. 1862 d. 1879

Julia Vetlesdatter f. 1863 d. 1931

Kristian Vetlesen f. 1866 d. 1867

Karoline Elise Vetlesdatter f. 1867

Karen Olava Vetlesdatter f. 1870

Kristian Vetlesen f. 1872

Hella Andrine Vetlesdatter f. 1873

Lovise Vetlesdatter f. 1876 d. 1965

Ole Petter Vetlesen f. 1877

Ida Marie Vetlesdatter f. 1881 d. 1897

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1904 til ca 1909

 

Kristian Vetlesen f. 1872 var sønn av overnevnte Vetle Nilsen Holte. Kristian nevnes under sine foreldre i 1900. Han oppholdt seg da i Cardiff i England. Han var nok sjømann. Han giftet seg i 1903 med Anne Marie Tovsdatter f. 1875 fra Lardal. Kristian kjøpte i 1904 Holte Bnr.1 av sin far. Det ble gjort en del skylldelingen og annet rundt Holte Bnr.1 i den tiden han eide gården. De bodde i Nøtterøy i 1910 og hadde fått et barn der alt i 1909. Vi ser her at han står som "tømmermand om bord" så det var vel da på en båt og var sjømann. Her ser vi også at hans svigermor er bosatt hos dem og at familien skrev seg som Holte. De eide fortsatt Holte Bnr.1 i Siljan og vi ser to skyldelinger på Holte Bnr.1 som fant sted etter 1910. Kristian solgte gården Holte Bnr.1 i 1927 sin svoger, Kristian Mathisen Holte, i 1927. Han var gift med søsteren Lovise og de hadde bodd på og drevet Holte Bnr.1 en del år.

 

Barn:

Borghild Holte f. 1904

Kristine Holte f. 1906

Johannes Holte f. 1907

Ruth Holte f. 1909

 

Familieark

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1908 til 1945 (Bodde der lenger)

 

Kristian Mathisen f. 1882 fra Austad giftet seg i 1907 med Lovise Vetlesdatter f. 1876. Hun var søster til overnevnte Kristian Vetlesen. De reiste til Amerika, men kom tilbake etter et par år. De nevnes på Holte Bnr.1 i 1910 som selveiere. Dette var ikke helt rett. De brukte gården, men fortsatt var det Kristian Vetlesen som eide den. Kristian Vetlesen og hans familie bodde nå på Nøtterøy. I 1920 kjøpte Kristian og Lovise Holte Bnr.1 av hennes bror Kristian og ble selveiere. Vi ser her at mor til selgeren, som da også var mor til Lovis Vetlesdatter, fikk livsvarig husvære. Kristian skilte ut flere plasser fra Holte Bnr.1. Kristian solgte i 1945 Holte Bnr.1 til sønnen Ingolf Holte, mot opphold for han og hans kone.

 

Barn:

Ragna Holte f. 1909 d. 2001

Valborg Holte f. 1910

Nils Holte f. 1912 d. 2000

Hilda Marie Holte f. 1913

Ingolf Holte f. 1917 d. 2005

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1945

 

Ingolf Holte f. 1917 overtok gården etter sine foreldre i 1945. Ingolf sin sønn Arvid Vetle Holte f. 1943 overtok gården etter dem i 1975.

 

Se under Ingolf sin far

 

 

Ifølge Norske Gårdsbruk 2002 ble Holte Bnr.4 ble i 1992 lagt inn under Holte Bnr.1.

 

 

 

Søstua (Løpenummer 522a – Bnr.4)

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1795 til 1834

 

Karen Olsdatter f. 1777 fra Skilbred giftet seg 1. gang i 1799 med Hans Nilsen f. 1772. Hans var sønn av Nils Vetlesen Holte og overtok, som sin bror Vetle, 6 ½ skinn i Holte i 1795. Han overtok den delen som fikk navnet Søstua. Hans druknet i 1813. Karen giftet seg 2. sang i Siljan i 1815 med Halvor Hansen f. 1785 fra Mellom Hem i Lardal. Han overtok ved dette gifte som eier og bruker på Søstua på Holte. Karen døde på Holte i 1828. Halvor bodde der nok videre og giftet seg på nytt i 1833 med Berthe Vetlesdatter f. 1801 fra Holte. De flyttet til Gjerpen i 1834.

 

Se Holte før 1814

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1830 til 1866 (Pernille til 1888)

 

Nils Hansen f. 1805 fra Holte overtok på Søstua på Holte etter sin stefar. Hans stefar skjøtet 3 skinn i Høiseth og 6 ¾ skind i gården Holte til Nils i 1830. Han solgte to skogsdeler til Løvenskiold i 1832. Nils giftet seg i 1834 med datteren til Vetle Nilsen Holte, Pernille Vetlesdatter f. 1812. Nils eide fortsatt resten av gården Holte løpenummer 522a(l) i 1838. Nils skilte i 1861 ut plassen Holteplassen til Nils Rollefsen. Den resterende delen ble skilt ut som løpenummer 522a. Der bodde Nils og Pernille med familien som selveiere i 1865. Nils døde der i 1866. Pernille solgte i 1877 Holte løpenummer 522a (senere Bnr.4) til sønnen Hans Nilsen. Pernille døde der i 1888.

 

Barn:

Karen Nilsdatter f. 1835 d. 1854

Anne Helvig Nilsdatter f. 1838 d. 1853

Helene Nilsdatter f. 1841 d. 1870

Hans Nilsen f. 1844 d. 1922

Vetle Nilsen f. 1848 d. 1848

Nils Nilsen f. 1849 d. 1906

Vetle Nilsen f. 1853 d. 1855

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1877 til 1922 (Gunhild Marie til 1923)

 

Hans Nilsen f. 1844 var sønn av overnevnte Nils Hansen Holte. Hans mor var enke da hun i 1877 solgte Holte løpenummer 522a (Senere Bnr.4) til sønnen Hans Nilsen. Hans giftet seg i 1882 med Gunhild Maria Knutsdatter f. 1838 fra Høiseth. Hans skilte i 1898 ut Holte/Askaker Bnr.8 og solgte den til Hans Knudsen Høiseth. De nevnes på Holte Bnr.4 i 1900 og 1910 tellingen som selveiere. Hans skilte i 1918 ut Holte/Holtemyr Bnr.12 fra Holte Bnr.4 og solgte den til Peder Nikolaisen Tveiten. De fikk ingen barn og solgte i 1918 Holte Bnr.4 til nevøen Johan Nilsen Høiseth. Hans døde på Holte i 1922 og Gunhild Marie i 1923.

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1918 til 1959 (Maggi Karete til 1962)

 

Johan Nilsen f. 1890 var sønn av Nils Nilsen Høiseth. Johan reiste til Amerika i 1910, men kom hjem igjen senere. Hans Nilsen og Guhild Marie Knudsdatter på Holte fikk ingen barn og solgte i 1918 Holte Bnr.4 til nevøen Johan Nilsen Høiseth. Hans Nilsen var bror til Johan sin far Nils Nilsen. Johan giftet seg i 1923 med Maggi Karete Hansdatter f. 1896. Hun kom fra Skien, men hennes far, Hans Jacob Olsen, var fra Høiseth i Siljan. Skyldelingsforretning avholt på Holte Bnr.4 i 1925, hvorved Stenrud Bnr.13 ble utskilt og solgt til Jacob Stensrud. I 1930 ble Fredheim Bnr. 17 utskilt og solgt til Olaf Hansen Høiseth. Johan døde på Holte i 1959 og Maggi Karete død der i 1962.

 

Barn:

Ingeborg Marie Holte f. 1923 d. 2009

Hans Jacob Holte f. 1925

Nils Holte f. 1927 d. 1995

Karl Holte f. 1928

Olav Holte f. 1930 d. 2009

Ivar Holte f. 1933 d. 1948

 

Familieark

 

 

Ifølge Norske Gårdsbruk 2002 ble Holte Bnr.4 ble i 1992 lagt inn under Holte Bnr.1. Det kan virke som om sønnen Olav Holte drev den etter sin far.

 

 

Holteplassene (løpenummer 521b senere Bnr.2 og løpenummer 522c senere Bnr.3)

Begge disse brukene ble skilt ut i 1862 drevet sammen som et bruk. (Har sett en av plassene nevnt som Smidtangen)

 

Skylldelingsforretning avholdt på Holte løpenummer 521 den 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holte(plassene) - løpenummer 521b (senere Bnr.2)

Skjøte på Holte løpenummer 521b (Bnr.2) fra Vetle Nilsen til Nils Rollefsen for 184 spd. Tingl. 14.01.1862

 

Skyldsetning avholdt på Holte løpenummer 522a1 den 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holt(plassene) løpenummer 522c (senere Bnr.3)

Skjøte på Holte løpenummer 522c (Bnr.3) fra Nils Hansen til Nils Rollefsen for 87 spd. Tinglyst 14.01.1862

 

Før disse plassene ble skilt ut som Holteplassen(e) var nok noe av dette en husmannsplass som het Plassen og som nevnes fra rundt 1820.

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1856 til før 1875 (Nils Rolfsen eide plassen til 1895)

 

Nils Rollefsen f. 1818 fra Hogstad ble ansatt som klokker og lærer i Siljan i 1840 og virket til 1890. Han nevnes på Vaneboseter i 1846. Nils giftet seg i Siljan i 1853 med Karen Andersdatter f. 1828 fra Flata u/Mo i Gjerpen. De døpte et barn bosatt på Tormodsrød i 1854, før de fra 1856 døpte barn bosatt på Holteplassen. Han kjøpte i 1862 Holte løpenummer 521b av Vetle Nilsen og Holte løpenummer 522c av Nils Hansen. Plassene ble drevet sammen og kalt Holteplassen(e). I folketellingen i 1865 var familien bosatt der som selveiere. I 1875 var de bosatt på lærerboligen på Roligheten u/Prestegården. Det er usikkert hvor lenge de bodde der og de kan ha kommet dit i 1869. Barna ble konfirmert på Holteplassen. De kom begge til datteren, Andrine Gunelia, på Øverbø der de døde. Nils solgte i 1895 Holte Bnr.2 og Bnr.3 (Holteplassene) til Teodor Jansen. Nils døde i 1895. Karen bodde hos datteren på Øverbø som enke i 1900 og døde der i 1912.

 

Barn:

Peder Nilsen f. 1854

Andrine Gunelia Nilsdatter f. 1856 d. 1940

Anders Kristian Nilsen d. 1859

Nils Teodor Nilsen f. 1861

Malia Rebekka Nilsdatter f. 1863

Jens Jacob Nilsen f. 1865

Karen Sofie Nilsdatter f. 1868 d. 1939

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her rundt 1875

 

Hans Nilsen f. 1828 fra Skilbred giftet seg i 1854 med Maren Andersdatter f. 1827. Hun var datter av Anders Findsen Kløverød. De ble bosatt på Kløverød og i 1865 bestyrte Hans gården der for sin svigerfar. Hans døde på Kløverød i 1867. Maren bodde i 1875 på Holteplassen på Holte. Kirkesanger Nils Rolfsen eide plassen. Hun bodde der med tre barn og levde av arbeid og støtte fra fattigvesenet. To av døtrene er oppgitt som krøplinger. Maren døde på Høiseth i 1898.

 

Se Kløverød

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra ca 1890 til 1894

 

Anders Kristian Nilsen f. 1859 var sønn av overnevnte Nils Rollefsen. Han ble lærer og kirkesanger som sin far. Anders Kristian giftet seg i Gjerpen i 1882 med Sofie Augusta Olsdatter f. 1853 fra Hobek u/Rising i Gjerpen. De døpte et barn bosatt der i 1882. Fra 1884 nevnes de på Roligheten u/Prestegården der Anders Kristian kom fra. Han har vel trolig nå vært lærer i Siljan en periode. De døpte barn der, og det kan ha vært at de flyttet i 1890 da hans far sluttet som lærer? De nevnes som brukere på Holte Bnr.2 og 3 i tellingen i 1891. Sofie Augusta døde på Holte i Siljan i 1894 og ble gravlagt i Gjerpen. Anders Kristian flyttet tilbake til Hobek i Gjerpen og overtok plassen etter sin svigerfar i 1899.

 

Se Roligheten u/Prestegården

 

 

 

Bosatt/Bruker her ca 1893 til 1933

 

Teodor Jansen f. 1863 fra Rønningene u/Øverbø giftet seg i 1891 med Nikoline Børresdatter f. 1868 fra Tveiten u/Gurholt. De døpte et barn i Gjerpen samme året. Fra 1893 nevnes de på Holteplassen u/Holte i Siljan. Teodor kjøpte Holte (Holteplassen) Bnr.2 og Bnr.3 av Nils Rollefsen i 1895. De nevnes der i manntallene fremover og solgte Holte (Holteplassen) Bnr.2 og Bnr.3 til sønnen Johannes i 1933. Teodor og Nikoline døde begge samme året.

 

Barn:

Johannes Plassen f. 1891 d. 1942

Mathilde Pauline Plassen f. 1893 d. 1960

Borghild Plassen f. 1900

Peder Plassen f. 1902 d. 1989

Tomas Plassen f. 1905

Nils Jansen f. 1908 d. 1993

 

Familieark

 

 

 

Bosatt/Bruker her fra 1933

 

Johannes Plassen f. 1891 var sønn av overnevnte Teodor Jansen Holteplassen. Han kjøpte Holte Bnr.2 og Bnr.3 av sin far i 1933. I matrikkelen i 1950 nevnes han som eier, men han døde i 1942, så i 1950 var det enken som satt med plassen.

 

Se under hans far

 

 

 

Andre som nevnes på Holte:

 

 

Nevnt her 1867

 

Mari Olsdatter f. ca 1805 døde i 1867 på Holte som legdslem. Hun nevnes som legdslem hos Nils Torkildsen på Torsholt i 1865. Dette kan ha vært datteren til Ole Eriksen Høisetheie, Mari Olsdatter f. 1807?

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her 1869

 

Johannes Larsen f. 1837 og Gunhild Ingebretsdatter f. 1837 døpte et barn bosatt på Holte i 1869. Johannes døde der samme året. Gunhild var i 1900 enke og tjenestejente hos Vetle Nilsen på Holte. I 1910 bodde hun med sønnen Johannes på Lundshagen u/Lund i Gjerpen.

 

Se Riseth u/Høiseth

 

 

 

Nevnt her 1878

 

Ole Nilsen f. ca 1820 og Maren Olsdatter f. omkring 1840 døpte i 1878 et barn bosatt som inderster på Holteplassen.

 

Se Solli u/Prestegården

 

 

 

Nevnt her 1887

 

Anne Helvig Pedersdatter f. 1818 var gift med Ole Nilsen f. 1824. Anne Helvig døde på Holteplassen i 1887. Det var trolig hennes mann som døde der i 1878. Overnevnte Ole Nilsen bodde der i 1878, men som inderst. Den Ole som døde var husmann.

 

Se Bakkane