| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814

 


 

 

 

Kristian Vetlesen f. 1872 og Anne Marie Tovsdatter f. 1875

 

 

 

Kristian Vetlesen,[1] født 19.03.1872 i Holte Siljan TE.,[2] døpt 12.05.1872 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.[3]

Han var sønn av Vetle Nilsen og Ingeborg Ingebretsdatter på Holte.

 

Kristian nevnes med sine foreldre i 1900. Kristian oppholdt seg i Cardiff i England ifølge 1900 tellingen i Siljan. 

I 1900 tellingen nevnes han også som matros på båten "SS Alf" fra Bergen i utenriksfart.

 

Kristian giftet seg i Siljan i 1903. Hans kone kom fra Lardal.

 

Han kjøpte i 1904 Holte Bnr.1 av sin far:

Skjøte fra Vetle Nilsen til sønnen Kristian Vetlesen Holte på Holte Bnr.1 og løsøre for kr 6000. Tingl. 13.04.1904

 

Matrikkelen 1905

Holtet Gnr.16

Bnr.1 - Holtet - eier/bruker Kristian Vetlesen

 

Han meldte seg ut av statskirken i 1906.

 

Det ble gjort en del skylddelinger og annet rundt Holte Bnr.1 i den tiden han eide gården:

 

Execution hos Ole M Riis til Larvik Dampskipsaktieselskap v/sakf. Vinje for kr. 302.64 i debitors hytte ved Meikjenn beliggende på Holte Bnr.1 avh. 24. august, Tingl. 02.09.1905

 

Kontrakt hvorved Kristian Holte til H A Stridsklev, Johan Schrøder og Ingvar og Jens Stenstad bortleier ut fiske i Meikjenn, tomt til stue og maathus, jaktrett (dog ikke elgjakt) i 10 aar med ret til fornyelse av kontrakt mot aarlig leie kr.20. Tingl. 14.03.1906

 

Kjøpekontrakt hvorved Ole Riis v/Chr. Blom ifl. fuldmagt paa sønnerne Otto og Cato Riis's vegne sælger disses hytte ved Meitjern til Jens Stenstad medeierfereneriter for kr 700, dat. 17, tingl. 31.03.1906

 

Fuldmagt fra Ole M Riis hvorved denne paa vegne av sønnerne Otto og Cato Riis bemyndiger Chr. Blom til at undertegne kjøpekontrakt om hytten ved Meiltjern, dat 17, tingl. 31.03.1906

 

Kristian Vetlesen Holte skilte i 1912 ut Heivandstykke Bnr.10 fra Holte Bnr.1 og solgte den til sin bror Nils Vetlesen Torsholt:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 30.09.1912, tinglyst 16.10.1912, hvorved utskilt Heivandsstykke Bnr.10

Skjøte på Heivandsstykke Bnr.10 fra Kristien W Holte til Nils W Torsholt for kr. 6500, tingl. 28.10.1922

 

Kristian Vetlesen Holte skilte i 1913 ut Langemyrstykke Bnr.11 fra Holte Bnr.1 og solgte den til Teodor Jensen Holte(plassen):

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 den 06.01.1913, tinglyst 12.02.1913, hvorved til Teodor Jensen Holte er utskilt Langemyrstykke Bnr.11.

Skjøte på Langemyrstykke Bnr.11 fra Kristian W Holte til Teodor J Holtepladsen for kr. 1000. Tingl. 28.12.1922

 

De bodde i Nøtterøy i 1910 og hadde fått et barn der alt i 1909. Vi ser der at han står som "tømmermand om bord" så det var vel da på en båt. Her ser vi også at hans svigermor er bosatt hos dem og at de skrev seg som Holte. De eide fortsatt Holte Bnr.1 i Siljan og vi ser to skylddelinger på Holte Bnr.1 som fant sted etter 1910.

      

Nøtterøy - Kjønnerød Gnr.79 Bnr.7 - 1910

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Kristian Holte 19.03.1872 Slemdal hf g tømmermand ombord f

Marie Holte 08.02.1875 Laurdal hm g gaardbrukerske b

Borghild Holte 25.07.1903 Slemdal d ug datter b

Kristine Holte 24.06.1906 Slemdal d ug datter b

Johannes Holte 24.11.1907 Slemdal s ug søn b

Ruth Holte 17.09.1909 Nøtterø d ug datter b

Elen Stensholt 01.03.1841 Laurdal fl e føderaadskone b.

 

Kristian solgte gården Holte Bnr.1 til sin svoger, Kristian Mathisen Holte, i 1920. Han var gift med søsteren Lovise og de hadde bodd på og drevet gården en del år. Hans mor levde fortsatt og fikk livsvarig opphold på gården:

Skjøte på Holte Bnr.1 fra Kristian W Holte til Kristian Mathisen Holte for kr.7000, med forbehold om fritt livsvarig husvære for selgerens mor, verdsatt til femaarig verdi kr. 500 og med havnerett i Gnr.16 Bnr.10's skog, datert 20.04.1920.

 

 

Gift 28.10.1903 i Siljan kirke TE.,[4] med Anne Marie Tovsdatter,1 født 06.02.1875 i Steinsholt Lardal VE.,[5] (datter av Tov Torgrimsen og Ellen Johanne Evensdatter), døpt 07.03.1875 i Lardal VE., konfirmert 06.10.1889 i Lardal VE.[6]

 

Anne:

Hun kom fra Lardal og meldte seg ut av statskirken i 1906.

 

 

 

I.    Borghild Holte, født 25.07.1904 i Holte Siljan TE.,[7] døpt 14.08.1904 i Siljan kirke TE.

 

 

 

II.   Kristine Holte, født 24.06.1906 i Siljan TE.[8]

      

       I kirkeboken står hun under dissentere.

      

 

 

III. Johannes Holte,1 født 24.11.1907 i Siljan TE.[9]

 

 

 

IV. Ruth Holte, født 17.09.1909 i Nøtterøy VE.9

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 461.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[3]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 120.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 201.

[5]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 81.

[6]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 69.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 99.

[8]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 94.

[9]  1910 tellingen.