| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814

 


 

 

 

Kristian Mathisen f. 1882 og Lovise Vetlesdatter f. 1876 sin familie.

 

 

 

Kristian Mathisen,[1] født 02.10.1882 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 26.12.1882 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[3] død 04.01.1969 i Holte Siljan TE.[4]

Han var sønn av Mathis Evensen og Anne Helene Olsdatter på Austad.

 

Kristian giftet seg i 1907. Han reiste til Amerika sammen med sin kone samme året, men kom tilbake etter et par år.

 

De kom da til Holte Bnr.1 som var eid av hans kones bror Kristian Vetlesen. De ble bosatt på gården.

 

De nevnes på Holte Bnr.1 i 1910 som selveiere. Dette var ikke helt rett. De brukte gården, men fortsatt var det Kristian Vetlesen som eide den. Kristian Vetlesen og hans familie bodde nå på Nøtterøy.

 

Siljan - Holte Bnr.1 - 1910

Namn Kj. Siv. Bust. Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

 

Kristian Matisen m g b hf Gaardbruker, selveier 02.10.1881 Slemdal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Jord- og skogarbeide

 

Lovise Vetlesen k g b hm Gaardmandskone 26.03.1876 Slemdal n s Heimvendt norsk-amerikanar: Utflytta frå Noreg: 1907 Flytta attende til Noreg: 1908

Bustad i Noreg før utflytting: Slemdal Siste bustad i Amerika: Wisconsin Stilling i Amerika: Husstel

 

Ragna Kristiansen k ug b d Datter 27.02.1909 Slemdal n s

Valborg Kristiansen k ug b d Datter 28.08.1910 Slemdal n s

Tora A. Høgelid k ug b tj Hus- og kreaturstel 23.09.1894 Gjerpen n s

Ingeborg I. Holte k e b fl Ophold hos gaardens eier. Deltar i Huslige sysler 06.08.1835 Slemdal n s

 

I 1920 kjøpte Kristian og Lovise Holte Bnr.1 av hennes bror Kristian og ble selveiere (Vi ser her at mor til selgeren, som da også var mor til Lovis Vetlesdatter fikk livsvarig husvære.):

Skjøte på Holte Bnr.1 fra Kristian W Holte til Kristian Mathisen Holte for kr. 7000, med forbehold om fritt livsvarig husvære for selgerens mor, verdsatt til femaarig verdi kr. 500 og med havnerett i Gnr.16 Bnr.10's skog, datert 20.04.1920.

 

Kristian skilte ut flere plasser fra Holte Bnr.1:

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Fredly Bnr.14 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Siljan midtbygds indremisjonsforening:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Siljan midtbygds indremisjonsforening er utskilt Fredly Bnr.14

Skjøte fra Kristian M Holte og hustru til Siljan midtbygds indremisjonsforening for kr.100. Tinglyst 16.12.1929

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Nyhagen Bnr.15 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Ivar Moe:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Ivar Moe er utskilt Nyhagen Bnr.15

Skjøte på Nyhagen Bnr.15 fra Kristian M Holte og hustru til Ivar Moe for kr.475. Tinglyst 17.02.1930

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1929 ut Holtenmyren Bnr.16 fra Holte Bnr.1 og solgte plassen til Torjus Hansen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.10.1929, tinglyst 16.12.1929, hvorved til Torjus Hansen Lillikaas er utskilt Holtenmyren Bnr.16

Skjøte på Holtenmyren Bnr.16 fra Kristian M Holte f. 02.10.1882 og hustru Lovise f. 26.03.1876 til Torjus Hansen Lillekås f. 1856 for kr.300. Datert 26.01.1942

 

Kristian Mathisen Holte skilte i 1936 ut plassen Vestly Bnr.20 fra Holte Bnr.1 og solgte den til svigersønnen Aleksi Adolfsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 22.02.1936, hvorved er utskilt Vestly Bnr.20

Skjøte på Vestly Bnr.20 fra Kristian M Holte f. 02.10.1882 til Aleksi Adolfsen f. 04.06.1910 for kr.100. Datert 21.05.1936

 

Kristian solgte i 1945 Holte Bnr.1 til sønnen Ingolf Holte, mot opphold for seg og konen:

Skjøte på Holte Bnr.1 fra Kristian Mathisen Holte f. 02.10.1882 til sin sønn Ingolf Holte f. 31.08.1917 for kr. 11 485, hvorav for løsøre kr. 4000. Selgeren og hustru forbeholder seg for sin levetid: 2 liter nysilt melk daglig, 1 kg smør hver uke, 250 kg hvetemel, 400 kg poteter og 75 kg kjøtt og flesk, alt pr. år. Videre forbeholdes fritt hus i 2. etg., samt lys og ved efter behov. Skulle selgeren fraflytte eiendommen er kjøperen forpliktet til å betale kr. 20 pr. måned til hjelp til husleie for selgeren eller husfruen. Selgeren forbeholder seg eiendoms-og bruksretten til all skog i et tidsrom av 10 år osv…. Datert 02.11.1945.

 

Der skrev seg som Holte.

 

Kristian døde i 1969.

 

 

Gift 14.04.1907 i Siljan kirke TE.,[5] med Lovise Vetlesdatter,[6] født 26.03.1876 i Holte Siljan TE.,[7] (datter av Vetle Nilsen og Ingeborg Ingebretsdatter), døpt 17.04.1876 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.,[8] død 23.10.1965 i Holte Siljan TE.4

 

Lovise:

Hun kom fra Holte. I 1900 var hun sypike i Skien. 

 

Hun døde i 1965.

 

 

 

I.    Ragna Holte,[9] født 27.01.1909 i Holt Siljan TE.,[10] døpt 08.04.1909 i Siljan kirke TE., død 04.08.2001 i Siljan TE.4

      

       Hennes far skilte i 1936 ut plassen Vestly Bnr.20 fra Holte Bnr.1 og solgte den til svigersønnen Aleksi Adolfsen:

       Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 22.02.1936, hvorved er utskilt Vestly Bnr.20

       Skjøte på Vestly Bnr.20 fra Kristian M Holte f. 02.10.1882 til Aleksi Adolfsen f. 04.06.1910 for kr.100. Datert 21.05.1936

 

 

       Hun giftet seg med[11] Georg Alexi Adolfsen,9 født 04.06.1910 i Bergan Hedrum VE.,[12] (sønn av Johan Rikard Adolfson og Marie Sørensdatter), døpt 07.08.1910 i Hedrum VE., død 02.09.1992 i Siljan TE.4

      

 

       Barn:

 

        A.    Reidun Adolfsen,9 født 22.07.1937 i Siljan TE.[13]

              

 

               Hun giftet seg med Olav Magnar Andersen,9 født 05.04.1932 i Skien TE.13

              

 

 

        B.    Berit Adolfsen,9 født 1942 i Siljan TE.

 

 

 

II.   Valborg Holte,9 født 22.08.1910 i Holte Siljan TE.,[14] døpt 25.09.1910 i Siljan kirke TE.

 

 

 

III. Nils Holte,9 født 27.03.1912 i Holte Siljan TE.,[15] døpt 26.05.1912 i Siljan kirke TE., død 07.11.2000 i Siljan TE.4

      

       Nils Holte var sønn av Lovise Vetlesdatter og således nevø av Nils Vetlesen Torsholt. Denne Nils Holte overtok Heivandsstykke Bnr.10 etter skifte etter sin onkel og tante:

       Hjemmelsovergang til Nils Kristiansen Holte f. 27.03.1912 på Heivandsstykke Bnr.10 med tilliggende grunnleier og øvrige rettigheter som er tillfalt han ved nu avdøde ektefeller Nils W Torsholt og hustru Nelles testamenetet av 08.01.1937. D.b.s. skattetakst kr.31 000. Datart 10.06.1950

 

       Nils Kristiansen Holte skilte i 1948 ut plassen Solheim Bnr.28 fra Heivandsstykke Bnr.10 til Kristine Solheim:

       Skylldelingsforretning avholdt 04.07.1950 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved til fru Kristine Solheim er utskilt Solheim Bnr.28.

 

       Nils Kristiansen Holte skilte i 1948 ut plassen Stensvald Bnr.29 fra Heivandsstykke Bnr.10:

       Skylldelingsforretning avholdt 24.08.1950 på Heivandsstykke Bnr.10, hvorved er utskilt Stensvald Bnr.29.

 

       Matrikkelutkast 1950
Holte Gnr.16
Bnr.10 - Heivandstykket - 1 mark 17 øre - Nils Kristiansen Holte

 

 

       Gift 1938, med Ingrid Marie Jacobsen,9 født 05.04.1918 i Larvik VE.,[16] (datter av Thorvald Jacobsen og Elise Marie Tollefsdatter), døpt 07.07.1918 i Larvik VE., død 30.06.2007 i Siljan TE.,4 gravlagt 06.07.2007.

      

 

       Barn:

 

        A.    Vidar Holte,9 født i Siljan TE.

 

 

 

        B.    Elna Holte,9 født i Siljan TE.

 

 

 

        C.    Solveig Holte,9 født 19.08.1946 i Siljan TE.[17]

              

 

               Gift 20.11.1971 i Siljan kirke TE.,17 med Harald Jonny Brevig, født 29.04.1944 i Langesund TE.,17 (sønn av Kristen Brevig og Johanne Grobstok).

              

 

 

        D.    Bjørg Holte,9 født i Siljan TE.

              

               Hun er tvilling med Brit.

              

 

 

        E.    Brit Holte,9 født i Siljan TE.

              

               Hun er tvilling med Bjørg.

              

 

 

IV. Hilda Marie Holte,[18] født 09.12.1913 i Holte Siljan TE.,[19] døpt 01.01.1914 i Siljan kirke TE.

      

 

       Hun giftet seg med Gunvald Åsen,[20] født 23.05.1908 i Gonsholt Siljan TE.,[21] (sønn av Hans Oluf Gulliksen og Anna Nilsdatter), døpt 21.06.1908 i Siljan kirke TE.

      

       Gunvald:

       Flyttet til Eidanger.

      

 

 

V.   Ingolf Holte,[22] født 30.08.1917 i Holte Siljan TE.,[23] døpt 14.10.1917 i Siljan kirke TE., død 13.01.2005 i Holte Siljan TE.4

      

       Han overtok Holte Bnr.1 etter sin far i 1945. (Se under hans far.)

 

       Matrikkelutkast 1950

       Holte Gnr.16

       Bnr.1 - Holte - 2 mark 85 øre - Ingolf Holte       

 

      

       Gift 1942, med Evelyn Målfrid Buer,20 født 03.11.1920,4 død 23.01.2007 i Holte Siljan TE.4

      

       Evelyn:

       Hun kom fra Eidanger.

      

 

    Barn:

 

 

    A.     Arvid Vetle Holte,22 født 1943 i Holte Siljan TE.

              

               Han overtok Holte Bnr.1 etter foreldrene i 1975. Han var rådmann i Siljan kommune en periode.

              

 

               Han giftet seg med Karin Dukefoss.

              

               Karin:

               Hun kom fra Bø.

       

 

 

        B.    Ingar Edvin Holte,9 født 15.06.1946 i Holte Siljan TE.17

              

 

               Han giftet seg med Marit Jorun Knutsen,9 født 17.07.1948 i Stavanger RO.,17 (datter av Kurt Knutsen og Magnhild Brogeland).

              

 

 

        C.    Bjørn Kristian Holte,9 født 1951 i Holte Siljan TE.

              

 

               Han giftet seg med Main Kristin Steinsholt, født 1954 i Bergtun Lardal VE.,[24] (datter av Lars Anton Steinsholt og Lilly Elinor Hedlund).

              

 

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 166 og 461.

[2]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 43.

[3]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[6]  Siljan bygdebok. side 365 og 461.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[9]  Siljan bygdebok. side 463.

[10]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 27.

[11]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[12]  Hedrum Hedrum klokkerbok 1902-1915. side ?.

[13]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 52.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 34.

[15]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 10.

[16]  Larvik Larvik klokkerbok 1909-1920. side 133.

[17]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 65.

[18]  Kirkebok for Siljan.

[19]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 16.

[20]  Siljan bygdebok. side 343.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 108.

[22]  Siljan bygdebok. side 461.

[23]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 29.

[24]  Lardal bygdebok bind 3. side 839.