| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814

 


 

 

 

Teodor Jansen f. 1863 og Nikoline Børresdatter f. 1868 sin familie.

 

 

 

Teodor Jansen,[1] født 02.12.1863 i Rønningene u/Øverbø Siljan TE.,[2] døpt 10.01.1864 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 05.10.1879 i Siljan kirke TE.,[3] død 12.11.1933 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[4] gravlagt 18.11.1933 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Jan Torsen og Maren Olsdatter på Rønningen u/Øverbø.

 

Han bodde hos sin bror Jan på Fossum i Gjerpen i 1891.

 

Teodor giftet seg i 1891 og døpte et barn i Gjerpen samme året.

 

Fra 1893 nevnes de på Holteplassen(e) u/Holte i Siljan.

 

Han kjøpte Holte (Holteplassene) Bnr.2 og Bnr.3 i 1895:

Skjøte på Holte (Holteplassene) Bnr.2 og Bnr.3 fra Nils Rollefsen til Teodor Jansen for kr. 1800. Tingl. 15.03.1895

 

Siljan 1900 - Holte (gaard) Gnr.16 Bnr.2

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Teodor Jans. Holte m g b hf Gaardbruger S Jordbrugs- og Skogarbeide 1863 Slemdal herred* n s

Nikoline Borges. k g b hm Gaardbrugerkone 1868 Slemdal herred* n s

Johannes Teodors. m ug b s Søn 1891 Gjerpen Brb n s

Mathilde Teodorsd. k ug b d Datter 1893 Gjerpen Brb n s

Borghild Teodorsd. k ug b d Datter 01.03.1900 Slemdal herred* n s

Bertinus Nikolais. m ug b Tjener Gjetergut 1889 Slemdal herred* n s

Ingeborg Andersd. Lia k e b el Understøttes af Fattigv 1824 Saude Telemarken Brb n s

 

Matrikkelen 1905

Holtet Gnr.16

Bnr.2 - Holtet - eier/bruker Theodor Jansen

Bnr.3 - Holtet - eier/bruker Theodor Jansen

 

Siljan 1910 - Holte Gnr.16 Bnr.2 og 3

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd FødestadStatsb. Tru.

Teodor Jansen m g b hf Gaardbruker, selveier 02.12.1863 Slemdal n s

Nikoline Jansen k g b hm Gaardmandskone 18.03.1868 Slemdal n s

Johannes Teodorsen m ug b s Gaards- og skogarbeide 27.08.1891 Gjerpen n s

Matilde Teodorsen k ug b d Hus- og kreaturstel 15.11.1893 Gjerpen n s

Borghild Teodorsen k ug b d Datter 01.03.1901 Slemdal n s

Peder Teodorsen m ug b s Søn 21.06.1903 Slemdal n s

Tomas Teodorsen m ug b s Søn 01.01.1904 Slemdal n s

Nils Teodorsen m ug b s Søn 14.10.1908 Slemdal n s

 

Kristian Vetlesen Holte skilte i 1913 ut Langemyrstykke Bnr.11 fra Holte Bnr.1 og solgte den til Teodor Jansen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 den 06.01.1913, tinglyst 12.02.1913, hvorved til Teodor Jensen Holte er utskilt Langemyrstykke Bnr.11.

Skjøte på Langemyrstykke Bnr.11 fra Kristian W Holte til Teodor J Holtepladsen for kr. 1000. Tingl. 28.12.1922

 

Han solgte i 1933 Langemyrstykke Bnr.11 til sønnen Johannes Teodorsen:

Skjøte på Langemyrstykke Bnr.11 m. f. b. fra Teodor Jensen Holtepladsen til Johannes Teodorsen for kr. 8000, hvorav løsøre kr. 1500. Av kjøpesummen henstår kr. 5072 (kjøperens 5 søskendes samlede arvelodder) med pant i dette bruk m.m. Tinglyst 11.12.1933

 

Han solgte Holteplassene Bnr.2 og Bnr.3 til sønnen Johannes i 1933:

Skjøte på Holte Bnr.2 og Bnr.3 fra Teodor Jansen Holtepladsen til Johannes Teodorsen for kr. 8000, hvorpå for løsøre 1500. Av kjøpesummen henstaar kr. 5072 (kjøperens 5 søskends samlede arvelodder) med pant i eiendommene. Ting. 11.12.1933.

 

Teodor døde på Holte i 1933.

 

 

Gift 30.12.1890 i Siljan kirke TE.,[5] med Nikoline Børresdatter,[6] født 18.03.1868 i Tveiten u/Gurholt Siljan TE.,[7] (datter av Børre Pedersen og Pernille Nilsdatter), døpt 10.05.1868 i Siljan kirke TE.,7 konfirmert 14.10.1883 i Siljan kirke TE.,[8] død 05.05.1933 i Plassen u/Holte Siljan TE.,4 gravlagt 13.05.1933 i Siljan kirkegård TE.

 

 

Nikoline:

Hun kom fra Tveiten u/Gurholt og døde på Holte i 1933.

 

 

 

I.    Johannes Plassen,[9] født 27.08.1891 i Fossum Gjerpen TE.,[10],[11] døpt 18.10.1891 i Gjerpen kirke TE.,11 konfirmert 01.10.1905 i Siljan kirke TE.,[12] død 17.03.1942 i Siljan TE.4

      

       Hans far solgte i 1933 Holteplassene Bnr.2 og Bnr.3 til Johannes i 1933:

Skjøte på Holte Bnr.2 og Bnr.3 fra Teodor Jansen Holtepladsen til Johannes Teodorsen for kr. 8000, hvorpå for løsøre 1500. Av kjøpesummen henstaar kr. 5072 (kjøperens 5 søskends samlede arvelodder) med pant i eiendommene. Ting. 11.12.1933.

 

       Han far solgte i 1933 også Langemyrstykke Bnr.11 til Johannes:

       Skjøte på Langemyrstykke Bnr.11 m. f. b. fra Teodor Jensen Holtepladsen til Johannes Teodorsen for kr. 8000, hvorav løsøre kr. 1500. Av kjøpesummen henstår kr. 5072 (kjøperens 5 søskendes samlede arvelodder) med pant i dette bruk m.m. Tinglyst 11.12.1933

 

       Johannes Teodorsens enke skilte i 1946 ut plassen Myrestad Bnr.22 fra Langmyrstykke Bnr.11:

      Skylldelingsforretning avholdt på Langemyrstykke Bnr.11 den 26.01.1946, hvorved er utskilt Myrestad Bnr.22

      Johannes Teodorsens enke har hjemmel på Myrestad Bnr.22 ifølge skjøte på Bnr.11 tinglyst 11.12.1933

 

Johannes nevnes i matrikkelen i 1950, men da var han død så enken satt da med plassen. (Det står riktig under Myrestad Bnr.22.)

 

Matrikkelutkast 1950

Holte Gnr.16

Bnr.2 - Holte - 0 mark 42 øre - Johannes Teodorsen      

Bnr.3 - Holte - 0 mark 33 øre - Johannes Teodorsen

       Bnr.11 - Langemyrstykket - 0 mark 04 øre - Johannes Teodorsen

       Bnr.22 - Myrstad - 0 mark 02 øre - fru Gunvor Teodorsen         

 

 

       Gift 1928, med Gunvor Oredalen,[13] født 26.05.1908 i Oredalen u/Tveitan Siljan TE.,[14] (datter av Nils Martin Sigurdsen og Ida Marie Johansdatter), døpt 11.10.1908 i Siljan TE., død 06.07.1991 i Siljan TE.4

            

 

       Barn:

 

        A.    Jan Plassen,9 født 27.08.1928 i Holteplassen Siljan TE., død 18.12.1995 i Siljan TE., gravlagt 22.12.1995 på Siljan kirkegård TE.

 

 

        B.    Birger Plassen,9 født 29.09.1929 i Holteplassen Siljan TE., 

 

 

 

 

II.   Mathilde Pauline Plassen,9 født 15.11.1893 i Holteplassen Siljan TE.,4,[15] døpt 01.01.1894 i Gjerpen kirke TE.,15 konfirmert 04.10.1908 i Siljan kirke TE.,[16] død 1960 i Siljan TE.4

      

       Hun var ugift.

      

 

 

 

III. Borghild Plassen,9 født 01.03.1900 i Holteplassen Siljan TE.,[17] døpt 03.06.1900 i Siljan kirke TE.,17 konfirmert 04.10.1914 i Siljan kirke TE.[18]

      

 

       Hun giftet seg med Lorents Wendel,9 født 30.05.1906 i Gjerpen TE.,[19] (sønn av Ludvik Jakobsen Wendel og Anne Helene Thorstensdatter).

      

       Lorents:

       Hans foreldre bodde på Bøle i 1910. Hans far var tomtearbeider og var født i Larvik og hans mor var født i Solum. Foreldrene bodde der også i 1900.

      

       Se gamlegjerpen.no (Bøle 1910 - Familie 73a.)

      

 

 

IV. Peder Plassen,9 født 21.06.1902 i Holteplassen Siljan TE.,[20] døpt 31.08.1902 i Siljan kirke TE., konfirmert 03.09.1916 i Siljan kirke TE.,[21] død 27.01.1989 i Siljan TE.,4 gravlagt 02.02.1989 i Siljan kirkegård TE.

      

 

       Gift 1931, med Gudrun Vierød,[22] født 18.08.1907 i Vierød u/Gonsholt TE.,[23] (datter av Borger Kristian Hansen og Anne Gurine Jacobsdatter), døpt 08.12.1907 i Siljan kirke TE., død 15.01.2005 i Siljan TE.4

      

      Skogmo Bnr.22 u/Torsholt

 

 

 

V.   Tomas Plassen,9 født 01.01.1905 i Holteplassen Siljan TE.,[24] døpt 19.03.1905 i Siljan kirke TE.

      

       Bodde i Australia.

      

 

 

VI. Nils Jansen,9 født 14.10.1908 i Holteplassen Siljan TE.,[25] døpt 01.01.1909 i Siljan kirke TE., død 23.07.1993 i Siljan TE.4

      

       Nils Vetlesen Torsholt skilte i 1933 ut plassen Solvika Bnr.18 fra Heivandsstykke Bnr.10 og solgte den til Nils Jansen Plassen:

       Skylldelingsforretning avholdt 13.05.1933 på Heivandsstykke Bnr.10 hvorved til Nils Jansen Pladsen er utskilt Solvika Bnr.18, tingl. 12.06.1933.

       Skjøte på Solvika Bnr.18 fra Nils W Thorsholt og hustru Hella til Nils Jansen Plassen for kr. 750. Tinglyst 12.05.1933

 

       Matrikkelutkast 1950

       Holte Gnr.16

       Bnr.18 - Solvika - 0 mark 02 øre - Nils T. Pladsen

 

 

       Gift 1934,[26] med Elinor Jacobsdatter,9 født 29.09.1910 i Sneltvedt Gjerpen TE.,[27] (datter av Jacob Kristiansen og Hulda Kristine Olsdatter), døpt 25.12.1910 i Gjerpen TE., død 14.02.1987 i Siljan TE.4

      

 

    Barn:

 

     A.    Gerd Jansen, født 15.01.1935 i Solvika Siljan TE., døpt 09.10.1935 i Siljan kirke TE.[28]

 

 

 

      B.    Gerd Jansen,9 født 18.01.1942 i Solvika Siljan TE.[29]

              

 

               Hun giftet seg med Bjørn Torleif Hogstvedt, født 17.10.1933 i Svarstad Lardal VE.,28 (sønn av Kristian Martin Hogstvedt og Haldis Hansen).

              

 

 

        C.    Thor Helge Jansen,9 født 01.04.1945 i Solvika Siljan TE.[30]

              

 

               Han giftet seg med Åse Marit Rød, født 17.07.1948 i Siljan TE.,29 (datter av Leiv Rød og Hjørdis Høiseth).

 

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 346 og 465.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 133.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 191.

[6]  Siljan bygdebok. side 254 og 465.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 142.

[9]  Siljan bygdebok. side 465.

[10]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 12.

[11]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 61.

[12]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 117.

[13]  Siljan bygdebok. side 465 og 514.

[14]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 24.

[15]  Gjerpen ministerialbok 1886-1895. side 85.

[16]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 121.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 91.

[18]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 95.

[19]  1910 tellingen.

[20]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 96.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 98.

[22]  Siljan bygdebok. side 214.

[23]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 107.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 101.

[25]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 26.

[26]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 19.

[27]  Gjerpen klokkerbok 1901-1919. side 113.

[28]  Siljan ministerialbok 1924-1943. side 42.

[29]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 52.

[30]  Siljan lysningsprotokoll 1919-1975. side 61.