| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814 

 


 

 

 

Vetle Nilsen f. 1833 og Ingeborg Ingebretsdatter f. 1835 sin familie.

 

 

 

Vetle Nilsen,[1] født 28.07.1833 i Austad Siljan TE.,[2] døpt 04.08.1833 i Siljan kirke TE.,2 konfirmert 01.10.1848 i Siljan kirke TE.,[3] død 16.03.1910 i Holte Siljan TE.,[4] gravlagt 23.03.1910 i Siljan kirkegård TE.

Han var sønn av Nils Vetlesen og Ingeborg Nilsdatter på Holte.

 

Vetle overtok i 1850 foreldrenes jordgods i Holte og Høiseth:

Hjemmelsbrev i det 07.03.1850 sluttede skifte efter Nils Vetlesen hvorefter Holte Bnr.1 (6 ¾ skinn) for takst 600 rd. et udlagt sønnen Vetle Nilsen. Tingl. 05.06.1850

Skifte efter Niels Vetlesen Holte avholdt 05.06.1850, hvorefter boets eiendom 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) er udlagt sønnen Vetle Nilsen.

 

Vetle giftet seg i 1857 og ble bosatt på Holte Bnr.1. Han bodde der i 1865 med familien samt en bror og to av søstrene.

 

Vetle skilte i 1862 ut Holte Løpenummer 521b (senere Bnr.2) fra Holte Bnr.1:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holte løpenummer 521b (senere Bnr.2)

 

Holtet 1865:

Namn Gnr. Løpenr. Heimehørande

Holtet 521a 9

Eigar: Gaardbgr Selveier Vetle Nielsen Utsæd: hv1/4 by3/4 ha4 po5 , kreaturhald: he2 ku5 få7 sv1

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Vetle Nielsen m g Husfader Gaardbgr Selveier 33 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Ingebretsdatter k g hans Kone 31 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Vetlesen m ug deres Søn 8 (alder) Slemdal Prgj.

Trina Kistine Vetlesdatter k ug deres Datter 6 (alder) Slemdal Prgj.

Idda Maria Vetlesdatter k ug deres Datter 4 (alder) Slemdal Prgj.

Julia Vetlesdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Peder Nielsen m ug hans Broder Tjenestekarl 25 (alder) Slemdal Prgj.

Maren Helvig Nielsdatter k ug hans Søster Tjenestepige 21 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Nielsdatter k ug hans Søster Tjenestepige 19 (alder) Slemdal Prgj.

 

Siljan 1875 - Holte løpenummer 521a

Vetle Nielsen f. 1833 – husfader – selveier

Ingeborg Ingebretsen f. 1835 – kone

Nils f. 1858 – sønn

Trine Kirstine f. 1860 – datter

Idda Marie f. 1862 – datter

Julie f. 1863 – datter

Karoline Elise f. 1867 – datter

Karen Olava f. 1870 – datter

Kristian f. 1872 – sønn

Helle Andrine f. 1873 – datter

 

Vetle kjøpte i 1893 Torsholt Søndre Bnr.5 av Treschow:

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra F W Treschow til Vetle Nilsen Holte for kr. 4300 med div forbehold som veirett, strandrett osv. datert 04.12.1893, tingl. 15.12.1893

 

Vetle skilte ut flere plasser/underbruk fra Holte Bnr.1:

 

Vetle Nilsen skilte i 1894 ut Holtestykkerne Bnr.6 fra Holte Bnr.1 og solgte den til Treschow:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 10.01.1894, tinglyst 16.01.1894, hvorved utskilt Holtestykkerne Bnr.6

Skjøte på Holtestykkerne Bnr.6 fra Vetle Nilsen Holte til F W Treschow for kr. 1900. dat. 12. mars, tingl. 02.04.1894

 

Vetle Nilsen skilte i 1895 ut Heivandsøya Bnr.7 fra Holte Bnr.1 og solgte den til kontorchef Alf Gundersen og agent Joh. C Ulrichsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 22.06.1895, tinglyst 01.07.1895, hvorved utskilt Heivandsøya Bnr.7

Skjøte på Heivandsøya Bnr.7 og fiskerett i Heivandet m. m. fra Vetle Nilsen Holte til kontorchef Alf Gundersen og agent Joh. C Ulrichsen for kr. 500, tingl. 15.10.1895

 

Vetle Nilsen skilte i 1898 ut Askaker Bnr.9 fra Holte Bnr.1 og solgte den til Hans Knudsen Høiseth:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte Bnr.1 14.10.1898, tinglyst 01.11.1898, hvorved utskilt Askaker Bnr.9

Skjøte på Askaker Bnr.9 fra Vetle Nilsen Holte til Hans Knudsen Høgset for kr. 240, tingl. 12.05.1899

 

I 1900 ser vi at hans kones søster, Gunhild, var boende hos dem.

 

Holte Bnr.1 - 1900:

Namn Gnr. Bnr. Tilstades Heimehørande

Holte (gaard) 16 1 4 6

Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja

Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

Vetle Nils. Holte m g b hf Gaardbruger S 1833 Slemdal herred* n s

Ingeborg Ingebrigtsd. k g b hm Gaardmandskone 1835 Slemdal herred* n s

Ole Petter Vetles. Holte m ug b s Jord- og Skogarbeide 1879 Slemdal herred* n s

Christian Vetles. Holte m ug f s Sømand 1872 Slemdal herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Cardiff

Lovise Vetles. Holte k ug f d Hus- og Kreaturstel 1876 Slemdal herred* n s

Gunhild Ingebriktsd. k e b Tjener Hus- og Kreaturstel 1837 Slemdal herred* n s

 

Han solgte i 1904 gården Holte Bnr.1 til sønnen Kristian:

Skjøte fra Vetle Nilsen til sønnen Kristian Vetlesen Holte på Holte Bnr.1 og løsøre for kr 6000. Tingl. 13.04.1904

 

Vetle solgte i 1907 Torsholt Søndre Bnr.5 til sønnen Nils Vetlesen:

Skjøte på Torsholt Søndre Bnr.5 fra Vetle Nilsen Holte til Nils Vetlesen for kr. 3600. datert 27.04.1907, tingl. 04.09.1907

 

Vetle døde på Holte i 1910.

 

 

Gift 07.08.1857 i Siljan kirke TE., med Ingeborg Ingebretsdatter,[5] født 06.08.1835 i Torsholt Siljan TE.,[6] (datter av Ingebret Nilsen og Taran Larsdatter), døpt 16.09.1835 i Siljan kirke TE.,6 konfirmert 03.11.1850 i Siljan kirke TE.,[7] død 16.05.1931 i Holte Siljan TE., gravlagt 23.05.1931 i Siljan kirkegård TE.

 

Ingeborg:

Hun var i 1910 bosatt på Holte Bnr.1 hos datteren Lovise og hennes mann:

Ingeborg I. Holte k e b fl Ophold hos gaardens eier. Deltar i Huslige sysler 06.08.1835 Slemdal n s.

 

Sønnen Kristian solgte Holte Bnr.1 til sin svoger i 1920. Hun fikk da fritt opphold på gården.

 

Ingeborg døde i 1931.

 

 

 

I.    Nils Vetlesen,1 født 24.09.1858 i Holte Siljan TE.,[8] døpt 17.10.1858 i Siljan kirke TE.,8 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[9] død 1949.[10]

      

            

       Gift 31.01.1897 i Siljan kirke TE.,[11] med Hella Karine Hansdatter,[12] født 18.03.1873 i Steinsholt Lardal VE.,11 (datter av Hans Jacob Halvorsen og Inger Kirstine Mathisdatter), døpt 04.05.1873 i Lardal VE.,[13] død 1945.10

 

       Se Torsholt

 

 

      

II.   Trine Kristine Vetlesdatter,1 født 15.05.1860 i Holte Siljan TE.,[14] døpt 17.06.1860 i Siljan kirke TE.,14 konfirmert 10.10.1875 i Siljan kirke TE.,[15] død 23.04.1885 i Sølverød Siljan TE.,[16] gravlagt 02.05.1885 i Siljan kirkegård TE.16

      

       Hun giftet seg i 1884 og døde på Sølverød i 1885.

 

 

       Gift 09.05.1884 i Siljan kirke TE.,[17] med Ole Johannesen,[18] født 30.01.1855 i Sølverød Siljan TE.,[19] (sønn av Johannes Knutsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 18.03.1855 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 24.04.1870 i Siljan kirke TE.[20]

      

       Ole:

       Han reiste som enkemann til Amerika i 1888. Han ble samme året utlagt som far til et uekte barn i Siljan. 

 

 

       Barn:

 

        A.    Johannes Olsen, født 01.10.1884 i Sølverød Siljan TE.,[21] døpt 30.11.1884, død 06.03.1887 i Sølverød Siljan TE.,[22] gravlagt 13.03.1887 i Siljan kirkegård TE.22

              

               Ved dødsfallet står det feil fødselsdato.

 

 

 

      

III. Ida Maria Vetlesdatter,1 født 11.02.1862 i Holte Siljan TE.,[23] døpt 23.03.1862 i Siljan kirke TE.,21 konfirmert 07.10.1877 i Siljan kirke TE.,[24] død 01.05.1879 i Holte Siljan TE.,[25] gravlagt 08.05.1879 i Siljan kirkegård TE.23

 

 

 

IV. Julia Vetlesdatter,1 født 26.12.1863 i Holte Siljan TE.,[26] døpt 31.01.1864 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.,[27] død 25.07.1931 i Høgli Gjerpen TE.[28]

      

       Hennes mann var skomaker fra Høgli nedre u/Høgli i Gjerpen og familien ble bosatt der. De skrev som for Høgli. Julie døde der i 1931.

      

      

       Gift 22.07.1887 i Siljan kirke TE., med Aslak Nilsen,1 født 18.01.1857 i Høgli Gjerpen TE.,[29],26 (sønn av Nils Aslaksen og Maren Jørgensdatter), død 05.05.1941 i Høgli Gjerpen TE.

      

       Se gamlegjerpen.no (Grini - Høgli nedre)

 

 

 

V.   Kristian Vetlesen, født 09.03.1866 i Holte Siljan TE.,[30] døpt 29.04.1866 i Siljan kirke TE.,28 død 25.03.1867 i Holte Siljan TE.,[31] gravlagt 31.03.1867 i Siljan kirkegård TE.29

 

 

 

VI. Karoline Elise Vetlesdatter,1 født 28.12.1867 i Holte Siljan TE.,[32] døpt 22.03.1868 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.[33]

      

 

       Gift 10.12.1892 i Siljan kirke TE.,[34] med Peder Olsen,[35] født 03.09.1847 i Kiste Siljan TE.,[36] (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Arnesdatter), døpt 10.10.1847 i Siljan kirke TE.,34 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[37] død 15.11.1919 i Engelstad Siljan TE.,[38] gravlagt 22.11.1919 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Engelstad

      

 

 

VII. Karen Olava Vetlesdatter,1 født 18.01.1870 i Holte Siljan TE.,[39] døpt 13.03.1870 i Siljan kirke TE.,37 konfirmert 04.10.1885 i Siljan kirke TE.[40]

      

       De bodde på Skotfoss med ei pleiedatter i 1900 og 1910. Pleiedatteren var halvsøsteren til hennes mann.

      

       Ole var mekaniker i 1900 og kjøpmann i 1910.

      

       Solum/Skotfoss 1900 - Kastet Gnr.83 Bnr.57 (Det bodde mange fler på denne adressen i 1900.)

       Ole Fjeld 1870 Gjerpen Brb hf g Mekaniker b

       Olava Holte 1870 Slemdal Brb hm g Kone b

       Anna Fjeld 1890 Gjerpen Brb d ug Pleiedatter b

      

       Solum/Skotfoss 1910 - Kastet Gnr.83 Bnr.57

       Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

       Ole Fjeld 17.06.1870 Gjerpen hf g kjøbmand b

       Olava Fjeld 18.01.1870 Slemdal hm g husmorgjerning b

       Anna Fjeld 08.06.1890 Gjerpen pleied. ug Butikjomfru b.

 

      

       Gift 29.12.1893 i Siljan kirke TE.,32 med Ole Olsen,1 født 17.06.1870 i Fjeld Gjerpen TE.,[41] (sønn av Ole Olsen og Anne Margrete Andreasdatter), døpt 23.07.1870 i Gjerpen TE.

      

       Ole:

       Han kom fra Haukeroa u Bø i Gjerpen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Haukeroa - Bø i Luksefjell)

      

       Ved vielsen i 1893 hadde han oppholdssted Skien.

      

 

 

VIII. Kristian Vetlesen,1 født 19.03.1872 i Holte Siljan TE.,[42] døpt 12.05.1872 i Siljan kirke TE.,40 konfirmert 14.08.1887 i Siljan kirke TE.[43]

      

 

       Gift 28.10.1903 i Siljan kirke TE.,[44] med Anne Marie Tovsdatter,1 født 06.02.1875 i Steinsholt Lardal VE.,[45] (datter av Tov Torgrimsen og Ellen Johanne Evensdatter), døpt 07.03.1875 i Lardal VE., konfirmert 06.10.1889 i Lardal VE.[46]

      

       Se Holte denne gården

 

 

      

IX. Hella Andrine Vetlesdatter,1 født 26.12.1873 i Holte Siljan TE.,[47] døpt 08.02.1874 i Siljan kirke TE.,45 konfirmert 30.09.1888 i Siljan kirke TE.[48]

 

      

       Gift 10.10.1897 i Siljan kirke TE.,11 med Erik Svendsen Frohde, født 13.07.1872 i Ødegården Vinje TE. (sønn av Svend Eriksen og Aasne Aslaksdatter), døpt 04.08.1872 i Vinje TE., yrke Skogsbestyrer.[49]

      

       Se Skogsbetjentgården u/Austad

 

 

      

X.   Lovise Vetlesdatter,[50] født 26.03.1876 i Holte Siljan TE.,[51] døpt 17.04.1876 i Siljan kirke TE.,49 konfirmert 05.10.1890 i Siljan kirke TE.,[52] død 23.10.1965 i Holte Siljan TE.10

      

            

       Gift 14.04.1907 i Siljan kirke TE.,[53] med Kristian Mathisen,[54] født 02.10.1882 i Austad Siljan TE.,[55] (sønn av Mathis Evensen og Anne Helene Olsdatter), døpt 26.12.1882 i Siljan kirke TE.,53 konfirmert 03.10.1897 i Siljan kirke TE.,[56] død 04.01.1969 i Holte Siljan TE.10

      

       Se Holte denne gården

      

 

 

XI. Ole Petter Vetlesen,[57] født 17.12.1877 i Holte Siljan TE.,[58] døpt 20.01.1878 i Siljan kirke TE.,56 konfirmert 02.10.1892 i Siljan kirke TE.[59]

      

       Han står i kirkeboken som utreist til Amerika i 1895. Han står som innreist til Amerika i 1893, så han reiste ikke i 1895 første gang, men i 1893. Han kom tilbake til Norge og nevnes under sine foreldre i tellingen i 1900. Han ble også nevnt som skogsarbeider, midlertidig bosatt hos skogbetjent Erik Svendsen Eilaugdalen på Austad i tellingen i 1900. Den 29.03.1901 reiste han fra Kristiania med båten Angelo til Chicago. Hans yrke var sjømann. Han har på nytt kommet hjem og reiste på nytt til Amerika fra Kristiania til Chicago i 1903. Han reiste den  04.09.1903 med båten Montebello. Han giftet seg i Nelsonville i Wisconsin i 1905.

      

       Gift 30.06.1905 i Nelsonville i Wisconsin i USA, med Anna Mathilde Løberg, født 12.03.1876 (datter av Lars Larsen og Oline Rustad), død 10.09.1949 i Nelsonville i Portage County i Wisconsin i USA.

      

       Anna:

       Hennes far, Lars Larsen, var sønn av Lars Nilsen og Kirsten Larsdatter fra Løberg i Gjerpen. Hennes far reiste som enkemann til USA. (Se mer om dem på gamlegjerpen.no)

      

       Lars Nilsen sin kone, Kirsten Larsdatter f. 1815, var datter av Lars Knutsen på Høiseth i Siljan.

      

 

 

XII. Ida Marie Vetlesdatter,1 født 13.05.1881 i Holte Siljan TE.,[60] døpt 06.06.1881 i Siljan kirke TE.,58 konfirmert 06.10.1895 i Siljan kirke TE.,[61] død 05.09.1897 i Holte Siljan TE.,[62] gravlagt 14.09.1897 i Siljan kirkegård TE.

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 461.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 5.

[3]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 164.

[4]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 124.

[5]  Siljan bygdebok. side 320 og 461.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[7]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 167.

[8]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[9]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[10]  Siljan kirkegård.

[11]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 195.

[12]  Siljan bygdebok. side 320.

[13]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 72.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 62.

[15]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 99.

[16]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 248.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 186.

[18]  Siljan bygdebok. side 364 og 550.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[20]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 90.

[21]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 48.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[23]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 65.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 130.

[25]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[26]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 71.

[27]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 132.

[28]  Gamle Gjerpen.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 188.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 77.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 140.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 193.

[35]  Siljan bygdebok. side 104 og 105.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 38.

[37]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[38]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 136.

[39]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 86.

[40]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 146.

[41]  Gjerpen ministerialbok 1857-1871. side 63.

[42]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 18.

[43]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 120.

[44]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 201.

[45]  Lardal ministerialbok 1861-1880. side 81.

[46]  Lardal Styrvold ministerialbok 1881-1907. side 69.

[47]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 20.

[48]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 152.

[49]  Siljan bygdebok. side 167 og 461.

[50]  Siljan bygdebok. side 365 og 461.

[51]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 24.

[52]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 156.

[53]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 205.

[54]  Siljan bygdebok. side 166 og 461.

[55]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 43.

[56]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 104.

[57]  Siljan bygdebok. side 364 og 461.

[58]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 29.

[59]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 158.

[60]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 37.

[61]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 164.

[62]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 181.