| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOLTE  

 


 

 

Vetle Nilsen f. 1768 sin familie. Han giftet seg 1. gang med Berthe Tollefsdatter f. ca 1771 og 2. gang med Helvig Knudsdatter f. 1779.

 

 

 

Vetle Nilsen, født 1768 på Holte i Siljan,[1] døpt 18.12.1768 i Siljan kirke,1 konfirmert 04.07.1784 i Siljan kirke,[2] død 11.10.1842 på Holte i Siljan, gravlagt 23.10.1842 på Siljan kirkegård.[3]

Han var sønn av Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter på Holte.

 

Han overtok en del av Høgset etter sine foreldre i 1795:

Skjøte fra Nils Vetlesens arvinger til Vetle Nilsen paa 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) tingl. 01.09.1795

 

Vetle giftet seg 1. gang i 1798.

 

Trol. 6/5-1798 i Sillien. Copul. 22/7-1798

Uk. og Soldat, Wetle Nielsen Holte og P. Birthe Tollougsd. Sammestæds.

Caut: Ole Solvesen Høyset og Hans Olsen Høyset.

 

Han overtok halve Holte (Nordstua) da gården ble delt. Vi ser ved skifte etter hans kone at han eide 6 ¾ skinn som han hadde overtatt i 1795 (skjøte datert og tinglyst 01.09.1795). Dette var da rett etter hans far døde, så dette var da en del av oppgjøret etter arv. Gården ble delt i to i 1795. Hans bror Hans overtok den andre delen.

 

Bosatt på en del av Holte i 1801:

Wetle Nilsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 32 (alder)

Berthe Tollougsdatter k 1ste ægteskab Kone 30 (alder)

Jøran Wetlesdatter k Deres datter 2 (alder)

Anne Tollougsdatter k Ugift Tjenestepige 22 (alder)

Jøran Knudsdatter k Enke 1ste gang Husbondens moder Inderste

 

Han mor var bosatt hos dem i 1801.

 

Han giftet seg 2. gang i 1801.

 

Copul. 25/10-1801 i Sillien.

Enkemand Wetle Nilsen Holte og P. Hedevig Knudsd.

Caut: Hans Olsen Høysæth og Ole Kieldsen Øverbøe.

 

Han døde på Holte i 1842.

 

Sønnen Nils overtok hans eierdel i Høgset:

Skifte efter Vetle Nilsen, 15.09.1843, boets 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skinn i Holtet udlagt Nils Vetlesen. tingl. 01.11.1843

 

 

(1) Gift 22.07.1798 i Siljan kirke,[4] med Berthe Tollefsdatter, født ca 1771,[5] (datter av Tollef Sørensen og Inger Jacobsdatter), død 1801 på Holte i Siljan,[6] gravlagt 22.02.1801 på Siljan kirkegård.6

 

Berthe:

Hennes far bodde på plassen Moen under Røsholt på Styrvold i Lardal. Hennes far kjøpte i 1765 Osestad i Hedrum for 500 rdl., men måtte selge den igjen.

 

Det kan være hennes søster som levde sammen med dem i 1801 "Anne Tollougsdtr Tjenestepige 22 aar Ugift".

 

Hennes bror, Jacob Tollevsen, var gift og bosatt i Østre Porsgrunn.

 

Hun døde på Holte i 1801.

 

Gravlagt som "Berthe Tollougsdatter Holte 33 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 526b

Skifte 31. oktober 1801 paa Holte i Slemdal

Berthe Tollefsdatter, død - Enkemand Wetle Nielsen

Barn:

1. Jøran Wetlesdatter 2 aar

2. Berthe Wetlesdatter ½ aar.

 

Boet eide 6 ¾ skinn i Holte (Det vises her til skjøte til Vetle Nilsen datert 1.sep.1795, tinglyst samme dag). Boet eide også 3 skinn i Høiseth.

 

 

(2) Gift 25.10.1801 i Siljan kirke,4 med Helvig Knudsdatter, født 1779 på Gurholt i Siljan,[7] (datter av Knud Arnesen og Pernille Pedersdatter), døpt 10.01.1779 i Siljan kirke,7 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[8] død 01.12.1824 på Holte i Siljan, gravlagt 19.12.1824 på Siljan kirkegård.[9]

 

Helvig:

Hun kom fra Gurholt og døde på Holte i 1824.

 

Skiftebrev efter avg. kone Helvig Knudsdatter. Samlige eiendommer ble overdraget enkemannen Wetle Nielsen, 6 ¾ skinn i gården Holte Mtr.163 og 3 skind i Høiseth (Matrikkelnummer 147). tingl. 19.01.1829

 

 

 

I.    Jøran Vetlesdatter, født 1799 på Holte i Siljan,[10] døpt 29.12.1799 i Siljan kirke,10 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke.[11]

      

       Wetle Nielsen Holte og Berte Tollougsdatter Pb. Jøran

       Faddere: Anna Andersdatter Høysæth, Karen Olsdatter Holte, Knud Nielsen Røe, Hans Nielsen Holte, Peder Jacobsen Høyseth.

 

       De bodde en tid på Holte før de flyttet til Gjerpen. De ble der husmenn på Vallerdalen u/Meen. De døpte barn i Vallerdalen fra 1827

      

       Hun emigrerte som enke til Amerika 20.04.1858. Hun reiste med sønnene Vetle og John.

 

      

       Gift 15.05.1825 i Siljan kirke,[12] med Ole Jonsen, født 1801 på Austad i Siljan,[13] (sønn av Jon Svendsen og Inger Pedersdatter), døpt 25.10.1801 i Siljan.13

      

       Ole:

       Han døde før 1858 for da reiste hans kone til Amerika som enke,

 

       Se gamlegjerpen.no

      

 

       Barn:

 

        A.    Jon Olsen, født 23.06.1825 i Holte Siljan TE.,[14] døpt 10.07.1825 i Siljan kirke TE.14

 

 

        B.    Vetle Olsen, født 16.12.1833 i Vallerdalen u/Meen Gjerpen TE.,[15] døpt 12.03.1834 i Gjerpen kirke TE., konfirmert 07.10.1849 i Siljan kirke TE.[16]

 

 

 

II.   Berthe Vetlesdatter, født 1801 på Holte i Siljan, døpt 22.02.1801 i Siljan kirke,[17] konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke,11 død 14.12.1842 på Sneltvedt i Gjerpen.[18]

      

       Wetle Nilsen Holte og afgangne Berthe Tollougsdatter - Berthe

       Faddere: Anne Andersdtr. Høysæth, Karen Olsdtr. Holte, Knud Nilsen Røe, Hans Nilsen Holte, Peder Jacobsen Høysæth.

 

       Der står meldt innflyttet til Gjerpen 30.05.1834:

       Gaardmandsfolk, Halvor Hansen Holte, 49 aar og Berthe Vetlesdatter, 33 aar

       Børn:

       Gunhild Marie Halvorsd., 18 aar

       Hans Halvorsen, 13 aar

       Fra Slemdals Annex til Sneltvedt.

       Attest fra Steenbuch datert 30.05.1834

      

       De ble leilendinger på Sneltvedt søndre.

 

       Hun døde på Sneltvedt i 1842.

 

       5/1-1843       BERTHE WETLESDATTER    Bamble Skifteprot. nr. *)

        Sneltvet       - død 14 desbr.1842 -

                       Arvinger:

                       Enkem. leilending Halvor Hanssen og avdødes søsken:

                       1. Halvbror Niels Wetlessen, myndig, bor på Holtet i Slemdal.

                       2. Halvbror Knut Wetlessen, myndig og tilstede.

                       3. Halvsøster Pernille Wetlesdtr. g.m. Niels Hanssen Holtet. Tilstede.

                       4. Halvsøster Marthe Welesdtr. Holtet, 40 år.

                       5. -----"---- Maren Wetlesdtr. Holtet, 26 "

                       6. Fullsøster Jøran Wetlesdtr. g.m. Ole Johnssen Wallerdalen. Tilstede.

        Formynder for Marthe og Maren: Knut Larssen Høyset.

        Avdødes far var Wetle Nielssen Holtet.

        Brt: 66 - 101

        Net: 32 -  45.

       *) A: BS 18 s.337b-361b-390a-402b. B: BS 22 s.49b. C: BS 24 s.92.

 

      

       Gift 24.03.1833 i Siljan kirke,[19] med Halvor Hansen, født 1785 i Mellom Hem i Lardal i Vestfold,[20] (sønn av Hans Olsen og Gunhild Olsdatter), død 15.06.1858 på Sneltvedt i Gjerpen.15

      

       Halvor:

       Han var enkemann etter Karen Olsdatter f. 1777 som døde i 1828 på Holte. Hun nevnes under sin far Ole Jonsen Skilbred.

 

       Han kom fra Svarstad prestegjeld da han giftet seg i Siljan i 1815. Da han giftet seg 2. gang i Siljan i 1833 stod det at han var født i Lardal sogn, han var 50 år gammel og hans far het Hans Olsen.

      

       Han døde på Sneltvedt i 1858.

 

       Sa gamlegjerpen.no 

      

      

 

III. Marthe Vetlesdatter, (datter av Vetle Nilsen og Helvig Knudsdatter) født 1802 på Holte i Siljan, døpt 29.08.1802 i Siljan kirke,[21] konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,[22] død 14.12.1842 på Sneltvedt i Gjerpen.15

      

       Wetle Nilsen Holte og Helvig Knudsdatter - Marthe

       Faddere: Ingebor Knudsdtr. Øverbøe, Tharan Nilsdtr. Holte, Knud Nilsen Røe, Jacob Olsen Øverbøe, Arne Knudsen Gurholt.

      

      

 

IV. Nils Vetlesen, født 1804 på Holte i Siljan,[23] døpt 09.12.1804 i Siljan kirke,20 død 1805 på Holte i Siljan,[24] gravlagt 17.03.1805 på Siljan kirkegård.21

      

       Wetle Nilsen Holte og Helvig Knudsdatter - Nils

       Faddere: Karen Olsdtr. Holte, Elen Larsdtr. ibid, Hans Olsen Høyseth, Jan Knudsen Gurholt, Ole Knudsen Røe.

      

       Gravlagt som "Nils Wetlesen Holte 16 uger".

      

      

 

V.   Nils Vetlesen, født 1806 på Holte i Siljan,[25] døpt 02.02.1806 i Siljan kirke,22 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke,[26] død 10.04.1848 på Holte i Siljan, gravlagt 24.04.1848 på Siljan kirkegård.[27]

      

       Wetle Nilsen Holte og Helvig Knudsdatter - Nils

       Faddere: Karen Olsdtr. Holte, Berthe Olsdtr. Gurholt, Hans Nilsen Holte, Arne Knudsen Gurholt, Jahn Knudsen ibid.

 

       De ble bosatt på Holte.

      

      

       Gift 09.09.1832 i Siljan kirke,[28] med Ingeborg Nilsdatter, født 18.05.1811 på Austad i Siljan,[29] (datter av Nils Nilsen og Inger Pedersdatter), døpt 23.05.1811 i Siljan kirke,26 konfirmert 30.07.1826 i Siljan kirke,[30] død 10.10.1849 på Holte i Siljan, gravlagt 21.10.1849 på Siljan kirkegård.[31]

      

       Se Holte etter 1814

 

      

      

VI. Knud Vetlesen, (sønn av Vetle Nilsen og Helvig Knudsdatter) født 1808 på Holte i Siljan,[32] døpt 12.06.1808 i Siljan kirke,29 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[33] død 1877.[34]

      

       Wetle Nilsen Holte og Hedevig Knudsdatter - Knud

       Faddere: Ingebor Knudsdtr. Øverbøe, Anne Findsdtr. ibid, Hans Nilsen Holte, Peder Jacobsen Høysæth, Jan Knudsen Gurholt.

      

       Han reiste til Amerika i 1845. Han reiste fra Porsgrunn med sin søster Maren. Han giftet seg der med ei jente fra Siljan.

 

      

       Gift 25.02.1852 i Milwaukee i Wisconsin i USA,31 med Anne Halvorsdatter, født 05.08.1828 på Haugen i Siljan (datter av Halvor Olsen og Birthe Olsdatter), døpt 10.08.1828 i Siljan kirke,[35] konfirmert 21.07.1844 i Siljan kirke,[36] død 04.04.1912.31

      

       Anne:

       Hun reiste til Amerika i 1852.

      

 

       Barn:

 

        A.    Helena Knutsdatter, født 18.11.1853 i Wisconsin USA.70

 

 

        B.    William Knutsen, født 04.10.1855 i Wisconsin USA.70

 

 

        C.    Henry Knutsen, født 10.12.1858 i Wisconsin USA.70

              

 

               Gift 10.10.1902 i Wisconsin USA.,70 med Minnie Peterson, født ca. 1876,70 (datter av Ole Pedersen og Inger Marie Nilsdatter).

 

 

 

VII. Pernille Vetlesdatter, født 14.01.1812 på Holte i Siljan,[37] døpt 02.02.1812 i Siljan kirke,31 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke,[38] død 26.01.1888 på Holte i Siljan, gravlagt 03.02.1888 på Siljan kirkegård.[39]

      

       Vetle Nielsen Holte og Helvig Knudsdatter - Pernille

       Faddere: Ingeborg Øverbøe, Anne Holte, Peder Gurholt, Solve Høysæt, Ole Høysæt.

 

       De ble bosatt på Holte.

      

 

       Gift 21.09.1834 i Siljan kirke,25 med Nils Hansen, født 1805 på Holte i Siljan,[40] (sønn av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 24.11.1805 i Siljan kirke,34 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke,[41] død 15.11.1866 på Holte i Siljan, gravlagt 25.11.1866 på Siljan kirkegård.[42]

      

       Se Holte etter 1814

 

 

      

VIII. Maren Vetlesdatter, (datter av Vetle Nilsen og Helvig Knudsdatter) født 18.10.1816 på Holte i Siljan, døpt 27.10.1816 i Siljan kirke,[43] konfirmert 09.09.1832 på Siljan kirkegård,[44] død 22.08.1850 i Wisconsin i USA.[45]

      

       Hun reiste til Amerika i 1845. Hun reiste fra Porsgrunn med sin bror Knut.

 

      

       Gift 24.10.1846 i Wisconsin i USA,42 med Peder Svendsen, født 1804 på Øverbø i Siljan,[46] (sønn av Svend Olsen og Ingeborg Pedersdatter), døpt 08.07.1804 i Siljan kirke,43 konfirmert 18.04.1819 i Siljan kirke,19 død 22.04.1871 i Wisconsin i USA.42

      

       Peder:

       Han kom fra Øverbø.

      

       Han reiste til Amerika i 1845.

      

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[3]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 275.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  1801 tellingen.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 153.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 89.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[12]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[14]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 76.

[15]  Gjerpen ministerialbok 1829-1834. side 80.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 166.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[18]  gamlegjerpen.no.

[19]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 206.

[20]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 1103.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 282.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 107.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 284.

[27]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 282.

[28]  Øivind Solberg sin database.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 158.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 287.

[31]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 283.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[34]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 181.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 80.

[36]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 161.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[39]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 251.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[42]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 54.

[44]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 146.

[45]  Fra Skrim til Farris bind 4. side 182.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 106.