| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Rollefsen f. 1818 og Karen Andersdatter f. 1828 sin familie.

 

 

 

Nils Rollefsen, født 26.08.1818 i Hogstad Siljan TE.,[1] døpt 04.10.1818 i Siljan kirke TE.,1 konfirmert 02.03.1834 i Siljan kirke TE.,[2] død 31.07.1895 i Øverbø Siljan TE.,[3],[4] gravlagt 07.08.1895 i Siljan kirkegård TE.,3 yrke Lærer og kirkesanger.[5]

Han var sønn av Rollef Pedersen og Gunhild Nilsdatter på Hogstad Nedre før 1814.

 

Nils ble ansatt som klokker og lærer i Siljan i 1840 og virket der til 1890. Se Opdalen skole (Bakken side 574)

 

Han nevnes på Vaneboseter i 1846.

 

Vannebosæter 1846:

Gaardm. Leilending Ole Nielsen 59 aar, Hans kone Anne Pedersd. 53 aar

Deres hjemmeværende børn:

Niels 24 ¾ aar, Ingeborg 21 ¼ aar, Gunnild Maria 18 aar, Anne Helvig 11 ½ aar

Tjenere:

Anders Nielsen Tengelstad af Laardal 26 aar, Halvor Halvorsen 15 ¼ aar, Skolelærer Niels Rollefsen 27 ¼ aar

 

Nils giftet seg i 1853.

 

Han kjøpte i 1862 Holte løpenummer 521b av Vetle Nilsen:

Skylldelingsforretning avholdt på Holte løpenummer 521 den 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holte(plassene) - løpenummer 521b (senere Bnr.2)

Skjøte på Holte løpenummer 521b (Bnr.2) fra Vetle Nilsen til Nils Rollefsen for 184 spd. Tingl. 14.01.1862

 

Han kjøpte i 1862 Holte løpenummer 522c av Nils Hansen:

Skyldsetning avholdt på Holte løpenummer 522a1 den 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holt(plassene) løpenummer 522c (senere Bnr.3)

Skjøte på Holte løpenummer 522c (Bnr.3) fra Nils Hansen til Nils Rollefsen for 87 spd. Tinglyst 14.01.1862

 

Plassene ble drevet sammen og kalt Holteplassen(e).

 

Siljan 1865 - Holtet løpenummer 521b og løpenummer 522b2

Merknad: (S/L: 251/32) Holtet 521b forenet med Holtet 522b2.

Eigar: Gaardbgr, Selveier Skolelærer og Kirkesanger Niels Rollefsen

Utsæd: hv1/8 by1/4 ha1 1/4 po3, kreaturhald: ku3 sv1

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Rollefsen m g Husfader Gaardbgr, Selveier Skolelærer og Kirkesanger 48 (alder) Slemdal Prgj.

Karen Andersdatter k g hans Kone 38 (alder) Gjerpen Prgj.

Peder Nielsen m ug deres Søn 12 (alder) Slemdal Prgj.

Andrine Gunnillia Nielsdatter k ug deres Datter 10 (alder) Slemdal Prgj.

Anders Christian Nielsen m ug deres Søn 7 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Theodor Nielsen m ug deres Søn 5 (alder) Slemdal Prgj.

Malia Rebekka Nielsdatter k ug deres Datter 3 (alder) Slemdal Prgj.

Jens Jacob Nielsen m ug deres Søn 1 (alder) Slemdal Prgj.

 

Roligheten u/Prestegården ble i 1869 til skolemester/skolevesen sin lærerbolig og skole:

Festeseddel fra Sogneprest Ely til Slemdals skolemester/skolevesen på pladsen Roligheden med 2'de stykker mark mot årlig avgift 5 rd. (tingl. 05.06.1869)

 

Nils kan ha flyttet dit i 1869 og familien bodde der i 1875.

 

Siljan 1875 – Prestegården/Roligheden – løpenummer 511 og 512

Niels Rollefsen f. 1818 – husfader – skolelærer, kirkesanger, jordbruker, selveier

Karen Andersdatter f. 1828 i Gjerpen – kone

Andrine Gunelia f. 1856 – datter

Niels Theodor f. 1861 – sønn

Malia Rebekka f. 1863 – datter

Jens Jacob f. 1865 – sønn

Karen Sofie f. 1868 – datter

 

Det er usikkert hvor lenge de bodde der. Barna ble konfirmert på Holteplassen.

 

Deres svigerdatter Sofie Augusta Olsdatter døde bosatt hos dem på Holte i 1894. Hun ble gravlagt i Gjerpen.

 

Han solgte i 1895 Holte Bnr.2 og Bnr.3 (Holteplassene) til Teodor Jansen:

Skjøte på Holte Bnr.3 og Bnr.2 fra Nils Rollefsen til Teodor Jansen for kr. 1800. Tinglyst 15.03.1895

 

De kom begge til datteren Andrine Gunelia på Øverbø, der de døde. Nils døde i 1895.

 

 

Gift 07.08.1853 i Siljan kirke TE., med Karen Andersdatter,[6] født 28.01.1828 i Flata Gjerpen TE.,4,[7] (datter av Anders Jonsen og Mari Sørensdatter), død 05.07.1912 i Øverbø Siljan TE.,[8],4 gravlagt 10.07.1912 i Siljan kirkegård TE.

 

Karen:

Hun kom fra Flata u/Mo i Gjerpen. Se gamlegjerpen.no

 

Karen bodde hos datteren på Øverbø som enke i 1900. Hun døde der i 1912.

 

På gravstøtten er fødselsdatoen 27.01. I kirkeboken står det 28.01.

 

 

 

 

I.    Peder Nilsen,6 født 27.02.1854 i Tormodsrød Siljan TE.,[9] døpt 19.03.1854 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 18.04.1869 i Siljan kirke TE.[10]

      

       Han skrev seg som Rollefsen. Peder var gift og bosatt i Skien i 1900 og 1910. Han var vaktmester i fengselet.

      

       Skien 1900 - Kongensgade - Fængsel

       Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus

       Per Rollefs. 1854 Slemdal Brb hf g Justisvagtmester b

       Bergit Rollefs. 1854 Næs i Telemarken Brb hm g Hustru b

       Karen Therese Rollefs. 1890 Gjerpen Brp d ug Datter b

       Rolf Halvard Nikolai Rollefs. 1895 Skien kjøpstad* s ug Søn

      

       Skien 1910 - Torvgate 2 - Kommunelokale

       Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

       Per Rollefsen 27.02.1854 Slemdal hf g Vaktmester ved Fængslet b

       Birgitte Rollefsen 19.02.1854 Næs i Telem. hm g Hustru b

       Rolf Rollefsen 27.08.1895 Skien s ug Søn b

       Clara Nilsen 27.10.1894 Tørdal Tjenestepige ug Tjenestepike b.

      

 

       Gift[11] med Birgitte Halvorsdatter, født 19.02.1854 i Årnes i Sauherad,11 (datter av Halvor Olsen og Torbjørg Hansdatter), døpt 12.03.1854 i Nes i Sauherad.[12]

      

 

       Barn:

 

        A.    Karen Therese Rollefsen, født 1890 i Gjerpen TE.[13]

 

 

        B.    Rolf Halvard Nikolai Rollefsen, født 27.08.1895 i Skien TE.11

 

 

 

 

II.   Andrine Gunelia Nilsdatter,[14] født 15.05.1856 i Holteplassen Siljan TE.,[15] døpt 11.06.1856 i Siljan kirke TE.,12 konfirmert 07.04.1872 i Siljan kirke TE.,[16] død 20.05.1940 i Øverbø Siljan TE.4

      

 

       Gift 02.04.1886 i Siljan kirke TE.,[17] med Ole Petter Solvesen,[18] født 23.11.1858 i Øverbø Siljan TE.,[19] (sønn av Solve Olsen og Inger Marie Knutsdatter), døpt 26.12.1858 i Siljan kirke TE.,16 konfirmert 05.10.1873 i Siljan kirke TE.,[20] død 13.09.1931 i Øverbø Siljan TE.4

      

       Se Øverbø

 

      

 

III. Anders Kristian Nilsen,[21] født 16.05.1859 i Holteplassen Siljan TE.,[22] døpt 13.06.1859 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 04.10.1874 i Siljan kirke TE.[23]

 

            

       Gift 11.05.1882 i Gjerpen kirke TE.,7 med Sofie Augusta Olsdatter, født 01.01.1853 i Hobek Gjerpen TE.,[24],7 (datter av Ole Jørgensen Hobæk og Anne Larsdatter), død 09.04.1894 i Holte Siljan TE.7

      

       Se Roligheten u/Prestegården

 

 

 

IV. Nils Teodor Nilsen,6 født 29.04.1861 i Holteplassen Siljan TE.,[25] døpt 16.06.1861 i Siljan kirke TE.,55 konfirmert 08.10.1876 i Siljan kirke TE.[26]

      

       Han var gift og lærer i Vestre Aker i 1900 og 1910. De skrev seg som Holte.

 

       Vestre Aker 1900 - Kristiania tvangsskole
Navn - Alder/født - Fødested - Familiestilling - Sivilstand - Yrke - Bostatus
Nils Theodor Holte 1861 Slemdal Brb hf g Lærer ved Kr.ania tvangsskole b 
Anne Marie Holte 1861 Bærum herred* hm g b 
Nils Holte 1888 Kristiania s ug b 
Margit Holte 1889 Kristiania d ug b 
Ruth Holte 1891 Kristiania d ug b 
Angjerd Holte 1895 Kristiania d ug b 
Jens Bjerke - Holte 1898 Kristiania s ug 

      

       Vestre Aker 1910 - Kra. tvangsskole (Magdalenehjemmet) (gaard)

       Namn Kj. Siv. Bust.Fam. Yrkje Fødd Fødestad Statsb.Tru.

       Nils Theodor Holte 29.04.1861 Slemdal pr Skien hf g Lærer ved Kr.ania tvangsskole b

       Anne Marie Holte 06.03.1861 V. Bærum hm g hustru b

       Nils Holte 18.07.1888 Kristiania s ug stud theol. b

       Ruth Holte 21.12.1892 Kristiania d ug stud art. b

       Angjerd Holte 11.01.1895 Kristiania d ug skoleelev b

       Jens Bjerke Holte 09.11.1898 Kristiania s ug skoleelev b

       Rolf Bjerke Holte 26.12.1903 Kristiania s ug skoleelev.

      

 

       Gift11 med Anne Marie Holte, født 06.03.1861 i Vestre Bærum AH.11

      

 

       Barn:

 

        A.    Nils Holte, født 18.07.1888 i Kristiania.11

 

 

        B.    Ruth Holte, født 21.12.1892 i Kristiania.11

 

 

        C.    Angjerd Holte, født 11.01.1895 i Kristiania.11

 

 

        D.    Jens Bjerke Holte, født 09.11.1898 i Kristiania.11

 

 

        E.    Rolf Bjerke Holte, født 26.12.1903 i Kristiania.11

 

 

 

 

V.   Malia Rebekka Nilsdatter,6 født 04.06.1863 i Holteplassen Siljan TE.,[27] døpt 05.07.1863 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 06.10.1878 i Siljan kirke TE.[28]

      

       De var bosatt i Porsgrunn i 1900.

 

       Porsgrund 1900 - Lagmandsløkken

       Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

       Erik Eriks. 1871 Porsgrunn kjøpstad* hf g Sømand styrmand

       Mali Eriks. 1863 Slemdal Brb hm g Hustru

 

 

       Gift 24.09.1898 i Siljan kirke TE.,[29] med Erik Eriksen, født 1871 i Porsgrunn TE.,26 (sønn av Erik Andersen).

      

 

 

VI. Jens Jacob Nilsen,6 født 10.10.1865 i Holteplassen Siljan TE.,[30] døpt 12.11.1865 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 10.10.1880 i Siljan kirke TE.[31]

      

       Han dro til USA i 1888.

      

 

 

VII. Karen Sofie Nilsdatter,6 født 08.02.1868 i Holteplassen Siljan TE.,[32] døpt 05.04.1868 i Siljan kirke TE.,29 konfirmert 08.10.1882 i Siljan kirke TE.,[33] død 08.07.1939 i Kittelsrød Gjerpen TE.7

      

       Hennes mann kom fra Kittilsrød u/Rising i Gjerpen og de overtok der etter hans foreldre.

 

 

       Gift 06.12.1903 i Siljan kirke TE.,[34] med Stener Olsen,6 født 13.06.1868 på Marker Gjerpen TE.,31 (sønn av Ole Olsen Kittilsrød og Anlaug Stenersdatter Flaatin), død 08.02.1965 i Kittelsrød Gjerpen TE.7

      

       Se gamlegjerpen.no (Kittilsrød u/Rising).

      

 

 

 

 [1]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 60.

[2]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 149.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 258.

[4]  Siljan kirkegård.

[5]  Siljan bygdebok. side 453 og 465.

[6]  Siljan bygdebok. side 453.

[7]  Gamle Gjerpen.

[8]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 127.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 52.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 187.

[11]  1910 tellingen.

[12]  Sauherad Nes ministerialbok 1851-1877. side 11.

[13]  1900 tellingen.

[14]  Siljan bygdebok. side 334 og 453.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 56.

[16]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 93.

[17]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 187.

[18]  Siljan bygdebok. side 334.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 60.

[20]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 95.

[21]  Siljan bygdebok. side 465.

[22]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 61.

[23]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 97.

[24]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 48.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 64.

[26]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 127.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 69.

[28]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 132.

[29]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 196.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 76.

[31]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 134.

[32]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 82.

[33]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 140.

[34]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 200.