| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I SAGA/BAKKANE Bnr.4 u/TORSHOLT ETTER 1814

 


 

 

 

Ole Nilsen f. 1824 og Anne Helvig Pedersdatter f. 1816 sin familie.

 

 

 

Ole Nilsen,[1] født 08.02.1824 i Tingelstad Lardal VE.,[2] døpt 21.03.1824 i Lardal VE.,2 død 08.10.1878 i Holteplassen Siljan TE., gravlagt 15.10.1878 i Siljan kirkegård TE.[3]

Han var sønn av Nils Hansen og Kari Amundsdatter i Lardal.

 

Ole giftet seg i Siljan i 1850. Hans kone kom fra Bakkane og de ble bosatt der.

 

De nevnes der i 1865 sammen med hans kones far som hadde blitt enkemann allerede i 1845.

 

1865 - Bakkene

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Peder Nielsen m e Husfader Gaardbr og Leilænding 88 (alder) Slemdal Prgj.

Olaus Nielsen m g hans Svigersøn hjælper ham med Gaardsbruget 43 (alder) Laurdal Prgj.

Anne H. Pedersdatter k g hans Kone 50 (alder) Slemdal Prgj.

Karoline Olaudatter k ug deres Datter 14 (alder) Slemdal Prgj.

Nikoline Olaudatter k ug deres Datter 9 (alder) Slemdal Prgj.

Ragnhild Larsdatter k ug logerende Spinderske 43 (alder) Gjerpen Prgj

 

De døpte barn der frem til 1869, og nevnes der i 1875. (Her er hans fødselsår skrevet galt.)

 

Siljan 1875 - Bakken løpenummer 525

Olaus Nielsen f. 1812 – husfader – leilending 

Anne H Pedersdatter f. 1816 – kone

Bergit Hansdatter f. 1855 i Saude – tjenestepige

 

Det var trolig han som døde som husmann på Holteplassen i 1878. Han kone døde der i 1887. Det stod da at han var født i 1812. Det stod det også i 1875? Da han giftet seg i 1850 stod det at han var 26 år gammel. Det stemmer.

 

En Ole Nilsen f. ca 1820 døpte barn bosatt på Holteplassen i 1878. De nevnes som inderst. Den Ole som døde der i 1878 var husmann så det var nok ikke han.

 

 

Gift 01.09.1850 i Siljan kirke TE.,[4] med Anne Helvig Pedersdatter,1 født 15.12.1816 i Bakkane u/Torsholt Siljan TE.,[5] (datter av Peder Nilsen og Taran Jonsdatter), døpt 29.12.1816 i Siljan kirke TE.,5 konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke TE.,[6] død 25.03.1887 i Plassen u/Holte Siljan TE.,[7] gravlagt 03.04.1887 i Siljan kirkegård TE.[8]

 

Anne:

Hun kom fra Bakkane og døde i 1887 på Plassen u/Holte.

 

 

 

I.    Peder Olsen, født 20.01.1851 i Bakkane Siljan TE.,[9] døpt 16.03.1851 i Siljan kirke TE.,9 død 12.02.1852 i Bakkane Siljan TE.,[10] død 22.02.1852 i Siljan kirkegård TE.10

 

 

II.   Karoline Olsdatter,1 født 02.11.1852 i Bakkane Siljan TE.,[11] døpt 26.12.1852 i Siljan kirke TE.,11 konfirmert 19.04.1868 i Siljan kirke TE.,[12] død 19.12.1878 i Bakkane Siljan TE.,[13] gravlagt 28.12.1878 i Siljan kirkegård TE.13

 

 

III. Taran Olsdatter, født 07.06.1855 i Bakkane Siljan TE.,[14] døpt 11.07.1855 i Siljan kirke TE.,14 død 20.11.1857 i Bakkane Siljan TE.,[15] gravlagt 27.11.1857 i Siljan kirkegård TE.15

 

 

IV. Nikoline Olsdatter,1 født 14.12.1857 i Bakkane Siljan TE.,[16] døpt 17.01.1858 i Siljan kirke TE.,16 død 10.05.1869 i Bakkane Siljan TE.,[17] gravlagt 20.05.1869 i Siljan kirkegård TE.[18]

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 326.

[2]  Lardal ministerialbok 1814-1835. side 162.

[3]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[4]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 224.

[5]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 54.

[6]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 147.

[7]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 250.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 46.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 284.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 49.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 186.

[13]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 242.

[14]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 54.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 288.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 58.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 298.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.