| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 I HOLTE ETTER 1814

 


 

 

 

Nils Hansen f. 1805 og Pernille Vetlesdatter f. 1812 sin familie.

 

 

 

Nils Hansen,[1] født 1805 i Holte Siljan TE., døpt 24.11.1805 i Siljan kirke TE.,[2] konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke TE.,[3] død 15.11.1866 i Holte Siljan TE.,[4] gravlagt 25.11.1866 i Siljan kirkegård TE.4

Han var sønn av Hans Nilsen og Karen Olsdatter på Holte før 1814.

 

Han overtok på Søstua på Holte etter sin stefar.

 

Hans stefar skjøtet dette jordgodset til Nils i 1830:

Skjøte fra Halvor Hansen til Niels Hansen på 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.170 for 450 spd. Tingl. 29.06.1830

 

Han solgte to skogsdeler til Løvenskiold i 1832:

Skjøte på Nils Hansen Holte til Løvenskiold 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og paa skoven under hans 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.163 - Løpenummer 522b for 450 spd. Tingl. 26.06.1832

 

Nils giftet seg i 1834 med datteren til Vetle Nilsen Holte.

 

Han eide fortsatt resten av gården Holte løpenummer 522a(l) i 1838.

 

Matrikkelen 1838

Holte matrikkelnr. 170 (gammelt matrikkelnummer 163 - 147)

Løpenummer 522a - Holtet – skyld 3 ¾ skinn pluss 3 skinn - oppsitter Niels Hansen

 

Nils skilte i 1861 ut plassen Holteplassene til Nils Rollefsen fra Holte løpenummer 522al. Holteplassen ble gitt løpenummer 522c – senere Bnr.3:

Skyldsetning avholdt på Holte løpenummer 522a1 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holte løpenummer 522c (Bnr.3)

Skjøte på Holte løpenummer 522c (Bnr.3) fra Nils Hansen til Nils Rollefsen for 87 spd. Tinglyst 14.01.1862

 

Det er vel da den resterende delen som ble Holte løpenummer 522a – senere Bnr.4.

Skyldsetning avholdt på Holte løpenummer 522a1 19.10.1861, tinglyst 14.01.1862, hvorved utskilt Holte løpenummer 522a (Bnr.4)

 

Siljan - 1865 - Holtet løpenummer 522a

Eigar: Gaardbgr Selveier Niels Hansen Utsæd: hv1/8 by1/2 ha4 po3, kreaturhald: he3 ku6 få6 sv1

Namn Kj. Siv. Fam. Yrkje Fødd Fødestad

Niels Hansen m g Husfader Gaardbgr Selveier 61 (alder) Slemdal Prgj.

Pernille Vetlesdatter k g hans Kone 54 (alder) Slemdal Prgj.

Helline Nielsdatter k ug deres Datter hjælper Moderen med Husholdningen 25 (alder) Slemdal Prgj.

Hans Nielsen m ug deres Sønner hjælper Faderen med Gaardsbruget 22 (alder) Slemdal Prgj.

Niels Nielsen m ug deres Sønner hjælper Faderen med Gaardsbruget 17 (alder) Slemdal Prgj.

Ingeborg Talie Hansdatter k ug Tjenestepige, Gjeterske 15 (alder) Gjerpen Prgj.

 

Nils døde på Holte i 1866.

 

 

Gift 21.09.1834 i Siljan kirke TE., med Pernille Vetlesdatter,[5] født 14.01.1812 i Holte Siljan TE. (datter av Vetle Nilsen og Helvig Knutsdatter), døpt 02.02.1812 i Siljan kirke TE.,[6] konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke TE.,[7] død 26.01.1888 i Holte Siljan TE.,[8] gravlagt 03.02.1888 i Siljan kirkegård TE.8

 

Pernille:

Hun kom fra Holte. 

 

Siljan 1875 - Holte løpenummer 522a

Pernille Vetlesdatter f. 1812 – husmoder – enke – selveier

Hans Nielsen f. 1844 – hendes sønn – betjenes moderens gårdsbruk, skogsarbeider

Niels Nielsen f. 1849 - hendes sønn – betjenes moderens gårdsbruk, skogsarbeider

Ingeborg Andersdatter f. 1855 i Gjerpen – tjenestepige

 

Pernille solgte i 1877 Holte løpenummer 522a (senere Bnr.4) til sønnen Hans Nilsen:

Skjøte på Holte løpenummer 522a (Bnr.4) og løsøre fra Pernille Vetlesdatter til Hans Nilsen for kr. 2000. Tinglyst 20.09.1877.

 

Pernille døde på Holte i 1888.

 

 

 

I.    Karen Nilsdatter, født 13.09.1835 i Holte Siljan TE.,[9] døpt 27.09.1835 i Siljan kirke TE.,9 konfirmert 10.10.1852 i Siljan kirke TE.,[10] død 28.06.1854 i Holte Siljan TE.,[11] gravlagt 16.07.1854 i Siljan kirkegård TE.11

 

 

 

II.   Anne Helvig Nilsdatter, født 01.10.1838 i Holte Siljan TE.,[12] døpt 21.10.1838 i Siljan kirke TE.,12 død 31.07.1853 i Holte Siljan TE.,[13] gravlagt 07.08.1853 i Siljan kirkegård TE.13

 

 

 

III. Helene Nilsdatter,[14] født 24.10.1841 i Holte Siljan TE.,[15] døpt 24.10.1841 i Siljan kirke TE.,15 konfirmert 06.04.1856 i Siljan kirke TE.,[16] død 06.01.1870 i Holte Siljan TE.,[17] gravlagt 15.01.1870 i Siljan kirkegård TE.[18]

 

 

 

IV. Hans Nilsen,14 født 28.12.1844 i Holte Siljan TE.,[19] døpt 19.01.1845 i Siljan kirke TE.,19 konfirmert 02.10.1859 i Siljan kirke TE.,[20] død 22.01.1922 i Holte Siljan TE.,[21] gravlagt 28.01.1922 i Siljan kirkegård TE.

      

            

       Gift 26.05.1882 i Siljan kirke TE.,[22] med Gunhild Maria Knutsdatter,[23] født 27.03.1838 i Høiseth Siljan TE.,[24] (datter av Knut Olsen og Anne Helvig Svendsdatter), døpt 12.04.1838 i Siljan kirke TE.,24 konfirmert 25.09.1853 i Siljan kirke TE.,[25] død 13.05.1923 i Holte Siljan TE.,[26] gravlagt 19.05.1923 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Holte denne gården

 

 

      

V.   Vetle Nilsen,14 født 07.01.1848 i Holte Siljan TE.,[27] døpt 30.01.1848 i Siljan kirke TE.,27 død 11.05.1848 i Holte Siljan TE.,[28] gravlagt 19.05.1848 i Siljan kirkegård TE.28

 

 

 

VI. Nils Nilsen,[29] født 13.06.1849 i Holte Siljan TE.,[30] døpt 08.07.1849 i Siljan kirke TE.,30 konfirmert 30.04.1865 i Siljan kirke TE.,[31] død 31.08.1906 i Høiseth Siljan TE.,[32],[33] gravlagt 06.09.1906 i Siljan kirkegård TE.

      

      

       Gift 11.04.1876 i Siljan kirke TE.,[34] med Ingeborg Marie Olsdatter,[35] født 16.03.1848 i Hogstad Siljan TE.,27 (datter av Ole Jacobsen og Ingeborg Nilsdatter), døpt 19.03.1848 i Siljan kirke TE.,27 konfirmert 12.04.1863 i Siljan kirke TE.,[36] død 12.01.1926 i Høiseth Siljan TE.,[37],33 gravlagt 19.01.1926 i Siljan kirkegård TE.

      

       Se Høiseth

 

 

      

VII. Vetle Nilsen, født 06.03.1853 i Holte Siljan TE.,[38] døpt 28.03.1853 i Siljan kirke TE.,38 død 08.04.1855 i Holte Siljan TE.,11 gravlagt 15.04.1855 i Siljan kirkegård TE.11

 

 

 

 

 [1]  Siljan bygdebok. side 463 og 464.

[2]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 146.

[3]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 285.

[4]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 234.

[5]  Siljan bygdebok. side 461 og 463.

[6]  Eidanger ministerialbok 1764-1814. side 159.

[7]  Eidanger ministerialbok 1814-1831. side 273.

[8]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 251.

[9]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 11.

[10]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 170.

[11]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 286.

[12]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 19.

[13]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 285.

[14]  Siljan bygdebok. side 464.

[15]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 25.

[16]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 174.

[17]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 299.

[18]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 236.

[19]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 31.

[20]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 177.

[21]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 139.

[22]  Siljan klokkerbok 1864-1908. side 185.

[23]  Siljan bygdebok. side 464 og 469.

[24]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 17.

[25]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 171.

[26]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 140.

[27]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 39.

[28]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 282.

[29]  Siljan bygdebok. side 464 og 474.

[30]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 42.

[31]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 181.

[32]  Siljan ministerialbok 1896-1910. side 185.

[33]  Siljan kirkegård.

[34]  Siljan ministerialbok 1870-1895. side 143.

[35]  Siljan bygdebok. side 474.

[36]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 180.

[37]  Siljan klokkerbok 1909-1927. side 143.

[38]  Siljan ministerialbok 1831-1870. side 50.