| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I HOLTE 

 


 

 

Karen Olsdatter f. 1777 sin familie. Hun giftet seg 1. gang med Hans Nilsen f. 1772 og 2. gang med Halvor Hansen f. 1785.

 

 

 

Karen Olsdatter, født 1777 på Skilbred i Siljan,[1] døpt 09.11.1777 i Siljan kirke,1 konfirmert 16.03.1794 i Siljan kirke,[2] død 08.12.1828 på Holte i Siljan, gravlagt 28.12.1828 på Siljan kirkegård.[3]

Hun var datter av Ole Jonsen og Helvig Jacobsdatter på Skilbred.

 

Karen giftet seg 1. gang 1799.

 

Copul. 6/10-1799 i Sillien.

Hans Nielsøn Holte og Karen Olsd.

Caut: Anund Jacobs. Præstegaarden og Niels Jacobs. Island.

 

Hun kom med dette giftet til gården Holte. Hennes 1. mann var eier og bruker på den delen av gården som ble fikk navnet Søstua.

 

Bosatt på en del av Holte i 1801:

Hans Nilsen m 1ste ægteskab Husbonde Gaardbruger 28 (alder)

Kari Olsdatter k 1ste ægteskab Hans kone 23 (alder)

Kirsten Hansdatter k Deres datter 1 (alder)

Rolloug Johansen m Ugift Tjenestefolk 15 (alder)

Kirsten Iversdatter k Tjenestefolk 25 (alder)

Kirsten Larsdatter k Tjenestefolk 12 (alder)

 

Hennes bror Nils Olsen Schilbred ble nevnt i skifte etter hennes 1. mann som laugverge for henne.

 

Hun giftet seg 2. gang 1799.

 

Siljan - 1/1-1815

Uk. og Soldat Halvor Hansen af Svarstads Præstegield, 30 aar.

Enken Karen Olsd. Holte, 35 aar. Gaardmandskone. Forlovere: Evend Øverbøe og Ole Lansverk.

 

Hun døde på Holte i 1828.

 

Skiftebrev efter Kari Olsdatter Holtet, sluttet 04.10.1829, hvoraf enkemannen Halvor Hansen er udlagt 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.163. tingl. 29.06.1830

 

 

(1) Gift 06.10.1799 i Siljan kirke,[4] med Hans Nilsen, født 1772 på Holte i Siljan,[5] (sønn av Nils Vetlesen og Gjøran Knudsdatter), døpt 09.08.1772 i Siljan kirke,[6] konfirmert 16.09.1787 i Siljan kirke,[7] død 1813 på Holte i Siljan,[8] gravlagt 21.03.1813 på Siljan kirkegård.8

 

Hans:

Han overtok en del av Høgset etter sin far:

Skjøte fra Nils Vetlesens arvinger til Hans Nilsen paa 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) tingl. 01.09.1795

 

Han overtok halve Holte (Søstua) da gården ble delt. Vi ser ved skifte etter han at han eide 6 ¾ skinn som han hadde overtatt i 1795 (skjøte datert og tinglyst 01.09.1795). Dette var da rett etter hans far døde så dette var da en del av oppgjøret etter arv. Gården ble delt i to i 1795. Hans bror Vetle overtok den andre delen.

 

Han døde i 1813 ved drukning.

 

Gravlagt som "Hans Nielsen Holte -druknet- 41 aar".          

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 15 (1794-1824) side 180a

Skifte 13. mai 1813 paa gaarden Holthe udi Slemdahl annex

Afgangen mand Hans Nielsen

Arvinger:

1. Enken Karen Olsdatter

2. Sønnen Nils Hansen 8 aar

3. Sønnen Ole Hansen 1 aar

4. Datteren Kirsti Hansdatter 13 aar

Værge for barn: farbroder Wetle Nielsen Holthe, farbroder Knud Nielsen Rød

Laugverge for enken hennes bror Niels Olsen Schielbred

 

Boet eide 6 ¾ skinn i Holte (Det vises her til skjøte til Hans Nilsen datert 1.sep.1795, tinglyst samme dag). Boet eide også 3 skinn i Høgset.

 

 

(2) Gift 01.01.1815 i Siljan kirke, med Halvor Hansen, født 1785 i Mellom Hem i Lardal i Vestfold,[9] (sønn av Hans Olsen og Gunhild Olsdatter), død 15.06.1858 på Sneltvedt i Gjerpen.[10]

 

Halvor:

Han kom fra Svarstad prestegjeld da han giftet seg i Siljan i 1815. Da han giftet seg 2. gang i Siljan i 1833 stod det at han var født i Lardal sogn, han var 50 år gammel og hans far ble opplyst å være Hans Olsen.

 

Han giftet seg 2. gang i 1833 med Berthe Vetlesdatter f. 1801. De flyttet til Gjerpen i 1834 og kom til Sneltvedt.

 

Berthe Vetlesdatter var datter av Vetle Nilsen, som igjen var bror til Hans Nilsen, hans hadde vært gift med hans første kone. Se undet Vetle Nilsen Holte.

 

Det nevnes eierdeler i Høgset og Holte i skifte etter hans kone:

Skiftebrev efter Kari Olsdatter Holtet, sluttet 04.10.1829, hvoraf enkemannen Halvor Hansen er udlagt 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.163. tingl. 29.06.1830

 

Han skjøtet dette jordgodset til stesønnen, Nils Hansen, i 1830:

Skjøte fra Halvor Hansen til Niels Hansen på 3 skinn i Høiseth (Matrikkelnummer 147) og 6 ¾ skind i gården Holte Mtr.163. tingl. 29.06.1830

 

 

I.    Kirsten Hansdatter, født 1800 på Holte i Siljan,[11] (datter av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 29.06.1800 i Siljan kirke,11 konfirmert 19.03.1815 i Siljan kirke.[12]

      

       Hans Nilsen Holte og Karen Olsdatter - Kirsten

       Faddere: Anne Andersdtr. Høyset, Ingeborg Olsdatter Schieldbred, Jacob Nilsen Høyset, Wetle Nilsen Holte, Nils Olsen Schieldbred.

 

      

       Gift 01.01.1844 i Siljan kirke,[13] med Ole Mikkelsen, født 1798 på Haugerød i Gjerpen (sønn av Mikkel Sigurdsen og Abigael Andersdatter), døpt 14.10.1798 i Gjerpen.10

      

       Ole:

       Michel Sigurssøns db. Ole f. Hougerøe østre

       Faddere: Nils Hougerøes k., Clarine Andersdtr., Nils Knudssøn, Nils Sigurssøn, Henric Torjerssøn.

      

       Han var bosatt på Kastedalen u/Sem i Gjerpen.

      

       Ifølge gamlegjerpen.no så solgte Ole Michelsen Kastdal plassen og utvandret til Amerika17.05.1847 med sin 2. kone og hans 4 barn. De ble bosatt i Pine Lake settlement, Waukasha Co., Wisconsin.

      

 

 

II.   Nils Hansen, født 1802 på Holte i Siljan,[14] (sønn av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 29.08.1802 i Siljan kirke,14 død 1802 på Holte i Siljan,[15] gravlagt 31.10.1802 på Siljan kirkegård.15

      

       Hans Nilsen Holte og Karen Olsdatter - Nils

       Faddere: Anne Jacobsdtr. Schieldbred, Ingebor Olsdtr. ibid, Jacob Nilsen Høyseth, Nils Olsen Schielbred, Jon Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Nils Hansen Holte 10 uger".

      

      

 

III. Ingeborg Hansdatter, født 1803 på Holte i Siljan,[16] (datter av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 11.12.1803 i Siljan kirke,16 død 1804 på Holte i Siljan,[17] gravlagt 04.03.1804 på Siljan kirkegård.17

      

       Hans Nilsen Holte og Karen Olsdatter - Ingeborg

       Faddere: Helvig Knudsdtr. Holte, Ingeborg Olsdtr. Schielbred, Knud Nilsen Røe, Nils Olsen Schillbred, John Olsen ibid.

      

       Gravlagt som "Ingebor Hansd. Holte 9 uger".

      

      

 

IV. Nils Hansen, født 1805 på Holte i Siljan,[18] (sønn av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 24.11.1805 i Siljan kirke,18 konfirmert 21.01.1821 i Siljan kirke,[19] død 15.11.1866 på Holte i Siljan, gravlagt 25.11.1866 på Siljan kirkegård.[20]

      

       Hans Nilsen Holte og Karen Olsdatter - Nils

       Faddere: Anne Jacobsdtr. Schilbred, Kirsten Jacobsdtr. Høysæth, Jacob Nilsen ibid, Nils Olsen Schilbred, John Olsen ibid.

 

       De ble bosatt på Holte.

 

      

       Gift 21.09.1834 i Siljan kirke,13 med Pernille Vetlesdatter, født 14.01.1812 på Holte i Siljan,[21] (datter av Vetle Nilsen og Helvig Knudsdatter), døpt 02.02.1812 i Siljan kirke,21 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke,[22] død 26.01.1888 på Holte i Siljan, gravlagt 03.02.1888 på Siljan kirkegård.[23]

      

       Se Holte etter 1814

 

 

      

V.   Helvig Hansdatter, født 1809 på Holte i Siljan,[24] (datter av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 26.03.1809 i Siljan kirke,24 død 1811 på Holte i Siljan,[25] gravlagt 21.07.1811 på Siljan kirkegård.25

      

       Hans Nilsen Holtet og Karen Olsdatter - Helvig

       Faddere: Helvig Holte, Margrethe Røe, Vetle Holte, Niels Skieldbred, Peder Høysæt.

      

       Gravlagt som "Helvig Hansdatter Holte 2 aar".

      

      

 

VI. Ole Hansen, født 16.05.1812 på Holte i Siljan,[26] (sønn av Hans Nilsen og Karen Olsdatter), døpt 07.06.1812 i Siljan kirke,26 konfirmert 13.07.1828 i Siljan kirke,22 død 05.02.1898 i Høiseth Siljan, gravlagt 11.02.1898 i Siljan kirkegård.

 

       Hans Nielsen Holte og Karen Olsdatter - Ole

       Faddere: Helvig Holte, Maren Holte, Peder Høysæt, Lars og Anders Høysæt.

      

      

       Gift 24.09.1843 i Siljan kirke,13 med Ingeborg Hansdatter, født 13.08.1809 på Høgset i Siljan,24 (datter av Hans Olsen og Karen Pedersdatter), døpt 08.09.1809 i Siljan kirke,24 konfirmert 15.08.1824 i Siljan kirke,[27] død 17.10.1854 på Høgset i Siljan, gravlagt 25.10.1854 på Siljan kirkegård.[28]

      

       Se Høiseth etter 1814

 

      

      

VII. Gunhild Marie Halvorsdatter, født 24.08.1816 på Holte i Siljan, (datter av Halvor Hansen og Karen Olsdatter), døpt 01.09.1816 i Siljan kirke,[29] konfirmert 09.09.1832 i Siljan kirke,[30] død 05.01.1889 på Sneltvedt i Gjerpen.10

      

 

       Gift 13.12.1838 i Gjerpen,10 med Ole Jonsen, født 24.12.1817 på Stensrød u/Løberg Nordre i Gjerpen,10 (sønn av Jon Jonsen og Kirsten Andersdatter), død 20.05.1897 på Sneltvedt i Gjerpen.10

      

 

 

VIII. Hans Halvorsen, født 25.09.1821 på Holte i Siljan, (sønn av Halvor Hansen og Karen Olsdatter), døpt 30.09.1821 i Siljan kirke.[31]

      

 

       Gift 09.09.1849 i Siljan kirke,[32] med Maren Pedersdatter, født 21.05.1822 i Høgset Søndre i Siljan (datter av Peder Jacobsen og Taran Nilsdatter), døpt 02.06.1822 i Siljan kirke.[33]

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 28.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 157.

[4]  Siljan, Viede 1683-1831, Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Siljan av Asbjørn Bakken, side 463.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 17.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 196.

[9]  Bygdebok for Lardal bind 3, Gunnar Christie Wasberg, side 1103.

[10]  gamlegjerpen.no.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 279.

[13]  Øivind Solberg sin database.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 146.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 285.

[20]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 234.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 273.

[23]  Kirkebok for Siljan, Klokkerbok 1864-1908, side 251.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 286.

[28]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 286.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 53.

[30]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 146.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 68.

[32]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 224.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 69.