| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SLEVOLDEN I


 

 

Vetle Nilsen f. 1785 og Anne Maria Andersdatter f. 1787 sin familie

 

 

 

 

Vetle Nilsen, f. 1785 på Lillegården i Eidanger,[1] døpt 03.10.1785 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 10.11.1799 i Eidanger kirke,[3] død 31.12.1837 på Slevolden i Eidanger,[i] gravlagt 08.01.1838 på Eidanger kirkegård.[ii] .

Han var sønn av Nils Amundsen Lillegården.

 

Lensmand Nils Amunsen Lillegaard og k. Birte Jacobsdtr. - Wetle

Faddere: 1. Mdm. Norss 2. Anne Elisabeth Myhlenphort 3. Sorenskriver Norss 4. Nicolaj Aas 5. Jacob Aal.

 

Konfirmert som "Wetle Nielsen Lillegaarden 15".

 

Copul. 12.10.1809 i Eid.

Ungkarl Vetle Nilsen Lillegaarden og Pigen Anne Maria Andersdatter Nordal.

Caut: Torjus Christensen Lunde og Amund Nielsen Lillegaarden.

 

Han overtok en del av Slevolden i Eidanger etter sin far. I 1808 kjøpte han den andre delen av gården og eide etter det hele gården.

 

Anno 07.07.1808 - Torjus Sørensens skiøde til Wetle Nielsen paa 3 skind i Slevolden for 760 rd. (dat. 18.05.1808)

 

Gravlagt som "Vetle Nilsen 52 år - Gaardmand - Slevolden".

 

 

Gift 12.10.1809 i Eidanger kirke,[4],[5] med Anne Marie Andersdatter, f. 1787 på Nordal i Eidanger,[6] (datter av Anders Jacobsen og Ellen Ambjørnsdatter), døpt 09.09.1787 i Eidanger kirke,[7],[8] konfirmert 18.10.1801 i Eidanger kirke,[9] død 03.06.1851 på Slevolden i Eidanger,3 gravlagt 07.06.1851 på Eidanger kirkegård.4

 

Anne:

Anders Jacobsen Nordal og k. Elen Andersdtr. - Anne Marie (Mora het Elen Ambjørnsdtr. JO)

Faddere: 1. Kari Andersdtr. Sillien 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Jacob Andersen Sølie 4. Jon Nilsen Qvæstad 5. Amun Pedersen Sunsaas.

 

Konfirmert som "Anne Marie Andersdatter 15".

 

Gravlagt som "Anne Marie Andersdatter 65 år - Enke efter gaardm. Vetle Nilsen - Slevolden".

 

 

 

I.    Karen Marie Vetlesdatter, f. 10.01.1810 på Lillegården i Eidanger,[10],[11] døpt 19.01.1810 i Eidanger kirke,[12] d. 1900.[13]

      

       Wetle Nielsen Lillegaarden og Anne Maria Andersdatter - Karen Maria

       Faddere: Maria Nordal, Netthen Grønsholt, Amund Lillegaarden, Søren Nordal, Anders Nordal.

 

       Copul. 26.06.1829 i Eid.

       Ungkarl Anders Nilsen Sundsaasen 27 år

       Pigen Karen Maria Vetlesdatter Slevolden 19 1/2 år.

 

 

       Gift 26.06.1829 i Eidanger kirke,[14] med Anders Nilsen, f. 1802 på Sundsåsen i Eidanger,[15] (sønn av Nils Pedersen og Anne Marie Andersdatter), døpt 22.08.1802 i Eidanger kirke,[16] død 01.01.1844 på Raskenlund u/Kleven i Eidanger,12 gravlagt 07.01.1844 på Eidanger kirkegård.4

 

       Anders:

       Nils Pedersen Sundsaasen og Anne Marie Andersdatter - Anders

       Faddere: Maren Erichsdtr. Sundsaasen, Karen Andersdtr. Nordahl, Anders Olsen Lønnebakke, Ole Pedersen Skaverager, Erich Nilsen Aas, Christopher Andersen Sundsaasen.

      

       Anders overtok en del av Sundåsen i 1831 etter sin far. Han var bosatt på Nedre Sundsåsen. Han var den første herredsstyrerepresentant fra Sundsåsen.

      

       Han ble valgt inn i herredstyre i 1840 og satt der sammenhengende frem til sin død i 1844. I 1841 kjøpte Anders gården Raskenlund under Kleven. Etter handelen flyttet familien til den nykjøpte gården. Etter at han døde satt enken med begge brukene. Det ble først skiftet etter han i 1860. Bruket under Sundsåsen gikk da til hans sønn Lars som var ugift.

 

       Gravlagt som "Anders Nilsen 41 1/2 år - Gaardmand - Raskenlund".

 

       Barn, se under hans foreldre

 

 

 

II.   Berthe Kristine Vetlesdatter, f. 23.04.1812 på Slevolden i Eidanger,[17] døpt 03.05.1812 i Eidanger kirke,[18] d. 1866.[19]

      

       Vetle Nielsen Slevolden og Anne Marie Andersdatter - Berthe Kirstine

       Faddere: Karen Lillegaarden, Netthen Grønsholt, Amund Lillegaarden, Søren Nordal, Gunder Lunde.

 

       Bosatt i Brevik senere Døvik. Han var farver.

 

            

       Gift 1844,[20] med Ingebrigt Jacobsen, f. 1815 på Søndre Siljan i Eidanger,[21] (sønn av Jacob Simonsen og Birthe Halvorsdatter), d. 1891 på Døvik i Eidanger.[22]

      

 

       Barn:

 

        A.    Jacob Ingebrigtsen, født 1845 i Brevik.[iii] .

              

               Han kom fra Døvik. De emigrerte til California i USA i 1868.

 

              

               Gift19 med Elise Sørine Sørensdatter, født 1854,19 (datter av Søren Stoesen og Ellen Margrethe Vetlesdatter), død 1934.19

              

               Elise:

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Kvestad.

 

              

              

        B.    Martin Wilhelm Ingebrigtsen, født 1855,[iv] død 1950.20

              

               Hun kom fra Døvik. Bosatt på Døvik Bnr.1.

 

              

               Gift 1891,20 med Karen Vilhelmine Christopha Clausdatter, født 1862,20 (datter av Claus Clausen og Marie Sophie Vetlesdatter), død 1931.20

              

               Karen:

               Hennes mor var søster til hennes manns mor. Dermed var hun og mannen søskenbarn. (Se hennes foreldre lenger ned)

 

      

 

III. Ellen Margrethe Vetlesdatter, født 24.05.1815 i Slevolden i Eidanger,3 døpt 04.06.1815 i Eidanger kirke,17 død 1888.3

      

       Ellen Margrethe - Foreldre: Vetle Nielsen Slevolden og Anne Maria Andersdatter af Bondestanden.

 

       Bosatt på Tråholt (Bnr.28) og senere på Stulen (Bnr.1)

 

      

       Gift 1837,[23] med Søren Stoesen, f. 1806 på Kvestad i Eidanger,[24] (sønn av Stoe Sørensen og Karen Iversdatter), døpt 27.07.1806 i Eidanger kirke,[25] d. 1875.[26]

      

       Søren:

       Stoe Sørensen Qvæstad og Karen Iversdatter - Søren

       Faddere: Margrethe Knudsdtr. Qvæstad, Aaste Olsdtr. ibid, Knud Nilsen ibid, Christen Ingebrethsen, Ole Isachsen ibid.

 

 

       Barn:

 

A.       Severin Sørensen, født 1837.[v]  

               

               Gift 1864,23 med Inger Laurine Tangvall, født 1843 i Brevik,23 (datter av Lars Larsen og Anne Marie Hansdatter).

 

 

              

        B.    Vetle Sørensen, født 1839.23

              

               Han var hotellvert og bosatt i Brevik.

 

              

               Gift 08.07.1866 i Brevik,[vi] med Maren Abrahamsen, født 1844 i Asker,24 (datter av Abraham Torgersen).

              

               Maren:

               Ifølge vielsen kom hun fra Asker.

 

 

              

        C.    Karen Sophie Sørensdatter, født 1849,23 død 1904.23

              

               Hun var ugift.

              

 

 

        D.    Anders Sørensen, født 1841,[vii] død 1932.23

              

               Han bodde på Stulen Bnr.1 senere på Arøya Bnr.8 i Brunlanes.

 

              

               (1) Gift23 med Ingeborg Kirstine Larsdatter, født 1845 i Bamble,25 død 1898.23

              

               Ingeborg:

               Hun kom fra Tangvald i Bamble.

 

              

               (2) Gift 1903,23,[viii] med Hansine Hansen Eika, født 1864,26 død 1924.26

              

               Hansine:

               Hun kom fra Arøya og var enke etter Hans Fredrik Hansen som døde på Arøya i 1899. Hansine kom opprinnelig fra Sogndal.

 

 

              

        E.    Martin Sørensen, født 1843.19

              

               Han emigrerte i 1868 til California i USA.

              

 

 

        F.    Marianne Sørensdatter, født 1846.19

 

              

               Gift 18.03.1873 i Eidanger,19,[ix] med Oluf Theodor Eriksen, født 18.12.1846 i Larvik,27 (sønn av Erik Eriksen).

              

               Oluf:

               Han var styrmann og kom fra Herre i Bamble da de giftet seg. Ifølge vielsen skal de bo i Porsgrund.

 

 

              

        G.    Anne Margrethe Sørensdatter, født 1848.19

              

               Bosatt i Porsgrunn.

 

              

               Gift 23.04.1871 i Sarpsborg,19,[x] med Søren Andreas Christiansen, født ca 1843,[xi] (sønn av Christian Fredrik Sørensen).

              

               Søren:

               Han var styrmann fra Tromsø.

 

 

              

        H.    Edvard Sørensen, født 1849.19

              

               Han emigrerte til California i USA i 1868.

 

              

 

        I.     Nicolai Sørensen, født 1852.19

              

               Han emigrerte til USA.

 

              

 

        J.     Elise Sørine Sørensdatter, født 1854,19 død 1934.19

              

               De emigrerte til California i USA i 1868.

 

              

               Gift19 med Jacob Ingebrigtsen, født 1845 i Brevik,19 (sønn av Ingebrigt Jacobsen og Berthe Kristine Vetlesdatter).

              

               Jacob:

               Han kom fra Døvik. Foreldre nevnes under hans farfar på Siljan.

 

 

              

        K.    Johan Sørensen, født 1855.19

              

               Han emigrerte til USA.

 

              

 

        L.    Hanna Mathilde Sørensdatter, født 1857,19 død 1857.19

 

 

 

        M.   Carl Otto Sørensen, født 1859.19

              

               De emigrerte til USA omkring 1880l.

 

              

               Gift 1885,19 med Inger Marie Nilsdatter, født 1862,19 (datter av Nils Pedersen og Birthe Marie Andersdatter).

              

               Inger:

               Hun kom fra Sundsåsen. Foreldrene nevnes under hennes farfars far på Sundsåsen.

 

      

            

 

IV. Nils Vetlesen, født 09.10.1817 på Slevolden i Eidanger,[xii] døpt 16.11.1817 i Eidanger kirke,17 død 1895.20

      

       Niels - Foreldre: Gaardmand Vetle Nielsen Slevolden og Anne Marthe Andersdatter.

 

       Bosatt på Slevolden.

 

      

       Gift 14.07.1843 i Eidanger kirke,[27] med[28] Nilia Marie Abrahamsdatter, f. 12.10.1823 på Grinna i Langangen,[29] (datter av Abraham Nilsen og Oline Gurine Eriksdatter), døpt 26.10.1823 i Eidanger kirke,[30] d. 1903.[31]

 

 

       Barn:

 

        A.    Vetle Nilsen, født 1843,20 død 1933.

              

               Bosatt på Mule Bnr.1.

 

              

               Gift 1876,20 med Maren Jacobina Nilsdatter, født 1851,20 (datter av Nils Jacobsen og Anne Marie Jørgensdatter), død 1912.20

              

               Maren:

               Hun kom fra Grønli under Hovholt. Foreldrene nevnes under hans farfar på Rørarød.

 

 

              

        B.    Marie Oline Nilsdatter, født 1845.20

              

               Bosatt på Valler Bnr.1.

 

              

               Gift 1868,20 med Thomas Kristian Olsen, født 1838,20 (sønn av Ole Tollevsen og Berthe Kirstine Olsdatter), død 1904.20

              

               Thomas:

               Han kom fra Valler i Eidanger.

 

 

              

C.        Andrea Cathrine Nilsdatter, født 1848.20

 

 

 

D.       Olalia Nicoline Nilsdatter, født 1848.20

 

              

               Gift 1869,20 med Laurits Olsen, født 1842 på Kveldsvik u/Vestbye i Hedrum,20,[xiii] (sønn av Ole Torgersen og Ragne Helene Taraldsdatter).

              

               Laurits:

               Han bodde i Porsgrunn da de giftet seg, men kom fra Kveldsvik i Hedrum.

 

 

              

        E.    Abraham Nilsen, født 1851,20 død 1932.20

              

               Bosatt på Tråholt Bnr.28.

 

              

               Gift 1882,20 med Josefine Hanna Mathilde Torstensdatter, født 1854,20 (datter av Torsten Halvorsen og Marthe Mathea Sørensdatter), død 1915.20

              

               Josefine:

               Hun kom fra Sandøya.

 

 

              

        F.    Anne Severine Nilsdatter, født 10.02.1854,20,[xiv] død 1941.20

              

               Bosatt i Langesund.

 

              

               Gift 15.12.1876 i Eidanger,20,[xv] med Jacob Theodor Jacobsen, født 19.05.1851,34 (sønn av Jacob Larsen).

              

               Jacob:

               Han var sjømann fra Langesund.

 

 

              

        G.    Mathilde Christofa Nilsdatter, født 1856 på Slevolden i Eidanger,[xvi] død 1936.36

              

               Bosatt på Holte Bnr.1.

 

              

               Gift 1883,36 med Andreas Andersen, født 1846,36 (sønn av Anders Olsen og Karen Sørine Amundsdatter), død 1928.36

              

               Andreas:

               Han kom fra Holtet. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Lunde Nordre.

 

 

              

        H.    Nils Nilsen, født 1859.20

              

               Han emigrerte til USA.

 

              

 

        I.     Carl August Nilsen, født 1866,20 død 1935.20

              

               Bosatt på Slevoldsen Bnr.24 senere på Nystrand.

 

              

               Gift 1895,20 med Sina Mathilde Larsdatter, født 1873,20 (datter av Gotfred Larsen og Karen Sophie Zachariasdatter), død 1922.20

              

               Sina:

               Hun kom fra Sanna under Bjørketvedt.

 

      

      

 

V.   Anders Vetlesen, født 22.08.1820 på Slevolden i Eidanger,3 døpt 02.09.1820 i Eidanger kirke.17 .

      

       Anders - Foreldre: Wetle Nielsen Slevolden og Anne Maria Andersdatter, gaardmand

      

       Bosatt på Slevolden og eide Tråholt Bnr.28. Han  flyttet senere til Kvelde i Hedrum. Han var det eier og bruker av Kvelde Bnr.7 fra 1850 til 1887. Han ble den første poståpneren i Kvelde.

       De hadde en pleiedatter, Karen Marie Ludvikke Nilsdatter, som ble gift med Nils Olsen Hellenes. Da Anders Vetlesen døde ble hans kone eier og bruker av gården og hun solgte den i 1902 til pleiedatteren og hennes mann.

 

 

       Gift 1851,3 med Anne Marie Amundsdatter, født 03.08.1818 på Lillegården i Eidanger,3 (datter av Amund Nilsen og Karen Jacobsdatter), døpt 16.08.1818 på Eidanger kirke,17 død 1902 på Kvelde i Hedrum.[xvii]

      

       Anne:

       Maria - Foreldre: Gaardmand Amund Nielsen Lillegaarden og Karen Jakobsdatter.

 

 

 

VI. Anne Severine Vetlesdatter, født 10.02.1823 på Slevolden i Eidanger,3 døpt 02.03.1823 i Eidanger kirke,17 død 06.06.1828 på Slevolden i Eidanger,3 gravlagt 13.06.1828 på Eidanger kirkegård.[xviii] .

      

       Anne Severine - Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand

      

       Gravlagt som "Anne Sørine Vetlesdatter, gaardmand Vetle Slevoldens datter 5 ½ aar, kighoste".

 

 

 

VII. Maren Andrea Vetlesdatter, født 06.07.1825 på Slevolden i Eidanger,3 døpt 07.08.1825 i Eidanger kirke,17 død 1896.[xix] .

      

       Maren Andrea - Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand

      

       Bosatt på Hovet under Hovholt.

 

      

       Gift 1848,25 med Gunder Helgesen, født 19.04.1818 på Buer i Eidanger,13 (sønn av Helge Larsen og Live Thorstensdatter), døpt 26.04.1818 i Eidanger kirke,13 død 1904.3

      

       Gunder:

       Gunder - Foreldre: Gaardmand Helge Larsen Buer og Live Tostensdatter

 

       Barn, se under hans foreldre

              

      

 

VIII. Marie Sophie Vetlesdatter, født 20.10.1827 på Slevolden i Eidanger,[xx] døpt 18.11.1827 i Eidanger kirke,17 død 1908.26

      

       Marie Sophie - Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand.

 

       Bosatt på Hovholt Bnr.1.

 

 

       Gift 1851,3 med Claus Clausen, født 13.01.1823 på Hovholt i Eidanger,26 (sønn av Cluas Clausen og Anne Sirine Halvorsdatter) døpt 09.02.1823 i Eidanger kirke,17 død 1880.26

      

       Claus:

       Claus - Foreldre: Claus Clausen og Anne Severine Halvorsdatter Haugholt, gaardmand

 

      

       Barn:

 

        A.   Severine Marie Clausdatter, født 1858,20 død 1937.20

       

               Bosatt på Hovholt Bnr.1.

 

              

               Gift 1887,20 med Adolf Wilhelm Edin, født 1857,20 (sønn av Sven Wilhelm Edin), død 1929.20

              

               Adolf:

               Han var slakter. Hans far var slakter i Porsgrunn.

 

 

              

        B.    Karen Vilhelmine Christopha Clausdatter, født 1862,20 død 1931.20

              

               Bosatt på Døvik Bnr.1.

 

              

               Gift 1891,20 med Martin Wilhelm Ingebrigtsen, født 1855,20 (sønn av Ingebrigt Jacobsen og Berthe Kristine Vetlesdatter), død 1950.20

              

               Martin:

               Hun kom fra Døvik.

 

 

              

        C.    Carl Clausen, født 1866,20 død 1867.20

 

 

        

      

IX. Anne Severine Vetlesdatter, født 1832 på Slevolden i Eidanger,[xxi] død 1914.27

 

       Bosatt på Nøklegård i Eidanger.

 

 

       Gift 1851,27 med Nikolai Andersen, født 10.11.1830 på Nøklegård i Eidanger,27 (sønn av Anders Olsen og Birthe Maria Nielsdatter), døpt 16.01.1831 i Eidanger kirke,17 død 1914.27

      

       Nikolai:

       Nikolai - Foreldre: Anders Olsen og Birte Marie Nilsdatter Nøglegaard, gaardbruger (hjemmedøbt 10.11)

 

 

       Barn:

 

A.       Anne Bertine Nikolaisdatter, født 1851,[xxii] død 1888.43

 

              

               Gift 1871,43 med Christian Johnsen Skjelsvik, født 1845 i Vanse prestegjeld,43 (sønn av John Abrahamsen), død 1880.43

              

               Christian:

               Død da skonnerten "Ecselsior" forsvant.

 

 

              

        B.    Anders Vilhelm Nikolaisen, født 1855,43 død 1897.43

              

               Døde av gulfeber på Haiti i Mellom-Amerika.

              

 

 

        C.    Inger Cathrine Nikolaisdatter, født 19.02.1858 på Nøklegård i Eidanger,[xxiii] døpt 01.05.1858 i Eidanger kirke,44 død 1941.[xxiv] .

              

               Bosatt på Langangen Bnr.1.

 

              

               Gift 1877,45 med Jacob Olsen, født 12.03.1849 på Ramberg i Eidanger,[xxv] (sønn av Ole Isachsen og Birthe Kristine Halvorsdatter), døpt 03.06.1849 i Eidanger kirke,46 død 1926.45

              

               Jacob:

               Hans foreldre nevnes under hans farmors far på Lerstang.

 

 

              

        D.    Karen Othilde Nikolaisdatter, født 1864.43

              

 

               Gift 1884,43 med Peder Simon Johnsen Aabøe, født 1854 i Drangedal,43 død 1933.43

 

 

              

E.        Carl Bertrand Nikolaisen, født 1867,43 død 1951.43

 

              

               Han giftet seg med43 Mathilde Karoline Larsdatter, født 1869,43 (datter av Lars Pedersen og Anne Helene Knudsdatter), død 1961.43

              

              Mathilde:

              Henns foreldre var bosatt på Rødseter Bnr.9 senere på Kokkersvold Bnr.13.

 

 

      

 

 [1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 44.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[5]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen 

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 346.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 338.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 99.

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 125.

[27]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 423.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 423.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 75.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 60.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 74.

[vi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 6 (1866-1881), skannet av digitalarkivet, side 180.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 780.

[viii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 597.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 233.

[x]  Kirkebok for Sarpsborg Mini nr. 2, 1869-1877, Kirkebok for Sarpsborg Ministerialbok nr. 2, 1869-1877, side 151.

[xi]  Alder ved gifte.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 423.

[xiii]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 728.

[xiv]  nevnt ved vielsen.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 11 1875-1878, skannet av digitalarkivet, side 27.

[xvi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 127.

[xvii]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 708.

[xviii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[xx]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 222.

[xxi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 391.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 392.

[xxiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 132.

[xxiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 362.

[xxv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 08 1831-1858 NO263, side 70.