| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE NORDRE |


 

 

 

Jacob Isaksen f. 1774 og Larine Iversdatter f. 1778 sin familie

 

 

 

Jacob Isaksen, f. 1774 på Rørarød i Eidanger,[1] døpt 23.02.1774 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[3] død 25.11.1846 på Borge i Gjerpen.[i]

Han var sønn av Isach Jacobsen Rørarød.

 

Isac Jacobsen Rørerød og k. Karen Rasmusdtr. - Jacob

Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Hasler 2. Sara Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Rasmus Olsen Hasler 5. Peder Rasmussen ibid.

 

Konfirmert som "Jacob Isacsen paa Qvæstad 16".

 

Han giftet seg i 1799.

 

Copul. 17/1-1799 i Eid.

Jacob Isachsen og P. Larine Iversd. nordre Lunde.

Caut: Peder Rasmussen Lunde og Anders Hansen Ødegaarden.

 

Forloveren Peder Rasmussen Lunde var bror til hans mor.

 

Han kjøpte i 1798 en del av Nordre Lunde:

Anno 14.01.1799 – Sorenskriver Norss auctions skiøde til Torgius Christensen og Jacob Isachsen paa 1 huud 11 ½ skind i grd. Nordre Lunde mod bet. 1355 rd. foruden omkostning. (dat. 11.12.f.a.)

 

De nevnes på Nordre Lunde i 1801.

 

Nordre Lunde 1801:

Jacob           Isachsen          Husbonde                        26        Begge i 1ste ægteskab    Gaardbruger

Larine          Iversdtr           Hans kone                       22        Begge i 1ste ægteskab

Maria           Tolfsdtr          Hans (Hennes?) moder    65        Enke efter ægtesk.          Inderste

Maren          Iversdtr                                                  30                     

Kirsten         Tolfsdtr                                                  69         Enke efter 1ste ægtesk.           

Abraham     Isachsen         Tjenestedreng                 16          Ugift   

 

De døpte så barn bosatt på Ramberg i 1803 og 1806. Fra 1810 nevnes de på Gudsfred u/Nordre Lunde. Eidanger bygdebok bind 2 plasserer dem som husmenn da de kom tilbake Gudfred under Nordre Lunde.

 

Familien flyttet så til Østre Borge i Gjerpen og nevnes der i 1845. Se gamlegjerpen.no (fam 15)

 

(Fra gamlegjerpen.no)

De flyttet i 1840 til Osebakken:

Innflyttet Høst 1840. Anmeldt: 15/9-1842.

Navn, alder:

Jacob Isaksen, 68

Laurine Iversd., hans kone, 64

Maria Jacobsd., datteren, Sindsvag, 20

Isak Jacobsen, sønnen, 30.

Fra: Født i Eidanger, indfl. fra Porsgrund. Sønnen Indfl. fra Eidanger.

Til: Under Borge.

 

Jacob døde i 1846 og gravlegges som "Jacob Isaksen, 25/11-1846, 81, under Ø. Borge".

 

 

Gift 17.01.1799 i Eidanger kirke,[4],[5] med Larine Iversdatter, f. 1778 på Nordre Lunde i Eidanger,[6] (datter av Iver Larsen og Maria Tollesfdatter), døpt 01.11.1778 i Eidanger kirke,[7] konfirmert 06.10.1793 i Eidanger kirke,[8] død 27.11.1865 på Borgeskogen i Gjerpen.3

 

Larine:

Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfdtr. - Larine

Faddere: 1. Kisten Knudsdtr. Holte 2. Anne Amunsdtr. N. Lunde 3. Eric Andersen Lille Døwig 4. Anders Olsen Kogerswold 5. Lars Amunsen Tweten N.

 

Konfirmert som "Larine Iwersdatter Lunde N. 15".

 

Hun er nevnt som 19 år og ugift i skifte etter faren i 1797.

 

Larine døde i 1865 og gravlegges som "Larine Iversd., Enke, 27/11-1865, 89, Borgeskov".

 

 

 

I.    Karen Jacobsdatter, f. 1803 på Ramberg i Eidanger,[9] døpt 20.11.1803 i Eidanger kirke,[10]død 1881 på Sandøya i Eidanger.[ii]

      

       Jacob Isachsen Ramberg og Larine Iversdatter, hiemmedøbt Karen

       Faddere: Karen Iversdtr. Qvæstad, Anne Pedersdtr. Røra, Isach Jacobsen Havnen, rasmus Isachsen Berg, Anders Isachsen Havnen, Lars Olsen Rørerød.

      

       Copul. 31.08.1827 i Eid.

       Ungkarl Søren Nilsen Røra 34 år tjenestedreng

       Tjenestepige Karen Jakobsdatter Gudsfred 24 år

      

       Bosatt på Sandøya som husmenn. Han festet en tomt der omkring 1855. (Eidanger 2 - side 608).

 

      

       Gift 31.08.1827 i Eidanger kirke,[11],[12] med Søren Nilsen, f. 1791,[13] død 1879 i Sandøya i Eidanger.[iii]

      

       Søren:

       Han kom fra Røra da han giftet seg i 1827. Det var en fra Røra med dette navnet med han var gårdbrukersønn og giftet seg i 1822. Denne karen var nok i tjeneste. Ifølge bygdeboken for Eidanger kom han fra Brunlanes.

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Anne Marie Sørensdatter, født 03.11.1827 på Havnen u/Røra i Eidanger, døpt 18.11.1827 i Eidanger kirke.[iv] .

              

               Anne Marie - Foreldre: Søren Nilsen og Karen Jakobsdatter Havnen, inderster

              

               Bosatt som husmann/fester på Sandøya.

 

              

               Gift 1854,9 med Lars Andersen, født 1826,9 (sønn av Anders Larsen), død 1907.9

              

               Lars:

               Han var styrmann og kom fra Brunlanes. Hans far nevnes der på Arøya.

 

 

              

        B.    Laurine Sørensdatter, født 01.10.1830 på Løvøya i Eidanger,[v] døpt 24.10.1830 i Eidanger kirke.14

              

               Larine - Foreldre: Søren Nilsen og Karen Jakobsdatter Løvøen, husmand.

 

              

               Gift 11.02.1862 i Eidanger,15,[vi] med Carl Fredrik Sørensen, født 1829 (sønn av Søren Amundsen og Karen Marie Christensdatter), død 1906.

              

               Carl:

               Han nevnes som skipper da han giftet seg i Strømsø i 1855. Bosatt på Risøya Bnr.2 under Bjørkøya. Han drev der som fraktmann ved siden av gårdsdriften.

 

              

 

        C.    Maren Christine Sørensdatter, født 1833.9

              

               Bosatt som husmann/fester på Sandøya.

 

              

               Gift 1863,9 med Andreas Andersen, født 1836,9 (sønn av Anders Larsen).

              

               Andreas:

               Han var matros og kom fra Brunlanes. Hans far nevnes der på Arøya.

 

 

              

        D.    Nils Sørensen, født 1836.[vii]

              

               Bosatt som husmann/fester på Sandøya.

 

              

               Gift 1864,15 med Nilia Bergitte Ouensdatter, født 1842,15 (datter av Ouen Bentsen og Karen Marie Nilsdatter Berg).

              

               Nilia:

               Hun kom fra Ramberg. Foreldrene nevnes under hennes farfar på Stamland.

 

 

              

        E.    Karen Sørine Sørensdatter, født 1839,[viii] død 1932.16

              

               Hun kom fra Sandøya.

 

              

               Gift16 med Nils Christiansen, født 18.04.1825 på Lerstang i Eidanger (sønn av Christian Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 12.05.1825 i Eidanger kirke,14 død 1912.16

              

               Nils:

               Nils - Foreldre: Christian Olsen og Karen Nilsdatter Leerstang, gaardmand

 

                Hans foreldre nevnes under hans farfar på Lerstang.

              

               Bosatt i Brunlanes senere under Sandøya.

 

 

              

        F.    Jacobine Sørensdatter, født 1841,9 død 1841.9

 

 

 

        G.    Jacobine Sørensdatter, født 1843,9 død 1936.9

              

               Bosatt på Kalvehue under Sandøya.

 

              

               Gift 1869,9 med Henrik Nilsen, født 1836,9 (sønn av Nils Halvorsen), død 1929.9

              

               Henrik:

               Han kom fra Brunlanes.

 

 

 

      

II.   Iver Jacobsen, f. 1806 på Ramberg i Eidanger,[14] døpt 28.09.1806 i Eidanger kirke,[15] død 20.04.1870 i Gjerpen.3

      

       Jacob Isachsen Ramberg og Larine Iversdatter - Iver

       Faddere: Anne Pedersdtr. Røra, Aaste Isachsdtr. Elven, Rasmus Isachsen Berg, Christen Thorsen Lerstang, Lars Olsen Rørerød, Peder Pedersen Røra.

 

      Gard Strøm skriver på gamlegjerpen.no:

       Alle barna var døpt i Gjerpen kirke. Iver Jacobsen er registrert innflyttet til Gjerpen fra

       Eidanger som ungkar (30 år) høsten 1835. Han hadde "taget tieneste paa Osebakken".

       Hans ugifte søster Gunhild Jacobsdatter f. ca. 1822 i Eidanger bodde her i 1865.

      

       De fikk 4 barn, hvorav to vokste opp.

 

      

       Gift 18.10.1838 i Gjerpen,3 med Thorine Larsdatter, født 1807 på Fløtterød i Gjerpen (datter av Lars Mathiasen og Ingeborg Knudsdatter), døpt 05.07.1807 i Gjerpen,3 død 09.04.1844 i Østre Borge i Gjerpen.3

      

       Thorine:

       Lars Matthiæsøns Torine f. Fløtterøe

       Faddere: Anders Knudssøns k., Kirsten Olesdtr., Niels og Anders Matthiæsøn, Jacob Anderssøn.

      

       Hun døde i barselseng.

 

      

 

III. Kirsten Marie Jacobsdatter, f. 14.02.1810 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[16] døpt 24.02.1810 i Eidanger kirke.[17]

      

       Jacob Isaksen Gudsfred og Laurine Iversdatter - Kirsten Maria

       Faddere: Gunild og Anna Lunde, Torjus Lunde, Stoe Qvæstad, Rasmus Røra.

      

       Hun giftet seg i 1858.

      

       Hun var enke og bosatt på Øyekast under Bjørntvedt i 1865. Hennes søster Marie er da bosatt hos henne.

      

       Øiekastet undet Bjørntvedt i 1865:

       Kirsten Jacobsdatter 54 år, født i Eidanger, enke - Gaardbrugerske

       Marie Jacobsdatter 40 år, født i Eidanger, hendes Søster, ug, har hende for Betaling

       Ole Sivertsen 23 år, født i Eidanger, Logerende, ug, Søfarende.

 

      

       Gift 1858,[ix] med Erich Jacobsen, født 1795 u/Nes i Melum,[x] (sønn av Jacob Torstensen og Kirsten Erichsdatter), døpt 10.05.1795 i Solum,[xi] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[xii] død 1865.16

      

       Erich:

       Han var enkemann da han giftet seg i 1858. Erich nevnes som husmann under Bjørntvet.

 

      

 

IV. Isak Jacobsen, f. 10.12.1812 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[18] døpt 20.12.1812 i Eidanger kirke.[19] død 30.01.1872 på Borgeskogen i Gjerpen.3

      

       Jakob Isaksen Gudsfred og Laurine Iversdatter - Isak

       Faddere: Karen Qvæstad, Aaste Visevog, Gunder Lunde, Peder Røra.

      

 

       Gift 28.04.1850 i Østre Porsgrunn,3 med Gunhild Iversdatter, født 08.04.1818 i Vestre Porsgrunn,3 (datter av Iver Christensen og Johanne Maria Knudsdatter), døpt 05.07.1818 i Vestre Porsgrunn,[xiii] død 28.06.1867 på Borgeskogen i Gjerpen.3

      

       Gunhild:

       Født 08.04.1818 – hjemmedøpt 08.04.1818 – bekreftet i kirken 05.07.1818: Gunild Iversdatter – Skoemager mester Iver Christensen og Hustrue Johanne Maria Knudsdatter af vestre Porsgrund, faddere: Pige Anne Gundersdatter, Do Karen Halvorsdatter, Begge af Tjenestclassen i vestre Porsgrund, Smed Hans Augesen af vestre Porsgrund, Huusmand Lars Thommesen, Tjenestdreng Søren Christensen, begge af Melum Sogn

 

       Hennes far var skomaker.

 

 

      

V.   Lars Jacobsen, født 15.01.1816 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,12 døpt 28.01.1816 i Eidanger kirke,[xiv] død 05.02.1816 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger, gravlagt 11.02.1816 på Eidanger kirkegård.[xv]

      

       Lars - Foreldre: Inderst Jabob Isachsen Gusfred og Laurine Iversdatter

      

       Gravlagt som "Lars Jacobsen Gudsfred 3 uger".

      

 

 

VI. Gunnild Jacobsdatter, født 20.05.1817 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,12 døpt 01.06.1817 i Eidanger kirke.17

      

       Gunnild - Foreldre: Inderst Jakob Isaksen Gudsfred og Laurine Iversdatter

      

       Hun bodde hos sin bror Iver på Østre Borge i Gjerpen i 1865.

      

 

 

VII. Maren Jacobsdatter, født 22.08.1820 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,12 døpt 17.09.1820 i Eidanger kirke.17

      

       Maren - Foreldre: Jakob Isaksen Gudsfred og Larine Iversdatter, inderster

      

       Hun nevnes som "sindsvag". Det var trolig hun som bodde hos sin søster Kirsten mot betaling i 1865?

      

 

 

VIII. Abraham Jacobsen, født 16.05.1825 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,12 døpt 05.06.1825 i Eidanger kirke,17 død 27.03.1883.

      

       Abraham - Foreldre: Jakob Isaksen og Larine Iversdatter Gudsfred, inderster

      

       Gard Strøm skriver om dem på gamlegjerpen.no:

       Familien nevnes på Søli/Liane i Gjerpen i 1865. Abraham holdt til her allerede før han giftet seg 1. gang i 1861. Maren Andrea kom til Gjerpen fra Hedrum i 1873.

      

       Familien bodde først på plassen "Hegnan" under Søli. Abraham kjøpte hus i Skauen-området på Borge i ca. 1880/81 og flyttet dit. I 1891 bodde

       enka der med 3 sønner. Hun var da markarbeider og huseier. Hun åpnet landhandleri i huset.

      

 

       (1) Gift 04.01.1861 i Eidanger kirke,3 med Inger Marie Abrahamsdatter, født 27.09.1838 på Hvalen i Eidanger,3 (datter av Abraham Olsen og Karen Maria Larsdatter), død 19.02.1872 i Gjerpen.3

      

       Inger:

       Hennes foreldre nevnes under hennes farmorog farfar på Hvalen.

 

 

       (2) Gift 01.05.1874 i Gjerpen,3 med Maren Andrea Jacobsdatter, født 14.11.1851 på Ragnhildrød i Hedrum,3 (datter av Jacob Larsen og Anne Sofie Olsdatter).

      

       Maren:

       Hun kom fra Ragnhildrød i Hedrum. (Hedrum bind 2 side 878).

 

 

 

 

 

[1]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 45.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 146.

[12]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 147.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 161.[i]  gamlegjerpen.no.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 608.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 147 - 608.

[iv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 548.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 197.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 634.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 635.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 142.

[x]  1801 tellingen.

[xi]  Kirkebok for Stavern, Mini nr. 3 (1783-1809), skannet av digitalarkivet, side 112-113.

[xii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[xiii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[xiv]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xv]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.