| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SKJELSVIK  


 

 

 

 

Ole Isachsen f. 1777 og Guri Knudsdatter f. ca 1780 sin familie

 

 

 

Ole Isachsen, f. 1777 på Solli i Eidanger,[1] døpt 23.02.1777 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke,[3] død 31.12.1830 på Skjelsvik i Eidanger,[4] gravlagt 09.01.1831 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Isach Olsen Solli.

 

Isac Olsen Solie og k. Anne Pedersdtr. - Ole

Faddere: 1. Maren Pedersdtr. Stulen 2. Maria Jonsdtr. Solie 3. Jacob Larsen Aaklungen 4. Michel Iwersen Sættre 5. Anun Pedersen Sundsaas.

 

Konfirmert som "Ole Isacsen Solie 16".

 

Han var bosatt hos moren i 1801 som "Ole Isachsen, Hendes børn, 24 år, Ugift".

 

Han kjøpte en del av gården Skjelsvik på auksjon i 1803:

Anno 10.01.1804 - Auctionsskiøde paa 2 huder 3 skind i Grd. Skieldsvig for 1000 Rd. til Ole Isachsen Solie (dat. 04.08.1803)

 

Han giftet seg i 1805.

 

Copul. 25.07.1805 i Eid.

Ungkarl Ole Isachsen Solie og pigen Guri Knudsdatter Ørestvedt-Øen.

Jens Jonsen Hvalerønningen og Amund Nilsen Lillegaarden.

 

Det gravlegges ei "Aaste Olsd. Schielsvig 1 ¼ aar" den 03.11.1805. Hun kan ha vært datter her født før de ble gift?

 

Bosatt på Skjelsvik (senere Bnr.6).

 

Gravlagt som "Ole Isaksen Skjelsvig, gaardmand 53 aar".

 

 

Gift 25.07.1805 i Eidanger kirke,[6] med Guri Knudsdatter, f. ca 1780,[7] (datter av Knud Jonsen og Kari Olsdatter), konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[8] død 07.09.1857 på Skjelsvik i Eidanger,4 gravlagt 15.09.1857 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Guri:

Konfirmert i 1796 i Eidanger bosatt på Hovet som "Gurri Knudsdatter Haawe 16".

 

Bosatt hos Hans Abrahamsen på Valler i 1801 som "Guri Knudsdtr., Tjenestefolk, 19 år".

 

Forloveren Jens Jonsen var hennes onkel (bror av hennes far).

 

Gravlagt som "Guri Knudsdatter 77 år - Enke - Skjelsvig".

 

 

 

I.    Anne Olsdatter, f. 1805 på Skjelsvik i Eidanger,[10] døpt 29.09.1805 i Eidanger kirke.8

      

       Ole Isachsen Schielsvig og Kari Knudsdatter - Anna

       Faddere: Karen Jacobsdtr. Ødegaarden, Margrethe Isachsdtr. Solie, Jens Jonsen Hvalsrønningen, Nils Larsen Solie, Søren Isachsen ibid, John Knudsen Ørestvedt øen.

 

       Hun giftet seg i 1826.      

 

       Copul 27.01.1826 i Eid.

       Ungkarl Nils Hansen Ørestvedt 23 år Gaardmann

       Pigen Anne Olsdatter Skjelsvik 21 år Gaardmannsdatter.

 

      

       Gift 27.01.1826 i Eidanger kirke,[11],[12] med Nils Hansen, f. 1803 på Klovholt i Solum (sønn av Hans Larsen og Anne Lisbet Larsdatter), døpt 18.09.1803 i Solum.[13]

      

       Nils:

       Et Drengebarn kaldet Niels, foreldre Hans Larsen Klovholt og Anna Lisbet Larsdatter.

       Faddere: Kisti Poulsdatter, Kari Knudsdatter, Knud Lunde, Rasmus Larsen, Christen Hansen, Hans Steensrøe.

 

 

      

II.   Isach Olsen, f. 1806 på Skjelsvik i Eidanger,[14] døpt 14.09.1806 i Eidanger kirke,12 død 23.02.1858 på Skjelsvik i Eidanger,12 gravlagt 02.03.1858 på Eidanger kirkegård.9

      

       Ole Isachsen Schielsvig og Guri Knudsdatter - Isach

       Faddere: Christine Sørensdtr. Hvalsrønningen, Anne Margrethe Isachsdtr. Solie, Nils Larsen ibid, Knud Jonsen Ørestvedt, Jon Knudsen ibid, Iver Abrahamsen Schielsvig, Nils Isachsen Soli.

      

       Bosatt på Skjelsvik (senere Bnr.6).

 

       Gravlagt som "Isak Olsen - 51 år - Gaardmand - Skjelsvig - blev forlaaet af en stor steen, som veltede over ham, da han fældede et Træe, og døde 4 dager efter af hjærneblaadelse".

 

 

       Gift 1840,10 med Nicoline Marie Andersdatter, f. 1817 på Ørstvedt i Eidanger,10 (datter av Anders Tollevsen og Maren Elisabeth Nilsdatter), d. 1899.10

 

 

 

              Barn:

 

 

        A.    Maren Andrea Isachsdatter, født 1840,[15] død 1894.16

 

               Bosatt på Mule, senere på Plassen (Bnr.10) under Røra.

 

              

               Gift 11.10.1867 i Eidanger,[16] med Nils Peter Koth, født 1837,17 (sønn av Stephan Pedersen Koth og Anne Johanne Hassel), død 1901.17

              

               Nils:

               Nils Peter nevnes som fisker.

              

 

 

        B.    Ole Isachsen, født 1843.16

              

               Han emigrerte til Amerika.

              

 

 

        C.    Gurine Margrethe Isachsdatter, født 1846.16

 

 

 

        D.    Anders Isachsen, født 1849,16 død 1918.16

              

               Bosatt på Skjelsvik Bnr.6.

 

              

               Gift 1874,16 med Olalia Hansdatter, født 1853,16 (datter av Hans Olsen og Thorine Susanne Thorsdatter), død 1944.16

              

               Olalia:

               Hun kom fra Ørstvedt. hennes foreldre nevnes under hennes farfars far på Ørstvedt.

 

 

              

        E.    Karen Elise Jacobsdatter, født 1853.16

              

               Bosatt på Lillegårdseter, senere Skjelsviktangen og Myrene.

 

              

               Gift16 med Svend Halvorsen, født 1847,16 (sønn av Halvor Svendsen og Thone Pedersdatter), død 1937.16

              

               Svend:

               Han kom fra Lillegårdseter og nevnes som skomaker.

 

 

              

        F.    Ida Karette Marie Isachsdatter, født 1858,16 død 1940.16

              

               Hun var ugift sydame bosatt på Skjelsvik Bnr.6.

 

     

 

      

III. Marthe Margrethe Olsdatter, f. 1808 på Skjelsvik i Eidanger,[17] døpt 26.12.1808 i Eidanger kirke,13 d. 1810 på Skjelsvik i Eidanger,[18] gravlagt 05.03.1810 på Eidanger kirkegård.14

      

       Ole Isaksen Skielsvig og Guri Knudsdatter - Marthe Margrethe

       Faddere: Mette Skielsvig, Gunild Lunde, Knud Ørestved Øen, Søren Solie, Peder Solie.

      

       Gravlagt som "Marthe Margrethe Olsd. Skielsvig 1 aar 8 uger".

      

 

 

IV. Knud Olsen, f. 07.02.1811 på Skjelsvik i Eidanger,[19] døpt 17.02.1811 i Eidanger kirke,15 d. 1860.[20]

      

       Ole Isachsen Skielsvig og Guri Knudsdatter - Knud

       Faddere: Maria Solie, Anne Skielsvig, Knud Ørstvedt, Iver Skielsvig, Jens Rødningen.

 

       Han bodde på Grønli da han giftet seg i 1836.

      

       Han nevnes som styrmann på Grønli da de gravla et uekte barn i 1837. De fikk et barn bosatt på Osebakken i 1839 også. De kan ha fått flere barn?

 

      

       Gift 23.12.1836 i Eidanger kirke,[21] med Gunhild Maria Knudsdatter, f. 1808 på Grønli u/Hovholt i Eidanger,[22] (datter av Knud Olsen og Kari Olsdatter), døpt 19.06.1808 i Eidanger kirke.17

      

       Gunhild:

       Knud Olsen Grønlie og Karen Olsdatter - Gunnild Maria

       Faddere: Anne Olsdtr. Soli af Gierpen, Gunnild Sondresdtr. Grønlie, Tolloug Andersen Ørestvedt, Jørgen Halvorsen Hougholt, Amund Larsen Tveten.

      

 

       Barn:

 

A.       NN Knudsen, født 26.06.1837 på Grønli u/Hovholt i Eidanger, død 30.06.1837 på Grønli u/Hovholt i Eidanger, gravlagt 30.06.1837 i Eidanger.[23]

 

 

        B.    Edvard Knudsen, født 09.05.1839 på Osebakken i Gjerpen.[24]

              

               Edvard - Knud Olsen Skielsvig - Skipper, Gunild Maria Knudsd., Oseb.

 

 

 

V.   Jon Olsen, f. 15.05.1814 på Skjelsvik i Eidanger,[25] døpt 29.05.1814 i Eidanger kirke,[26] d. 1902.18

      

       Ole Isaksen Skielsvig og Guri Knudsdatter - Jon

       Faddere: Gunild Hvalen, Gunild Rødningen, Knud Øen, Iver Skielsvig, Søren Solie.

      

      

       Gift 1852,18 med Karen Elise Andersdatter, f. 1832 på Nedre Sundsåsen i Eidanger,18 (datter av Anders Nilsen og Karen Marie Vetlesdatter), d. 1913.18

      

       Karen:

       Bosatt i Porsgrunn.

 

 

      

VI. Anders Olsen, født 08.01.1817 på Skjelsvik i Eidanger,12 døpt 26.01.1817 i Eidanger kirke.15

      

       Anders - Foreldre: Gaardmand Ole Isachsen Skielsvig og Guri Knudsdatter

      

       Bosatt på Skjelsvik.

 

 

 

VII. Karen Maria Olsdatter, født 20.07.1820 på Skjelsvik i Eidanger,12 døpt 06.08.1820 i Eidanger kirke.15

      

       Karen Maria - Foreldre: Ole Isaksen Skjelsvig og Guri Knudsdatter, gaardmand.

 

      

       Gift 1847,10 med Isach Jonsen, f. 1810 på Leirgravstrand under Bjørntvet søndre i Solum,11 (sønn av Jon Hansen og Anne Gurine Isachsdatter).

      

       Isach:

       Han var enkemann fra Solum da han giftet seg i 1847.

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 73.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 300.

[5]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[6]  Eidanger, Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[7]  Alder ved konfirmasjonen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[9]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 141.

[11]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 380.

[13]  Solumslekt

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 381.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 350.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 153.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 157.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 232.

[21]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 212.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 152.

[23]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 266.

[24]  Gjerpen, fødte 1815-1872, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 346.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 163.