| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

 

Hans Nilsen f. 1727 og Inger Ottersdatter f. 1725 sin familie

 

 

 

Hans Nilsen, f. 1727 på Sundsåsen i Eidanger,[1] døpt 09.02.1727 i Eidanger kirke,[2] d. 1772 på Røra i Eidanger,[3] gravlagt 27.07.1772 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Nils Amundsen Sundsåsen.

 

Niels Amundsen Sønsaassen og Anne Pedersdatter - Hans

Faddere: baaren af Aasse Laersdatter Wiiersdahllen, Ellen Nielsdatter Landgangen, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Christen Hansen Berg.

 

Han giftet seg med datteren på Røra i 1752 og ble bosatt der.

 

Trol. 22/9-1752 i Eid. Copul. 18/10-1752.

Hans Nielsen Sundsaasen og Inger Ottersd. Røre.

Caut: Niels Viersdalen og Per Sundsaasen.

 

Han nevnes som oppsitter der i 1762, sammen med hans kones svoger Lars Nilsen.

 

Røra 1762:

Gaardsnavn: Røra

Eier: Proprietair gods Nils Larsens

Mand og hustru: Hans Røra og kone, Lars Røra og kone

Barn 12 aar: Ole Larsen

Drenger over 12 aar: Hans Hansen

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter, Anne Giertsdatter

Andre husboende: Ole Persen Skomager

 

Matrikulen 1774:

Røra

Eiere: Sr. Nils Larsens stærboe

Oppsittere: Hans og Lars

 

Gravlagt som "Hans Nils. Røra 48 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 7, side 99b

22.8.1772    Røra i Eidanger "Røre"

       Hans Nielsen død g. Inger Ottersdtr.

       Barn:

       1. Niels 16 år.

       2. Elen 18 år.

       3. Ane 12 år.

       4. Marthe 9 ½ år.

       5. Christense 4 ½ år.

Laugverge for enken: Lars Nilsen Røra.

Formynder: Peder Nilsen Sundsåsen.

Brutto 102-1-2.

Boets utg: 129-3-18. = Boet fallitt på 28-2-16.

 

 

Gift 18.10.1752 i Eidanger kirke,[5] med[6] Inger Ottersdatter, f. 1725 på Røra i Eidanger,[7] (datter av Otter Olsen og Christense Halvorsdatter), døpt 18.03.1725 i Eidanger kirke,[8] d. 1784 på Røra i Eidanger,[9] gravlagt 28.05.1784 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Inger:

Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Inger

Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Karen Joensdatter Rørarøe, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Anders Halfvorsen Ramberg, Ole Ingebredtsen Aachlungen, Olle Joensen Sættret.

 

Hun er nevnt på Røra i 1782:

Røra, Hanses Enke, 5 barn

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 64                       

9.10.1784    Røra i Eidanger

       Inger Olsdtr. død v.g. Hans Nilsen død, 1772.

       Barn:

       1.    Nils Hansen myndig.

       2.    Elen Hansdtr. 29 år.

       3.    Anne Hansdtr. 24 år.

       4.    Marthe Marie Hansdatter 20 år.

       5. Christense Hansdatter 17 år.

       Farbror: Peder Sunsaasen.

Bl. gjeld: Lønn til eldste sønn: 8 år a 6 rdl. (arbeidet her fra sitt 20de år).

Brutto: 121-0-0.

Netto: 40-0-9.

 

 

 

I.    Elen Hansdatter, f. 1754 på Røra i Eidanger,[11],[12] døpt 02.05.1754 i Eidanger kirke,[13] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[14] død 31.05.1821 på Røra i Eidanger, gravlagt 07.06.1821 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Hans Nielsen Røres barn navnl. Elen                                                     

       Faddere: baaren af Christen Leerstangs kone, Maria Ottersdatter, mandfaddere: Per Sundsaasen, Lars Røre, Jacob Nielsen Sundsaasen.

      

       Konfirmert i 1770 som "Elen Hansdatter Røra 16".

      

       Hun var 18 år under skifte etter faren i 1772.

 

       Hun trolovet seg i 1792.

 

       Trol. 24/8-1792 i Eid.

       Enkemand Truls Ernolsøn af Brevig og pigen Elen Hansdatter Røra.

       Caut: Peder Arnesøn Kogerswold og Hans Nilsøn af Brevig.   

 

       Hun ble nevnt i skifte etter Knut Vrålsen Ås i 1787:

       Avdøde var forlovet med Elen Hansdtr. Røra i Eidanger. Hun skulle arve ham. Og det ble gjort.

       Formynder for Elen Hansdatter: Broderen Nils Hansen Berg.

      

       Bosatt hos søsteren Anne i Brevik i 1801 "Elen Hansdtr, Hendes søster, 46 aar, Enke efter 1te ægteskab, Inderste, gaaer i dagleje".

 

       Gravlagt som "Ellen Hansdatter, inderst paa gaarden Røra 67 aar".

 

       Hun etterlot seg ingen barn.

 

      

       (1) Forlovet Knut Vrålsen, f. ca 1738,[15] (sønn av Vraal Gundersen og Astrid Knudsdatter), d. 1787 på Hagen u/Ås i Eidanger,[16] gravlagt 28.11.1787 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Knut:

       I 1762 var han i København i Kongens tjeneste. Han er i 1771 fadder til sin bror Gunder Hvalsrødningen sin datter Anne i Eidanger. Han står da som Knut Wraalsen Hagen.

      

       Han var enkemann etter Anne Abrahamsdatter da han trolovet seg med Elen Hansdatter. Se Nordre Ås

 

       Gravlagt som "Knud Wraals. Hagen 56 aar".

 

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11, side 229b            

       29.11.1787           -Aas i Eidanger pl. Captein-Rødning

             Knud Vraalsen død v.g.m. Anne Abrahamsdtr. død.

             Barn: Ingen.

             Den avdøde mands arvinger:

             1. Broderen Gunnar Vraalsen myndig, bosatt på Sæteret ved Brevig

             2. fullbroder Ole Vraalsen død, 4 barn:

               a) Halvor Olsen, myndig og boende paa Kalstoe i Kilebygden

               b) Christen Olsen 19 år

               c) Kirsti Olsdatter gift med Harald Gisholt i Mæhlum

               d) Anne Olsdatter 22 år

             3. fullsøster Marthe Vraalsdtr. Gift med Hans Andersen boende på Mæla i Gjerpen.

             Den avdøde hustrus arving:

            1. Malene Olsdatter gift med Peder Rasmussen.

       Formynder: Broderen Halvor Olsen Kalstoe

       Avdøde var forlovet med Elen Hansdtr. Røra i Eidanger. Hun skulle også arve ham. Og det ble gjort.

       Formynder for Elen Hansdatter: Broderen Nils Hansen Berg.

       Brutto: 129-0-9.

       Netto: 29-1-15.

 

      

       (2) Gift 1792, med Truls Arnoldsen, f. 1739 på Søtholt i Bamble,[18] (sønn av Arnold Erichsen og Ingeborg Sørensdatter), døpt 22.09.1739 i Bamble,[19] d. 1793 i Brevik, gravlagt 15.04.1793 i Brevik.[20]

      

       Truls:

       Han var enkemann etter Anne Finboesdatter og Ingeborg Christensdatter da han giftet seg med Elen Hansdatter. Se Brevik

 

       Gravlagt som "Truls Arnolds. 53 aar".

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 58a

       Skifte 11. april 1793 i Brevig

       Truls Arnoldsen Berg, død - Enken Ellen Hansdatter

       Hans barn fra tidligere egteskab:

       1. Ingeborg Trulsdatter 22 aar

       2. Marthe Trulsdatter 18 aar

       3. Anne Helene Trulsdatter 16 aar

       Laugverge for enken hennes broder Nils Hansen Røra

       Formynder for barn farbroder Christen Arnoldsen Berg

      

 

      

II.   Nils Hansen, f. 1756 på Røra i Eidanger,[21] døpt 29.08.1756 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[23] død 02.12.1838 på Røra i Eidanger,16 gravlagt 08.12.1838 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Hans Røras barn navnl. Niels                                                      

       Faddere: baaren af Christopher Stuulens kone, Anne Giertsdatter, mandfaddere: Cornelius og Per Sundsaasen, Hans Berg.

      

       Konfirmert i 1773 som "Nils Hansen Røra 16".

      

       Han var 16 år under skifte etter faren i 1772.

 

 

       Gift 08.09.1785 i Eidanger kirke,[24] med[25] Marthe Sørensdatter, f. 1761 på Kvestad i Eidanger,[26],[27] (datter av Søren Larsen og Karen Torjusdatter), konfirmert 29.09.1776 i Eidanger kirke,[28] død 19.01.1855 på Røra i Eidanger,16 gravlagt 26.01.1855 på Eidanger kirkegård.18

      

       Se Røra denne gården

 

      

 

 

III. Anne Hansdatter, f. 1760 på Røra i Eidanger,[29],[30] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[31] d. 1809 i Brevik, gravlagt 26.02.1809 på Brevik kirkegård.[32]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 12. oktober 1760 finnes blant introduserte kvinner "Hans Røras kone" etter å ha fått et barn.

      

       Hun var 12 år under skifte etter faren i 1772.

      

       Konfirmert i 1777 som "Anne Hansdatter Røra 16".

 

      

      Gift 17.10.1793 i Eidanger kirke,5 med Jacob Jonasen, f. ca 1768,[iii] (sønn av Jonas Færenstrøm og Margrethe Jacobsdatter), konfirmert 02.10.1785 i Brevik kirke,[iv] d. før 1801.

      

      Se Brevik 1801

 

 

      

 

IV. Marthe Marie Hansdatter, f. 1764 på Røra i Eidanger,[33],[34] døpt 27.05.1764 i Eidanger kirke,[35] konfirmert 01.10.1780 i Eidanger kirke,[36] død 12.08.1831 i Østre Porsgrunn, gravlagt 17.08.1831 i Østre Porsgrunn.[v]

      

       Hans Nielsen Røra og Inger Othersdtr. Martha Maria

       Faddere: Margrete Laersdtr. Grinens, Anna Gertsdtr. Røra, Laers Jensen ibid, Cornelius Nielsen Sundsaasen, Ole Christensen Leerstang.

      

       Hun var 9 1/2 år under skifte etter faren i 1772.

      

       Konfirmert i 1780 som "Marte Marie Hansdatter p. Berg 16".

 

       Hun giftet seg i 1792.

 

       Trol. 31/8-1792 i Eid. Copul. 4/10-1792.

       Mandhafte ungkarl Lars Hansøn Aas og pigen Marte Maria Hansdatter Røra.

       Caut: Jon Kiørholt og Jacob Jonæsøn.

 

       De døpte trolig et barn bosatt på Ørstvedt i 1793 men bodde etter dette i Østre Porsgrund.

 

       Jeg finner dem ikke i 1801 tellingen.

 

       Østre Porsgrunn 1815
Hus.55
Avskrift 1
Tømmermand Lars Ørstvedt 46 aar
Sønn Hans Larsen 8 aar
Sønn Anders Larsen 5 aar
Konen Marthe Hansdatter 49 aar

Avskrift 2
Husejer Huustømmermand Lars Hansen 48 aar
Konen Marthe Hansdatter 50 aar
Sønn Hans Larsen 10 aar
Sønn Anders Larsen 6 aar

       Gravlagt som "Enken Marthe Maria Hansdatter, 67 aar, østre Porsgrund".

 

      

       Gift 04.10.1792 i Eidanger kirke,[37] med Lars Hansen, f. 1767 på Søndre Ås i Eidanger,[38] (sønn av Hans Andersen og Sara Arnesdatter), døpt 24.05.1767 i Brevik kirke,[39] konfirmert 05.01.1783 i Eidanger kirke,[40] død 19.05.1823 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.05.1823 i Østre Porsgrunn.[vi]

 

       Lars:

       Hans Andersen Aas S. og k. Sara Arnesdtr. Lars

       Faddere. 1. Ambor Arnesdtr. Kiørholt 2. Anne Larsdtr. 3. Børge Ørvig 4. Arne Jonsen Kiørholt og 5. Owe Torgersen.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig [ført i kirkeboka for Eidanger]

      

       Konfirmert i 1783 som "Lars Hansen Aas 16".

 

       Gravlagt som "Lars Hansen Aas, Huustømmermand i østre Porsgrund, 57 aar".

 

      

       Barn:    

 

 

       A.   NN Larsen, f. 1793 på Ørstvedt i Eidanger,[41] d. 1793 på Ørstvedt i Eidanger,[42] gravlagt 15.09.1793 på Eidanger kirkegård.[43]

            

             Finner denne introduksjonen blant døpte i 1793 "Lars Ørestweds kone introduseret". Trolig denne familien?

            

             Gravlagt som "Lars Hanson Ørestved dødfødte D.B.".

 

 

 

       B.   Hans Larsen, f. 1796 i Østre Porsgrunn, døpt 26.12.1796 i Østre Porsgrunn kirke,[44] d. 1797 i Østre Porsgrunn, gravlagt 06.08.1797 på Østre Porsgrunn kirkegård.[45]

            

             Døbt Lars Hansen og Maria Hansdatters barn Hans

             Fadd: Ole Hansens kone Christence Hansdatter, pigen Maren Olsdatter, Niels Hansen Røra, Engelbreth Isaachsen, Svend Haagensen, Abraham Hansen.

            

             Gravlagt som "Lars Hansens barn Hans ½ aar 5 uger".

 

 

 

       C.   Inger Larsdatter, f. 1798 i Østre Porsgrunn, døpt 02.09.1798 i Østre Porsgrunn kirke,[46] d. 1802 i Østre Porsgrunn, gravlagt 25.04.1802 på Østre Porsgrunn kirkegård.[47]

            

             Lars Hansen og Marthe Maria Hansdatters barn Inger

             Faddere: Ingebreth Isaachsens kone Dorthe Haraldsdatter, pigen Anne Mathea Olsdatter, Peder Christensen, Peder Sørensen, Hans Hansen, Lars Sørensen.

            

             Gravlagt som "Lars Hansens barn Inger 3½ aar".

 

 

 

       D.   Hans Larsen, f. 1804 i Østre Porsgrunn, døpt 18.11.1804 i Østre Porsgrunn kirke.[48]

            

             Lars Hansen og Marthe Maria Hansdatters barn Hans.

             Faddere: Ole Hansens kone Chrestence Hansdatter, pigen Anne Mathea Olsdatter, Abraham Hansen, Niels Hansen, Anders Isaachsen, Hans Isaachsen.

 

 

 

       E.   Anders larsen, f. 19.12.1808 i Østre Porsgrunn, døpt 15.01.1809 i Østre Porsgrunn kirke.[49]

            

             Lars Hansen og Marthe Maria Hansdatters barn Anders født 19de Dec.

             Faddere: Pigen Karen Maria Nielsdatter, pigen Maren Aslachsdatter, Hans Larsen Hovoldt, Gunder Tollefsen, Ole Mathiesen.

 

      

 

V.   Christense Hansdatter, f. 1767 på Røra i Eidanger,[50] døpt 01.01.1768 på Eidanger kirke,[51] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke,[52] død 28.01.1849 på Halvarp i Eidanger,28 gravlagt 03.02.1849 på Eidanger kirkegård.18

      

       Hans Nilsen Røra og K. Inger Ottersdtr. - Christence                   

       Faddere: 1. Maren Hansdtr. Oxum 2. Anne Giertsdtr. Røra 3. Hans Hansen Berg 4. Peder Nilsen Sundsaas 5. Ole Larsen Røra.

      

       Han var 4 1/2 år under skifte etter faren i 1772.

      

       Konfirmert i 1783 som "Christence Hansdatter Røra 16".

      

      

       Gift 30.10.1794 i Eidanger kirke,[53] med[54] Ole Hansen, f. 1772 på Halvarp i Eidanger,[55] (sønn av Hans Christensen og Sara Jonsdatter), konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[56] død 04.11.1850 på Halvarp i Eidanger,28 gravlagt 11.11.1850 på Eidanger kirkegård.18

      

       Se Halvarp

      

 

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Skifte etter faren.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 174.

[14]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[15]  Leif Biberg Kristensen's slektdatabase, "Solumeslekt" på Internett.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[18]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 204/205.

[19]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 204/205.

[20]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 144.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 728.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 183.

[23]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 728.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 728.

[27]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[29]  Skifte etter hennes far.

[30]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[32]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[33]  Skifte etter faren.

[34]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen på Eidangerslekt

[35]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen på Eidangerslekt

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[37]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[44]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 214.

[45]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 315.

[46]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 244-245.

[47]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 316-317.

[48]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 266-267.

[49]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 284-285.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[53]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[57]  1801 tellingen.

[58]  1801 tellingen.

 [i]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Alder ved konfirmasjonen.

[iv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[v]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 167.

[vi]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 117.