| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Cornelius Hansen f. 1714 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Pedersdatter f. ca 1692 og 2. gang med Anne Gjertsdatter f. 1730)

 

 

 

Cornelius Hansen, f. 1714 på Rød i Eidanger,[1],[2] døpt 01.06.1714 i Eidanger kirke,[3] d. 1796 på Sundsåsen i Eidanger,[4] gravlagt 02.03.1796 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Hans Andersen Nordre Rød.

 

Hans Andersen Røe og Kari Kittilsdatter - Cornelius

Faddere: baaren af Karen Simensdatter Tveten, assist: Birthe Tollefsdatter, mandfaddere: Rolf Larsen Herøen, Even Solfvesen Flaatten.

 

Han giftet seg i 1739 med enken på Sundsåsen. Han disponerte da enkens part på 4 ½ skinn i Sundsåsen. Han står i 1774 som eier av 5 5/8 skinn i gården.

 

Trol. 21/10-1739 i Eid. Copul. 8/12-1739.

Cornelius Hansøn Røe med enken Anne Pedersd. Sundsaasen.

Caut. Anders Hansøn Kølnæs, Hans Anundsøn Røe.

 

Matrikkelen i 1747

Sundsaasen

Eiere: Opsidderen Cornelius hans stefbøern, brukeren Eggert og brukeren Ole.

Oppsittere: Cornelius, Eggert og Ole

 

Han var med på et salg på en del av Sundsåsen i 1749:

Anno 11.04.1749 – Blev læst Cornelius Hansen, Ole Amundsen og Niels Prossens skiøde til Peder Nielsen paa endeel jordgods i Sundsaasen. (dat. 16.02.1749)

 

Sundsåsen 1762:

Gaardsnavn: Sundsaasen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Cornelius Sundsaasen og kone, Per Sundsaasen og kone

Barn 12 aar: Anne Persdatter

Piiger over 12 aar: Berthe Erichsdatter

 

Han giftet seg 2. gang i 1772.

 

Trol. 23/12-1771 i Eid. Copul. 10/1-1772.

Enkemanden Cornelius Hansøn Sundsaas og P. Anne Giertsd. Røra.

Caut: Lars Nilsøn Røra og Christen Nils. Wiersdal.

 

Matrikkelen i 1774

Sundsåsen

Eiere: Opsideren Peder 1 hud 3/8 skin, Cornelius 5 5/8 skind

Oppsittere: Cornelius, Peder

 

Han solgte i 1778 en del av Viersdalen:

Anno 03.09.1778 – Søren Jonsen Wiersdahlens skiøde til Cornelius Hansen Sundsaasen paa 4 ½ skind skyld udj grd. Wiersdahlen for betalt 425 rd. (dat. 28.06.1778)

Anno 04.09.1778 – Cornelius Hansen Sundsaasen har transportert sit skiøde til Søren Jonsen paa 4 ½ skind skyld udj grd. Wiersdalen imod indbetalt 425 rd. (dat. 03.09.1778)

 

De er nevnt på Sundsåsen i 1782:

Sundsaas, Peder, 1 kone, 4 barn, 2 tjenestefolk, samt Cornelius og kone

 

Gravlagt som "Cornelius Hanson Sunsaas 83 aar".

 

 

(1) Gift 08.12.1739 i Eidanger kirke,[6] med[7] Anne Pedersdatter, f. ca 1692,[8] (datter av Peder og Maren Sørensdatter) d. 1769 på Sundsåsen i Eidanger,[9] gravlagt 17.12.1769 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Anne:

Hun var enke etter Nils Amundsen Sundsåsen da hun giftet seg med Cornelius Hansen.

 

Gravlagt som "Anne Pedersd. Sundsaas 77 aar 40 uger".

 

 

(2) Gift 10.01.1772 i Eidanger kirke,[11] med[12] Anne Gjertsdatter, f. 1731 på Berg i Bamble,[13],[14] (datter av Gjert Olsen og Helga Villumsdatter), døpt 29.07.1731 i Bamble kirke,[15] d. 1804 på Sundsåsen i Eidanger,[16] gravlagt 04.05.1804 på Eidanger kirkegård.[17]

 

Anne:

Giert Bergs datter Anne

Faddere: Jøran Tvee?, Susanna Berg, Villum Herum, Alf Garstad, Daniel Tveten.

 

Anne kom fra Røra da hun giftet seg. Hun var datter av Gjert Olsen fra Berg i Bamble som kom til Ås i Eidanger.

 

Anne er fadder til Kirsti Giertsdatter Ås sitt barn i 1759. Trolig hennes søster.

 

Hun var bosatt på Sundsåsen i 1801 med to fosterbarn:

Anne            Giertsdtr  Husmoder                    70        Enke 1ste gang            Inderste

Søren           Isachsen  Hendes fosterbørn        20       Ugift   

Anne            Nilsdtr     Hendes fosterbørn       10       

 

Gravlagt som "Anne Giertsdatter Sundsaasen 75 aar".         

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 280b

Skifte 5. Mai 1804 paa gaarden Sundsaasen i Eidanger

Påfølgende skiftebehandlinger 10. Aug. 1804 og 16. Nov. 1805

Anne Jestdatter, død - afdøde mand Cornelius Hansen

Skifte etter begge - ingen livsarvinger

Hovedoppstilling:

Arvinger efter Cornelius Hansen Sundsaasen:

 

1. Faderbroder Anders Hansen, død og efterlader sig:

A. sønn Hans Andersen,

a.dennes (Hans Andersens JO) sønn Bent Hansen, skomager og fraværende

 

2. Fuldsøster, død men efterlader sig:

A. en datter Ragnild Hansdatter, g.m. Lars Evensen i Sandefiord,

B. en sønn, død, og efterlader sig: a. Sønnen Hans Amundsen, bosatt i Sæteret ved Brevig, myndig, b. Datteren Gunnild Amundsdatter, g.m. Hans Haagensen i Thanum Sogn.

C. en sønn, død, og efterlader sig:

a. sønnen Ole Hansen, bosatt paa plads Smekkerød i Eidanger, myndig,

b. Ditto Hans Hansen, 18 aar,

c. Ingeborg Marie Hansdatter, 10 aar.

 

3. Halvsøster Anne Hansdatter, død og efterlader sig:

A. En datter, død, som efterlader sig:

a.  Thore Christensdatter, enke efter Hans Christian Arveskou i Porsgrund,

b. Anne Marie Christensdatter i egteskab med Hans Torjusen Leergravstranden under Biørtvedt gaard i Solum

 

Arvinger efter Anne Gjestsdatter:

 

1. Søsteren Kirstine Gjestsdatter, død og efterlader sig:

A. sønnen Ole Johnsen i Sæteret ved Brevig, myndig.

 

2. Søsteren Kari Gjestsdatter, død og efterlader sig:

A. Sønnen Gjert Johnsen Blegebakken gift med Marthe Jacobsdatter

 

Brutto: 744-0-5

Netto: 510-2-3.

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 6.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[8]  Alder ved død.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[14]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 176.

[15]  Kirkebok for Bamble Ministerialbok nr 1 1702-1774, skannet av digitalarkivet, side 176.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 78.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.