| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRA |


 

 

 

Otter Olsen f. ca 1693 og Christense Halvorsdatter f. ca 1689 sin familie

 

 

Otter Olsen, f. ca 1693 på Kjendalen i Eidanger,[1] d. 1772 på Røra i Eidanger,[2] gravlagt 14.06.1772 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Ottersen Kjendalen.

 

Otter giftet seg i 1714.

 

Trol. 18/2-1714. Copul. 19/8-1714.

I Eidanger: Otter Olsen og Christense Halvorsd. Røra

Caut: Niels Nielsen Lander og Olle Larsen Landgangen

 

Otter kom fra Kjenndalen og fikk bygsel på Røra i 1720. Han overtok bygselen etter sin svigerfar:

Anno 18.04.1720 – Ole Gudmunden lod lyse Hans Jochum Grothes bøxel sedel til Otter Olsen paa 2 huder i Røre. (dat. 06.03.1720)

 

I matrikulen av 1723 stod Jacob Nielsen som eier av gården med bygselsrett. Oppsittere var Otter og Anfind.

 

Han brukte 2 huder av Røra i 1725. Kjøpmann Jacob Nielsen Lerstang i Brevik kjøpte Røra i 1724. Den hadde inntill da vært kirkegods under Gjerpen prosti.

 

Røra i 1725:

Røra

Skylder 4 Huder, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder, Nafnlig Otter Olsøn 2 Hude, og Anfind Povelsøn 2 Hude.

Otter Olsøn gl. 32 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Christense Halvorsdatter gl. 36 aar. Har 4 døttre Elen Ottersdatter gl. 10 aar, Sidtzel Ottersdatter gl. 5 aar, Margrete Ottersdatter gl. 3 aar, Inger Ottersdatter gl. 1 aar. 1 Tienistepige Maren Larsdatter gl. 30 aar, tiener for aarsløn.

Anfind Povelsøn gl. 68 aar har tient for Soldat, gift med Ragnild Kiøstelsdatter gl. 69 aar. Har ingen Børn.

1 Tienistepige fra Laurwigen ved nafn Maria gl. 13 aar, tiener foruden løn.

Til Gaarden er en liden Plads uden gierds, Bruges af Mons. Jacob Nielsøn i Brewig og ingen Rettighed nydes der af til Gaarden. Kand fødes 1 Koe. Til Gaarden er lidt Skov til Huusfornødenhed og Brendved.

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:

Røra 4 huder - Brukes av:
- Otter Olsen 40 aar har ingen sønner

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:

Rørøe - Nr.16
Bruger:
Otter Olesen 50 aar, tienet
Unge mandskaber:
Ole Ottersen 12 aar

 

Otter solgte i 1748 sin del av Kjendalen:

Anno 29.07.1748 – Otter Olsen Rørres skiøde til Lars Herøe paa 3 17/20 skd. med bøxel i Kiendahlen for 136 rd. af dags dato

 

Han nevnes på Røra i 1762:

uformuende Otte Røra og kone, fattige udlevende folk 

 

Gravlagt som "Otter Nils. Røra 80 aar". Det er nok bare presten som har skrevet feil.

 

 

Gift 09.08.1714 i Eidanger kirke,[4] med[5] Christense Halvorsdatter, f. ca 1689,[6] (datter av Halvor Jonsen), d. 1765 på Røra i Eidanger,[7] gravlagt 06.12.1765 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Christense:

Hun kom fra Røra.

 

Anders Halvorsen Ramberg som hun brukte som fadder til mange av barna var hennes bror.

 

Gravlagt som "Christence Halvorsd. Røra 82 aar".

 

 

 

I.    Ellen Ottersdatter, f. 1715 på Røra i Eidanger,[9],[10] døpt 14.04.1715 i Eidanger kirke.[11]

      

       Olle (skal nok være Otter J.O.) Olsen Røra og Christense Halvorsdatter - Elen

       Faddere: baaren af Gunild Pedersdatter Døvigen, assist: Inger Larsdatter, Karen Søfrensdatter, mandfaddere: Niels Nilsen Lander, Anders Halvorsen Ramberg, Søfren Christensen Berg.

 

 

 

II.   Sissel Ottersdatter, f. 1718 på Røra i Eidanger,[12],[13] døpt 01.01.1719 i Eidanger kirke,[14] d. 1719 på Røra i Eidanger,[15] gravlagt 10.09.1719 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Sidsel

       Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, assist: Maren Søfrensdatter Oxum, mandfadderer: Anders Jacobsen Rørarøe, Anders Halfvorsen Ramberg, Søfren Christensen Berg.

      

       Hun gravlegges som "Otter Olsøn Røras lille datter Sidsselle 1 aar? (alt veldig vanskelig å tyde J.O)".

 

 

 

III. Sissel Ottersdatter, f. 1720 på Røra i Eidanger,[17] døpt 18.08.1720 i Eidanger kirke,[18] d. 1741 på Røra i Eidanger,[19] gravlagt 09.04.1741 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Sidselle

       Faddere: baaren af Ellen Pedersdatter Kiendahllen, Karen Søfrensdatter Oxum, Anne Rejersdatter Flaachstad, Anders Jacobsen Rørarøe, Anders Halfvorsen Ramberg, Olle Olsen Kinndahllen

      

       Hun gravlegges som "Otter Røreas datter Sidsel Ottersdatter 21 aar".

 

 

 

IV. Margrethe Ottersdatter, f. 1723 på Røra i Eidanger,[21] døpt 30.05.1723 i Eidanger kirke,[22] d. 1747 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[23] gravlagt 07.10.1747 på Eidanger kirkegård.[24]

      

       Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Margrette

       Faddere: Gunnille Pedersdatter Døvigen, Karen Søfrensdatter Oxum, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Niels Thorbiørnsen Kenndahllen, Anders Halfvorsen Ramberg, Christen Hansen Berg.

 

      

       Gift 29.12.1745 i Eidanger kirke,[25] med[26] Lars Nilsen, f. 1724 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[27] (sønn av Nils Jensen og Maren Christophersdatter), døpt 29.03.1724 i Eidanger kirke,[28] d. 1783 på Røra i Eidanger,[29] gravlagt 21.09.1783 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Røra denne gården

 

      

 

V.   Inger Ottersdatter, f. 1725 på Røra i Eidanger,[31] døpt 18.03.1725 i Eidanger kirke,[32] d. 1784 på Røra i Eidanger,[33] gravlagt 28.05.1784 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Inger

       Faddere: baaren af Gunnille Pedersdatter Døvig, Karen Joensdatter Rørarøe, Anna Nielsdatter Lander, mandfaddere: Anders Halfvorsen Ramberg, Ole Ingebredtsen Aachlungen, Olle Joensen Sættret.

 

      

       Gift 18.10.1752 i Eidanger kirke,[35] med[36] Hans Nilsen, f. 1727 på Sundsåsen i Eidanger,[37] (sønn av Nils Amundsen og Anne Pedersdatter), døpt 09.02.1727 i Eidanger kirke,[38] d. 1772 på Røra i Eidanger,[39] gravlagt 27.07.1772 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Se Røra denne gården

 

      

 

VI. Ole Ottersen, f. 1729 på Røra i Eidanger,[41] døpt 27.02.1729 i Eidanger kirke,[42] d. 1744 på Røra i Eidanger,[43] gravlagt 10.09.1744 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Otter Olsen Røra og Christense Halfvorsdatter - Olle

       Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, Ingeborg Olsdatter Aachlungen, Karen Andersdatter Rørarøe, mandfaddere: Niels Thorbiørnsen Kiendallen, Anders Halfvorsen Ramberg, Hans Olsen Kiendallen.

      

       Gravlagt som "Otter Røres søn Ole Ottersøn 15 aar".

 

 

 

VII. Maria Ottersdatter, f. 1731 på Røra i Eidanger,[45] døpt 03.05.1731 i Eidanger kirke,[46] d. 1778 i Brevik, gravlagt 26.06.1778 på Brevik kirkegård.[47]

      

       Otter Olsen Røra og Christensen Halfvorsdatter - Maria

       Faddere: baaren af Karen Iversdatter Rørarøe, Karen Andersdatter Døviig, mandfaddere: Niels Torbiørnsen Kiendallen, Anders Halfvorsen Ramberg, Hans Hansen Berg.

      

       Hun kom fra Røra da hun giftet seg.

 

 

       Gift 17.10.1754 i Eidanger kirke,[48] med[49] Hans Olsen, f. 1732 på Nøklegård i Eidanger,[50] (sønn av Ole Prodsen og Ingebor Hansdatter), døpt 19.10.1732 i Eidanger kirke,[51] d. 1789 i Brevik, gravlagt 08.02.1789 på Brevik kirkegård.[52]

      

       Se Rørarød

 

      

 

VIII. Jon Ottersen, f. 1734 på Røra i Eidanger,[53] døpt 10.02.1734 i Eidanger kirke.[54]

      

       Otte Olsen Røere og Christense Halvorsdatter - Joen

       Faddere: baaren af Karen Iversdatter Røererøe, Ingeborg Jensdatter Døevig, mandfaddere: Anders Halfvorsen Ramberg, Olle Ingebretsen Aaklungen, Søeren Nielsen Rørerøe.

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 170.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 9.

[12]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 32.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[35]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 344.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 137.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[43]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[44]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[47]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 139.

[48]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 91.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[52]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 142.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.