| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| RØRARØD |


 

 

 

Nils Olsen f. 1774 og Berthe Knudsdatter f. 1776 sin familie

 

 

 

Nils Olsen, f. 1774 på Rørarød i Eidanger,[1] døpt 08.05.1774 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[3] d. 31.12.1843 på Rødseter i Eidanger,[4] gravlagt 06.01.1844 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Ole Jacobsen Rørarød.

 

Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Nils

Faddere. 1. Karen Rasmusdtr. ibid 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Nils Mortensen 5. Knud Nilsen Traaholt.

 

Konfirmert som "Nils Olsen Rørerød 16".

 

Han var matros da han giftet seg med Berthe i 1803.

 

Copul. 27.10.1803 i Eid.

Matros Nils Olsen Rørerød og pigen Berthe Knudsdatter Stammeland.

Caut: Rasmus Isachsen Berg og Nils Hansen Røra.

 

Nils kjøpte i 1810 hans fars del av Rørarød. Denne delen ble i 1814 delt, da hovedelen ble solgt av Nils til sin bror Jacob for 950 rdl samt føderåd for deres far. Nils skilte ut Rødseter Bnr.9 med en skyld på 5 skinn og bosatt seg der.  

 

Ha døde på Rødseter, 71 år gammel ifølge kirkeboken.

 

Gravlagt som "Nils Olsen 71 år - Gaardmand - Rødsættre".

 

 

Gift 27.10.1803 i Eidanger kirke,[6] med[7] Berthe Knudsdatter, også kjent som Birte, f. 1776 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[8] (datter av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter), døpt 21.01.1776 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[10] d. 08.10.1870 på Rødseter i Eidanger,[11] gravlagt 16.10.1870 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Berthe:

Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr. - Birte

Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Jacob Bentsen Skielsbugten 4. Hans Sørensen Røra 5. Iwer Abrahamsen Ørestved.

 

Konfirmert som "Birte Knudsdatter Stamland 16".

 

Hun var 25 år og boende hjemme i 1801.

 

 

I.    Kirstine Nilsdatter, f. 1804 på Rørarød i Eidanger,[13] d. 1804 på Rørarød i Eidanger,[14] d. 19.03.1804 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Gravlagt som "Nils Olsen Rørerøds hiemmedøbte Barn Kirstine 3 dager".

 

 

II.   Elisabeth Kirstine Nilsdatter, f. 1805 på Rørarød i Eidanger,[16] døpt 10.03.1805 i Eidanger kirke,[17] d. 26.03.1857 på Auen i Eidanger,[18] gravlagt 31.03.1857 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Nils Olsen Rørerød og Berthe Knudsdatter - Elisabeth Kirstine

       Faddere: Kirsten Knudsdtr. Hegna, Aaste Olsdtr. Rørerød, Knud Bentsen Stammeland, Iver Knudsen ibid, Jacob Olsen Rørerød.

 

       Bosatt på Auen u/Håøya.

 

       Gravlagt som "Elisabeth Nilsdatter 52 år - Kone, gift med huusmand Nils Arvensen - under Auen".

      

 

       Gift 28.12.1841 i Eidanger kirke,[20] med Nils Arvesen, f. 1802 på Langangrønningen i Eidanger,[21] (sønn av Arve Ingebretsen og Birthe Nilsdatter), døpt 21.02.1802 i Eidanger kirke,[22] d. 23.02.1880 på Auen i Eidanger.[23]

      

       Nils:

       Arve Engebrethsen Landgangen og Berthe Nilsdatter - Nils

       Faddere: Anne Jonsdtr. Landgangen, Kirsten Hansdtr. Lønnebache, Jens Olsen Kiørholt, Ole Engebrethsen Landgangen, Engebreth Arvesen ibid.

      

       Barn, se under hans foreldre

 

      

 

III. Sara Nilsdatter, f. 17.03.1810 på Rørarød i Eidanger,[24] døpt 28.03.1810 i Eidanger kirke,[25] d. 1893.[26]

      

       Niels Olsen Rørerød og Birte Knudsdatter - Sara

       Faddere: Malene Lunde, Anthonette Olsdtr. af Brevig, Iver og Bent Stammeland, Ole Rørerød.

 

       Hun giftet seg i 1831.

 

       Copul. 02.09.1831 i Eid.

       Ungkarl Peder Pedersen Berg 31 år gårdmann

       Pigen Ingeborg Marine Jakobsdatter Grava 23 år

 

       Bosatt på Berg Bnr.2.

 

      

       Gift 12.12.1845 i Eidanger kirke, med[28] Peder Pedersen, f. 1801 på Kjendalen i Eidanger,[29] (sønn av Peder Andersen og Ingeborg Stenersdatter), døpt 08.02.1801 på Eidanger kirke,[30] d. 1884.[31]

      

       Peder:

       Peder Andersen Kiendahlen og Ingebor Stenersdatter - Peder

       Faddere: Margrethe Stenersdtr. Grinnen, Anne Maria Stenersdtr. Kiendahlen, Ole Stenersen ibid, Nils Larsen Solie, Svenche Olsen Kiendahlen.

 

       Barn, se under hans foreldre

      

       

      

IV. Anne Kirstine Nilsdatter, f. 23.09.1813 på Rørarød i Eidanger,[32] døpt 03.10.1813 i Eidanger kirke,[33] d. 1814 på Rørarød i Eidanger,[34] gravlagt 17.02.1814 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Niels Olsen Rørerøe og Birthe Knudsdatter - Anne Kirstine

       Faddere: Anne Visevog, Guri Rørerøe, Iver Stameland, Hans og Ole Rørerøe.

      

       Gravlagt som "Anne Kirstine Nielsd. Rørerød 14 uger".

      

      

 

V.   Knud Nilsen, f. 12.11.1814 på Rørarød i Eidanger,[36] døpt 20.11.1814 i Eidanger kirke,[37] d. 1901.[38]

      

       Niels Olsen Rørerød og Birthe Knudsdatter - Knud

       Faddere: Maria Røra, Inger Røra, Iver Stammeland, Jakob Rørerød, Hans Røra.

      

       Bosatt på Rødseter Bnr.9.

      

      

       Gift 01.09.1837 i Eidanger kirke, med[40] Anne Maria Olsdatter, f. 1807 på Halvarp i Eidanger,[41] (datter av Ole Hansen og Christense Hansdatter), døpt 26.03.1807 i Eidanger kirke.[42]

      

       Anne:

       Ole Hansen Halevarp og Christense Hansdatter - Anne Marie

       Faddere: Margrethe Andersdtr. Harevarp, Inger Nilsdtr. Røra, Christen Olsen Grinna, Jon Hansen Ouen, Abraham Hansen af Porsgrund, Hans Nilsen Røra.

      

       Hun ble også kalt Anne Mathea.

 

       Barn, se under henns foreldre

 

      

 

VI. Oline Nilsdatter, f. 15.11.1817 på Rødseter i Eidanger, døpt 21.11.1817 i Eidanger kirke.

 

      Oline - Foreldre: Gaardmand Niels Olsen Røresætret (Rødsæter) og Birthe Knudsdatter.

 

 

       Gift 06.10.1844 i Eidanger kirke, med[46] Olavus Olsen, f. ca 1814 i Kongsberg,[47] (sønn av Ole Olsen).

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.

[5]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.

[6]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert på Eidangerslekt.no

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[11]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 291.

[12]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 291.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 189.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 140.

[18]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[19]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[20]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[23]  Informasjon gitt av Torbjørn Aasetre.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 164.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 721.