| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

I STAMLAND I


 

 

 

 

Iver Knudsen f. 1766 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Ambor Anunsdatter f. 1761 og 2. gang med Anne Marine Jacosdatter f. 1790)

 

 

 

 

Iver Knudsen, f. 1766 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[1],[2] døpt 13.07.1766 i Eidanger kirke,[3] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[4] d. 19.03.1825 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[5] gravlagt 26.03.1825 på Eidanger kirkegård.[6]

Han var sønn av Knud Bentsen Stamland.

 

Knud Bentsen Stammeland og k. Elisabeth Iwersdtr. Iwer

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. øvre Lunde 2. Maria Iwersdtr. p. Præstegaarden 3. Sergiant Auen Qvist 4. Hans Bentsen Holte og 5. Hans Hansen Berg.

 

Konfirmert i 1782 som "Iwer Knudsen Stamland 16".

 

Han giftet seg 1. gang i 1792.

 

Trol. 31/8-1792 i Eid. Copul. 4/10-1792.

Uk. og Skolemester, Iwer Knuds. og P. Ambor Anunsd. Berg.

Caut: Jacob Oxum og Rasmus Berg.

 

Iwer kjøpte den østre delen av gården Stamland av sin far i 1798 for 280 rdl. Delen var på 6 skinn i dette ble senere Stamland Bnr.2:

Anno 15.01.1798 – Knud Bentzens skiøde til Iver Knudsen paa 6 skind i Stammeland mod bet. 280 rd. (dat. 15.01.1798)

 

Han var skolemester ved siden av gårdsdriften.

 

Han ble nevnt som husmann på Stamland i 1801.

 

Jordavgiften 1802

Stamland

Knud Bentsen 1 hud 6 skind, Iver Knudsen 6 skind

 

Iver giftet seg 2. gang i 1821.

 

Copul. 25/10-1821 i Eid.

Enkemand Iver Knudsen Stammeland, 55. Gaardmand.

Pigen Anne Marine Jakobsd. Øxum, 31.

Forl: Rasmus Berg, Isak Ravnberg.

 

Iver druknet i Eidangerfjorden i 1825. Han hadde vært i Brevik da han gikk gjennom isen ved Kinrudholmen ved Seivall. Hans brorsønn Knud Bentsen druknet i den samme ulykken.

 

Bruket ble i skifte utlagt enken og sønnen Jacob Iversen. Jacob døde bare to år senere.

 

 

(1) Gift 04.10.1792 i Eidanger kirke,[7] med[8] Ambor Anunsdatter, f. 1761 på Skavråker i Eidanger,[9],[10] (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[11] d. 11.10.1820 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[12] gravlagt 18.10.1820 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Ambor:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Anun Schaveraagers kone" etter å ha fått et barn. Dette var datteren Ambor.

 

Hun ble født på en husmannsplass på Skavråker der hennes far var husmann i 1762. 

 

Hun kom fra Rydingen under Berg da de giftet seg. Hun var søster til Anders Amundsen (1767-1819) på Rydningen u/Berg.

 

Konfirmert i 1777 som "Ambor Anunsdatter Berg 16".

 

De fikk fem dødfødte barn.

 

 

(2) Gift 25.10.1821 i Eidanger kirke,[14] med[15] Anne Marine Jacobsdatter, f. 1790 på Oksum i Eidanger,[16] (datter av Jacob Halvorsen og Helge Maria Jonsdatter), døpt 22.07.1790 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[18] d. 25.02.1855 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[19] gravlagt 05.03.1855 på Eidanger kirkegård.[20]

 

Anne:

Jacob Halvorsen Oxum og k. Helge Maria Jonsdtr. - Anne Marine

Faddere: 1. Kisten Gundersdtr. ibid 2. Guri Christine Johannesdtr. Ørevig 3. Johannes ibid 4. Jacob Langang 5. Anders Grave.

 

Konfirmert som "Anne Marine Jacobsdatter Oxum 15".

 

De fikk to barn som døde små.

 

Anne Marine giftet seg på nytt i 1831 og bodde videre på Stamland.

 

Copul. 06.01.1831 i Eid.

Enkemann Anders Nilsen Tvedalen i Tanum 29 1/2 år

Enken Anne Marine Jakobsdatter Stammeland 42 år

 

Gravlagt som "Anne Marine Jacobsdatter 65 år - Kone, gifte med Anders Nilsen gaardmand - Stamland".

 

 

 

I.    NN Iversen, (sønn av Iver Knudsen og Ambor Anunsdatter) f. 1793 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[21] d. 1793 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[22] gravlagt 29.09.1793 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1793 "Iwer Stamlands kone efter hiemmedøbte D. B. introduseret".

       Gravlagt som "Iwer Knuds. Stamland dødfødte D.B.".

 

 

 

II.   NN Iversen, (sønn av Iver Knudsen og Ambor Anunsdatter) f. 1795 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[24] d. 1795 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[25] d. 03.04.1795 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1795 "Iwer Stammelands kone efter dødfødt Drengebarn introduseret".

      

       Gravlagt som "Iwer Stamelands dødf. D. Barn".

 

 

 

III. NN Iversen, (sønn av Iver Knudsen og Ambor Anunsdatter) f. 1797 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[27] d. 1797 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[28] gravlagt 26.05.1797 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Finner denne notisen blant døpte i 1797 "Iver Knudsen Stammelands Dødfødd Dbr. som samme Dato 25. Mai blev Begravet".

       Gravlagt som "Iver Knudsøn Stammelands dødf Db.".

 

 

 

IV. NN Iversen, (Barn av Iver Knudsen og Ambor Anunsdatter) f. 1800 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger, d. 1800 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[30] gravlagt 05.10.1800 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Gravlagt som "Iver Knutsen Stammelands dødfødte Barn".

 

 

 

V.   NN Iversdatter, (datter av Iver Knudsen og Ambor Anunsdatter) f. 1803 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger, d. 1803 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger, gravlagt 21.08.1803 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Gravlagt som "Iver Knudsen Stammelands dødfødte P.barn".

 

 

 

VI. Amborg Marie Iversdatter, (datter av Iver Knudsen og Anne Marine Jacosdatter) f. 03.08.1822 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[33] døpt 01.09.1822 i Eidanger kirke, d. 14.01.1823 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger.[35]

 

 

 

VII. Jacob Iversen, (sønn av Iver Knudsen og Anne Marine Jacosdatter) f. 31.08.1824 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[36] døpt 12.09.1824 i Eidanger kirke,[37] d. 21.11.1827 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger.[38]

      

       Døde av halsesyke.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 6a.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 106b.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[10]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 103a.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 63a.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[19]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 302.

[20]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 302.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 75.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[33]  Helge Maria Jonsdatter og Jacob Halvorsen Oxum's etterkommere av Andres J. Bleiklia og Eivind Abrahamsen, side 157.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[36]  Helge Maria Jonsdatter og Jacob Halvorsen Oxum's etterkommere av Andres J. Bleiklia og Eivind Abrahamsen, side 157.

 

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).