| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE AAS   


 

 

 

Bent Knudsen f. ca 1696 og Ingeborg Skajesdatter f. ca 1699 sin familie

 

 

 

Bent Knudsen, f. ca 1696 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[1] d. 1749 på Ås i Eidanger,[2] gravlagt 23.06.1749 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Knud Olsen Nordre Ås.

 

Han bodde hjemme hos foreldrene 10 år gammel under sjølegden for 1706.

 

Han giftet seg i 1724.

 

Trol. 23/8-1724 i Eid. Copul. 24/9-1724.

Bendt Knudzsøn Aas med Ingeborg Skajesd.

Caut: Joen Anderssøn Aas og Lers Knudtzsøn Aas.

 

Bent ble nevnt som bruker på Nordre Ås i Eidanger fra 1720 årene. Han brukte gården sammen med sin bror Lars Knutsen.

 

Bosatt på Nordre Ås i 1725:

Aas Nordre

Skylder 6 Huuder, udreeder 1 Soldat, bruges af 2de Bønder Nafnlig Lars Knudsøn 3 Huuder og Bent Knudsøn 3 Huuder.

Lars Knudsøn gl. 60 aar, tient for Soldat, er frisk, gift med Karen Knudsdatter gl. 38 aar, haver 6 Sønne, Nafnlig Anders Larsøn gl. 13 aar, Jacob Larsøn gl. 10 aar, Isach Larsøn gl. 7 aar, Anders Larsøn gl. 4 aar, Olle Larsøn gl. 3 aar, Abraham Larsøn gl. ½ aar, ingen tienistefolch.

Bent Knudsøn gl. 26 aar, iche tient, lidt halt og gift med Ingeborg Skejesdatter gl. 24 aar, haver 1 Søn Knud Bentsøn gl. ½ aar, haver 1 Tienistepige Dorte Skejesdatter gl. 21 aar, tiener for aarsløn.

 

Ifølge Schilbred brøt det ut brann på gården tredje pinsedag 1728. Brannen førte til at 4 av husene brant ned, og de hadde bare igjen en gammel lade, et fjøs og en liten stall. De mistet også alt innbo. De havnet i en slik fattigdom at de ikke maktet å betale skattene for gården. De slapp skatter i to år.

 

Det ser ut til at de har bodd videre på Ås, men de blir ikke nevnt som brukere. Tre av sønnene bodde på Skjelsbukten u/Nordre Ås da de giftet seg. Hans i 1756, Knud i 1763 og Jacob i 1763. De bodde alle tre der i 1762. Det kan være at foreldrene bodde der de siste årene.

 

Han gravlegges som "Bent Knudsøn Aas 50 aar".

 

 

Gift 24.09.1724 i Eidanger kirke,[4] med[5] Ingeborg Skajesdatter, f. ca 1699 på Klepp i Eidanger,[6] (datter av Skaje Rasmusen og Lisbeth Gjestsdatter), d. 1761 på Ås i Eidanger,[7] gravlagt 24.04.1761 på Eidanger kirkegård.7

 

Ingeborg:

Hun gravlegges som "Bent Aases enke Ingeborg Schajesd. 62 aar".

 

 

 

I.    Knut Bentsen, f. 1725 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 02.07.1725 i Eidanger kirke,[8] d. 1728 på Nordre Ås i Eidanger,[9] gravlagt 14.11.1728 på Eidanger kirkegård.9

      

       Bendt Knudtsen Aas og Ingeborg Skajesdatters første - Knudt

       Faddere: baren af Karen Knudtsdatter Aas, Lispet Skajesdatter, mandfaddere: Jessela Hansen Rødningen, Gunder Knudtsen Hitterøe og Hans Larsen Hejestad.

      

       Han gravlegges som "Bendt Aasis lille søn Knudt 3 aar 22 uger".

 

 

 

II.   Hans Bentsen, f. 1728 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 08.02.1728 i Eidanger kirke,8 d. 1797 på Holtet i Eidanger,[10] gravlagt 22.03.1797 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Bendt Knudtsen Aass og Ingeborg Skajesdatter - Hans

       Faddere: baaren af Anne Hansdatter Hejestad, Maria Knudtsdatter, mandfaddere: Halfor Andersen Salboen, Hans Knudtsen.

      

      

       Gift 1756,4 med[12] Kirsti Knudsdatter, f. 1730 på Skrapeklev i Eidanger,10,[13] (datter av Knud Anundsen og Marte Andersdatter), døpt 20.08.1730 i Eidanger kirke,13 d. 1793 på Holtet i Eidanger,10 gravlagt 28.11.1793 på Eidanger kirke.[14]

      

       Se Holtet

 

 

      

III. Maria Bentsdatter, f. 1730 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 23.09.1730 i Eidanger kirke,8 d. 1800 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,[15] gravlagt 24.07.1800 på Eidanger kirkegård.15

      

       Bendt Knudtsen Aass og Ingeborg Skajesdatter - Maria

       Faddere: baarn af Karj Knudtsdatter Aass, Maria Kundtsdatter Tvetten, mandfaddere: Joen Andersen Aass, Gunder Knudtsen Hittre.

      

      

       Gift 18.11.1755 i Eidanger kirke,4 med[16] Anund Knudsen, f. 1728 på Skrapeklev i Eidanger,16 (sønn av Knud Anundsen og Marte Andersdatter), døpt 26.09.1728 i Eidanger kirke,8 d. 1808 på Versvik u/Ørstvedt i Eidanger,16,[17] gravlagt 04.09.1808 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Kleven

 

 

      

IV. Sara Bentsdatter, f. 1733 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 08.02.1733 i Eidanger kirke,[18] d. 1810 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,[19] gravlagt 11.03.1810 på Eidanger kirkegård.19

      

       Gullich Biørnsen Guurholt og Marj Olsdatter - Birthe

       Faddere: baaren af Anna Erichsdatter Øverbøe, Ragnild Olsdatter, Johanna Olsdatter Guurholt, mandfaddere: Halfvor Olsen Guurholt, Joen Biørnsen Skielbred.

      

      

       Gift 20.08.1756 i Eidanger kirke,4 med[20] Lars Hansen, f. 1732 på Stridsklev i Eidanger,8 (sønn av Hans Torkildsen og Sara Andersdatter), døpt 10.02.1732 i Eidanger kirke,8 d. 1802 på Røe u/Nordre Tveten i Eidanger,20 gravlagt 18.07.1802 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Rød Nordre u/Nordre Tveten

 

 

 

V.   Knut Bentsen, f. 1735 på Nordre Ås i Eidanger,[22] døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[24] d. 1811 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[25] gravlagt 16.04.1811 på Eidanger kirkegård.25

      

       Bent Aas og Ingeborrig Skayisdatter - Knud

       Faddere: baaren af Maria Schaverager, Lisbet Schajesdatter, mandfaddere: Abraham Grava, David Nielsen og Hans Aas.

      

       Konfirmert i 1755 som "Knud Bentsen Berg 20 aar".

      

      

       (1) Gift 1763, med Kirsten Nilsdatter, f. 1727 på Hovholt i Eidanger,[26] (datter av Nils Olsen og Marthe Torkildsdatter), døpt 17.07.1727 i Eidanger kirke,13 d. 1764 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,22 gravlagt 10.12.1764 på Eidanger kirkegård.[27]

      

      

       (2) Gift 22.10.1765 i Eidanger kirke,4 med[28] Elisabeth Iversdatter, f. 1735 på Høkeli i Slagen i Vesftold,[29] (datter av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter), døpt 23.01.1735 i Slagen kirke,29 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[30] d. 1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[31] gravlagt 13.06.1813 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Se Stamland

 

 

      

VI. Jacob Bentsen, f. 1738 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 26.05.1738 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[34] d. 18.15.1818 på Skjelbukten u/Nordre Ås i Eidanger,[35] gravlagt 24.05.1818 på Eidanger kirkegård.35

      

       Bent Aas og Ingeborg Schejesdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Abraham Solverøds kone Sara Hansdatter, Dorthe Schejesdatter, mandfaddere: Thor Aas, Anders Larsen Tveten.

      

       Konfirmert som "Jacob Bentsen Hejestad 18 aar".

      

      

       Gift 1763,4 med12 Marthe Guldbrandsdatter, f. 1727 på Oksum i Eidanger,8 (datter av Gulbrand Paulsen og Karen Sørensdatter), døpt 12.03.1727 i Eidanger kirke,8 d. 1805 på Skjelbukten u/Nordre Ås i Eidanger,12,[36] gravlagt 27.10.1805 på Eidanger kirkegård.36

      

       Se Skjelbukten u/Nordre Ås denne gården

 

 

      

VII. Lars Bentsen, f. 1740 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 02.10.1740 i Eidanger kirke,[37] d. 1741 på Nordre Ås i Eidanger,[38] gravlagt 18.02.1741 på Eidanger kirkegård.38

      

       Bent Aas og Ingeborg Schejesdatter - Lars

       Faddere: baaren af Ole Røes kone Giøran Pedersdatter, Lisbeth Schejesdatter, mandfaddere: Hans Aas, Jacob Larsen Hejestad.

      

       Han gravlegges som "Bent Aases liden søn Lars 20 uger".

 

 

 

VIII. Ole Bentsen, f. 1743 på Nordre Ås i Eidanger,2 døpt 29.09.1743 i Eidanger kirke,[39] d. 1744 på Nordre Ås i Eidanger,2 gravlagt 25.10.1744 på Eidanger kirkegård.3

      

       Bent Aas og Ingeborg Schajesdatter - Ole

       Faddere: baaren af Anund Røes enke Karen Gundvoldsdatter, Dorthe Schajesdatter, mandfaddere: Ole Hvalsrødningen, Hans Torkildsen.

      

       Han gravlegges som "Bent Aases liden søn Ole  1 aar 3 uger".

 

 

 

 

 [1]  Sjølegden for Bragernes 1706.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 236.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 132.

[6]  Alder ved død.

[7]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197, uten sidetall.

[9]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen.

[10]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 54.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 239.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 326.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 2.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 194.

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 199.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 2.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[29]  Kirkebok for Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), skannet av digitalarkivet, folio 52b.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 132.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 45.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[35] Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 62.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 303.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 85.