| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| NORDRE GRAVA |     


 

 

 

Berthe Auensdatter f. ca 1698 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Ole Hansen Raaen f. ca 1697 og 2. gang med Iver Jensen Qvist f. ca 1696)

 

 

Berthe Auensdatter, f. ca 1698 på Åsgården i Borre i Vestfold,[1] d. 1764 på Grava i Eidanger,[2] gravlagt 26.05.1764 på Eidanger kirkegård.2

Hun var datter av Auen Guttormsen og Anne Nilsdatter Skoppum.

 

Hun ble gift 1. gang i Borre med corporal Ole Hansen Raaen (Adscherød). De trolovet seg 26. april 1724. De hadde tre barn, men bare en levde opp (Ole)

 

Hun var da enke da hun giftet seg 2. gang med Iver Jensen Qvist. Berthe og Iver trolovet seg 19.06.1730 i Borre.

 

Grava 1762:

Gaardsnavn: Grave syndre

Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

Mand og hustru: Iver Gravas Enke, Jens Grava og kone

Barn 12 aar: Elisabeth Iversdatter, Mari Iversdatter

Drenger over 12 aar: Lars Christensen

 

Hun gravlegges som "Berthe Ouensd. Grava 66 aar".

 

 

(1) Gift 01.07.1724 i Borre i Vestfold,[3] med[4] Ole Hansen Raaen, f. ca 1697,1 d. 1727 på Råen i Borre i Vestfold,[5] gravlagt 29.06.1727 på Borre kirkegård.5

 

Ole:

Berthe's første mann fra Borre, Ole Hansen Raaen (Adscherød).

 

Han gravlegges som "Corporal Ole Hansen Raaen 30 aar".

 

 

(2) Gift 26.10.1730 i Borre i Vestfold,[6] med Iver Jensen Qvist, f. ca 1696 på Sundby på Stokke i Vestfold,1 (sønn av Jens Christensen Qvist og Elisabeth Iversdatter Stockmann), d. 1748 på Grava i Eidanger,[7] gravlagt 17.02.1748 på Eidanger kirkegård.7

 

Iver:

Iver var bror til Lensmann Hans Jensen Qvist på Nordre Tveten.

 

Iver bodde 10 år på Sundbye i Stokke.

 

Torkil Lier skriver:

Iver Jensen satt i begynnelsen av 1730-årene som eier av en part i gården Sundby i Stokke. Fra sogneprest Bagge

later det til at han hadde tatt igjen Gåsø med Gåsøkalven på odel, og solgte denne i 1733 til Knud

Christophersen Reensgaten for 90 rdlr. Samme år flyttet han til Høkli i Slagen, som svigerfaren Ouen

Aasgaarden da nettopp hadde kjøpt. Bodde fra 1732 til 1742 i Slagen. Han var lagrettemann der i 1736.

 

I 1742 flyttet Iver Jensen til Nordre Grave i Eidanger, som han festet for 3 huders vedkommende.

Samfrendeskiftet etter ektefellene tok til på Grave 28. juni 1764. Boets brutto utgjorde rdlr.180-1-21,

og 113-3-0 ble igjen til deling.

 

I ekteskapet 5 barn, hvorav kun sønnen Ouen fortsatte å føre Qvist som slektsnavn.

 

Gravlagt som "Iver Jensøn Grave 52 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 444b

26.8., 28.8.1764 - Grave (Nordre) i Eidanger           

       Iver Jensen død, g. Berthe Ougensdtr. død

       Barn:

1.    Jens, myndig.

2.    Ougen, myndig.

3.    Anne g.m. Abraham Flaatten.

4.    Maren g.m. Christen Sørensen Lunde.

5.    Elisabeth, umyndig.

Formynder: Ole Basseboe

Brutto 180-1-21.

Netto 113-3-2

 

 

 

I.    Hans Olsen, (sønn av Ole Hansen Raaen og Berthe Auensdatter) f. 1724 i Borre i Vestfold,[8] døpt 17.12.1724 i Borre Kirke i Vestfold,8 d. 1726 i Borre i Vestfold,[9] gravlagt 10.03.1726 på Borre kirkegård.9

 

 

 

II.   Hans Olsen, (sønn av Ole Hansen Raaen og Berthe Auensdatter) f. 1726 på Råen i Borre i Vestfold,9 døpt 27.08.1726 i Borre Kirke i Vestfold,9 d. 1727 på Råen i Borre i Vestfold,[10] gravlagt 29.01.1727 på Borre kirkegård.10

 

 

 

III. Ole Olsen, (sønn av Ole Hansen Raaen og Berthe Auensdatter) f. 1728 på Råen i Borre i Vestfold,[11] døpt 08.02.1728 i Borre i Vestfold,11 d. 1789 på Bassebo i Eidanger,[12] gravlagt 08.02.1789 på Eidanger kirkegård.12

      

       afgangen Ole Corporals og Berthe Ouensdatter Raaens barn navnl. Ole

       Faddere: Capit. des armes Guttorm Ouensen Westmundrød, Hans Benn(?)biørnrød?, Daarthe Sande, Mallene Aasgaarden.

      

      

       Gift 04.11.1754 i Eidanger kirke,[13] med Elisabeth Henriksdatter, også kjent som Lisbeth, f. 1723,[14] (datter av Henrik Ditlevsen og Anna Iversdatter), d. 1805 på Bassebo i Eidanger,[15] gravlagt 10.06.1805 på Eidanger kirkegård.15

      

       Se Bassebo

 

 

      

IV. Anne Iversdatter, (datter av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter) f. ca 1730 i Stokke i Vestfold,1 d. 1795 på Skjelsvik i Eidanger,[16] gravlagt 22.02.1795 på Eidanger kirkegård.16

      

      

       Gift 01.05.1759 i Eidanger kirke,13 med Abraham Knudsen, f. 1732 på Skrapeklev i Eidanger,[17] (sønn av Knud Anundsen og Marte Andersdatter), døpt 16.11.1732 i Eidanger kirke,17 d. 1796 på Skjelsvik i Eidanger,[18] gravlagt 11.08.1796 på Eidanger kirkegård.18

      

       Se Flåtten

 

 

      

V.   Jens Iversen Qvist, (sønn av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter) f. 1733 på Høkeli i Slagen i Vesftold,[19] døpt 01.03.1733 i Slagen kirke,19 konfirmert 29.09.1753 i Eidanger kirke,[20] d. 1804 på Åsgården i Borre i Vestfold,[21] d. 19.01.1804 på Borre kirkegård.21

      

       Han ble konfirmert i Eidanger i 1753 som "Jens Iversen Grave 19 aar".

 

       Han giftet seg i 1761.      

 

       Trol. 1/9-1761 i Eid.

       Uk. Jens Iversen Grave og Pigen Sara Jacobsd. nedre Lunde.

       Caut: Knud Flaatten og Ole Basseboe.

      

       Han bodde viere på Grava.

      

       Han nevnes på Søndre Grava i 1762 sammen med sin mor og søsken:

       Gaardsnavn: Grave syndre (Dette er feil. Det skal være Nordre)

       Eier: Proprietair gods, Mons. Niels Larsens

       Mand og hustru: Iver Gravas Enke, Jens Grava og kone

       Barn 12 aar: Elisabeth Iversdatter, Mari Iversdatter

       Drenger over 12 aar: Lars Christensen

      

       Jens nevnes i Brevik i 1782:

       Brevig, Jens Grava

      

       Torkil Lier skriver:

       Ekteskapet var barnløst, og Jens Iversen flyttet til sin yngre bror OuenAasgaarden i Borre hvor vi finner ham ved folketellingen i 1801: "Jens Iverssen, Mandens broder,73, Enkemand 1ste gang - Logerer hos broderen og faar et ophold".

 

      

       Gift 1761,13 med Sara Jacobsdatter, f. 1739 på Nedre Lunde i Eidanger,[22] (datter av Jacob Nilsen og Amborg Anundsdatter), døpt 21.06.1739 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[24] d. 1798 i Brevik, gravlagt 12.07.1798 på Brevik kirkegård.[25]

      

       Sara:

       Jacob Nedre Lundes og Amborg Anundsdatter - Sara

       Faddere: baaren af Hans Nedre Lundes kone Anne Ingebretsdatter, Sophia Svendsdatter Bache, mandfaddere: Anders Sæteret ved Brev. Jon Ørevig, Ingebret Hansen Nedre Lunde.

      

       Konfirmert som "Sara Jacobsdatter nedre Lunde 17 aar".

      

       Gravlagt som "Jens Gravas kone Sara Jacobsdatter 62 aar".

 

 

      

VI. Elisabeth Iversdatter, (datter av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter) f. 1735 på Høkeli i Slagen i Vesftold,[26] døpt 23.01.1735 i Slagen kirke,26 konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[27] d. 1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[28] gravlagt 13.06.1813 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Hun konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Elisabeth Iversdatter Grave 17 aar".

      

      

       Gift 22.10.1765 i Eidanger kirke,13 med[30] Knut Bentsen, f. 1735 på Nordre Ås i Eidanger,[31] (sønn av Bent Knudsen og Ingeborg Skajesdatter), døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[32] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[33] d. 1811 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[34] gravlagt 16.04.1811 på Eidanger kirkegård.34

      

       Se Stamland

 

 

 

VII. Ouen Iversen Qvist, (sønn av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter) f. 1737 på Høkeli i Slagen i Vesftold,4 døpt 07.04.1737 i Slagen kirke,[35] konfirmert 25.04.1756 i Eidanger kirke,[36] d. 1805 på Øvre Åsgården i Borre,[37] gravlagt 1805 på Borre kirkegård.37

      

       Konfirmert som "Auen Iversen Grave 18 aar".

      

       Ført etter Østre Porsgrund 1762:

       Underofficeere Auen Qvist paa Grave

      

       Torkil Lier skriver:

       Underoffiser furér Ouen Qvist kjøpte i 1776 1/3 av gården Læret i Borre for 450 rdlr. og nedsatte seg som gårdbruker der. I 1783 fikk han videre skjøte på ½ av Øvre Åsgården (hans mors slektsgård) for 660 rdlr. Læret brukte han til 1792, da hans eldste sønn overtok og Ouen med den øvrige familie flyttet til Åsgården.

      

       Ved folketellingen 1801 finner ektefellene på Åsgården; om Ouen heter det: "Bonde og gaardbeboer, nyder pension som afskediget underofficer".

       Hjemme var barna Hans, Fridericha og Ingeborg, Ouens bror Jens Iversen og datteren Birthe med ektefelle Ingebret Olsen + 4 barn.

      

       Ouens arvinger solgte Øvre Åsgården i 1811 til skipsreder Frantz Moldenhouer.

 

       Han ble gravlagt i april 1805. Det er umulig å se datoen.

 

      

       Gift 13.07.1768 i Borre i Vestfold,[38] med Kiellau Ellefsdatter, f. ca 1745,1 (datter av Ellef Sørensen Skoppum og Ingeborg Hansdatter), d. 1808 på Åsgården i Borre i Vestfold,[39] gravlagt 18.12.1808 på Borre kirkegård.39

      

       Kiellau:

       Hun døde på Åsgården i 1808, 63 år gammel.

 

 

      

VIII. Maren Iversdatter, (datter av Iver Jensen Qvist og Berthe Auensdatter) f. 1739 på Høgli i Slagen i Vestfold,[40] døpt 25.10.1739 i Slagen kirke,40 konfirmert 02.04.1758 i Eidanger kirke,[41] d. 23.04.1822 på Øvre Lunde i Eidanger,[42],[43] gravlagt 30.04.1822 på Eidanger kirkegård.43

      

       Konfirmert som "Mari Iversdatter Grave 18 aar".

 

      

       Gift 1763, med Christen Sørensen, f. 1742 på Øvre Lunde i Eidanger,[44] (sønn av Søren Anundsen og Sara Christensdatter), døpt 13.01.1742 i Eidanger kirke,44 d. 26.01.1824 på Lunde i Eidanger,[45] gravlagt 02.02.1824 på Eidanger kirkegård.

      

       Se Øvre Lunde

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen.

[3]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 19a.

[4]  Informasjon gitt av Gunlaug Aasetre.

[5]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 28a.

[6]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 44a.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[8]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 20b.

[9]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 25b.

[10]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 27a.

[11]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 1 (1710-1750), skannet av digitalarkivet, folio 31b.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Skifteregister for Larvik 1672-1812 Digitalarkivet.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 190.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[19]  Kirkebok for Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), skannet av digitalarkivet, folio 50b.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[21]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 231a.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 252.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 54.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 182.

[25]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[26]  Kirkebok for Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), skannet av digitalarkivet, folio 52b.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 132.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[30]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[35]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 181.

[37]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 232a.

[38]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 176a.

[39]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 3 (1807-1814), skannet av digitalarkivet, side 401.

[40]  Kirkebok for Slagen i Sem, Ministerialbok nr. II 1 (1702-1764), skannet av digitalarkivet, folio 57a.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 188.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 501.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 104a.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 73.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).