| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BERG |

 


 

 

 

 

Anun Evensen f. 1736 og Margrethe Andersdatter f. ca 1724 sin familie

 

 

 

Anun Evensen, f. 1736 på Skavråker i Eidanger,[1],[2] døpt 16.09.1736 i Eidanger kirke,[3] konfirmert 05.10.1755 i Eidanger kirke,[4] d. 1795 på Berg i Eidanger,[5] gravlagt 27.10.1795 på Eidanger kirkegård.[6]

Han var sønn av Even Andersen Skavråker.

 

Even Schauragers ægte søn Nom. Anun

Faddere: baaren af Jacob Nedre Lundes kone, Amborg Arnesdatter Kiørholt, mandfaddere: Halvor Saltboe, Jon Ørevig, Hans Andersen ibid.

 

Konfirmert som "Anun Evensen Scaverager 19 aar".

 

Han fikk i 1757 et uekte barn med Maren Iversdatter.

 

Anun giftet seg i Eidanger i 1760.

 

Trol. 26/1-1760 i Eid.

Uk. Anun Evensen Schaverager med Pigen Margrethe Andersd.

Caut: Lars Kiørholt og Børger Ørevig.

 

I kirkeboken for Eidanger er vielsene for 1760-64 borte.

 

Han bodde som husmann på Skavråker i 1762. Han bodde der da med sin kone. Guttorm bodde på plassen Huset, så da bodde Anun på Plassen.

 

Skaveraaker 1762:
Husmenn og Inderster under Schaverager:
Huusmend/inderster: 1. Guttorm Andersen og kone 2. Anun Evensen og kone

 

Fra 1767 nevnes han som husmann på Berg.

 

Han er nevnt på Berg i 1782:

Berg, Plads, Anund, 1 kone, 3 barn

 

Gravlagt som "Anun Ewens. Berg 61 aar".

 

 

Han fikk et uekte barn med Maren Iversdatter, f. 1727 på Nødelandstranden i Eidanger,[i] (datter av Iver Skajesen og Guri Larsdatter), døpt 09.03.1727 i Eidanger kirke,5 d. 1798 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger, gravlagt 17.05.1798 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

Maren:

Iver Skajesen Nøttelandstranden og Gurj Laersdatter - Maren

Faddere: baaren af Karen Knudsdatter Aass, Berthe Hansdatter Rødningen, mandfaddere: Giessele Hansen Rødningen, Thor Rolfsen Skiælsvig.

 

Hun fikk et uekte barn i Eidanger i 1757. Hennes søster Anne Iversdatter var fadder.

 

(Publice absoluti. 18. des 1756 i Eidanger kirke, side 352: Maria Iversdatter for begangen lejermaal med Anun Evensen Scaverager.)

 

Hun nevnes som Maren Iversdatter Prestegården da hun var fadder for sin søster Anne sutt barn i 1767.

Hun bodde på Prestegården da hun giftet seg i 1774 med Jacob Ellefsen Ulverød.

 

 

Gift 1760,[7] med Margrethe Andersdatter, f. ca 1724,[8] d. 1814 på Berg i Eidanger,[9] gravlagt 22.05.1814 på Eidanger kirkegård.[10]

 

Margrethe:

Hun er bosatt hos sønnen Anders på Berg i 1801 som "Margrethe Andersdtr., Hans moder, 64 år, Enke efter 1ste ægteskab, Inderste".

 

Gravlagt som "Margrethe Andersd. Berg 90 aar".

 

 

 

I.    Isak Anunsen, (sønn av Anun Evensen og Maren Iversdatter) f. 1757 i Eidanger,[11] døpt 30.10.1757 i Eidanger kirke,[12] d. 1757 i Eidanger,[13] gravlagt 04.12.1757 på Eidanger kirkegård.[14]

      

       Maria Iversdatters uægte barn navnl. - Isak

       Faddere: baaren af Kisti Michelsdatter, Anne Iversdatter, mandfaddere: Rasmus Hasler, Ole Sleevolden.

      

       Gravlagt som " Maria Iversdatters uægte barn Isak 5 uger".

 

 

 

II.   Anne Anunsdatter, (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1760 på Skavråker i Eidanger,[15] d. 1760 på Skavråker i Eidanger,[16] gravlagt 27.07.1760 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 8. jun 1760 finnes blant introduserte kvinner "Anun Schaveraagers kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Anun Schaveragers b. Anne 12 uger".

 

 

 

III. Ambor Anunsdatter, (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1761 på Skavråker i Eidanger,[18],[19] konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[20] d. 11.10.1820 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[21] gravlagt 18.10.1820 på Eidanger kirkegård.[22]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 27. september 1761 finnes blant introduserte kvinner "Anun Schaveraagers kone" etter å ha fått et barn.

      

       Dette var nok Ambor. Konfirmert i 1777 som "Ambor Anunsdatter Berg 16".

 

      

       Gift 04.10.1792 i Eidanger kirke,[23] med[24] Iwer Knudsen, f. 1766 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[25],[26] (sønn av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter), døpt 13.07.1766 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[28] d. 19.03.1825 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[29] gravlagt 26.03.1825 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Se Stamland

 

      

 

IV. Eivind Anunsen, (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1764 i Eidanger,[31] døpt 14.10.1764 i Brevik kirke,[32] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[33] d. 1785 på Lerstang i Eidanger,[34] gravlagt 06.10.1785 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Anun Evindsøn og Margrete Andersdatter - Eivind

       Faddere: Anna Haraldsdatter, Anne Johnsdatter, Jens Iverssøn og Anders Evindsøn.

      

       Konfirmert i 1784 som "Ewen Anunsen Leerstang 18".

      

       Gravlagt som "Ewen Anuns. Leerstang 21 aar".

 

 

 

V.   Maria Anunsdatter, (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1767 på Berg i Eidanger,[36] døpt 20.04.1767 i Eidanger kirke,[37] d. 1768 på Berg i Eidanger,[38] gravlagt 06.01.1768 på Eidanger kirkegård.[39]

      

       Anun Ewensen Berg og k. Margrete Andersdtr. Maria

       Faddere: 1. Antonette Nilsdtr. Røe 2. Thora Andersdtr. 3. Hans Hansen Berg 4. Christen Sørensen ibid 5. Anders Ewensen fra Brevig.

      

       Gravlagt som "Maria Anunsd. Berg 40 uger".

 

 

 

VI. Anders Anunsen, (sønn av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1768 på Berg i Eidanger,[40] døpt 20.11.1768 i Brevik kirke,[41] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[42] d. 26.04.1819 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[43] gravlagt 02.05.1819 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Anun Ewensen Berg og k. Margrete Andersdtr. - Anders

       Faddere: 1. Jens Graves k. Sara Jacobsdtr. 2. Anne Lisbeth Johannesdtr. 3. Hans Jensen Aas 4. Anders Ewensen 5. Lars Leerstang.

       Merknad: Eid., døbt i Brevig

      

       Konfirmert i 1786 som "Anders Anunsen ibid. (Lerstang) 17".

 

 

       Han fikk et uekte barn i 1790 med Malene Olsdatter Røra.

      

 

       Han fikk et uekte barn med Malene Olsdatter, f. 1767 på Auen i Eidanger,[45] (datter av Ole Iversen og Marte Tengelsdatter), døpt 01.01.1768 i Brevik kirke,[46] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[47] d. 19.06.1853 på Elven u/Røra i Eidanger,[48] gravlagt 23.06.1853 på Eidanger kirkegård.[49]

      

      

       Gift 01.10.1793 i Eidanger kirke,[50] med[51] Margrethe Gautesdatter, f. 1770 på Nørsterud i Rollag i Buskerud,[52],[53] (datter av Gaute Olsen og Margit Knutsdatter), døpt 06.01.1770 i Rollag kirke i Buskerud,[54] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[55] d. 15.07.1830 på Rydningen u/Berg i Eidanger,[56] gravlagt 21.07.1830 på Eidanger kirkegård.[57]

      

       Se Berg denne gården

 

      

 

VII. Anne Marie Anunsdatter, (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1771 på Berg i Eidanger,[58] døpt 06.10.1771 i Eidanger,[59] d. 1787 på Berg i Eidanger,[60] gravlagt 22.04.1787 på Eidanger kirkegård.[61]

      

       Anun Ewinsen Berg og k. Margrete Olsdtr. - Anna Maria

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Hans Nilsen Røra 4. Knud Bentsen Stamland 5. Søren Gundersen Berg.

       (Her har nok presten feilskrevet morsnavnet som skal være Margrete Andersdtr.)

 

       Gravlagt som "Margrete Anunsd. Berg 15 aar". (Trolig blandet med morens navn ved begravelsen.)

 

 

 

VIII. Ingebor Anunsdatter, (datter av Anun Evensen og Margrethe Andersdatter) f. 1775 på Berg i Eidanger,[62] døpt 01.10.1775 i Eidanger,[63] d. 1783 på Berg i Eidanger,[64] d. 28.09.1783 på Eidanger kirkegård.[65]

      

       Anun Ewensen Berg og k. Margrete Olsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Anne Hansdtr. Leerstang 2. Sara Christensdtr. ibid 3. Ole Christensen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

       (Her skulle det nok også stått Margrethe Andersdatter.)

      

       Gravlagt som "Ingebor Anunsd. Berg 8 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 259.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 34.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 179.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[7]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[8]  Alder ved død.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 364.

[15]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[16]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[19]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 103a.

[23]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, folio 6a.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 106b.

[31]  Brevik, døpte 1764-1780 Registrert på internett av Frank Johannesen.

[32]  Brevik, døpte 1764-1780 Registrert på internett av Frank Johannesen.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 8.

[38]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[39]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 101.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 101.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[48]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 299.

[49]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 299.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 122.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 692.

[52]  Konfirmasjonen.

[53]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 3 (1743-1778), skannet av digitalarkivet, side 125.

[54]  Kirkebok for Rollag, Ministerialbok nr. 3 (1743-1778), skannet av digitalarkivet, side 125.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 114.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831 HF198, side 114.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[60]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 23.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.