| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRARØD |


 

 

 

 

Ole Jacobsen f. ca 1737 sin familie (Hans giftet seg 1. gang med Antonette Nilsdatter f. 1739 og 2. gang med Kirsten Larsdatter f. 1751)

 

 

 

 

Ole Jacobsen, f. ca 1737,[1],[2] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[3] d. 1820 på Rørarød i Eidanger,[4] gravlagt 09.12.1820 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Jacob Olsen Kvestad.

 

Han ble nevnt i skifte etter sin mor Åste Olsdatter i på Kvestad i 1777 som "Ole Jacobsen RøreRøe myndig". Jeg har ikke funnet hans dåp.

 

Konfirmert som "Ole Jacobsen Qvæstad 18 aar".

 

Han giftet seg i 1761.

 

Trol. 3/3-1761 i Eid.

Uk. Ole Jacobsen Qvæstad og Pigen Antonette Nielsd. Hovolt.

Caut: Knud og Ole Flaatten.

 

De ble nevnt på Kvestad i 1762:

Gaardsnavn: Qvæstad

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Lars Qvæstad og kone, Søren Qvæstad og kone,

Nils Qvæstad og kone, Christen Qvæstad og kone

Barn 12 aar: Ingeborg Larsdatter, børn Nils og Jacob, Gundmund Christensen,

Tolli Christensen, Marthe og Ingebor Christensdatter.

Drenger over 12 aar: Lars Hansen, Lars Jacobsen

Andre husboende: Ole Jacobsen paa Qvæstad og kone

 

De var bosatt på Kvestad frem til 1763. Fra 1764 var de bosatt på Rørarød.

 

Han giftet seg 2. gang i 1771.

 

Trol. 19/11-1771 i Eid. Copul. 13/2-1772.

Enkemand Ole Jacobs. Røe og P. Kirsten Larsd.

Caut: Nils Mortensøn Qvæstad og Nils Jacobs.

 

Matrikulen 1774:

Rørarød

Eiere: Nils Larsens stærboe

Brukere: Ole

 

Han er nevnt på Rørarød i 1782:

Rørerød, Ole, 1 kone, 5 barn

 

Ole kjøpte fikk i 1782 auksjonskjøte på 1 hud og 3 skinn i Rørarød (halve gården) etter afg. Hans Berg. Han betalte 662 rdl.:

Anno 03.09.1782 – Et auctions skiøde udsted af mig, sorenskriver Norss til Ole Jacobsen for 1 hud 3 skind i grd. Rørerød, solgt paa action. Eft. Afg. Hans Bergs imod betalt 662 rd. (dat. 11.06.1782)

Anno 03.09.1782 - Ole Jacobsen Rørerøes obl. til Sr. Holst i Brevig for 700 rd. mod 1’ste prior pant udj 1 huud og 3 skind i grd. Rørerød. (dat. 12.06.1782)

Anno 17.01.1800 – Ole Jacobsen Rørerøes panteobl. Til Mad. Sal. Hans Holst i Brevig for 205 rd. med 2’den prior udj 1 hud og 3 skind i grd. Røra røe. (dat. dags dato)

 

Bosatt på Rørarød i 1801: 

Ole                Jacobsen             Husbonde        68        2det ægteskab Gaardbruger

Kirsten          Larsdtr               Hans kone       49        1ste ægteskab 

Nils               Olsen                  Fælles børn     26        Ugift                Enroull. mat.

Ole                Olsen                  Fælles børn    24       

Lars              Olsen                  Fælles børn    23                                 Enroull. matros

Jacob            Olsen                  Fælles børn   13       

Hans              Olsen                 Fælles børn     8         

Antonette      Olsdtr                Fælles børn   18       

Guri              Olsdtr                Fælles børn    6         

 

Jordavgiften 1802:

Rørarød

Ole Jacobsen 2 huder 6 skind

            

Han gravlegges i 1820 som" Ole Jacobsen Rørerød 85 aar".

 

 

(1) Gift 1761,[6] med[7] Antonette Nilsdatter, f. 1739 på Hovholt i Eidanger,[8] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter), døpt 15.02.1739 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[10] d. 1770 på Rørarød i Eidanger,[11] gravlagt 06.01.1770 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Antonette:

unge Niels Olsen Hovolt og Kirsten Nilsdatter - Antonette

Faddere: baaren af Ole Flottens kone Maria Andersdatter, Gun Nielsdatter, mandfaddere: Niels Anfinsen, gamle Niels Olsen Hogholt, Anders Nielsen ibid.

 

Konfirmert som "Antonette Nielsdatter Hovolt 16 aar".

 

Antonette var i tjeneste hos familien på Hovholt før hun giftet seg. Oppført som datter (død) av Niels Olsen i skiftet etter ham 1790 på Løberg, Gjerpen.

 

Gravlagt som "Antonetta Nilsd. Rørerød 32 aar".

 

 

(2) Gift 13.02.1772 i Eidanger kirke,[13] med[14] Kirsten Larsdatter, f. 1751 på Langangen i Eidanger,[15],[16] (datter av Lars Olsen og Guri Nilsdatter), døpt 31.01.1751 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[18] d. 1814 på Rørarød i Eidanger,[19] gravlagt 31.03.1814 på Eidanger kirkegård.[20]

 

Kirsten:

Lars Landgangen og Guri Nielsdatters datter Kirsten                                   

Faddere: baaren af Ole Lønnbaches kone Maren Anundsdatter, Maria Nielsdatter Hogholt, mandfaddere: Lars Prossen Harevarp, Christen Ødegaarden, Anders Olsen Solie.

 

Trolig konfirmert i Eidanger i 1767 som "Kirsti Larsdatter Sættre 16".

 

Gravlagt som "Kirsten Larsd. Rørerød 61 aar".

 

 

 

I.    Hans Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Antonette Nilsdatter) f. 1761 på Kvestad i Eidanger,[21] konfirmert 03.10.1779 i Eidanger kirke.[22]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 7. juni 1761 finnes blant introduserte kvinner "Ole Jacobsen Qvestads kone" etter å ha fått et barn.

      

       Konfirmert som "Hans Olsen Rørerød 17".

 

 

 

II.   Kirsten Olsdatter, (datter av Ole Jacobsen og Antonette Nilsdatter) f. 1763 på Kvestad i Eidanger,[23] d. 1763 på Kvestad i Eidanger,[24] gravlagt 13.02.1763 på Eidanger kirkegård.[25]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 13. februar 1763 finnes blant introduserte kvinner "Ole Jacobsens Qvæstads kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Ole Jacobsen Qvæstads barn Kisten 5 uger".

 

 

 

III. NN Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Antonette Nilsdatter) f. 1764 på Rørarød i Eidanger,[26] d. 1764 på Rørarød i Eidanger,[27] gravlagt 13.05.1764 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 31. mai 1764 finnes blant introduserte kvinner "Ole Jacobsen Rørerøes kone" etter å ha fått et barn.

      

       Gravlagt som "Ole Jacobsen Rørerøs dødfødte drengebarn".

 

 

 

IV. Jacob Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Antonette Nilsdatter) f. 1765 på Rørarød i Eidanger,[29] døpt 15.09.1765 i Brevik kirke,[30] d. 1783 på Rørarød i Eidanger,[31] gravlagt 09.09.1783 på Eidanger kirkegård.[32]

      

       Ole Jacobsøn Rørerøe og Antonetta Nilsdatter - Jacob  

       Faddere: Ane Nilsd Wiersdal, Maren Nilsd Tveten, Nils Mortenson Qvæstad, Tollie Christensen Qvæstad, Ole Christensen Leerstang

      

       Gravlagt som "Jacob Ols. Rørerød 18 aar".

 

 

 

V.   Lars Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Antonette Nilsdatter) f. 1768 på Rørarød i Eidanger,[33] døpt 06.01.1768 i Eidanger kirke,[34] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[35] d. 1803 i Brevik, gravlagt 19.04.1803 på Brevik kirkegård.[36]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Antonetta Nilsdtr. Lars

       Faddere: 1. Maren Hansdtr. Oxum 2. Maren Rasmusdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Nils Jacobsen ibid 5. Søren Jonsen Wiersdal.

      

       Konfirmert i 1784 som "Lars Olsen Rørerød 16".

 

       Han var hos faren på Røe under skifte etter morfaren i 1790.

 

      

       Gift 20.05.1794 i Brevik kirke,[37] med Astrid Gundersdatter, f. 1771 på Hvalsrødningen i Eidanger,[38] (datter av Gunder Vraalsen og Margrethe Olsdatter), døpt 16.06.1771 i Eidanger kirke,[39] d. 1805 i Brevik, gravlagt 08.09.1805 på Brevik kirkegård.[40]

      

       Se Brevik 1801

 

 

 

VI. Nils Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1773 på Rørarød i Eidanger,[41] døpt 07.02.1773 i Eidanger kirke,[42] d. 1773 på Rørarød i Eidanger,[43] gravlagt 17.04.1773 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Maren Rasmusdtr. Rørerød 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Ole Christensen Leerstang 5. Isac Jacobsen Røra.

      

       Gravlagt som "Nils Ols. Rørerød 10 uger".

      

      

 

VII. Nils Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1774 på Rørarød i Eidanger,[45] døpt 08.05.1774 i Eidanger kirke,[46] konfirmert 03.10.1790 i Eidanger kirke,[47] d. 31.12.1843 på Rødseter i Eidanger,[48] gravlagt 06.01.1844 på Eidanger kirkegård.[49]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Nils

       Faddere. 1. Karen Rasmusdtr. ibid 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Nils Mortensen 5. Knud Nilsen Traaholt.

      

       Konfirmert som "Nils Olsen Rørerød 16".

      

      

       Gift 27.10.1803 i Eidanger kirke,[50] med[51] Berthe Knudsdatter, også kjent som Birte, f. 1776 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[52] (datter av Knut Bentsen og Elisabeth Iversdatter), døpt 21.01.1776 i Eidanger kirke,[53] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke,[54] d. 08.10.1870 på Rødseter i Eidanger,[55] gravlagt 16.10.1870 på Eidanger kirkegård.[56]

      

       Se Rørarød denne gården

 

            

 

VIII. Ole Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1776 på Rørarød i Eidanger,[57] døpt 03.11.1776 i Eidanger kirke,[58] konfirmert 30.09.1792 i Eidanger kirke.[59]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Ole

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Wiersdal 2. Anne Nilsdtr. Qvæstad 3. Nils Mortensen ibid 4. Nils Jacobsen Hasler 5. Søren Gundersen Berg.

      

       Konfirmert som "Ole Olsen Rørerød 16".

      

       Han ble utlagt som far til et uekte barn i Brevik i 1799 som "Ole Olsen Røe".

 

      

       Forhold til Maren Isachsdatter, f. 1774 i Brevik (datter av Isach Jacobsen og Maria Olsdatter), døpt 01.05.1774 i Brevik kirke,[60] konfirmert 03.10.1790 i Brevik kirke,[61] d. 1801 i Brevik, gravlagt 13.06.1801 på Brevik kirkegård.[62]

      

       Maren:

       Isac Jacobson Grave og Maria Olsdatter - Maren                       

       Faddere: Petter Pandrups kone Maren Pedersd, Ingebor Pedersd, Jon Olson, Ole og Hans Jacobson Grave

      

       Konfirmert som "Maren Isacsdatter 15 aar".

      

       Gravlagt som "Maren Isachsdatter Grava 26 aar".

 

 

        Deres uekte barn:

      

       A.   Ole Olsen, f. 1799 i Brevik, døpt 10.05.1799 i Brevik kirke,[63] d. 1799 i Brevik, gravlagt 01.09.1799 på Brevik kirkegård.[64]

            

             Maren Isachsdatter uægte Drengebarn Ole - Udlagt Ole Olsen Røe

             Faddere: Ole Isachsens kone Kari Olsdatter, Anne Kirstine Olsdatter, Ole Erichsen, Jacob Olsen Grava

            

             Gravlagt som "Maren Isachsdatters uægte Dbr. Ole 16 uger".

 

 

 

IX. Lars Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1779 på Rørarød i Eidanger,[65] døpt 14.02.1779 i Eidanger kirke,[66] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[67] d. 1850.[68]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kirsten Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Anne Maria Larsdtr. ibid 2. Kisten Christophersdtr. Berg 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Knud Nilsen Qvæstad 5. Jacob Olsen Langangen.

      

       Konfirmert som "Lars Olsen Rørerød 16".

      

        Han giftet seg i 1811.

 

       Copul. 29.12.1811 i Eid.

       Lars Olsen Rørarød og Enke Anna Maria Pedersdatter Røra.

       Caut: Nils Rørarød og Anders Visevaagen.

      

       De slo seg ned i Brevik.

 

      

       Gift 29.12.1811 i Eidanger kirke,[69],[70] med Anne Maria Pedersdatter, f. 1779 på Røra i Eidanger,[71] (datter av Peder Pedersen og Margrethe Larsdatter), døpt 12.12.1779 i Eidanger kirke,[72] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke.[73]

      

       Anne:

       Peder Pedersen Røra og k. Margrete Larsdtr. - Anne Maria

       Faddere: 1. Kisten Larsdtr. Rørerød 2. Anne Hansdtr. Røra 3. Jacob Hansen Skredder 3. Isac Jacobsen Rørerød 5. Nils Hansen Røra.

      

       Konfirmert som "Maria Pedersdatter Røra 16".

 

       Hun var enke etter Jens Christopher Olsen i Brevik.

      

 

      

X.   Anne Tonette Olsdatter, (datter av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1781 på Rørarød i Eidanger,[74] døpt 15.07.1781 i Eidanger kirke,[75] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke.[76]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisten Larsdtr. - Anne Thonette

       Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Marte Hansdtr. Berg 3. Isac Jacobsen Rørerød 4. Jacob Hansen Skrædder ibid 5. Hans Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Anthonnete Olsdatter Rørerød 16".

 

 

 

XI. Åste Olsdatter, (datter av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1784 på Rørarød i Eidanger,[77] døpt 25.04.1784 i Eidanger kirke,[78] konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[79] d. 1809 på Kvestad i Eidanger,[80] gravlagt 26.05.1809 på Eidanger kirkegård.[81]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisten Larsdtr. - Aaste

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Marte Marie Hansdtr. 3. Nils Jacobsen Hasler 4. Rasmus Isacsen Berg 5. Hans Olsen Rørerød.

      

       Konfirmert som "Aaste Olsdatter Rød Nordre 16".

      

       Bosatt på Kvestad i 1801 hos Knud Nilsen som "Aaste Olsdtr., Tjenestefolk, 15 år".

      

       Gravlagt som "Aaste Olsdatter Qvæstad 25 aar".

 

 

 

XII. Jacob Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1787 på Rørarød i Eidanger,[82] døpt 26.08.1787 i Eidanger kirke,[83] konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke,[84] d. 1867.[85]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisti Larsdtr. - Jacob

       Faddere: 1. Anne Gundersdtr. Berg 2. Beate Catrine Amunsdtr. i Brevig 3. Ole Christensen Leerstang 4. Hans Isacsen ibid 5. Lars Olsen Rørerød.

      

       Konfirmert som "Jacob Olsen Rørerød 17".

 

       Han giftet seg i 1815.

      

       Copul. 3/11-1815 i Eid.

       Uk. Jakob Olsen Rørerød, 25. Gaardmand.

       Pigen Inger Nielsd. Røra, 25.

       Forl: Niels Røra og Christen Leerstang.

 

       Han ble far til et uekte barn som døde på Skjelsvik 21.01.1816, 10 dager gammel.

      

       Jacob og Inger ble bosatt på Rørarød Bnr.7. Han kjøpte denne delen av sin bror Nils i 1814 mot at deres far fikk føderåd hos han.

      

            

       Gift 03.11.1815 i Eidanger kirke,[86] med Inger Nilsdatter, f. 1789 på Røra i Eidanger,[87] (datter av Nils Hansen og Marthe Sørensdatter), døpt 29.03.1789 i Eidanger kirke,[88] konfirmert 06.10.1805 i Eidanger kirke,[89] d. 1857.[90]

      

       Inger:

       Nils Hansen Røra og k. Marte Sørensdtr. - Inger

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Christie Sørensdtr. 3. Søren Kiørsrød 4. Nils Amunsen Prgd. 5. Torjus Sørensen Kiørsrød.

      

       Konfirmert som "Inger Nilsdatter Røra 16".

 

 

       Forhold til Marthe Maria Iversdatter, født 1791 på Skjelsvik i Eidanger,[i] (datter av Iver Abrahamsen og Mette Kirstine Abrahamsdatter), døpt 02.10.1791 i Eidanger kirke,52 konfirmert 25.09.1808 i Eidanger kirke,[ii] død 24.02.1855 på Tangen u/Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 03.03.1855 på Eidanger kirkegård.[iii]

      

 

       Jacob Olsen og Marthe Maria Iversdatters uekte barn:

 

        A.    Jacob Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Marthe Maria Iversdatter) født 1816, død 21.01.1816 på Skjelsvik i Eidanger, gravlagt 28.01.1816 på Eidanger kirkegård.80

              

               Jakob Jakobsen Skielsvig 10 dager, uægte barn, foreldrene Jakob Olsen Rørarød og Marthe Iversdatter Skielsvig.

 

 

 

       Jacob Olsen og Inger Nilsdatter sine barn:

 

 

        A.    Hans Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 10.06.1816 på Rørarød i Eidanger, døpt 23.06.1816 i Eidanger kirke,56 død 1912.[iv]

              

               Hans - Foreldre: Gaardmand Jakob Olsen Rørerød og Inger Nielsdatter.

 

               Bosatt på Rødodden u/Sandøya.

 

              

               Gift 1848,77 med Maren Kirstina Isachsdatter, født 09.08.1819 på Gravastrand i Eidanger,[v] (datter av Isach Hansen og Inger Eriksdatter), døpt 24.10.1819 i Eidanger kirke,[vi] død 1896.78

              

               Maren:

               Isak Hansen og Inger Eriksdatter Grava, huusmand - Maren Kirstina

               Faddere: Kirsten Eriksdatter af Brevig, Anne Asdalstranden af Bamble, Niels Hansen og Hans Andersen af Brevig, Knud Skjelsvig. Alle bondefolk.

               (hjemmedøbt 14.08)

 

               Hennes foreldre nevnes under hennes farfar på Skjelsvik.

              

 

 

        B.    NN Jacobsen, (Barn av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 1818, død 09.12.1818 på Rørarød i Eidanger, gravlagt 13.12.1818 på Eidanger kirkegård.[vii]

              

               Jakob Olsen Rørerøe og Inger Nilsdatters dødfødte barn

              

 

 

        C.    Marthe Kirstine Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 21.03.1820 på Rørarød i Eidanger, døpt 30.03.1820 i Eidanger kirke,56 død 06.07.1858 på Rørarød i Eidanger, gravlagt 11.07.1858 på Eidanger kirkegård.47

              

               Marthe Kirstine - Foreldre: Jakob Olsen Rørerød og Inger Nilsdatter, gaardmand

              

               Hun var ugift og bosatt på Rørarød.

              

               Gravlagt som "Marthe Kirstine Jacobsdatter 38 år - Jacob Rørarøds datter - Rørarød".

              

 

 

        D.    Oline Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 21.03.1822 på Rørarød i Eidanger, døpt 24.03.1822 i Eidanger kirke.56

              

               Oline - Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nielsdatter Rørerød, gaardmand (hjemmedøbt 07.03)

              

               Hun bodde ugift hos sin far på Rørarød, 43 år gammel, i 1865. Hun bestyrte huset for han sammen med sin søster Karen. I 1875 var hun tjenestepike på gården Berg i Eidanger.

              

 

 

        E.    Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 12.08.1824 på Rørarød i Eidanger,[viii] døpt 22.08.1824 i Eidanger kirke,56 død 1917.81

              

               Nils - Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nilsdatter Rørerød, gaardmand

              

               Bosatt på Rørarød Bnr.7.

 

              

               Gift 1870,81 med Lava Mathea Pedersdatter, født 1832,81 (datter av Peder Pedersen og Marte Cesilie Andersdatter), død 1898.81

              

               Lava:

               Hun kom fra Røra. Hennea far nevnes under hennes farfar på Røra.

              

 

 

        F.    Åste Marie Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 01.12.1826 på Rørarød i Eidanger,[ix] døpt 25.12.1826 i Eidanger kirke,56 død 1909.82

              

               Aaste Maria - Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nilsdatter Rørerød, gardmand

              

               Hun giftet seg på nytt i 1860 med Anund Andersen f. 1829 fra Brunlanes.

 

              

               (1) Gift 1852,82 med Jon Olsen, født 10.07.1812 på Halvarp i Eidanger,[x] (sønn av Ole Hansen og Christense Hansdatter), døpt 26.07.1812 i Eidanger kirke,83 død 1860.82

              

               Jon:

               Ole Hansen Harevarp og Christence Hansdatter - Jon

               Faddere: Margrethe og Sara Harevarp, Jon Ouen, Niels Røra, Iver Stameland.

              

               Bosatt på Rødseter Bnr.10 under Halvarp.

 

              

               (2) Gift 1860,[xi] med Anund Andersen, født 1831 på Hobæk Nedre i Brunlanes,[xii] (sønn av Anders Knudsen og Anne Nilsdatter), død 1913.85

 

 

              

        G.    Karen Sørine Jacobsdatter, (datter av Jacob Olsen og Inger Nilsdatter) født 09.08.1829 på Rørarød i Eidanger, døpt 13.09.1829 i Eidanger kirke.56

              

               Karen Sørine - Foreldre: Jakob Olsen og Inger Nilsdatter Rørerød, gaardmand

              

               Bosatt i Larvik.

 

              

               Gift 1866,85,84 med Nils Andersen, født 1834 på Hobæk Nedre i Brunlanes,85 (sønn av Anders Knudsen og Anne Nilsdatter).

              

              

 

            

XIII. Sara Olsdatter, (datter av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1789 på Rørarød i Eidanger,[91] døpt 25.10.1789 i Brevik kirke,[92] d. 1795 på Roligheten i Gjerpen,[93] gravlagt 26.04.1795 på Eidanger kirkegård.[94]

      

       Ole Jacobsen Rørerøe og k. Kisti Larsdtr. - Sara

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Mari Siwersdtr. 3. Isac Jacobsen ibid 4. Nils Hansen ibid 5. Lars Hansen ibid.

       Merknaed: Eidanger, døpt i Brevik kirke.

      

       Hun nevnes ikke i 1801. Der var ei som ble gravlagt i Eidanger i 1795 som "Sara Olsd. Rolighed 5 aar". Dette med Roligheten var litt rart, men i skifte etter hennes morbror, Nils Olsen på Løberg i Gjerpen i 1790, nevnes hans datter, Kirsti Nilsdatter, som enke etter Jacob Jonsen Roligheten under Prestegården i Gjerpen. Hun døde nok hos henne.

 

 

 

XIV. Hans Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1791 på Rørarød i Eidanger,[95] d. 1791 på Rørarød i Eidanger,[96] gravlagt 09.10.1791 på Eidanger kirkegård.[97]

      

       Finner denne introduksjonen blant døpte i 1791 "Ole Rørerøds kone efter hiemmedøbt D. Barn introduseret".

      

       Gravlagt som "Ole Jacobsd. Rørerøds Hiemmedøbte D.B. Hans 1 uge".

 

 

 

XV. Hans Olsen, (sønn av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1792 på Rørarød i Eidanger,[98] døpt 14.10.1792 i Eidanger kirke,[99] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke,[100] d. 1859.[101]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisten Larsdtr. - Hans

       Faddere: 1. Marte Sørensdtr. Røra 2. Malene Olsdtr. Elven 3. Tor Leerstang 4. Lars og 5. Nils Olssønner Rørerøe.

      

       Han er hos faren på Røe under skifte etter morfaren i 1790.

      

       Konfirmert som "Hans Olsen Røe 17".

 

       Han giftet seg i 1815.

      

       Copul. 28/12-1815 i Eid.

       Uk. Hans Olsen Rørerød, 23.

       Pigen Maren Iversd. Skielsvig, 29.

       Forl: Ole Skielsvig, Mikkel Erlandsen.

      

       Bosatt på Trolldalen Bnr.4 under Berg.

 

      

       Gift 28.12.1815 i Eidanger kirke,[102] med Maren Iversdatter, f. 1786 på Skjelsvik i Eidanger,[103] (datter av Iver Abrahamsen og Mette Kirstine Abrahamsdatter), døpt 12.02.1786 i Eidanger kirke,[104] konfirmert 18.10.1801 i Eidanger kirke,[105] d. 1856.[106]

      

       Maren:

       Iwer Abrahamsen Skielswiig og k. Mette Abrahamsdtr. - Maren

       Faddere: 1. Anne Abrahamsdtr. Hwalen 2. Maria Abrahamsdtr. ibid 3. Abraham Aasolsen ibid 4. Christen Sørensen Lunde Ø. 5. Anders Pedersen Løwskø.

      

       Konfirmert som "Mari Iversdatter". Alder og sted ikke nevnt.

      

       Hun fikk et uekte barn i 1810. (Se under hennes foreldre)

 

 

       Barn:

 

 

        A.    Ole Hansen, født 03.01.1816 på Rørarød i Eidanger, døpt 14.01.1816 i Eidanger kirke.56

              

               Ole - Foreldre: Inderster Hans Olsen Rørerøe og Maren Iversdatter

              

 

 

        B.    Kirsti Maria Hansdatter, født 09.01.1818 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger, døpt 25.01.1818 i Eidanger kirke,56 død 1890.[xiii]

              

               Kirsti Maria - Foreldre: Husmand Hans Olsen Stammeland og Mari Iversdatter

              

               Hun var ugift.

              

 

 

        C.    Mette Kirstine Hansdatter, født 14.01.1821 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger, døpt 04.02.1821 i Eidanger kirke,56 død 17.01.1823 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger, gravlagt 09.02.1823 på Eidanger kirkegård.80

              

               Methe Kirstine - Foreldre: Hans Olsen Stammeland og Maren Iversdatter, inderster

              

 

 

        D.    Abraham Hansen, født 16.07.1823 på Berg i Eidanger, døpt 03.08.1823 i Eidanger kirke.56

              

               Abraham - Foreldre: Hans Olsen og Maren Iversdatter Berg, husmand.

              

 

               Gift 1856,95 med Gunhild Marie Raamundsdatter, født 1824,95 (datter av Raamund Raamundsen og Anne Aslachsdatter).

              

               Gunhild:

               Hun kom fra Sandøya.

 

 

              

        E.    Iver Hansen, født 23.04.1826 på Berg i Eidanger, døpt 04.06.1826 i Eidanger kirke,56 død 1870.95

              

               Iver - Foreldre: Hans Olsen og Maren Iversdatter Berg, husmand

              

               Han var ugift og bosatt på Trolldalen under Berg.

              

 

 

        F.    Knud Severin Hansen, født 01.06.1829 i Eidanger, døpt 02.08.1829 i Eidanger kirke, død 28.06.1855 på Trolldalen u/Berg i Eidanger, gravlagt 04.07.1855 på Eidanger kirkegård.47

              

               Knud Severin - Foreldre: Hans Olsen og Maren Iversdatter Lønstvet, husmand

              

               Gravlagt som "Knud Severin Hansen 26 år - Ungkarl - Dalen pr Berg".

 

 

      

 

XVI. Guri Kirstine Olsdatter, (datter av Ole Jacobsen og Kirsten Larsdatter) f. 1795 på Rørarød i Eidanger,[107] døpt 25.02.1795 i Eidanger kirke,[108] konfirmert 14.07.1811 i Eidanger kirke.[109]

      

       Ole Jacobsen Rørerød og k. Kisten Larsdatter - Gurri Kistine

       Faddere: 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Maren Isacsdtr. Grave 3. Isac Jacobsen Røra 4. Nils Olsen Rørerød 5. Ole Olsen ibid.

      

       Konfirmert som "Guri Kirstine Olsdatter Rørerø 17".

 

 

 

 


[1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[2]  Alder ved konfirmasjonen.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 51.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[18]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[21]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[23]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[24]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[25]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[26]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764,  skannet av digitalarkivet, side 287.

[29]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[30]  Brevik, døpte 1764-1780 registrert av Frank Johannesen på internett.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 9.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[36]  Brevik, døde 1786-1800 registrert av Frank Johannesen på internett.

[37]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 91.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 227.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 15.

[40]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 173.

[45]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 20.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[48]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.

[49]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 280.

[50]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 696.

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 696.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[55]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 291.

[56]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr. 10 1859-1874, skannet av digitalarkivet, side 291.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[60]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 13.

[61]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[62]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 147.

[63]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[64]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[65]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[66]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[68]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 135.

[69]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 135.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 135.

[72]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[73]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[74]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[75]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[76]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[77]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[78]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[79]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[83]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[84]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[85]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[86]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 61.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[90]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[91]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[92]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[93]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[94]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[95]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[96]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[97]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[98]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[99]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[100]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[101]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 370.

[102]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[103]  En Norsk familie Qvist av Torkil Lier fra Oslo Tilsendt på Mail oktober 2003.

[104]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 45.

[105]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[106]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 370.

[107]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[108]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 71.

[109]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[110]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 31.

[111]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[112]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[113]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[114]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[115]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 42.

[116]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 148.

 


[i]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 494.

[v]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 493.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 22.

[vii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 717.

[ix]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 408.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 160.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 717.

[xii]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 1 Tanum sogn av Astri Jahnsen 1992, side 529.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 694.