| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I STAMLAND I


 

 

 

 

Bent Knudsen f. 1773 og Elen Malene Ouensdatter Qvist f. 1774 sin familie

 

 

 

Bent Knudsen, f. 1773 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[1] døpt 21.02.1773 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[3] d. 15.11.1839 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[4] gravlagt 22.11.1839 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Knud Bentsen Stamland.

 

Knud Bentsen Stamlan og k. Elisabeth Iwersdtr. - Bent

Faddere: 1. Maren Iwersdtr. Lunde Øvre 2. Margrete Larsdtr. Røra 3. Anun Knudsen Klewen 4. Jens Iwersen Grava 5. Søren Gundersen Berg.

 

Konfirmert i 1789 som "Bent Knudsen Stamland 16". 

 

Trol. 27/10-1796 i Eid. Copul. 8/12-1796.

Uk. Bent Knuds. Stamland og P. Elen Malene Ouensd.

Caut: Lars Kiørsrød og Jon Oxum.

 

Han bodde på Stamland med familien i 1801. Han bodde da i huset til faren og drev som skomaker.

 

Niels Knudsen Bassebo skjøtet i 1811 et jordstykke av hovedbruket under Stamland til sin bror Bent Knutsen for 500 rdl. Den utskilte delen ble kalt "Bjørnekloven" og ble skyldsatt for 3 skinn. Skjøtet ble datert 08.06.1811. Dette ble senere Stamland Bnr.3. Bent var skomaker ved siden av driften av den lille gården. Han solgte gården før han døde til sin yngste sønn Hans Jacob Bentsen for 100 spd. Det var skifte etter Bent på Stamland 28. november 1839.

 

 

Gift 08.12.1796 i Eidanger kirke,[6] med[7] Elen Malene Ouensdatter Qvist, f. 1775 på Læret i Borre i Vestfold,[8],[9] (datter av Ouen Iversen Qvist og Kiellau Ellefsdatter), døpt 11.02.1775 i Borre Kirke i Vestfold,[10] d. 03.10.1852 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[11],[12] gravlagt 09.10.1852 på Eidanger kirkegård.[13]

 

Elen:

Hun var Bent sin kusine.

 

Hennes farfar, Iver Jensen Qvist, nevnes på Nordre Grava.

 

 

 

I.    Ouen Bentsen, f. 1797 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[14] døpt 20.08.1797 i hjemme,[15] d. 1797 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[16] gravlagt 20.08.1797 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Finner denne notisen blant døpte i 1897 "Bent Knudsen Stammelands hiemmedøbte Dbr. Ouen som Døde 3 dage efter hiemmedaaben".

      

       Gravlagt som " Bent Knutsøn Stammelands hiemmedøbte D.br Ouen 3 dager".

      

      

 

II.   Killau Elisabeth Bentsdatter, f. 1798 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[18] døpt 23.09.1798 i Eidanger kirke,[19] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[20] d. 1876 i Bamble.[21]

      

       Bendt Knudsen Stammeland og Elen Malene Auensdatter - Kiellou Elisabeth

       Faddere: Gundbiør Nielsdatter Barseboe, Birthe Knudsdatter Stammeland, Iver Knudsen ibid, Lars Sørensen Kiørsrød, Niels Olsen Rørarød,

       Rasmus Isachsen Stammeland.

      

       Konfirmert som "Kiellau Elisabeth Bentsdatter Stammeland 16".

 

       Bosatt på Dalen u/Tinderholt i Bamble.

      

 

       Gift 30.12.1837 i Eidanger kirke,[22] med[23] Jacob Hansen, f. 1784 på Lille Brekke i Bamble,[24] (sønn av Hans Olsen og Mari Jacobsdatter), døpt 1784 i Bamble,[25] d. 1845 i Bamble.[26]

      

       Jacob:

       Han var fra Lille-Brekke i Bamble.

 

      

 

III. Knud Bentsen, f. 1801 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[27] døpt 30.01.1801 i Eidanger kirke,[28] d. 19.03.1825 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[29] d. 26.03.1825 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Bent Knudsen Stammeland og Elen Malene Ouensdatter - Knud

       Faddere: Magrethe Gautesdtr. Berg, Berthe Knudsdtr. Stammeland, Knud Bentsen ibid, Lars Sørensen Hegnen, Nils Olsen Rørerød, Elias Jacobsen Oxum.

      

       Druknet i Eidangerfjorden sammen med onkelen Iver Knudsen.

 

 

 

IV. Ouen Bentsen, f. 1803 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[31] døpt 06.11.1803 i Eidanger kirke.[32]

      

       Bent Knudsen Stammeland og Ellen Malene Ouensdatter - Ouen

       Faddere: Gunbiør Nilsdtr. Basseboe, Anne Marie Rasmusdtr. Berg, Iver Knudsen Stammeland, Nils Olsen Rørerød, Lars Olsen ibid.

 

       Ouen giftet seg i 1825.

      

       Copul. 28.10.1825 i Eid.

       Ungkarl Ouen Bentsen Stammeland 21 år Husmannsøn

       Tjenestepige Karen Marie Nilsdatter Berg 23 år.

      

       Bosatt på Rambergrønningen, senere på Bjønnes.

 

 

       Gift 28.10.1825 i Eidanger kirke,19,[IV] med Karen Marie Nilsdatter, født 1798 i Vrangsund i Brunlanes,1,[V] (datter av Nils Abrahamsen og Ane Maria Andersdatter ), døpt 28.02.1798 i Berg kirke i Brunlanes.[Vi]

      

       Karen:

       Faddere: Anne Knudsdatter Ouen, Boel Amundsd. ibid, Anders Jacobsen ibid, Hans Andersen Biønnes, Anders Abrahamsen Vrangesund.

 

       Hun var tjenestepike på Berg da hun giftet seg. Hennes bror, Abraham Nilsen, hadde kjøpt Røningen u/Berg i 1822 og bodde der på denne tiden. Abraham var gift med Ingeborg Andersdatter f. 1793, datter av Anders Anundsen Berg.

 

 

       Barn:

 

        A.    Anne Marie Ouensdatter, født 20.04.1826 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[i] døpt 14.05.1826 i Eidanger kirke,[ii] død 1894.23

              

               Anne Marie - Foreldre: Auen Bentsen og Marie Nilsdatter Stammeland, inderster

              

               Bosatt på Sandøya.

 

              

               Gift 1852,23 med Hans Jacob Andersen, født 1828 på Bjønnes i Eidanger,23 (sønn av Anders Gundersen og Maren Hansdatter), døpt 12.10.1828 i Brevik kirke,[iii] død 1887.23

              

               Hans:

               Faddere: Inger Michelsdatter, Bodil Gundersdatter, Anders Halvorsen, Even Gundersen, Jacob Jensen, alle fra Eidanger.

 

               Hans foreldre nevnes under hans farfar på Bjønnes.

 

 

               

        B.    Maren Kirstine Ouensdatter, født 18.03.1831 på Ramberg i Eidanger,23 døpt 23.05.1831 i Eidanger kirke,24 død 1888.23

              

               Maren Kirstine - Foreldre: Auen Bentsen og Karen Marie Nilsdatter Ravenberg, husmand

              

               Bosatt på Sandøya.

 

              

               Gift 1858,23 med Jacob Olsen, født 1825,23 (sønn av Ole Gundersen og Inger Kirstine Michelsdatter), død 1875.23

              

               Jacob:

               Foreldrene var bosatt på Plassen Bnr.6 under Bjønnes. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Bjønnes.

 

 

              

        C.    Elen Maria Ouensdatter, født 1836.23

              

               Bosatt på Sandøya.

 

              

               Gift 1861,23 med Søren Larsen Omlid, født 1833,23 død 1910.23

              

               Søren:

               Han var fra Brunlanes.

 

 

              

        D.    Nilia Bergitte Ouensdatter, født 1842.23

              

               Hun kom fra Ramberg. Bosatt som husmann/fester på Sandøya.

 

              

               Gift 1864,23 med Nils Sørensen, født 1836,23 (sønn av Søren Nilsen og Karen Jacobsdatter).

              

               Nils:

               Han kom fra Sandøya. Hans foreldre nevnes under hans morfar på Nordre Luunde.

 

      

 

V.   Ingeborg Kirstine Bentsdatter, f. 1806 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[36] døpt 27.03.1806 i Eidanger kirke,[37] d. 1893 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger.[38]

      

       Bent Knudsen Stammeland og Ellen Malene Ouensdatter, Tvillingbørn - Ingbor Kirstine

       Faddere: Anne Pedersdtr. Røra, Anne Marine Jacobsdtr. Oxum, Knud Bentsen Stammeland, Lars Sørensen Hegna, Erich Jacobsen Oxum.

      

       Bosatt på Stamland Bnr.3. Han var ugift og drev gården sammen med sin bror Hans Jacob og sin søster Anne Fredrikke.

 

 

 

VI. Berthe Marie Bentsdatter, f. 1806 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[39] døpt 27.03.1806 i Eidanger kirke,[40] d. 1856.[41]

      

       Berthe Maria

       Faddere: Berthe Knudsdtr. Rørerød, Inger Nilsdtr. Røra, Iver Knudsen Stammeland, Elias Jacobsen Stulen, Ole Olsen Rørerød.

 

       Bosatt på Sandøya.

 

      

       Gift 14.11.1845 i Eidanger kirke,[42] med[43] Jacob Andersen, f. 1821,[44] (sønn av Anders Larsen og Maren Kirstine Christiansdatter).

      

       Jacob:

       Han kom fra Bukkevika u/Håøya. Hans foreldre nevnes under hans farfar på Håøya.

 

       Han giftet seg 2. gang i 1857 med Oline Hansdatter f. 1832 fra Bukkøya.

 

      

 

VII. Anne Fredrikke Bentsdatter, f. 13.04.1810 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[45] døpt 19.04.1810 i Eidanger kirke,[46] d. 1884 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger.[47]

      

       Bent Knudsen Stammeland og Ellen Malene Ouensdatter - Anna Fredrika

       Faddere: Anna Oxum, Maren Stammeland, Iver Stammeland, Hans Lunde, Niels Rørerød.

      

       Bosatt på Stamland Bnr.3. Hun var ugift og drev gården sammen med sin bror Hans Jacob og sin søster Ingeborg Kirstine.

 

 

 

VIII. Maren Berthea Bentsdatter, f. 30.06.1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[48] døpt 01.07.1813 i Eidanger kirke,[49] d. 1813 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[50] gravlagt 19.09.1813 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       Bent Knudsen Stameland og Anne Malene Ouensdatter - Maren Berthea

       Faddere: Malene Lunde, Anne Oxum, Niels Rørerød, Jon og Ole Oxum.

      

       Gravlagt som "Birthe Maria Bentsd. Stammeland 9 uger". Her har nok presten blandet navna på barna. Dette var nok navnet til hennes søster.

      

 

 

IX. Marie Kirstine Bentsdatter, f. 14.12.1814 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[52] døpt 26.12.1814 i Eidanger kirke,[53] d. 11.12.1820 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger.[54]

 

 

 

X.   Hans Jacob Bentsen, f. 08.06.1818 på Stamland i Bergsbygda i Eidanger,[55] døpt 28.06.1818 i Eidanger kirke,[56] d. 24.06.1876 i Eidanger.[57]

      

       Bosatt på Stamland Bnr.3. Han var ugift og overtok bruket etter sin far rett før han døde. Han drev bruket sammen med sine søstre Ingeborg Kirstine og Anne Fredrikke. Han var sagmester på Røra ved siden av gårdsdriften. Søstrene overtok bruket etter Hans Jacobs død. Ved deres død skulle gården tilfalle tjenestegutten Carl Martin Hansen. Søstrene døde i henholdsvis 1884 og 1893. Skjøte tilfalt da Carl Martin Hansen.

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[5]  Eidanger, døde 1831-1858, registrert på internett av Frank Johannessen.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[9]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 45a.

[10]  Kirkebok for Borre, Ministerialbok nr. I 2 (1752-1806), skannet av digitalarkivet, folio 45a.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[12]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 297.

[13]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 297.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 76.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 183.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 80.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[22]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[24]  Hallvard Gråtopp og hans etterslekter av Marie Øvretveit 1992, side 104.

[25]  Bygdebok for Bamble Bind 1 av C.S.Schilbred, side 632.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 704.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 93.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, folio 106b.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 104.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[34]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[34][35]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 143.

[41]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[42]  Family Search (Mormonerarkivet),Internett The Chursh of Jesus Christ of Latter-day Saints.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[44]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 155.

[47]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 162.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 704.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[57]  Gravsten Eidanger kirkegård 2002.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, 634.

[ii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 4 (1814-1846), skannet av digitalarkivet, side 53.

iv]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[v]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 588.

[ivi]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801 PF 65, side 228.