| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

 

 

Rørarød Gnr.38

 

Gården ligger på østsiden av Eidanger fjorden. Den lå i Bergsbygda syd for utløpet av Røraelven. På den andre siden av elven ligger gården Røra. I øst ligger Berg og i sydøst ligger Lerstang.

 

Landskyld 2 huder (1664)

 

Litt fakta om gården Rørarød

 

 

 

De tidlige manntallene på Rørarød:

 

I et skattemanntall fra 1592-93 finner vi Rørarød blant gårdene i Eidanger. Gården var eid av Gjerpen prosti og skylden var på 2 huder.

 

Hans Rørarød ble nevnt som leilending i 1611. På 1630 tallet var fortsatt Hans Rørarød bruker.

 

Amund eller Anund finner vi på Rørarød på 1640 tallet. I koppskatten av 1645 oppførtes han med kvinne. Under Femdalerskatten av 1650 var det fortsatt Amund som brukte hele gården. Gjerpen prosti var eier. Situasjonen var uforandret i skattemanntallet av 1655.

 

Landkommisjonan av 1661 nevnes en ny bruker, Ellef. Han brukte hele gården. Eieren var den samme.

 

I fogdens manntall av 1664 nevnes ”Elluff 33 aar” og en ”Niels Thoresen 27 aar” på Rørerøe.

 

I sogneprestens manntall av 1664 nevnes på Rørerøe ”Eileff Olsen 27 aar och een Enche Mari Engelsdaater” samt en ”Elling Nielsen 12 aar”. Skylden var på 2 huder.

 

I gård-manntallet av 1672 stod Ellef som bruker og skylder var satt til 3 huder? Gjerpen prosti var fortsatt eier. Det ble betalt 6 rdl i skatt.

 

I skattemanntallet av 1680 var Ellef bruker og skylden var på 2 ½ hud. Eieren var den samme og skatten var på 5 rdl.

 

I rostjenestemanntallet av 1685 var situasjonen lik den i 1680. Slik var situasjonen også under kontribusjonsberegningen av 1692.

 

I rostjenesteberegningen av 1700 var det en Ole som brukte de 2 ½ hudene på Rørarød.

 

Under sjølegden av 1706 nevnes på Rørarød 2 oppsittere. Anders Jacobsen 30 aar, gift og uten sønner, var den ene og den andre var Nils Sørensen 30 aar og ungkar. Det nevnes en husmann på Rødseter Ole Nilsen 66 aar, gift med sønnen Nils.

 

Under ekstraskatten (skoskatten) i 1711 nevnes 2 brukere på Rørarød. Anders Jacobsen med kvinne og et barn og Nils Søfrensen med kvinne og en liten dreng. De var også en husmann på gården, Ole Erichsen med kvinne.

 

I matrikulen av 1723 stod en Jacob Nielsen som eier av gården. Oppsitterne var da Nils og Anders.

 

I 1724 var Rørarød fortsatt en del av Gjerpen prosti sitt jordgods. Geheimraad Fredrich Christian Adler, som nå var eier av Gjerpen prosti sitt jordgods, solgte i 1724 Rørarød med en skyld på 2 ½ hud til Jacob Nielsen Lerstang i Brevik (Datert 02.03.1724)

 

I 1746 overdro Jacob Nielsen bøkselen på Rørarød til Christen og Hans Berg. De drev da gården bosatt på Berg. 

 

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1660 til ca 1705

 

Ellef Olsen f. ca 1637 nevnes som bruker på Rørarød fra ca 1660 og fram til ca 1695. Fra 1700 var en Ole bruker og dette var nok hans sønn, Ole Ellefsen f. omkring 1665. Ole Ellefsen giftet seg 1. gang i 1696 med Anne Olsdatter f. omkring 1675 og 2. gang i 1701 med Malene Olsdatter f. omkring 1685.

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1705 til 1741 (Inger til 1751)

 

Anders Jacobsen f. ca 1671 giftet seg i 1703 i Gjerpen med Inger Larsdatter f. ca 1664 fra Li i Gjerpen. Han fikk i 1705 bygselseddel på 1 ¼ hud av Rørarød. De var bosatt der til Anders døde i 1741 og Inger døde i 1751. De bodde da de døde på Rødseter som er en husmannsplass under Rørarød.

 

Barn

Sara Andersdatter f. ca 1709

Kari Andersdatter f. ca 1713

Ole Andersen f. 1714 d. 1715

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1704 til 1737 (Karen til 1744)

 

Nils Sørensen f. ca 1671 ble nevnt på Rørarød fra 1704. Nils var født i Eidanger og giftet seg i 1707 med Karen Iversdatter f. ca 1692 fra Viersdalen. De ble bosatt på Rørarød som en av to oppsittere. Nils døde på Rørarød i 1737 og Karen i 1744.

 

Barn:

Søren Nilsen f. 1708 d. 1763

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra 1757 til 1762

 

Hans Olsen f. 1732 var fra Nøklegård. Han giftet seg 1. gang i 1754 med Marie Ottersdatter f. 1731 fra Røra. De døpte et barn på Nøklegård i 1755, men fra 1757 var de bosatt på Rørarød. De var bosatt på Rørarød i 1762, men fra 1763 nevnes Hans som «Røe» da de døpte barn i Brevik. De har nok da bodd i Brevik og han ble nok bare kalt Røe. Hans kone Marie døde i 1780 i Brevik og i skifte etter hennes stod det at de bodde på Seteret i Brevik. Hun stod som ”Hans Røes kone” da hun ble gravlagt og i skifte etter henne ble han skrevet som Hans Olsen Røe. Hans giftet seg 2. gang i 1781 med Gunhild Christensdatter f. ca 1760. Han døde i Brevik i 1789. Gunhild døde trolig der i 1815.

 

Hans Olsen og Mare Ottersdatter sine barn:

Christense Hansdatter f. 1755 d. 1756

Christense Hansdatter f. 1757

Sissel Hansdatter f. 1759 d. 1792

Ingeborg Hansdatter f. 1761 d. 1763

Ingeborg Hansdatter f. 1763

Ole Hansen f. 1771 d. 1772

NN Hansenf. 1774 d. 1774

 

Hans Olsen og Gunhild Christensdatter sine barn:

Maria Hansdatter f. 1781

Guri Hansdatter f. 1785

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1764 til 1820

 

Ole Jacobsen f. ca 1737 var sønn av Jacob Olsen Kvestad. Ole giftet seg 1. gang i 1761 med Antonette Nilsdatter f. 1739 fra Hovholt. De bodde på Kvestad den første tiden, men fra 1764 var de bosatt på Rørarød. Antonette døde der i 1770. Ole giftet seg 2. gang i 1772 med Kirsten Larsdatter f. 1751 fra Langangen. I 1782 ble Ole selveier på Rørarød og i 1814 ble han enkemann. Kirsten døde dette året. Ole døde på Rørarød i 1820

 

Ole Jacobsen sine barn med Antonette Nilsdatter:

Hans Olsen f. 1761

Kirsten Olsdatter f. 1763 d. 1763

NN Olsen f. 1764 d. 1764

Jacob Olsen f. 1765 d. 1783

Lars Olsen f. 1768 d. 1803

 

Ole Jacobsen sine barn med Kirsten Larsdatter:

Nils Olsen f. 1773 d. 1773

Nils Olsen f. 1774 d. 1843

Ole Olsen f. 1776

Lars Olsen f. 1779 d. 1850

Anne Tonette Olsdatter f. 1781

Åste Olsdatter f. 1784 d. 1809

Jacob Olsen f. 1787 d. 1867

Sara Olsdatter f. 1789 d. 1795

Hans Olsen f. 1791 d. 1791

Hans Olsen f. 1792 d. 1859

Guri Kirstine Olsdatter f. 1795

 

Familieark

 

 

 

Nevnt her i 1767

 

Lars Jacobsen f. 1743 døde på Rørarød i 1767. Han nevnes under sin far, Jacob Olsen, på Kvestad.

 

Se Kvestad

 

 

 

 

Bosatt her i 1771

 

Nils Jacobsen f. 1741 var bror til Ole Jacobsen f. 1737 som bodde på Rørarød fra 1764. Nils var gift med Maren Rasmusdatter f. 1744. De døpte et barn bosatt på Rørarød i 1771. De har nok da bodd hos hans bror. Fra 1775 var Nils og Maren bosatt på Hasler.

 

Se Hasler

 

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1773 til 1785.

 

Isak Jacobsen f. 1746 var bror til denne tidligere nevnte Ole Jacobsen og Nils Jacobsen. Isak giftet seg 1. gang i 1773 med Karen Rasmusdatter f. 1747. Denne Karen var søster til Maren Rasmusdatter som var gift med Isak sin bror Nils. Isak og Karen var bosatt på Rørarød frem til 1785. De bodde nok hos Isak sin bror Ole. Isak var siden husmann på Røra der de var bosatt i 1801. I 1805 giftet Isak seg for 2. gang som enkemann med Maren Iversdatter f. 1765 fra Nordre Lunde.

 

Isak Jacobsen og Karen Rasmusdatter sine barn:

Jacob Isaksen f. 1774 d. 1846

Kirsten Isaksdatter f. 1776

Anders Isaksen f. 1778

Rasmus Isaksen f. 1781

Abraham Isaksen f. 1784 d. 1784

Abraham Isaksen f. 1785

Åste Isaksdatter f. 1790 d. 1827

 

Isak Jacobsen og Maren Iversdatter sine barn:

NN Isaksen f. 1805 d. 1805

NN Isaksen f. 1806 d. 1806

Karen Marie Isaksdatter f. 1807 d. 1807

Karen Marie Isaksdatter f. 1808 d. 1838

Maren Isaksdatter f. 1811 d. 1811

 

Familieark

 

 

 

Bosatt her i 1784

 

Søren Gundersen f. 1749 fra Oksum giftet seg i 1783 med Sara Larsdatter f. 1757 fra Nordre Rød. De døpte og gravla et barn bosatt på Rørarød i 1784, før de flyttet til Østre Porsgrunn.

 

Se Østre Porsgrunn 1801

 

 

 

Bosatt her i 1787

 

Stener Pedersen f. ca 1743 og Inger Olsdatter f. ca 1764 døpte et barn bosatt på Rørarød i 1787.

 

Se Bjønnes

 

 

 

 

Husmannsplasser

 

 

 

Bosatt her i 1711

 

Den Ole Eriksen f. ca 1645 som ble nevnt her med kvinne i 1711, var nok den samme som ble nevnt på Studsrød i 1706 og som kom til Bjørnrud u/Langangen.

 

Se Bjørnerud u/Langangen

 

 

 

Rødseter

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra ca 1706 til 1719

 

Ole Nilsen f. ca 1643 nevnes som husmann på Rødseter u/Rørarød i 1706. Han var gift med Maren Thorsdatter f. ca 1649 og hun døde på Rødseter i 1713. I 1714 giftet Ole seg på nytt med Åshild Knudsdatter f. omkring 1680. Ole døde på Rødseter i 1719.

 

Barn:

Nils Olsen f. 1688

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1776 til 1786

 

Jacob Hansen f. 1761 giftet seg 1. gang i 1776 med Anne Maria Larsdatter f. 1753. Jacob kom fra Grønsholt og Anne Maria fra Røra. De bosatt seg på en plass under Rørarød og ble nevnt der i 1782. Jacob stod da som skredder. Anne Marie døde på Rørarød i 1784. Jacob giftet seg 2. gang i 1786 med Inger Halvorsdatter f. 1762 på Langangen. Hun kom fra Lillegården da de giftet seg. De flyttet til Lille Døvik under Tråholt. Jacob kjøpte den plassen i 1789. Plassen ble da utskilt fra Tråholt. Inger døde der i 1806. I 1806 giftet Jacob seg for 3. gang med Åste Nilsdatter f. 1780 fra Hasler. Jacob døde på Lille Døvik i 1830.

 

Jacob Hansen og Anne Maria Larsdatter sine barn:

Mette Marie Jacobsdatter f. 1777 d. 1801

Hans Jacobsen f. 1779 d. 1783

Lars Jacobsen f. 1783

 

Jacob Hansen og Inger Halvorsdatter sine barn:

Anne Marie Jacobsdatter f. 1787 d. 1787

Nils Jacobsen f. 1788 d. 1840

Hans Jacobsen f. 1791

Karen Maria Jacobsdatter f. 1793 d. 1861

Maren Margrethe Jacobsdatter f. 1798 d. 1798

Jacob Jacobsen f. 1800 d. 1800

Halvor Jacobsen f. 1801 d. 1835

Jacob Jacobsen f. 1804 d. 1804

 

Jacob Hansen og Åste Nilsdatter sine barn:

Jacob Jacobsen f. 1806 d. 1895

Maren Jacobsdatter f. 1808 d. 1810

Nils Jacobsen f. 1810 d. 1891

Inger Marine Jacobsdatter f. 1812 d. 1837

Anne Marie Jacobsdatter f. 1815 d. 1877

Maren Jacobsdatter f. 1817

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1803

 

Nils Olsen f. 1774 var sønn av Ole Jacobsen Rørarød. Nils giftet seg i 1803 med Berthe Knudsdatter f. 1776 fra Stamland. De var bosatt på Rørarød og i 1810 kjøpte Nils sin fars del av gården. I 1814 solgte han hoved delen (Bnr.7) til sin bror Jacob. Nils beholdt selv Rørarød, som han skilte ut med en skyld på 5. skinn (Bnr.9). Nils døde på Rødseter i 1843 og Berthe døde der i 1870.

 

Barn:

Kirstine Nilsdatter f. 1804 d. 1804

Elisabeth Kirstine Nilsdatter f. 1805 d. 1857

Sara Nilsdatter f. 1810 d. 1893

Anne Kirstine Nilsdatter f. 1813 d. 1814

Knud Nilsen f. 1814 d. 1901

Oline Nilsdatter f. 1817

 

Familieark