| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| KVESTAD |


 

 

Jacob Olsen f. ca 1711 og Åste Olsdatter f. 1714 sin familie

 

 

 

Jacob Olsen, f. ca 1711 på Kvestad i Eidanger,[1] d. før 1751. 

Han var sønn av Ole Gudmundsen Kvestad.

 

Han ble bruker på Kvestad i Eidanger.

      

Copul. 25/8-1735 i Eid.

Jacob Olsøn med Oste Olsd.

      

Jeg finner han ikke gravlagt i Eidanger fra 1748 og frem til hans kone gifter seg igjen.

 

 

Gift 28.05.1735 i Eidanger kirke,[2] med[3] Åste Olsdatter, f. 1714 på Flåtten i Eidanger,[4] (datter av Ole Olsen og Anne Nilsdatter),  døpt 05.08.1714 i Eidanger kirke,[5] d. 1777 på Kvestad i Eidanger,[6] gravlagt 27.02.1777 på Eidanger kirkegård.[7] 

 

Åste:

Olle Olsen Flaatten og Anne Nielsdatter - Aastøe

Faddere: baaren af Elen Olsdatter Røe, assist: Dorothe Ifversdatter, Dorothe Nielsdatter Klefuen, mandfaddere: Niels Klefuen, Niels Anfindsen, Even Solvesen Flaatten.

      

Åste var trolig fra Flåtten og datter til Ole Olsen Flåtten. Ole Flåtten er fadder til sønnen Nils i 1741.

      

Hun giftet seg 2. gang med Nils Mortensen.

      

Trol. 3/4-1751 i Eid. Copul. 3/8-1751.

Soldat og Uk. Niels Mortensøn og Enken Aaste Olsd. Qvæstad.

Haver holdt Skifte og hafde Officer Seddel.

Caut: Lars Olsøn Søndre Lunde og Joen Andersøn Høyset.

      

Gravlagt som "Aaste Olsd. Qwæstad 63 aar".

 

       Bamble skifteprotokoll nr. 9, Fol. 460

       25.3.1777 Qvæstad (Kvestad) i Eidanger

             Aaste Olsdtr. død g.1.m.  Jacob Olsen død, g.2.m. Niels Mortensen.

             Barn:

             1.  Ole Jacobsen Røre Røe myndig.

             2.  Niels Jacobsen myndig.

             3.  Isach Jacobsen myndig.

             4.  Anne Nielsdtr. 25 år.

             5. Sara Nielsdtr. 20 år.

       Brutto 159-1-18.

       Netto 113-2-12.

 

       Det ble bl. a. registrert 2 hester, 5 kuer, 7 voksne sauer, 3 geiter og en halvvoksen gris,

       noe smieredskap, 1 kvern med tilbehør og 1 kirkeslede.

 

 

Hennes ekteskap med Nils Mortensen se Kvestad denne gården

 

 

I.    Ole Jacobsen, f. ca 1737,[8],[9] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[10] d. 1820 på Rørarød i Eidanger,[11] gravlagt 09.12.1820 på Eidanger kirkegård.[12] 

      

       Finner han ikke døpt som sønn av Jacob Olsen og Åste Olsdatter men han er nevnt i skifte etter moren i 1777. Bosatt på Kvestad frem til 1763. Han nevnes på Rørarød i fra 1764 og de bodde der livet ut.

      

       Konfirmert som "Ole Jacobsen Qvæstad 18 aar".

 

       (1) Gift 1761,[13] med[14] Antonette Nilsdatter, f. 1739 på Hovholt i Eidanger,[15] (datter av Nils Olsen og Kirsten Nilsdatter),  døpt 15.02.1739 i Eidanger kirke,[16] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[17] d. 1770 på Rørarød i Eidanger,[18] gravlagt 06.01.1770 på Eidanger kirkegård.[19] 

 

       (2) Gift 13.02.1772 i Eidanger kirke,[20] med[21] Kirsten Larsdatter, f. 1751 på Langangen i Eidanger,[22],[23] (datter av Lars Olsen og Guri Nilsdatter),  døpt 31.01.1751 i Eidanger kirke,[24] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[25] d. 1814 på Rørarød i Eidanger,[26] gravlagt 31.03.1814 på Eidanger kirkegård.[27] 

 

       Se Rørarød

 

      

 

II.   Hans Jacobsen, f. 1738 på Kvestad i Eidanger,[28] døpt 05.10.1738 i Eidanger kirke,[29] d. 1748 på Kvestad i Eidanger,[30] gravlagt 17.11.1748 på Eidanger kirkegård.[31] 

 

       Jacob Qvæstad og Oste Olsdatter - Hans

       Faddere: baaren af Christen Qvæstads kone Maren Andersdatter, Margrete Larsdatter, mandfaddere: Lars S. Lunde, Lars Nordre Lunde, Niels Larsen ibid.

      

       Han gravlegges i 1748 som "Jacob Qvestads sønn Hans 10 aar gammel".

 

 

III. Nils Jacobsen, f. 1741 på Kvestad i Eidanger,[32] døpt 13.08.1741 i Eidanger kirke,[33] konfirmert 29.04.1759 i Eidanger kirke,[34] d. 05.10.1814 på Hasler i Eidanger.[35] 

 

       Jacob Qvædstad og Oste Olsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone Maren Andersdatter, Karen Jensdatter, mandfaddere: Ole Flotten, Ole Larsen Qvædstad.

      

       Konfirmert i 1759 som "Niels Jacobsen Qvæstad 16 aar".

      

 

       (1) Gift 24.08.1768 i Eidanger kirke,[36] med[37] Maren Rasmusdatter, f. 1744 på Hasler i Eidanger,[38] (datter av Rasmus Olsen og Kirsten Torkildsdatter),  døpt 26.12.1744 i Eidanger kirke,[39] d. 1784 på Hasler i Eidanger,[40] gravlagt 09.06.1784 på Eidanger kirkegård.[41] 

 

       Fikk et barn med Ingeborg Evensdatter, f. ca 1747,[42] d. 1785 på Hasler i Eidanger,[43] gravlagt 02.09.1785 på Eidanger kirkegård.[44] 

      

 

       (3) Gift 17.12.1787 i Eidanger kirke,[45] med Marte Madsdatter, f. 1749 på Ødegården i Eidanger,[46] (datter av Mads Nilsen og Birthe Olsdatter),  døpt 12.10.1749 i Eidanger kirke,[47] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[48] d. 1813 på Hasler i Eidanger,[49] gravlagt 01.09.1813 på Eidanger kirkegård.[50] 

 

       Se Hasler

 

 

      

IV. Lars Jacobsen, f. 1743 på Kvestad i Eidanger,[51] døpt 06.10.1743 i Eidanger kirke,[52] d. 1767 på Rørarød i Eidanger,[53] gravlagt 06.09.1767 på Eidanger kirkegård.[54] 

 

       Jacob Qvædstad og Oste Olsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Niels Viersdalens kone Aase Larsdatter, Gunnild Larsdatter Nordre Lunde, mandfaddere: Lars Nordre Lunde, Christen Larsen Syndre Lunde.

 

       Han ble nevnt på Kvestad i 1762.

       Drenger over 12 aar: Lars Jacobsen.

      

       Gravlagt som "Lars Jacobs. Rørerøe 24 aar".

      

 

V.   Isak Jacobsen, f. 1746 på Kvestad i Eidanger,[55] døpt 10.07.1746 i Eidanger kirke,[56] død 21.03.1826 på Havnen u/Røra i Eidanger,[i] gravlagt 29.03.1826 på Eidanger kirkegård.[ii]

 

       Jacob Qvædstad og Aaste Olsdatters søn Isach                                                  

       Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone Maren Andersdatter, Kirsten Nielsdatter Ødegaarden, mandfaddere: Niels Viersdalen, Lars Nordre Lunde, Ole Larsen ibid.

      

       Det kan være han som nevnes på Flogstad i 1762:

       Drenger over 12 aar: Isak Jacobsen      

      

 

       (1) Gift 27.05.1773 i Eidanger kirke,[57] med Karen Rasmusdatter, f. 1747 på Hasler i Eidanger,[58] (datter av Rasmus Olsen og Kirsten Torkildsdatter),  døpt 13.08.1747 i Eidanger kirke,[59] d. 1804 på Elven u/Røra i Eidanger,[60] gravlagt 14.01.1804 på Eidanger kirkegård.[61] 

 

 

       (2) Gift 03.01.1805 i Eidanger kirke,[62] med Maren Iversdatter, f. 1765 på Nordre Lunde i Eidanger,[63] (datter av Iver Larsen og Maria Tollesfdatter),  døpt 24.03.1765 i Eidanger kirke,[64] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[65] død 05.04.1829 på Havnen u/Røra i Eidanger,[iii] gravlagt 12.04.1829 på Eidanger kirkegård.

 

 

       Se Rørarød

 

      

 

VI. Jacob Jacobsen, f. 1749 på Kvestad i Eidanger,[66] døpt 16.02.1749 i Eidanger kirke,[67] konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke,[68] d. 1770 på Kvestad i Eidanger,[69] gravlagt 24.02.1770 på Eidanger kirkegård.[70] 

 

       Jacob Qvædstads enkes Aaste Olsdatters søn Jacob                                                       

       Faddere: baaren af Christen Qvædstads kone, Anne Laersdatter ibid, mandfaddere: Amund Laersen Nordre Lunde, Ole Laersen ibid.

      

       Konfirmert i 1766 som "Jacob Jacobsen Qvæstad 17".

      

       Gravlegges som "Jacob Jacobs. Qvæstad, 21 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 84.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 7.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[9]  Alder ved konfirmasjonen.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[13]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 188.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 51.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[20]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 134.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[25]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[26]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 716.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[30]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[31]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 69.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 192.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[36]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 104.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 177.

[42]  Alder ved død.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[45]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[46]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[48]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 197.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 85.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[55]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 117.

[57]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[58]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 29.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 125.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[61]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[62]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[66]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[67]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 137.

[68]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[69]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.

[70]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 172.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 756.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 757.