| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

 | BJØNNES |

 


 

 

 

 

 

Stener Pedersen f. ca 1743 giftet seg 1. gang med Ambiør Halvorsdatter f. 1744, 2. gang med Jøran Nilsdatter f. ca 1743 og 3. gang med Inger Olsdatter f. ca 1764.

 

 

 

Stener Pedersen, født ca 1743 på Haddeland i Dal sogn i Tinn,[i] død 25.08.1824 i Brevik, gravlagt 29.08.1824 i Brevik.[ii]

Han var sønn av Per Olsen og Turid Gjermundsdatter.

 

Steners foreldre nevnes på Haddeland i Dal sogn i Tinn. (Tinn soga 581)

 

Stener var gift to ganger i Tinn og døpte flere barn der.

 

Han og hans 2. kone, Jøran Nilsdatter, døpte barn i Tinn i 1775. I 1778 døpte de barn bosatt i Skien. Jøran døde der i 1782.

 

Stener giftet seg for 3. gang i Eidanger i 1786.

 

Trol. 28/6-1786 i Eid. Copul. 26/8-1786.

Enkem. Stener Peders. og P. Inger Olsd. Biønnæs-Ejet.

Caut: Gunder Jacobs. Ouen og Halvor Ols. af Brevig.

 

To av hans sønner fra 1. ekteskap, Peder og Halvor, nevnes som faddere for flere av han og hans 3. kone sine barn.

 

Han nevnes som soldat da han bodde i Tinn. Han og Inger fikk er dødfødt barn mens de var trolovet. Han nevnes da som "Enkemand Stener Pedersen Landværn ved det Tindske Compangnie".

 

I 1801 bekreftet det at dette er hans tredje giftemål.

 

Brevik 1801:

Nr.191

Stener Pedersen - Mand - 58 aar - I 3die ægteskab - Inderste, og tømmerhugger

Inger Olsdtr - Hans kone - 38 aar - I 1te ægteskab

Ole - Deres børn - 8 aar

Anne Maria - Deres børn - 14 aar

Jørel - Deres børn - 11 aar

Maren - Deres børn - 7 aar

Anne -Helene - Deres børn - 3 aar

 

Han døde i Brevik i 1824.

 

Gravlagt som "Stener Perdersen 88 år".

 

 

(1) Gift 25.06.1766 i Tinn kirke,[iii] med Ambiør Halvorsdatter, født 1744 på Berge i Atrå i Tinn,[iv] (datter av Halvor Olsen og Gunhild Olsdatter), død 1773 på Giskeli i Tinn, gravlagt 18.07.1773 i Tinn.[v]

 

Ambiør:

Giftet i Tinn i Telemark 25.06.1766.

Soldat Steener Pedersen Hadeland og Piigen Ambiør Halvorsdatter Berge

Caut Knud Pedersen Hadeland og Ole Olsen Berge.

 

Ambiør stod som pike i kirkeboka da hun giftet seg med Stener i Tinn i 1766. I Tinn soga står det at hun var enke etter Ole Neridsson på Berg i Atrå. Dette må være feil, da hans kone var født ca 1705, så dette med «pige» var riktig. Hun kom fra Berge da hun giftet seg og ifølge alder var hun da datter av sønnen til Ole Neridson og Amborg Halvorsdatter. Han het Halvor Olsen og var gift med Gunhild Olsdatter. De hadde ei datter Amborg Halvorsdatter som var født i 1744.

 

Hun døde i Tinn bare 28 år gammel.

 

 

(2) Gift 06.06.1775 i Atrå i Tinn i Telemark,[vi] med Jøran Nilsdatter, født ca 1743,5 død 1782 i Skien, gravlagt 05.06.1782 i Skien.[vii],[viii]

 

Jøran:

Hun står som pike da hun giftet seg med Stener i 1775. Det stod ikke hvor hun kom fra.

 

Hun døde i Skien i 1782.

 

Gravlagt som "Stenar Pedersøns kone i fattig jord 39 aar".

 

 

(3) Gift 26.08.1786 i Eidanger kirke,[ix] med Inger Olsdatter, født ca 1764,[x] konfirmert 09.04.1780 i Brevik kirke,[xi] død 1809 i Brevik, gravlagt 01.08.1809 på Brevik kirkegård.[xii]

 

Inger:

Hun kom fra Bjønnes eie da hun giftet seg i 1786. Det kan ha vært hun som ble konfirmert i Brevik i 1780 som "Inger Olsdatter 16 aar".

 

Disse to ble gift Bamble 26.04.1791: 

Commandeer Sergiant Ingebreth Jørgensen Windt fra Stattellet med pigen Ellen Olsdatter Giømble. 

Caut: Sergiant Ole Gunnuldsen fra Stattellet og Corporall Erich Nielsen Eeg.

 

Begge disse to var faddere til Inger sitt barn i Bamble i 1790. Kan denne Ellen Olsdatter ha vært ei søster til Inger?

 

Jeg tror det må være hun som gravlegges i Brevik i 1809 som "Enken Inger Olsdatter 43 aar"? Men dette med enke var da feilskrevet, for hennes mann døde ikke før 1824. Han ikke funnet noen annen som passer, og har ikke funnet henne gravlagt andre steder i Eidanger og Brevik. Dette er da noe usikkert, det kan jo være hun døde et annet sted?

 

 

 

 

I.    Gunild Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Ambiør Halvorsdatter) født 1767 på Haddeland i Tinn, døpt 01.02.1767 i Tinn,[xiii] død 1767 på Haddeland i Tinn, gravlagt 28.03.1767 i Tinn.[xiv]

 

 

 

II.   Peder Stenersen, (sønn av Stener Pedersen og Ambiør Halvorsdatter) født 1768, død 1768 i Haddeland i Tinn, gravlagt 05.04.1768 i Tinn.[xv] .

      

       Tvilling og hjemmedøbt af Knud Pedersen Hadeland og døde straks efter

      

 

 

III. Gro Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Ambiør Halvorsdatter) født 1768 i Haddeland i Tinn, død 1768 i Haddeland i Tinn, gravlagt 05.04.1768 i Tinn.14 .

      

       Tvilling og hjemmedøbt af Knud Pedersen Hadeland og døde straks efter

      

 

 

IV. Peder Stenersen, (sønn av Stener Pedersen og Ambiør Halvorsdatter) født 1769 på Haddeland i Tinn,1 døpt 07.01.1769 i Atrå kirke i Tinn i Telemark,[xvi] konfirmert 23.04.1786 i Brevik kirke.[xvii] .

      

       Konfirmert som "Peder Stenerson 16 aar".

      

       Bosatt hos Thor Rasmussen på Lerstang i 1801 som "Peder Stenersen, Logerende, 33 år, Dagarbeyder".

      

       Bamble viet 24.06.1801:

       Ungkarl Peder Steenersen fra Trosvigen ved Brevig

       med pigen Karen Arnoldsdatter i Stathellet.

      

       Han giftet seg og døper barn i Brevik i 1801. Da var hans bror Halvor Stenersen en av fadderne.

      

       Han og hans bror Halvor var også faddere for flere av sin fars barn med hans 3. kone.

 

      

       Gift 24.06.1801 i Bamble,[xviii] med Karen Arnoldsdatter, født 1770 på Sundby i Bamble (datter av Arnold Olsen og Lisbeth Knudsdatter), døpt 16.04.1770 i Bamble.[xix]

      

       Se Brevik etter 1814

 

 

      

V.   Halvor Stenersen, (sønn av Stener Pedersen og Ambiør Halvorsdatter) født 1771 på Håkanes i Tinn,9 døpt 07.10.1771 på Atrå kirke i Tinn i Telemark,[xx] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[xxi] død 31.08.1842 i Brevik, gravlagt 04.09.1842 i Brevik.2

      

       Han konfirmeres i Eidanger i 1788 som "Halvor Stenersen p. Oxum 17".

      

       Trol. 23/2-1796 i Eid. Copul. 6/3-1796.

       Geworben, uk. Halvor Steeners. og P. Ane Catrine Gundersd. Ødewald.

       Caut: Gunder Ødewald og Stener Peders.

      

       Han var fadder for sin bror Peder Stenersens barn. Han og hans bror Peder var også faddere for flere av sin fars barn.

 

       Viet i Brevik 11.07.1819

       Enkemand Halvor Stenersen, 50 år, arbeidsmand i Brevik

       Pike Karen Gunnersdatter, Brevik

       Skomager Knud Jensen og sjømann Halvor Baar          

      

       Gravlagt som "Halvor Stenersen - Enkemand og Tømmermand 73 aar".

 

      

(1)    Gift 06.03.1796 i Eidanger kirke,[xxii],8 med Anne Cathrine Gundersdatter, født 1767 på Øvald u/Prestegården i Eidanger,21 (datter av Gunder Olsen og Malene Jørgensdatter), døpt 08.02.1767 i Eidanger kirke,[xxiii] konfirmert 05.10.1783 i Eidanger kirke.[xxiv] død 14.12.1817 i Brevik, gravlagt 21.12.1817 i Brevik.2

 

            Se Øvald u/Prestegården i Eidanger

 

       (2) Gift 11.07.1819 i Brevik,[xxv] med Karen Gundersdatter, født ca 1781, død 24.11.1831 i Brevik, gravlagt 01.12.1831 i Brevik.2

      

      

      

VI. Gunild Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Ambiør Halvorsdatter) født 1773 på Giskeli i Tinn, døpt 07.05.1773 i Tinn.[xxvi]

 

 

 

VII. Ambiør Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Jøran Nilsdatter) født 1775 på Giskeli i Tinn, døpt 24.09.1775 i Tinn.[xxvii]

 

 

 

VIII. Nils Stenersen, (sønn av Stener Pedersen og Jøran Nilsdatter) født 1778 i Skien, døpt 15.11.1778 i Skien,6 død 1783 i Skien, gravlagt 18.01.1783 i Skien.[xxviii] .

      

       Stener Pedersøns søn Niels.

       Faddere: Jeronimus Hansøns kone, Giertrud Larsdatter, Anders Svensøn, Hans Larsøn, Anders Larsøn.

      

       Gravlagt som "Stenar Pedersøns søn i fattig jord 4 aar".

      

       Gravlagt i Skien 10.02.1783: Stenar Pedersøns søn i fattig jord 4 aar. (trolig dobbeltført)

      

 

 

IX. Guri Stenersen, (datter av Stener Pedersen og Jøran Nilsdatter) født 1781 på Rising i Gjerpen, døpt 04.02.1781 i Gjerpen,[xxix] død 1782 i Skien, gravlagt 10.12.1782 i Skien.26

      

       Steener Pedersens pigebarn Guri fra S. Riising.

       Test: Ole Riisings kone, Inger Solvesdatter, Jacob Riising, Niels Svennungsen, Ole Monsen.

      

       Trolig Guri som gravlegges i Skien som "Stenar Pedersøns datter i fattig jord".

      

 

 

X.   NN Stenersen, (Barn av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1786 på Bjønnes eie i Eidanger,[xxx] død 1786 på Bjønnes eie i Eidanger.28

      

       fik Piigen Ingebor Olsdtr. Biønnæs-Eyet et dødfødt foster, hvis fader var hendes forlovede Enkemand Stener Pedersen Landværn ved det Tindske Compangnie

       Merknad: - anmeldt, side 84-uægte

      

      

 

 

XI. Anne Marie Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1787 på Rørarød i Eidanger,[xxxi] døpt 21.06.1787 i Eidanger kirke,29 konfirmert 22.03.1807 i Brevik kirke.[xxxii]

      

       Stener Pedersen Rørerød og k. Inger Olsdtr. -  Anne Marie

       Faddere: 1. Gunil Marie Pedersdtr. Leerstang 2. Anne Jonsdtr. Oxum 3. Iwer Knudsdtr. Stamland 4. Peder Stenersen Berg.

      

       Konfirmert som "Anne Marie Stenersdatter 19 aar".

      

       Hun fikk et dødfødt uekte barn i 1814:

       1814 Ingen dato: Anne Marie Stenersdatters født et uægte Pbr. der døde udøpt 13 Dage gammel, Soldat fra Christiansand

       Gravlagt 06.11.1814 som "Anne Marie Stenersdatters uægte og udøbte Pb. 3 dagr".

      

      

 

 

XII. Jørel Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1790 i Hafreaker i Bamble,1 døpt 21.03.1790 i Bamble.[xxxiii]

      

       Giørild, foreldre Steener Pedersen Hafreagereie og kone Inger Olsdatter.

       Faddere: Amund Andersen Hafreagers kone Ingebor Rasmusdatter, pigen Ellen Olsdatter Søndbye, Sergiant Ingebreth Windt fra Stattellet, Steener Pedersen og Halvor Steenersen begge fra Ejdanger.

      

 

 

 

XIII. Ole Stenersen, (sønn av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1792 i Brevik, døpt 21.09.1792 i Brevik kirke.[xxxiv] .

      

       Stener Pederson og Inger Olsdatter - Ole           

       Faddere: Elen Sørensd. Biønnæs, Anne Christine Christensd, Gunder Ouen, Jon Anderson Sandøen

 

      

 

 

XIV. Mari Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1794 på Bjønnes i Eidanger,[xxxv] døpt 16.09.1794 i Brevik kirke,33 konfirmert 05.04.1812 i Brevik kirke.[xxxvi] .

 

       Stener Pedersen Biønæs og k. Inger Olsdtr. - Mari

       Faddere: 1. Ambor Anunsdtr. Stamland 2. Kisti Knudsdtr. ibid 3 Rasmus Berg 4. Ole Leerstang 5. Nils Olsen.

       Merknad: Fra Eidanger - døpt i Brevik kirke - ført i kirkeboka for Eid.

      

       Konfirmert som "Maren Stenersdatter 18 aar".

 

       Viet i Brevik 29.08.1824

       Ungkar Anders Larsen, 27 år, Matros i Brevik

       Pike Maren Stenersdatter, 26 år, Brevik

       Ingebreth Larsen og Halvor Stenersen.

 

      

       Gift 29.08.1824 i Brevik kirke,25 med Anders Larsen, født 1796 i Brevik (sønn av Lars Andersen og Ingeborg Ingebretsdatter), døpt 11.09.1796 i Brevik kirke.[xxxvii]

      

       Anders:

       Lars Andersen og Ingebor Engebrictsdatters hiemmedøbte D.B. Anders

       Faddere: Gunder Andersens k. Anne Nilsd, Maren Jacobsd, Ole Grava, Nils Aas, Isac Røe

      

 

 

XV. Helene Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1798 i Brevik, døpt 04.05.1798 i Brevik kirke,[xxxviii] død 1805 i Brevik, gravlagt 29.03.1805 på Brevik kirkegård.[xxxix]

      

       Stener Pedersen og Inger Olsdatter - Helene                  

       Faddere: Peder Jacobsens kone Maren Giørel Abrahamsd, Abraham Biønæs, Anders Hansen

      

       Gravlagt som "Stener Pedersen og k. Inger Olsdatters Pb. Helene 6 aar 39 uger".

 

      

 

XVI. Anne Stenersdatter, (datter av Stener Pedersen og Inger Olsdatter) født 1803 i Brevik, døpt 15.05.1803 i Brevik kirke.[xl]

      

       Stener Pedersen Seteret og Inger Olsdatter - Anne                    

       Faddere: Peder Stenersens kone Karen Arnoldsd, Maren Olsd, Halvor Stenersen, Nils Sørensen

 

 

 

 

 [i]  1801 tellingen.

[ii]  Brevik, døde 1814-1865 registrert av Frank Johannesen på internett.

[iii]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 328-329.

[iv]  Tinn Soga bind 2 av H.H. Einung, side 402.

[v]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 418-419.

[vi]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 341.

[vii]  gamleskien.org.

[viii]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 3 (1755-1791, skannet av digitalarkivet, side 354-355.

[ix]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[x]  Alder ved konfirmasjonen.

[xi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 64.

[xii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 151.

[xiii]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 46-47.

[xiv]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 410-411.

[xv]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 411.

[xvi]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 56-57.

[xvii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 65.

[xviii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 475.

[xix]  Bambleavskrifter på Solumslekt.

[xx]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 64-65.

[xxi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[xxii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 152.

[xxiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[xxiv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[xxv]  Brevik, avskrift viede av Frank Johannesen på internett.

[xxvi]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 79.

[xxvii]  Kirkebok for Tinn Ministerialbok 1757-1810, side 92-93.

[xxviii]  Kirkebok for Skien Ministerialbok nr. 3 (1755-1791, skannet av digitalarkivet, side 356-357.

[xxix]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 2 (1747-1795), skannet av digitalarkivet, side 89.

[xxx]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 84.

[xxxi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 47.

[xxxii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[xxxiii]  Kirkebok for Bamble, Ministerialbok nr 2 1775-1814, skannet av digitalarkivet, side 92-93.

[xxxiv]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 30.

[xxxv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 70.

[xxxvi]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 68.

[xxxvii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[xxxviii]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 35.

[xxxix]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 149.

[xl]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.