| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| RØRARØD |


 

 

 

 

Ole Ellefsen f. omkring 1665 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Anne Olsdatter f. omkring 1675 og 2. gang med Malene Olsdatter f. omkring 1685)

 

 

 

 

Ole Ellefsen, f. omkring 1665.[1]

Han var sønn av Ellef Olsen Rørarød.

 

Hans far, Ellef Olsen, var bruker på Rørarød fra ca 1660 til ca 1700.

 

Landkommisjonan av 1661 nevnes en ny bruker, Ellef. Han brukte hele gården.

 

I fogdens manntall av 1664 nevnes "Elluff 33 aar" og en "Niels Thoresen 27 aar" på Rørerøe.

 

I sogneprestens manntall av 1664 nevnes på Rørerøe "Eileff Olsen 27 aar och een Enche Mari Engelsdaater" samt en "Elling Nielsen 12 aar". Skylden var på 2 huder.

 

I gård-manntallet av 1672 stod Ellef som bruker og skylder var satt til 3 huder? Gjerpen prosti var fortsatt eier. Det ble betalt 6 rdl i skatt.

 

I skattemanntallet av 1680 var Ellef bruker, og skylden var på 2 ½ hud. Eieren var den samme og skatten var på 5 rdl.

 

I rostjenestemanntallet av 1685 var situasjonen lik den i 1680. Slik var situasjonen også under kontribusjonsberegningen av 1692.

 

Ole giftet seg i 1696.

 

Trol. 2/8-1696. Eidanger (Viet samme dag).

Olle Ellefsen Rød og Anne Olsdaatter. Begge to unge folch.

Cav: Halfvor Janssen Røre, Solfve Nielsen Røe.

 

Ole stod som bruker på Rørarød i 1700 etter sin far:

I rostjenesteberegningen av 1700 var det en Ole som brukte 2 ½ hudene på Rørarød.

 

Ole ble 2. gang gift med Malene Olsdatter:

 

Den 22. Jan. 1701 blef Trolofved her i Eidanger, Olle Elefsen Rød med Malene Ollsdaatter.

Caut: Rasmus Isachssen og Amund Søfrenss. Landgangen.

 

 

(1) Gift 02.08.1696 i Eidanger kirke,[2] med[3] Anne Olsdatter, f. omkring 1675,1 d. før 1701.

 

Anne:

Anne Olsdatter giftet seg i 1696 med Ole Ellefsen Rød. Schilbred plasserer henne som Anne Olsdatter Flotten, men det er usikkert hva som var hans kilder for dette.

 

 

(2) Gift 1701, med3 Malene Olsdatter, f. omkring 1685.1

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S. Schillbred, side 133.