| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| RØRARØD |


 

 

Fakta om gården

 

Rørarød Gnr.38

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Rørrerøe (Rørarød)
Skylder 2 ½ Hud, er Søegaard, udreeder ingen Soldat, Bruges af 2de Bønder Nafnlig Niels Sørensøn 1 Hud, 3 Skind, Anders Jacobsøn 1 Hud, 3 Skind.

Niels Sørensøn gl. 54 aar, iche tient er frisk og gift med Karen Iversdatter gl. 33 aar, har en Søn Søren Nielsøn gl. 14 aar, er teignet til Søes. Ingen Tienistefolch.

Anders Jacobsøn gl. 53 aar, har tient for Soldat, er frisk, gift med Inger Larsdatter gl. 56 aar. Har 2de døttre, Sara Andersdatter gl. 16 aar, Karen Andersdatter gl. 12 aar. Ingen Tienistefolch.

Til Gaarden en liden Sætterboe En ½ Miil fra gaarden og der ved et støche Skov, til fældes med hverandre de 2de Bønder, af Furu og Gran, til smaa Bielcher og anden smaalast, saa og hieme ved gaarden til gierdefang og brendved, hellers ingen anden Herlighed.

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1726:


Rørarød 2 huder 6 skinn - Brukes av: 
- 1. Nils Sørensen 52 aar som har 1 sønn, Søren Nilsen 14 aar
- 2. Anders Jacobsen 50 aar som ikke har noen sønner
- Ellers er født paa gaarden: Ole Olsen 24 aar oppholder seg (trolig et skips navn JO)

 

 

 

Sjømilitære i Eidanger 1740:


Rørerøe - Nr.14
Bruger: 
Enken Karen Ifversdatter
Huusmand:
Anders Jacobsen 70 aar
Unge mandskaber:
Søren Nilsen 32 aar
Huusmandsøn Lars Larsen 9 aar
Hans Simensen 18 aar

 

 

 

 

Matrikulen 1747

 

Rørarød

Eiere: Sr. Jacob Nielsen

Brukere: Christen


 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Rørerø

Eier: Proprietair gods Niels Larsen

Mand og hustru: Hans Olsen og kone

 

 

 

 

 

Matrikulen 1774

 

Rørarød

Eiere: Nils Larsens stærboe

Brukere: Ole

 

 

 

Manntall 1782

 

 

Nr.

Prestegjeld

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Merknad

433

Eidanger

Eidanger

Rørerød

Rørerød

Ole

1

5

434

Eidanger

Eidanger

Rørerød

Plads

Jakob Skredder

1

2

435

Eidanger

Eidanger

Rørerød

Plads

Isak

1

3

 

 

 

 

 

 

1801

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

                                      Yrke

 

Rørerøe 748 Ole Jacobsen Husbonde 68 2det ægteskab Gaardbruger
Rørerøe 749 Kirsten Larsdtr Hans kone 49 1ste ægteskab  
Rørerøe 750 Nils Olsen Fælles børn 26 Ugift Enroull. mat.
Rørerøe 751 Ole Olsen Fælles børn 24    
Rørerøe 752 Lars Olsen Fælles børn 23   Enroull. matros
Rørerøe 753 Jacob Olsen Fælles børn 13    
Rørerøe 754 Hans Olsen Fælles børn 8    
Rørerøe 755 Antonette Olsdtr Fælles børn 18    
Rørerøe 756 Guri Olsdtr Fælles børn 6    

 

 

Jordavgiften 1802

 

Rørarød

Ole Jacobsen 2 huder 6 skind

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 16.07.1705 – Anders Jacobsen lod lyse Jacob Turmands bøxel sedel paa 1 ¼ hud i Rørerøe. (dat. 14.11.1704)  

 

Anno 15.07.1706 – Niels Søfrensen lod lyse Jacob Turmands bøxel sedel paa 1 ½ hud i Røre. (dat. 22.04.1706) (Dette var Rørarød. JO)

 

Anno 03.04.1724 – Mons. Jacob Nielsens lod lyse Hr. Geheime raad Adelers kiøbebref paa Rørerød 2 ½ hud med bøxel. (dat. 02.03.1724)

 

Anno 18.04.1746 – Jacob Nielsen bøxelsbref til Christen og Hans Berg paa halvftredie huud i Rørarøe in duplo, saavel orginalen som reversen

 

Anno 06.09.1776 – Amborg Chrystie afg. Sr. Niels Larsens og børns skiøde til sønnen Lars Nielsen – Rørarøed 2 ½ hud for 300 rd. (dat. 10.07.1776)

 

Anno 03.09.1782 – Et auctions skiøde udsted af mig, sorenskriver Norss til Ole Jacobsen for 1 hud 3 skind i grd. Rørerød, solgt paa action. Eft. Afg. Hans Bergs imod betalt 662 rd. (dat. 11.06.1782)

 

Anno 03.09.1782 - Ole Jacobsen Rørerøes obl. til Sr. Holst i Brevig for 700 rd. mod 1’ste prior pant udj 1 huud og 3 skind i grd. Rørerød. (dat. 12.06.1782)

 

Anno 17.01.1800 – Ole Jacobsen Rørerøes panteobl. Til Mad. Sal. Hans Holst i Brevig for 205 rd. med 2’den prior udj 1 hud og 3 skind i grd. Røra røe. (dat. dags dato)

 

Anno 23.11.1804 – Rasmus Isachsens skiøde til Isak Rasmussens paa 1 hud 3 skind i grd. Rørarød for 499 rd. (dat. 23.11.1804)