| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BREVIK 1782-1801 |      


 

 

Aslach Solvesen født 1757 og Anne Mathiasdatter født 1758 sin familie

 

 

 

Aslach Solvesen, født 1757 på Gulset i Gjerpen, døpt 17.04.1757 i Gjerpen,[1] død før 1801.

Han var sønn av Solve Aslachsen og Karen Pedersdatter på Gulset i Gjerpen.

 

Solve Gulsets drengebarn Aslach.

Test: Niels Klyves kone, Margrethe Aabye, Gunder Gulset, Halvor Tofte, Hans Gasman.

 

Konfirmert 10. april 1774 i Solum

 

De døpte et barn i Brevik i 1785.

 

Få gamlegjerpen.no nevnes dette:

Aslak var død før 1801. I 1801 bodde Anne som enke, 40 år gammel, i ”Tatterbach Stræde” i Skien,

sammen med sin datter Maren på 16 år. Det var nevnt at hun (Anne Mathisdatter) ”levde af sin væv.”

 

Se under Vadrette på gamlegjerpen.no

 

 

Gift 22.08.1782 i Gjerpen,[2] med Anne Mathiasdatter, født 1758 på Grøtsund u/Omdal i Solum (datter av Mathias Larsen og Maren Larsdatter), døpt 28.05.1758 i Solum,[3] død 22.08.1841 i Skien, gravlagt 27.08.1841 i Skien.[4]

 

Anne:

Matthias Larsøns og Maren Larsdatters barn Anne

Faddere: Gunder Strømodden, Lars Suttervig, Anne Gunnesdatter, Ingebor Larsdatter.

 

Hun nevnes i skifte etter sin far i 1791 (Fra Solumslekt):

Skifte 15. mars 1791 på Vadrette under Stensrød, Solum: Enkemannen Matthias Larsen død, hans barn: 1. Lars Matthiesen død, hans etterlatte 5 barn: a. Jacob Larsen 13 år, b. Mathias Larsen 10 år, c. Arne Larsen 5 år, d. Lars Larsen 4 år, e. Johanne Marie Larsdatter 8 år, 2. Mari Matthiasdatter gift med Peder Solvesen og bor på Faret, 3. Anne Matthiasdatter gift med Aslach Solvesen og bor på Fossum. Formynder for Lars Matthiesens barn: deres mosters mann Hans Olsen Rugstad

 

Hun giftet seg 2. gang i Skien i 1810.

 

Skien - viet 11.01.1810:

Enkemand Johannes Isachsen og enken Anne Mathisdatter.

 

Gravlagt som "Anne Mathiasdatter Vadrettet, Enke efter Arbeidsmand Johannes Isaachsen, 85 aar".

 

Anne giftet seg 2. gang 11.01.1810 i Skien,2 med Johannes Isachsen, født 1762 i Gjerpen (sønn av Isach Halvorsen og Maren Johannesdatter), døpt 28.02.1762 i Gjerpen,2 død 01.11.1837 i Skien, gravlagt 07.11.1837 i Skien.2

 

Johannes:

Isach Halvorsens drengebarn Johannes.

Test: Johannes Rejersens enke, Berthe Johannisdatter, Lars Arnesen, Realf Johannisen, Arne Johannisen.

 

Gravlagt som "Bjelkehugger Johannes Isachsen Rusch, Almisselem i Skien, 79 aar".

 

 

 

I.    Maren Magdalene Aslachsdatter, født 1782 på Vadrette u/Gulset i Gjerpen, døpt 13.10.1782 i Gjerpen.[5]

      

       Aslach Solvesens pigebarn Maren Malene fra Vadrette.

       Test: Niels Gulsets kone, Karen Nielsdatter, Mathis Vadrette, Peder Stiansen Gulset, Mons Olsen

      

 

 

II.   Maren Aslachsdatter, født 1785 i Brevik, døpt 15.04.1785 i Brevik kirke.[6]

      

       Aslac Solveson og Anne Mathiesdatter - Maren

       Faddere: Peder Isacsons kone Kari Larsd, Gurri Mathiesd, Nils Olson, Peder Isacson

      

       Ei Karen Malene Aslachsdatter var fadder for barnet de fikk i 1819. Dette kan jo være hennes søster Maren Magdalene Aslachsdatter?

      

      

       Gift 05.06.1812 i Østre Porsgrunn kirke,[7] med Lars Jacobsen, født 1783 på Rørarød eje i Eidanger,[8] (sønn av Jacob Hansen og Anne Maria Larsdatter), døpt 16.03.1783 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 22.04.1798 i Eidanger kirke.[10]

      

       Lars:

       Jacob Hansen Rørerød Eje og k. Anne Maria Larsdtr. - Lars

       Faddere. 1. Margrete Larsdtr. Røra 2. Marte Maria Hansdtr. ibid 3. Lars Nilsen ibid 4. Ole Jacobsen Rørerød 5. Nils Larsen Røra.

      

       Konfirmert som "Lars Jacobsen Døvig 16".

      

       Hans far var trolover og fadder for deres første barn.

      

       Tror der er han som gifter seg i 1811 med faren som trolover og fadder for deres første barn.

      

       Cop. 5/6-1812. Ø. P.

       Uk. og Matros, Lars Jacobsen og p. Maren Aslachsdatter.

       Cav: Hans Larsen, Jacob Hansen.

      

       Østre Porsgrunn 1815

       Hus.142

       Avskrift 1

       Casserer Rasch (huseier)

       Logerende Lars Jensen 34 aar

       Ligesaa Lars Jacobsen 32 aar

       Sønn Andreas Larsen 2 aar

       Konen Maren Aslachsdatter 28 aar

      

       Avskrift 2

       Husejer Toldcasserer Jacob Rasch

       Logerende

       Dagarbeider Lars Jensen 35 aar

       Matros Lars Jacobsen 36 aar

       Kone Maren Aslachsdatter 29 aar

       Sønn Andreas Larsen 2 ½ aar

       Sønn Jacob Larsen

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 142

       Lars Jacobsen - 45 aar - Arbeydsmand

       Maren Asleichsen - 44 aar - Konen

       Jacob Larsen - 10 aar - Sønnen

       Andreas Larsen* - 8 aar - Sønnen

       Mathis Larsen* - 3 aar - Sønnen

       Mari Anne Larsdatter* - 7 Uger - Datteren.

 

 

 

      

        A.    Andreas Larsen, født 1812 i Østre Porsgrunn, døpt 25.10.1812 i Østre Porsgrunn,[11] død 17.04.1816 i Østre Porsgrunn, gravlagt 28.04.1816 i Østre Porsgrunn.[12]

              

               Bekræftet Lars Jacobsen og Maren Aslachsdatters hjemmedøbte barn Andreas.

               Faddere: Isach Olsens kone Anne Mathiasdatter, pigen Elen Hansdatter, Hans Larsen, Jacob Hansen, Lars Andersen.

              

               Gravlagt som "Andreas Larsen, Søn af Daglønner Lars Jacobsen Døvig og hustrue Maren Aslaksdatter af Almuestand i østre Porsgrund, 3½ aar, druknet af Vaade i en Bæk".

              

 

 

        B.    Jacob Larsen, født 08.04.1815 i Østre Porsgrunn, døpt 23.04.1815 i Østre Porsgrunn, konfirmert 02.10.1831 i Porsgrunn.[13]

              

               Jacob Larsen – Lars Jacobsen Matros og Hustru Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund

               Faddere: Maren Olsdatter af vestre Porsgrund, Karen Maria Jacobsdatter af Ejdanger Sogn af Arbeidsclassen, Hans Larsen Hugger af østre Porsgrund, Isach Johannesen Snedker af Skien, Niels Jacobsen Matros af Ejdanger Sogn, Hans Jacobsen Matros fra dito

              

               Konfirmert som " 5. Jacob Larsen, døbt 23.04.1815, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Lars Jacobsen Døvig og hustru Maren Aslaksdatter".

              

 

 

        C.    Andreas Larsen, født 11.04.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 04.05.1817 i Østre Porsgrunn,[14] konfirmert 07.10.1832 i Porsgrunn.[15]

              

               Født 11.04.1817 – hjemmedøpt 18.04.1817 – bekreftet i kirken 04.05.1817: Andreas Larsen – Dagarbeider Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslachsdatter i østre Porsgrund, faddere: Skredder Jacob Hansens Kone Aaste Nielsdatter, Pige Karen Marie Jacobsdatter, begge af Eidanger Sogn, Daglønner Niels Jacobsen Døvig, dito Hans Jacobsen Døvig, ligeledes fra Eidanger, Tjenestkarl Christian Kortner, dito Lars Jensen, begge fra østre Porsgrund

              

               Konfirmert som "5. Andreas Larsen, døbt 04.05.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Tjenestekarl Lars Jacobsen og hustru Maren Aslaksdatter".

              

 

 

        D.    Maria Larsdatter, født 27.09.1819 i Østre Porsgrunn, døpt 28.11.1819 i Østre Porsgrunn,[16] død 12.11.1820 i Østre Porsgrunn, gravlagt 19.11.1820 i Østre Porsgrunn.12

              

               Født 27.09.1819 – hjemmedøpt 02.10.1819 – bekreftet i kirken 28.11.1819: Maria Larsdatter – Dagarbeider Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslaksdatter af østre Porsgrund, faddere: Pige Asgier Giermundsdatter, Do Karen Malene Aslaksdatter, Begge af Tyendeclassen i østre Porsgr., Dagarbeider Niels Jacobsen Døvig, Do Hans Jacobsen Døvig, Do Halvor Jacobsen Døvig, Matros Jacob Sørensen Saga, Alle fra Eidanger Sogn

              

               Gravlagt som "Maria Larsdatter, Datter af Dagarbeider Lars Jacobsen Døvig og hustrue Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund, 1 aar".

              

 

 

        E.    Mathias Larsen, født 20.08.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 29.09.1822 i Østre Porsgrunn,[17] konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[18]

              

               Født 20.08.1822 – hjemmedøpt 28.08.1822 – bekreftet i kirken 29.09.1822: Mathias Larsen – Dagarbeider Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslachsdatter af østre Porsgrund, faddere: Bonde Anders Halvorsen Hegnas Kone Karen Maria Jacobsdatter, Pige Kirsten Maria Nielsdatter Kaasa, Daglønner Niels Jacobsen Døvig, Do Hans Jacobsen Døvig, Do Halvor Jacobsen Døvig, Alle fra Eidanger, Arbeidsmand Halvor Bentsen fra østre Porsgr.

              

               Konfirmert som "20. Mathias, døbt 29.09.1822, fødested østre Porsgrund, foreldre Lars Jacobsen og hustru Maren Aslaksdatter".

              

 

 

        F.    Marianne Larsdatter, født 07.10.1825 i Østre Porsgrunn, døpt 20.11.1825 i Østre Porsgrunn,[19] konfirmert 04.10.1840 i Porsgrunn.[20]

              

               Født 07.10.1825 – døpt 20.11.1825: Mariane Larsd. – Tjenestekarl Lars Jacobsen og Hustrue Maren Aslaksd. fra Ø.P., faddere: Tømmermand Ole Taraldsens Kone Berthe Andersd., Pige Maroe Antteonisd., Røyert Thomas Olsen, Matros Jacob Sørensen Saga, Alle fra østre Porsgr., Dagarbeider Jacob Jacobsen Døvig fra Eidanger.

              

               Konfirmert som "11. Mariane Larsdatter, 15 aar, fødested østre Porsgrund, foreldre Lars Jacobsen og Maren Aslagsdatter".

              

 

      

 

 

 

 

 [1]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[2]  Kirkebok for Gjerpen Ministerialbok nr. 2 (1747-1795), skannet av digitalarkivet, side 229.

[3]  Kirkebok for Solum, Ministerialbok nr. I 2 (1713-1761), skannet av digitalarkivet, side 131.

[4]  WikiTree/Leif Biberg Kristensen

[5]  «Solumeslekt" på Internett.

[6]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 3 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 24.

[7]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen"

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 21.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[11]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 226-227.

[12]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[13]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 128.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 35.

[15]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 132.

[16]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 55.

[17]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 84.

[18]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 277.

[19]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 159.

[20]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 237.