| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BUER |

 


 

 

 

Helge Larsen f. 1763 og Live Thorstensdatter f. 1774 sin familie

 

 

 

 

Helge Larsen, f. 1763 på Buer i Eidanger,[1],[2] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[3] d. 1845 på Haukeråsen i Gjerpen,[4] gravlagt 13.11.1845 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Lars Larsen Buer.

 

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Lars Buers kone" etter å ha fått et barn.

 

Det var nok han som ble konfirmert i Eidanger i 1778 som "Helge Larson Buer 17 aar”.

 

Der er nok han som nevnes på Buer i 1782:

Buuer, Helge, Fader og 2 søstre

 

Han giftet seg i Østre Porsgrunn i 1795.

 

Cop. 8/10-1795. Trol. 11/8-1795.

Uk. og Bonde i Eidanger Sogn, Helje Larsen, p., Live Torstensd.

Cav: Taasten Haagensen, Simon Larsen.

 

Han fikk skjøte på Buer i 1782 og døper barn der til 1818.

 

Familien var bosatt på Buer i 1801:

Helge           Larsen                 Husbonde     46        Begge i 1ste ægteskab Bonde og gaardbeboer

Live             Thorstensdtr       Kone             36        Begge i 1ste ægteskab

Lars             Helgesen            Deres søn        3                   

Anne            Thorsdtr            Fosterdatter  13                   

 

Jordboken 1802:

Buer

Brukere: Helge Larsen 1 hud

 

Ifølge Hedrum bygdebok under Bjønnes om hans bror Simen står det at Simens bror Helge ca. 1820 bodde på Haugsåsen i Gjerpen.

 

De nevnes der som leilending i 1835 og siden som eiere. Han kjøpte også gården Loven i Gjerpen. Han solgte den til sønnen Ellef, tinglyst i 1838. Loven var da ubebodd og ble drevet sammen med gården på Haukeråsen.

 

Alt ifølge gamlegjerpen.no.

 

Fra gamlegjerpen.no:

 

Folketellingen i 1835 på Haukeraasen:

 Haukeraasen, parcel af Meen.Eget matr.no.118.

Helge Larsen, g., leil.4 sk., 76

Live Torstensdatter, g., 61

Ragnild Helgesdatter, 21

Gunder Helgesen, 18

Ellef Helgesen, g., inderst, s.eier af  1 sk.(Løvaas) 34

Elen Jacobsdatter, g., 27

Live Ellefsdatter, 9

Anne Maria Ellefsdatter, 6

Ingeborg Marine Ellefsdatter, 4

Hans Ellefsen, 2

Lars Larsen, tj.d., 21

 

Innflyttet fra Eidanger til Gjerpen i 1844. Anmeldt: 27/10-1856.

Navn, alder:

Rasmus Ellefsen f. 3/3-1842, dbt. 24/4-1842.

Lars Ellefsen f. 31/3-1844, dbt. 30/6-1844.

Fødested: Buer i Eidanger.

Hvorfra indflyttet: Eidanger. Att. fra Sognepr. Nielsen af 25/10-1856.

Til: Haukeraasen. NB: Sønner af et forlængst indflyttede Ægtepar Ellef Helgesen Buer og Ellen Jacobsd.

Ellef Helgesen drev også Buer (1) i Eidanger. Denne familien ble kjent blant Gjerpens-folk

som”Haukaråsane”. Ellef med familie bodde her som innerster hos hans far i 1835.

 

Ifølge gamlegjerpen.no så kjøpte Ellef gården Låven av sin far i 1835 for 100 spesidaler. Ifølge folketellingen 1835, eide han fra før 1 skinn i Løvåsen under Meen.

 

Under folketellingen 1845 bodde Ellefs gamle mor, Live Torstensdatter på 72 år, på Haukeråsen. Det var også nevnt ei datterdatter, Marine Ellefsdatter 14 år.

 

Gravlagt som "Helge Larsen Haukeraasen, 13/11-1845, 87, under Meen".

 

 

Gift 08.10.1795 i Østre Porsgrunn kirke,[6],[7] med[8] Live Thorstensdatter, f. 1774 på Jusureid i Kviteseid,[i],2 (datter av Torsten Haagensen og Ragnhild Asbjørnsdatter), konfirmert 04.10.1789 i Eidanger kirke,[9] d. 1852 på Haukeråsen i Gjerpen,[10] gravlagt 04.05.1852 på Gjerpen kirkegård.[11]

 

Live:

Hun kom fra Gata i Eidanger.

 

Konfirmert som "Live Tostensdatter Gutto 16".

 

Thorsten Haagensen var forlover da hun giftet seg i 1795. Torsten Gutto, Siri Torstensdatter, Thora Torstensdatter nevnes som faddere.

 

Gravlagt som "Live Torstensd., Helge Larsens enke, 4/5-1852, 79, Houheraasen".

 

 

 

I.    Ingeborg Helgesdatter, f. 1796 på Buer i Eidanger,[12] døpt 06.03.1796 i Eidanger kirke,[13] d. 1797 på Buer i Eidanger,[14] gravlagt 18.06.1797 på Eidanger kirkegård.[15]

      

       Helge Larsen Buer og k. Live Tostensdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Siri Tostensdtr. 2. Thora Tostensdtr. 3. Tosten Gutto 4. Nils Amundsen Kaasen 5. Tolv Amunsen ibid.

      

       Gravlagt som "Ingebor Helgesdatter Buer 1 aar 13 uger".

 

 

 

II.   Lars Helgesen, f. 1798 på Buer i Eidanger,[16] døpt 14.01.1798 i Eidanger kirke,[17] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke.[18]

      

       Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter - Lars

       Faddere: Kirsten Sørensdatter Kaasen, Anna Larsdatter Døvig, Gunder Pedersen Ødegaarden, Torsten Haagensen Gutto, Lars Larsen Landgangen.

      

       Konfirmert som "Lars Helgesen Buer 16".

      

       Copul. 02.07.1824 i Eid.

       Ungkarl Lars Helgesen Buer 26 1/2 år Gaardmann

       Pigen Laurine Nilsdatter Aaklungen 36 år Gaardmannsdatter

      

       Bosatt på Buer i Eidanger.

 

      

       Gift 02.07.1824 i Eidanger kirke,[19] med[20] Larine Nilsdatter, f. 1790 på Oklungen i Eidanger,[21] (datter av Nils Larsen og Ingeborg Olsdatter), døpt 24.01.1790 i Eidanger kirke,[22] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[23] d. 1872.[24]

      

       Larine:

       Nils Larsen Aaklung og k. Ingebor Olsdtr. - Larine

       Faddere: 1. Ragnil Larsdtr. ibid 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Lars Sættre 4. Ole Larsen Bakke 5. Sto Olsen Aklungen.

      

       Konfirmert som "Larine Nilsdatter Aachlungen 15".

      

       Finner trolig denne Larine igjen som fadder for morens datter, Anne Margrete Jacobsdatter, fra hennes første ekteskap. Dette var i 1805 og hun står som "Larine Nilsdtr. af Porsgrund".

 

      

       Barn:

 

        A.    Helge Larsen, født 26.04.1826 på Buer i Eidanger,[ii] døpt 14.05.1826 i Eidanger kirke,[iii] død 1915.20

              

               Helge - Foreldre: Lars Helgesen og Larine Nilsdatter Buer, gaardbruger

              

               Han kom fra Buer og ble bosatt der.

 

              

               (1) Gift 1855,20 med Anne Andersdatter, født 28.08.1827 på Lunde i Eidanger,20 (datter av Anders Olsen og Karen Sørine Amundsdatter), døpt 16.09.1827 i Eidanger kirke.21

              

               Anne:

               Anne - Foreldre: Anders Olsen og Karen Severine Amundsdatter Lunde, gaardmand

              

               Bosatt på Buer.

 

              

               (2) Han giftet seg med Boel Marie Jacobsdatter, født 07.11.1831 på Grønsholt i Eidanger (datter av Jacob Nilsen og Gunhild Marie Olsdatter), døpt 17.12.1831 i Eidanger kirke,21 død 1901.[iv]

              

               Boel:

               Boel Marie - Foreldre: Jakob Nilsen og Gunild Marie Olsdatter Grønsholt, gaardmand.

 

               Hun var enke etter Peder Amundsen som døde på Ulverød u/Prestegården i 1855.

 

 

              

        B.    NN Larsdatter, født 02.05.1830 på Buer i Eidanger, død 02.05.1830 på Buer i Eidanger, gravlagt 07.05.1830 på Eidanger kirkegård.[v] .

              

               Gravlagt som "Gaardmand Lars Helgesen Buer og Larine Nilsdatters første dødfødte pigebarn".

              

 

 

        C.    Live Maria Larsdatter, født 11.05.1832 på Buer i Eidanger,[vi],[vii] død 28.08.1905.25

              

               Fra gamlegjerpen.no:

               Solve og Lina Marie bodde på Riis da Nicolai ble født. I 1862 bodde de på Jarseng. Solve Sanni kjøpte denne gården av Løvenskiold i 1865.

 

              

               Gift 22.06.1854 i Eidanger,24,25 med Solve Nilsen, født 17.03.1824 i Sanni i Gjerpen,25 (sønn av Nils Rasmussen og Gunild Solvesdatter), død 30.05.1903.

 

      

 

      

III. Ellev Helgesen, f. 1802 på Buer i Eidanger,[25] døpt 21.02.1802 i Eidanger kirke,[26] død 23.06.1862 på Haukeråsen i Gjerpen.25

      

       Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter - Ellev

       Faddere: Kirsten Sørensdtr. Kaasa, Siri Tosrtensdtr. fra Porsgrund, Jacob Hansen Præstesæter, Lars Larsen Landgangen, Ole Hansen Smekkerød.

      

       Copul. 03.11.1826 i Eid.

       Ungkarl Elev Helgesen Buer 25 år Gardmann

       Pigen Elen Jakobsdatter Præstesætret husmannsdatter

      

       Bosatt på Buer Bnr.1. De døpte barn der til og med 1831. Fra 1835 til 1837 døpte de barn bosatt på Haukeråsen før de igjen døpte barn bosatt på Buer. I 1847 døpte de barn på Haukeråsen igjen.

      

       Han kjøpte senere både gårdene Hakeråsen og Loven i Gjerpen etter sin far.

 

      

       Gift 03.11.1826 i Eidanger kirke,[27] med[28] Elen Jacobsdatter, f. 04.06.1810 på Presteseter u/Prestegården i Eidanger,[29] (datter av Jacob Olsen og Anne Rasmusdatter), døpt 11.06.1810 i Eidanger kirke.[30]

      

       Elen:

       Jakob Olsen Præstesæter og Anne Rasmusdatter - Elen

       Faddere: Live Buer, Anna Qvædstad, Ole Kaasen, Hans Studsrøe, Ole Povelsen.

 

 

       Barn:

 

        A.    Live Ellevsdatter, født 19.03.1827 på Buer i Eidanger, døpt 25.03.1827 i Eidanger kirke.21

              

               Live - Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

              

               I folketellingen på Haukeråsen i 1845 nevnes hun som "Vanvittig".

              

 

 

        B.    Anne Marie Ellevsdatter, født 16.03.1829 på Buer i Eidanger, døpt 19.04.1829 i Eidanger kirke,21 død 24.03.1895 i Rønningen u/Sneltvedt i Gjerpen.

              

               Anne Marie - Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

              

               De bodde på Rønningen u/Sneltvedt.

 

              

               Gift 22.05.1857 i Gjerpen,25 med Anders Olsen, født 04.09.1828 på Bratsberg i Gjerpen,25 (sønn av Ole Christensen og Kirsten Andersdatter).

              

               Anders:

               Hans foreldre bodde på Bratsberg før de kom til Tangen under Skilbred i Gjerpen ifølge gamlegjerpen.no.

 

 

              

        C.    Ingeborg Marine Ellevsdatter, født 24.11.1831 på Buer i Eidanger, døpt 26.12.1831 i Eidanger kirke.21

              

               Ingeborg Marine - Foreldre: Elev Helgesen og Elen Jakobsdatter Buer, gaardmand

              

               De bodde på Flata under Prestegården i Eidanger.

 

              

               Gift 1863, med Jacob Hansen, født 1833,[viii] (sønn av Hans Jacobsen og Kirsten Marie Nilsdatter), død 1901.

              

               Jacob:

               Han kom fra Flata under Prestegården i Eidanger.

 

 

              

        D.    Hans Ellevsen, født 10.11.1833 på Haukeråsen i Gjerpen.11,25

              

               Bosatt på Haukeråsen.

 

              

               Gift25 med Anne Helene Mikkelsdatter, født 1828,25 (datter av Mikkel Christensen og Gunhild Olsdatter), død 1912.25

              

               Anne:

               Hun kom fra Todal under Hustuft i Hedrum.

 

 

              

        E.    Jacob Ellevsen, født 01.06.1837 på Haukeråsen i Gjerpen.11,25

 

              

               Gift 1863,11 med Karen Marie Hansdatter, født 20.04.1830 på Kåsa u/Prestegården i Eidanger (datter av Hans Jacobsen og Kirsten Marie Nilsdatter), døpt 31.05.1830 i Eidanger kirke.21

              

               Karen:

               Karen Marie - Foreldre: Hans Jakobsen og Kirsten Marie Nilsdatter Kaasa, husmand.

 

 

              

        F.    Torgrim Ellevsen, født 11.06.1839 i Buer i Eidanger,11,25 døpt 07.07.1839 i Eidanger,[ix] død 09.10.1854 på Haukeråsen i Gjerpen.25

 

 

 

        G.    Rasmus Ellevsen, født 03.03.1842 i Buer i Eidanger,11,25 døpt 24.04.1842 i Eidanger,[x] død 08.04.1921.

              

               Nevnes på Østre Borge i 1875.

 

              

               Gift 22.06.1866 i Gjerpen,25 med Anne Larine Fredriksdatter, født 26.01.1837 i Søndre Sneltvedt i Gjerpen,25 (datter av Frederik Christian Larsen og Marthe Marie Andersdatter), død før 1921.

 

 

              

        H.    Lars Ellevsen, født 31.03.1844 på Buer i Eidanger,11,25 døpt 30.06.1844 i Eidanger.[xi] .

              

               Ifølge gamlegjerpen var de bosatt i Storgt. 224 på Osebakken i Porsgrunn. Barna døpt i Ø. Porsgrunn kirke.

 

              

               Gift25 med Anne Marie Henriksen.

 

 

              

        I.     Anders Ellefsen, født 31.03.1847 på Haukeråsen i Gjerpen.25

              

               De bodde på Østre Borge i 1900. Anders nevnes som tømmermann.

 

              

               Gift 01.11.1872 i Østre Porsgrunn kirke,25 med Oline Nilsen, født 15.02.1848,25 (datter av Nils Abrahamsen).

              

               Oline:

               Hun kom fra Skien.

              

 

      

IV. Torsten Helgesen, f. 1806 på Buer i Eidanger,[31] døpt 12.10.1806 i Eidanger kirke,[32] d. 1808 på Buer i Eidanger,[33] gravlagt 24.04.1808 på Eidanger kirkegård.[34]

      

       Helge Larsen Buer og Live Tortensdatter - Torsten

       Faddere: Siri Torstensdtr. Smekkerød, Thora Torstensdtr. Gutto, Torsten Haagensen ibid, Hans Andersen Ødegaarden, Jacob Hansen Præstesæter.

      

       Gravlagt som "Torsten Helgesen Buer 1 ½ aar".

 

 

 

V.   Torsten Helgesen, f. 1809 på Buer i Eidanger,[35] døpt 25.06.1809 i Eidanger kirke,[36] d. 1895.[37]

      

       Helge Larsen Buer og Live Tortensdatter - Torsten

       Faddere: Marthe Hansdtr. Sohlie, Anne Torstensdtr. Buer, Erik Præstesæter, Hans Studsrød, Jacob Præstesæter.

      

       Viet 21/6-1831 i Gjerpen

       Torstein Helgesen, u. Meen, uk., 22. F: Helge Larsen.

       Kirsti Gundersd., u. Meen, p., 18. F: Gunder Isaksen.

       Forlovere: Gunder Baaserød, Ellef Helgesen i Eidanger.

      

       Bosatt på Buer i Eidanger.

 

      

       Gift 21.06.1831 i Gjerpen,11,[xii] med11 Kirsten Gundersdatter, født 08.03.1811 på Vosserødkleiv i Gjerpen,11,25 (datter av Gunder Isaksen og Inger Sondresdatter).

      

       Kirsten:

       Hun kom fra Gjerpen.

 

 

       Barn:

 

        A.    Hans Torstensen, født 1832 i Gjerpen.[xiii]

              

               Han flyttet i 1854 til Kvelde.

              

 

        B.    Line Torstensen, født 1835,37 død 1892.37

              

               Hun var ugift og bosatt på Buer.

              

 

        C.    Gunder Torstensen, født 1837, død 09.01.1841 på Buer i Eidanger, gravlagt 17.01.1841 på Eidanger kirkegård.[xiv]

              

               Gravlagt som "Gunder Tostensen 3 år Gaardmandsøn - Buer".

              

 

        D.    Ingeborg Gurine Torstensdatter, født 1843.37

              

               Bosatt på Rønningen Bnr.6 under Prestegården

 

              

               Gift 1870,37 med Erik Tomasen, født 1838,37 (sønn av Tomas Eriksen og Maria Stoesdatter), død 1874.37

              

 

        E.    Torjus Christian Torstensen, født 1849.37

              

               Han emigrerte til Amerika i 1876.

              

 

      

 

VI. Gunder Helgesen, f. 08.12.1811 på Buer i Eidanger,[38] døpt 26.12.1811 i Eidanger kirke,[39] d. 1812 på Buer i Eidanger,[40] gravlagt 08.03.1812 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Helge Larsen Buer og Live Tostensdatter - Gunder

       Faddere: Else Præstesætter, Anne Tvetten, Even Haukelien, Jakob Præstesætter, Hans Studserøe

      

       Gravlagt som "Gunder Helgesen Buer 12 uger".

      

 

 

VII. Ragnhild Helgesdatter, født 07.02.1816 på Buer i Eidanger,[xv] døpt 11.02.1816 i hjemme,39 død 18.08.1908 på Skyer i Gjerpen.25

      

       Ragnhild og Ingeborg - Foreldre: Gaardmand og bonde Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter

      

       Tvilling med Ingeborg.

      

       De ble bosatt på Skyer. De fikk 10 barn.

 

      

       Gift 01.09.1837 i Eidanger,11 med Nils Andersen, født 09.05.1812 på Skyer i Gjerpen,11,25 (sønn av Anders Larsen og Hedvig Nilsdatter), død 16.06.1886 på Skyer i Gjerpen.25

      

      

    Ei datter ble gift med en fra Siljan:

      

        A.    Marie Anne Nilsdatter, født 28.10.1853 på Skyer i Gjerpen,25 død 18.08.1908 i Gjerpen.25

              

               Hun kom fra Skyer i Gjerpen. Hennes mor kom fra Buer i Eidanger.

 

              

               Gift 06.11.1890 i Gjerpen,25 med Ole Colbjørnsen, født 30.04.1827 på Plassen u/Høgset i Siljan (sønn av Colbjørn Olsen og Anne Bentsdatter), døpt 11.05.1827 i Siljan kirke,[xvi] konfirmert 31.07.1842 i Siljan kirke,[xvii] død 14.05.1896 på Ballestadrønningen i Gjerpen.25

              

               Ole:

               Det står han ble født på Pladsen. Dette var nok under Høgset.

 

      

 

VIII. Ingeborg Helgesdatter, født 07.02.1816 på Buer i Eidanger,39 døpt 11.02.1816 i hjemme,39 død 09.10.1901 på Ballestad i Gjerpen.25

      

       Ragnhild og Ingeborg - Foreldre: Gaardmand og bonde Helge Larsen Buer og Live Torstensdatter

      

       Bosatt på Ballestad Nordre.

 

      

       Gift 03.01.1845 i Gjerpen,25 med Hans Jensen, født 26.01.1800 på Ballestad Nordre i Gjerpen,25 (sønn av Jens Hansen og Berthe Larsdatter), død 08.04.1877 på Ballestad i Gjerpen.25

      

       Hans:

       Han var enkemann etter Marthe Maria Jacobsdatter som døde på Ballestad i 1843.

 

 

 

IX. Gunder Helgesen, født 19.04.1818 på Buer i Eidanger,39 døpt 26.04.1818 i Eidanger kirke,39 død 1904.[xviii] .

      

       Gunder - Foreldre: Gaardmand Helge Larsen Buer og Live Tostensdatter

      

       Bosatt på Hovet under Hovholt.

 

      

       Gift 1848,11 med Maren Andrea Vetlesdatter, født 06.07.1825 på Slevolden i Eidanger,42 (datter av Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter), døpt 07.08.1825 i Eidanger kirke,21 død 1896.11

      

       Maren:

       Maren Andrea - Foreldre: Vetle Nilsen og Anne Marie Andersdatter Slevolden, gaardmand

      

       Kom fra Slevolden.

 

 

       Barn:

 

A.       Henrik Vilhelm Gundersen, født 1854,[xix] død 1865.

 

 

        B.    Martin Ludvig Gundersen, født 1857, død 1944.

            

                Bosatt på Stulen Bnr.2, senere på Hovet.

 

 

               Gift 1895,45 med Ellen Bertine Jakobsdatter, født 1875,45 (datter av Jacob Ingebebrigtesen og Elise Sørine Sørensdatter), død 1965.45

              

               Ellen

               Hun kom fra Døvig. Hennes foreldre nevnes under hennes farmors far på Slevolden.

 

      

      

 

 

 

 [1]  Alder ved konfirmasjonen.

[2]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[4]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 204-205.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[10]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 73.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[19]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 224.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[24]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 97.

[27]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen 

[28]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[29]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 212.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 156.

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 145.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 192.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 154.

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 211.

[38]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 159.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.[i]  Alder ved død.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 127.

[iii]  Eidanger, døpte 1814-1831, registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 94.

[v]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 216.

[vii]  gamlegjerpen.no.

[viii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 26.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 34.

[x]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 43.

[xi]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 50.

[xii]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 213.

[xiv]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[xv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)

[xvi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 79.

[xvii]  Kirkebok for Siljan Ministerialbok nr 1 (1831-1870), skannet av digitalarkivet, side 158.

[xviii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 58.

[xix]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 227.