| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SILJAN |


 

 

Nils Jonsen f. 1712 sin familie. (Han giftet seg 1. gang med Anne Jørgensdatter f. 1712 og 2 gang med Karen Larsdatter f. 1718)

 

 

Nils Jonsen, f. 1712 på Sanne i Gjerpen,[1] døpt 01.01.1713 i Gjerpen kirke,[2] d. 1786 på Siljan i Eidanger,[3] gravlagt 19.06.1786 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Jon Halvorsen Sanne i Gjerpen.

 

Jon Sannes søn Niels.

Test: Gunnar Buer. Aslac Bratsberg. Ole Lies qde i Scheen. Isac Meens qde. Marta Meen.

 

Nils var eier av Nordre Sanni fra 1736-1743, men det er usikkert om han bodde der. Han kom trolig til Siljan i Eidanger da han giftet seg med datteren der i 1734. Alle barna var døpt der. Han ble i 1754 eier av 1 hud og 3 skinn i gården Siljan i Eidanger ved skjøte fra Niels Andersen og i 1765 overdro sønnen Mads ham skjøte på 1 hud og 9 skinn slik at han tilsammen var eier av 4 huder i gården. I ekstraskattmanntallet fra 1762 oppføres Siljan som selveiergods og Nils Siljan med familie var bosatt der.

 

Han giftet seg 1. gang i 1734.

 

Trol. 5/6-1734 i Eid. Cop. 8/7-1734.

Soldat Niels Joensøn og Anna Jørgensd.

Caut: Tolf Tufte, Amund Aaltveedt.

 

Han fikk et uekte barn i 1738.

 

Han giftet seg 2. gang i 1739.

 

Trol. (tirsdag) 11/6-1739 i Eid. Copul. 30/10-1739.

Niels Jonsen Siljen, Enkemand og pigen Karen Larsd.

Caut: Lars Søfrens. Qvæstad og Even Hans. N. Lunde.

 

Matrikulen i Siljan 1747
Eiere: Niels Andersen og børn
Oppsitter: Nils

 

Han kjøpte i 1753 en del av gården Siljan:

Anno 08.11.1753 – Blev læst Niels Andersens meddelte skiøde til Niels Jonsen Sillien paa 1 hus 3 skind jordgods i grd. Sillien. (dat. 08.11.1753)

 

Han kjøpte også i 1763 en del av gården:

Niels Andersens skiøde til Niels Olsen Biørntvedt paa 3 huder i Grd, Silliene for 2000 rdl. (datert 21.09.1763)

 

Det ble protestert på dette salget av Niels Johnsen Sillien paa egne og Anders Hansen Sadelmagers vegne:

Anno 26.01.1764 – Niels Andersens skiøde til Niels Olsen Biørntvedt paa 3 huder i grd. Sillien for 2000 rd. m. videre. Dat. 21.09.1763. Niels Johnsen Sillien paa egne og Anders Lanner Sadelmagers vegne protesterede baade mod segleren og kiøberen sig sin ret.

 

Det ble nok ikke noe av dette salget for Nils Johnsen nevnes som eier av 3 huder i Siljan i 1765.

 

Anno 23.08.1765 – Niels Johnsen Silliens pante obl. til Søren Mortensen i Scheen for capital 260 rd. med panteforsikring udj 3 huder i grd. Sillien (dat. 22.06.1765)

 

Anno 23.08.1765 – Mads Nielsen Sandes skiøde til hans fader, Niels Johnsen Sillien, paa 1 hud 9 skind i grd. Sillien i Eidanger for 340 rd. m. videre (dat. 22.06.1765)

 

Siljan 1762:

Gaardsnavn: Siljen

Eier: Selvejergods

Mand og hustru: Nils Siljen og kone

Barn 12 aar: Anders og Halvor Nilsen, Anne og Kari Nilsdatter

Piiger over 12 aar: Else Knudsdatter

Uformuende på Siljan:

uformuende Niels Siljens vandføre Datter Mari

 

Hans sønn er nevnt på den ene delen av Siljan i 1782. Det er da trolig han som er nevnt på den andre delen:

Sillien, Niels, 1 kone, 2 barn, 1 pige

 

Gravlagt som "Nils Jons. Sillien 73 aar 26 uger".

 

 

(1) Gift 08.07.1734 i Eidanger kirke,[5] med Anne Jørgensdatter, f. 1712 på Siljan i Eidanger,[6] (datter av Jørgen Halvorsen og Karen Pedersdatter), døpt 09.10.1712 i Eidanger kirke,[7] d. 1736 på Siljan i Eidanger,[8] gravlagt 28.01.1736 på Eidanger kirkegård.[9]

 

Anne:

Jørgen Halvorsen Siljen og Karen Pedersdatter - Anne

Faddere: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Ingeborg Tollefsdatter og Anne Pedersdatter Høysætt, mandfaddere: Olle Nordal, .....(blekksøl) Pedersen Præstegaarden og Knud Madsen Ødegaarden.

 

Hun gravlegges som "Anne Jørgensdatter Siljen 23 aar 7 maaneder".

 

Anno 04.04.1737 - Skiftebrev efter afg. Anna Jørgensdatter Sillien, hvilket sterfboe tilhører i Sanden i Gjerpen sogn 1 huud, hvoraf enkemanden har arvet ½ hud og sønnen Mads Nielsen ½ hud. (Ingen dato)

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 3b, side 289a       

15.1.1737    Siljan i Eidanger            

       Anna Jørgensdr. død, em. Niels Joensen.

       Barn:

       1.   Madts Nielsen 2 år.

       Avdødes foreldre var Jørgen Siljan og hustru.

    Enkemannens slekt: Mor ....., død, sk.17.2.1716. Far: Jon Sande i Gjerpen.

 

 

Forhold til Gunild Erichsdatter, f. omkring 1710.[10]

 

 

Gunild:

Hun kom fra Gjerpen og døpte et uekte barn i Eidanger i 1738. Faren til barnet var enkemann Nils Jonsen Siljan.

 

Det kan være hun som gifter seg her?

 

Trol. 30/7-1744 hos Job i Porsgrund. Copul. 23/10-1744 i Eid.

Enkemand Ingebright Ingebrightsøn og Gunild Erichsd.

Caut: Lars Larsøn Løbber (Løberg) og Niels Tormosøn Schyer i Gierpen Sougn.

 

 

(3) Gift 30.10.1739 i Eidanger kirke,[11] med[12] Karen Larsdatter, f. 1718 på Søndre Lunde i Eidanger,[13] (datter av Lars Olsen og Inger Gundersdatter), døpt 12.06.1718 i Eidanger kirke.[14]

 

Karen:

Lars Olsen Lunde og Inger Gundersdatter - Karen

Faddere: baaren af Ingeborg Erichsdatter Lunde, assist: Ingebor Olsdatter Qvæstad, Maren Olsdatter, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Even Hansen Lunde, Niels Torchielsen Lunde.

 

Hun kom fra Søndre Lunde i Eidanger.

 

 

 

I.    Mads Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Anne Jørgensdatter) f. 1734 på Siljan i Eidanger,[15] døpt 07.11.1734 i Siljan kirke,[16] konfirmert 29.04.1753 i Eidanger kirke,[17] d. 1799 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 28.12.1799 i Gjerpen.[18]

      

       Soldat Niels Joensen Sillien og Anna Jørgensdatter - Mads

       Faddere: baaren af Margrethe Joensdatter Lj i Gierpen Sougn, Christense Andersdatter, mandfaddere: Amund Halfvorsen Aaltveedt, Christopher Tollefsen Aaltveedt, Niels Andersen i Gierpen Sougn.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1753 som "Mads Nielsen Siljen 18 aar".

 

       Han giftet seg i 1764.

      

       Trol. 14/7-1764 i Eidanger. Copul. 25/10-1764 ved Hr. Monrad.

       Mads Nielssøn Sande af Gierpens Sogn med Boel Christophersd. Stulen.

       Caut.: Anders Jacobss. Nordahl og Ole Laerssøn Lanner.

      

       Bodde en tid på Sanna i Gjerpen men døde bosatt på Osebakken.

      

       Gravlagt som "Mads Nilssøn Sande f. Aasebakken. 66 aar".

 

      

       (1) Gift 25.10.1764 i Eidanger kirke,[19] med Boel Christophersdatter, f. 1744 på Kokkersvold u/Bjerkevold i Eidanger,[20],[21] (datter av Christopher Nilsen og Inger Andersdatter), døpt 12.04.1744 i Eidanger kirke,[22],[23] d. ca 1785 på Osebakken.

      

       Boel:

       Christopher Kaagersvolds og Inger Andersdatters ægte datter Nom. Boel                                                       

       Faddere: baaren af Ole Nøglegaards kone Ingeborg Hansdatter, Margrete Ottersdatter Røra, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Cornelius Sundsaasen, Peder Nielsen ibid.

      

       Ut fra navn og alder er det vel hun som gifter seg med Mads Nilsen i 1764.

      

       Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 11 (1785-1792) side 92b

       Skifte 8. April 1785 paa Osebachen i østre Porsgrund

       Påfølgende skiftebehandlinger 26. Nov. 1785, 2. Feb. og 10. July 1786.

       Bodil Christophersdatter, død - enkemand Mads Nielsen Sanna

       En datter:

       - Anne Carine Madsdatter, 12 aar.

       Til formynder for den umyndige ble innsatt og beskikket farbroderen Halvor Nielsen bosatt paa gaarden Sillien i Eidanger

       Sum boets inntekt: 87-3-13

       Sum gjeld og utgift: 188-3-11

       Gjelden overstiger formuen med 100-0-2.

       Stervboehuuset, auction 57 rdlr.

 

      

       (2) Gift[24] med Ingeborg Ellingsdatter, f. ca 1754,[25] (datter av Elling Jensen).

      

       Ingeborg:

       Hun kom fra Røsakerkåsa u. Røsaker.

 

       Se gamlegjerpen.no (Sanni B)

 

    

       Barn: 

 

      

        A.    Christopher Madsen , (sønn av Mads Nilsen og Boel Christophersdatter) født 1765 på Sanni i Gjerpen, døpt 20.10.1765 i Gjerpen.13 .

              

               Mads Sannies db. Christopher

               Faddere: Lars Sannis kone, Kisten Christophersdtr., Nils Siljen, Jacob Lie, Anders Nilsen.

              

             

 

        B.    Christopher Madsen , (sønn av Mads Nilsen og Boel Christophersdatter) født 1767 på Sanni i Gjerpen, døpt 15.03.1767 i Gjerpen.13 .

              

               Mads Sannis db. Christopher

               Faddere: Lars Sannis kone, Maren Christophersdatter, Jacob Espedalen, Lars Lie, Halvor Nilsen.

              

              

 

        C.    Nils Madsen , (sønn av Mads Nilsen og Boel Christophersdatter) født 1768 på Sanni i Gjerpen, døpt 31.07.1768 i Gjerpen.13 .

              

               Mads Sannis db. Nils

               Faddere: Jacob Espedalens kone, Kisten Christophersdtr., Lars Lie, Anders Nilsen, Halvor Nilsen.

              

              

 

        D.    Johan Madsen , (sønn av Mads Nilsen og Boel Christophersdatter) født 1769 på Sanni i Gjerpen, døpt 17.12.1769 i Gjerpen.13 .

              

               Mads Nilsen Sannis søn Johan fra Osebachen

              

               Faddere: Anders Siljens kone, Karen Nilsdtr., Ole Olsen, Johanne og Anders Stulen.

              

 

        E.    NN Madsen , (sønn av Mads Nilsen og Boel Christophersdatter) født 1782 på Osebakken i Gjerpen, død 1782 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 25.08.1782 i Gjerpen.13 .

              

               Gravlagt som "Mads Nilsens dødf. s. fra Oseb.".

              

 

        F.    Anne Carine Madsdatter , (datter av Mads Nilsen og Boel Christophersdatter) født 1784 på Osebakken i Gjerpen,[i] døpt 02.05.1784 i Gjerpen,2 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[ii] død 15.07.1849 på Kjendalen i Eidanger, gravlagt 19.07.1849 på Eidanger kirkegård.[iii] .

              

               Mads Nielsen Sannis pb. Anne Carine fra Osebachen.

               Test: Otter Giertsen Falches kone, Marthe Johannisdtr., Jacob Espedalen, Mathis Fløtterøe, Hans Hansen.

              

               Konfirmert i Eidanger i 1799 bosatt på Siljan som "Anne Carine Madsdatter Sillien 15".

              

               Bosatt hos Jacob Simonsen på gården Siljan i 1801 som "Anne Karine Madsdtr., Deres fosterdatter, 17 år, Ugift".

              

               Gravlagt som "Anne Karine Madsdatter 66 år - Fattiglem - Kjendalen".

 

    

 

II.   Anders Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Anne Jørgensdatter) f. 1736 på Siljan i Eidanger,[26] døpt 19.01.1736 i Eidanger kirke,[27] d. 1736 på Siljan i Eidanger,[28] gravlagt 01.07.1736 på Eidanger kirkegård.[29]

      

       Niels Sillien og Anna Jørgensdatter - Anders

       Faddere: baaren af Anna Flochstad, Maria Joensdatter, mandfaddere: Torgier Flochstad, Lars Syndre Lunde.

      

       Gravlegges som "Niels Siljens liden søn Anders 23 uger".

 

 

III. Even Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Gunild Erichsdatter) f. 1738 i Eidanger,[30] døpt 02.11.1738 i Eidanger kirke,[31] d. 1767 i Østre Porsgrunn, gravlagt 02.08.1767 på Østre Porsgrunn kirkegård.[32]

      

       Gunild Erichsdatters uægte barn fra Gierpen Nom. Even          

       Faddere: baaren af Christopher Borge Eyets kone Marte Hansdatter, Maren Prosdatter Valler, mandfaddere: Lars Qvæstad, Hans Traaholt.

      

       (Publice absolverede 10. sep 1738: Enkemann Niels Jonsen Siljen for begangen leyermaal med pigen Gunild Erichsdatter fre Gierpen Sogn. JO)         

      

       Det kan være han som nevnes hos Lars Bowmann på Bjørnstvedt i 1762:

       Drenger over 12 aar: Even Nielsen

      

       Gravlagt som "Even Nilsen død af ulykelig hendelse i Vandet 29 aar".

 

 

IV. Anders Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1740 på Siljan i Eidanger,[33] døpt 29.05.1740 i Eidanger kirke,[34] d. 1740 på Siljan i Eidanger,[35] gravlagt 18.10.1740 på Eidanger kirkegård.[36]

      

       Niels Siljen og Karen Larsdatters Anders

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nilsdatter, Marte Christensdatter, mandfaddere: Hans Gundersen, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Han gravlegges som "Niels Siljens liden søn Anders, 4 maaneder 3 dager".

 

 

V.   Anders Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1742 på Siljan i Eidanger,[37] døpt 02.09.1742 i Eidanger kirkegård,[38] d. 1785 på Sanna u/Bjerketvet i Eidanger,[39] gravlagt 22.05.1785 på Eidanger kirkegård.[40]

      

       Niels Siljen og Karen Larsdatter - Anders

       Faddere: baaren af Jon Sannes kone Anne Nielsdatter fra Gierpen Sougn, Berte Jonsdatter, samesteds fra, mandfaddere: Jørgen Siljen, Lars Syndre Lunde. 

      

       

       Gift 02.01.1766 i Østre Porsgrunn kirke,[41] med Inger Olsdatter, f. 1744 i Eidanger (datter av Ole Pedersen og Anne Torbjørnsdatter), døpt 30.03.1744 i Eidanger kirke,[42] d. 10.12.1817 i Østre Porsgrunn, gravlagt 16.12.1817 i Østre Porsgrunn.

           

       Se Bjørketvet

 

      

 

VI. Halvor Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1744 på Siljan i Eidanger,[43],[44] døpt 19.04.1744 i Eidanger kirke,[45] d. 1821 på Siljan i Eidanger,[46] gravlagt 15.04.1821 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Niels Siljen og Kari Larsdatters søn Halvor                                            

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Kari Nielsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Anders Danielsen Ballestad, Christen Larsen Syndre Lunde.

      

 

       Gift 14.11.1771 i Eidanger kirke,[48],[49] med[50] Karen Andersdatter, f. 1750 på Nordal i Eidanger,[51] (datter av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter), døpt 18.03.1750 i Eidanger kirke,[52] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[53] d. 11.05.1831 på Siljan i Eidanger,[54] gravlagt 19.05.1831 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Se Siljan denne gården

 

 

 

VII. Anna Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1746 på Siljan i Eidanger,[56] døpt 20.02.1746 i Eidanger kirke,[57] d. 04.10.1824 på Espedalen i Gjerpen.[58]

      

       Niels Siljen og Karen Larsdatters datter Anna   

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nielsdatter, Anne Jonsdatter Sanne i Gierpen Sougn, mandfaddere: Lars S. Lunde, Jon Sanne, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Hun giftet seg i 1766 og kom til Gjerpen.

 

       Trol. i Eid. 15/7-1766. Copul. 14/8-1766.

       Uk. Jacob Ingebrichtssøn Espedal fra Gierpen Sogn og Pigen Anne Nielsd. Sillien.

       Caut.: Knud Simons. Hofrum (Øvrum) fra Gierpen Sogn og Amund Ødegaard.

 

       Hun giftet seg 2. gang i Gjerpen i 1798.

 

       Gjerpen - 25.10.1798 Viet:

       emd. Jon Pederssøn Troldsaas og enke Anne Nielsdtr. - Bevilln. -.

 

      

       (1) Gift 14.08.1766 i Eidanger kirke,[59] med Jacob Ingebretsen, f. 1735 på Espedalen i Gjerpen (sønn av Ingebret Gullichsen og Birthe Jacobsdatter), døpt 09.10.1735 i Gjerpen,[60] d. 1787 på Espedalen i Gjerpen,[61] gravlagt 20.03.1787 på Gjerpen kirkegård.[62]

      

       Jacob:

       Han fikk et uekte barn og er nevnt i et skriftemål i Eidanger etter et leiermål i 1762. Barnemoren var Kari Christensdatter f. 1737 som giftet seg og nevnes under Nordre Tveten:

       10. nov Eid. - Jacob Engebrethsen Espedalen fra Gierpen formeldte lejermaal.

      

       Oppgitt i skiftet etter moren 1775 - da 18 år gml.

      

       Han var eier og bruker av en brukerpart av Espedalen fra 1777-88.

      

       Bodde på Espedalen i 1801-tellingen - men er tidligere ofte benevnt Trollsås og har trolig bodd der mesteparten av tiden før 1801.

      

       Gravlegges som "Jacob Espedalen 51 1/2 aar".

      

       Espedalen i Gjerpen 1.9.1787 og 3.5.1788 Sk.pr. 11, Fol. 231

       Jacob Ingebrethsen død, g. Anne Nilsdtr.

       Barn: 1. Isach Jacobsen 14 ½ år. 2. Nils Jacobsen 12 ½ år. 3. Ingebreth Jacobsen 3 år. 4. Marthe Jacobsd. 20 år. 5. Maria Jacobsd. 17 år. 6. Kari Jacobsd. 14 år. 7. Berthe Jacobsd. 1 år.

       Enkens bror: Halvor Nilsen Siljan.

       Bl. gjeld: innest. Formynder-penger 196 rdl. + renter.

       Gods: 1. Skjøte 6.5.1777 -samt skiftebrev av 1.2.1777: 1 hud m.b.: 150 rdl. 2. 4 skind m.b. i grd. Buli Skjøte 19.1.1786.

       Brutto: 443-0-6. Netto: 17-0-4.

      

 

       (2) Gift 25.10.1798 i Gjerpen kirke,[63] med Jon Pedersen, f. 1758 i Gjerpen,[64] (sønn av Peder Olsen og Gunhild Jonsdatter), døpt 07.05.1758 i Gjerpen kirke.[65]

      

       Jon:

       Peder Olsens db. Jon fra Ersrøe Ejet

       Faddere: Ole Sivertsens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Ersrøe, Ole Sivertsen.

 

       Barn:

 

       A.   Marthe Jacobsdatter, (datter av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1766 på Espedalen i Gjerpen,[66] døpt 21.12.1766 i Gjerpen.[67]

            

             Jacob Espedalens pb. Marthe

             Faddere: Erich Bøles kone, Kisten Engebretsdtr., Ole Borge, Isach Engebretsen, Halvor Nielsen.

            

             Kom til Søli Nedre.

 

            

             Gift 19.06.1788 i Gjerpen,[68] med Ole Haraldsen, f. ca 1764 på Nedre Søli i Gjerpen,[69] (sønn av Harald Rasmussen og Anne Ingebretsdatter).

 

            

 

       B.   Gullich Jacobsen, (sønn av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1768 på Espedalen i Gjerpen, døpt 04.02.1768 i Gjerpen,[70] d. 1787 på Espedalen i Gjerpen, gravlagt 15.04.1787 i Gjerpen.[71]

            

             Jacob Espedalens db. Gunlich

             Faddere: Anders Løbergs kone, Karen Nielsdtr., Erich Bøle, Anders Nielsen, Jacob Hansen.

            

             Gravlagt som "Jacob Espedalens s. Gullich 19 aar".

 

 

       C.   Maria Jacobsdatter, (datter av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1770 på Espedalen i Gjerpen,[72] døpt 21.01.1770 i Gjerpen.[73]

            

             Jacob Espedalens pb. Maria

             Faddere: Ole Borges kone, Anne Andersdtr., Jacob Lie, Isach Espedalen, Halvor Jonsen.

 

            

             (1) Hun giftet seg med Ole Gundersen, f. omkring 1770.

            

             Ole:

             Kom fra Bakkevar.

            

 

             (2) Gift[74] med Nils Torsen, f. omkring 1775.

            

             Nils:

             Kom fra Osebakken.

 

            

             (3) Hun giftet seg med Lars Larsen, f. 1771 på Bakken i Gjerpen (sønn av Lars Larsen og Live Andersdatter), døpt 06.10.1771 i Gjerpen.[75]

            

             Lars:

             Lars Larsen Bakken.

 

            

 

       D.   Isach Jacobsen, (sønn av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1772 på Espedalen i Gjerpen,[76] døpt 24.01.1772 i Gjerpen.[77]

            

             Jacob Espedalens db. Isach

             Faddere: Erich Bøles kone, Karen Nielsdtr., Ole Borge, Isach Espedalen, Mathis Andersen.

            

             Kom til Øvrum-Ødegården.

 

 

       E.   Nils Jacobsen, (sønn av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1775 på Espedalen i Gjerpen,[78] døpt 14.03.1775 i Gjerpen.[79]

            

             Jacob Espedalens db. Niels

             Faddere: Halvor Siljens kone, Inger Nielsdatter, Erich Bøle, Isach Espedalen, Jacob Andersen.

            

             Han kom til Strømdal.

 

 

       F.   Kari Jacobsdatter, (datter av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1780 på Espedalen i Gjerpen,[80],[81],[82] døpt 20.02.1780 i Gjerpen,[83] d. 1866.[84]

            

             Jacob Espedalens pb. Karen

             Faddere: Erich Bøles kone, Inger Nielsdatter, Anders Nielsen, Lars Ommundsen, Jon Nielsen.

 

            

             Gift 05.06.1800 i Eidanger kirke,[85],[86] med Torjus Sørensen, f. 1772 på Kvestad i Eidanger,[87] (sønn av Søren Larsen og Karen Torjusdatter), døpt 23.08.1772 i Eidanger kirke,[88] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[89] død 01.02.1858 på Kjølsrød u/Kvestad i Eidanger,83 gravlagt 07.02.1858 på Eidanger kirkegård.18

 

             Se Kvestad

 

            

 

       G.   Ingebret Jacobsen, (sønn av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1784 på Espedalen i Gjerpen,[91] døpt 20.06.1784 i Gjerpen,[92],[93] d. 1863 på Pasa Nordre i Eidanger.[94]

            

             Jacob Espedalens db. Engebret

             Faddere: Erich Bøles kone, Marthe Erichsdatter, Anders Jonsen, Jacob Andersen, Gunder Isachsen.

            

             Han makeskiftet i 1828 med Nils Olsen Pasa, hvor sistnevnte fikk 1 hud i Espedalen i Gjerpen.

            

             Bosatt på Pasa Bnr.10 i Eidanger.

 

            

             Gift[95] med Maren Margrethe Pedersdatter, f. 1784,[96] død 13.08.1857 på Pasa Nordre i Eidanger,86 gravlagt 18.08.1857 på Eidanger kirkegård.18

 

             Maren

             Gravlagt som "Maren Margrethe Pedersdatter 73 år - Kone til grdmd. Ingebret Jacobsen - Pasa".

 

 

    

       H.   Berthe Jacobsdatter, (datter av Jacob Ingebretsen og Anna Nilsdatter) f. 1786 på Espedalen i Gjerpen,[98] døpt 25.06.1786 i Gjerpen.[99]

            

             Jacob Espedalens pb. Berthe

             Faddere: Erich Bøles kone, Marthe Ja(c)obsdtr., Mathis Fløtteroe, Jon Espedalen, Gullich Jacobsen.

 

            

 

VIII. Maren Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1747 på Siljan i Eidanger,[100] døpt 24.09.1747 i Eidanger kirke,[101] d. 1762 på Siljan i Eidanger,[102] gravlagt 19.12.1762 på Eidanger kirkegård.[103]

      

       Niels Siljen og Karin Larsdatters datter Maren                                      

       Faddere: baaren af Halvor Nordals kone Giøran Nielsdatter, Elen Erichsdatter S. Lunde, mandfaddere: Lars S. Lunde, Christen Larsen ibid, Hans Olsen Valler.

      

       Hun er nevnt hjemme på Siljan i 1762:

       uformuende Niels Siljens vandføre Datter Mari

      

       Gravlagt som "Niels Siljens d. Mari 15 aar".

 

 

IX. Karen Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1749 på Siljan i Eidanger,[104] døpt 19.10.1749 i Eidanger kirke,[105] konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke.[106]

      

       Niels Siljen og Karen Larsdatters datter Karen                                                  

       Faddere: baaren af Anne Joensdatter Sannie i Gierpen, Anne Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars S. Lunde, Ole Holte.

      

       Konfirmert i 1766 som "Karen Nilsdatter Sellien 16".

      

       Hun giftet seg i 1774.

 

       Eidanger, trol. 13/9-1774 i Eid., copul. 11/10-1774:

       Uk. Mathias Anders. Langerød af Gierpen Sogn og p. Kari Nilsd. Sillien.

       Caut.: Simon Bomen og Ole Mathies. Bøle.

       NB. Fæstemanden Soldat.

 

      

       Gift 11.10.1774 i Eidanger kirke,[107] med Mathias Andersen, f. 1750 på Langerød i Gjerpen (sønn av Anders Langerød), døpt 02.02.1750 i Gjerpen,[108] d. 19.05.1817 på Fløtterød i Gjerpen.[109]

      

       Mathias:

       Anders Langerøes db. Mathis.

       Faddere: Hans Højsets kone, Ambor Jacobsdtr., Hans Meen, Ole Bøle, Ole Jacobsen.

      

       Se gamlegjerpen.no (Langerød B)

 

 

       Barn:

 

        

       A.    Lars Mathiasen, født 1776 på Fløtterød i Gjerpen, døpt 11.08.1776 i Gjerpen.13 .

              

               Mathis Fløtterøes db. Lars

               Faddere: Anders Rønningens kone, Gunhild Christensdatter, Halvor Siljen, Jacob Andersen, Jon Nilsen, fra Siljen.

              

               Gift 27.05.1801,82 med Ingeborg Knudsdatter , født 1780.82

              

               Ingeborg

               Mathis Fløtterøes db. Lars

               Faddere: Anders Rønningens kone, Gunhild Christensdatter, Halvor Siljen, Jacob Andersen, Jon Nilsen, fra Siljen.

               

              

        B.    Nils Mathiasen, født 1777 på Fløtterød i Gjerpen, døpt 21.09.1777 i Gjerpen.13 .

              

               Mathis Fløtterøes db. Nils

               Faddere: Ole Bechevals kone, Maria Jacobsdatter, Ole Bøle, Anders Nilsen, Jon Nilsen.

              

               Trolig død som liten.

              

              

 

        C.    Nils Mathiasen, født 1778 på Fløtterød i Gjerpen, døpt 04.10.1778 i Gjerpen,13 død 1778 på Fløtterød i Gjerpen, gravlagt 19.10.1778 i Gjerpen.13 .

              

               Mathis Fløtterøes db. Nils

               Faddere: Jacob Langerøes kone, Inger Nilsdatter, Jacob Espedalen, Lars Ammundsen, Lars Nilsen.

              

               Gravlagt som "Mathis Fløtterøes søn Nils 8 dage".

                

 

        D.    Kirsten Mathiasdatter, født 1780 på Fløtterød i Gjerpen, døpt 01.01.1780 i Gjerpen,13 død 1781 på Fløtterød i Gjerpen, gravlagt 15.07.1781 i Gjerpen.13 .

              

               Mathis Fløtteroes pb. Kisten

               Faddere: Anders Silliens kone, Inger Nilsdatter, Ole Bøle, Jacob Langerøe, Lars Nilsen.

              

               Gravlagt som "Mathis Fløtterøes d. Kisten 1 1/2 aar".

              

 

        E.    Ole Mathiasen, født 1793 på Fløtterød i Gjerpen,[i] døpt 30.06.1793 i Gjerpen,82 død 1869.90 .

              

               Matthias Fløtterøes db. Ole: Jacob Simonssøns k., Maren Olesdtr., Zacharias Lie, Jacob Langerøe, Jacob Søelie.

              

               Han kom fra Langerød i Gjerpen da han giftet seg. Hans bror Anders bodde på den tiden på Langerød.

              

               Han ble senere lensmann i Eidanger.

              

               Bosatt på Tveten Lille Bnr.3 under Nordre Tveten.

              

               Viet 5/1-1821 i Eid.

               Uk. Ole Mathisen fra Porsgrund, 28. Tienestedreng.

               Pige Maren Maria Hansd., 25. Gaardmandsd.

               Forl: Hans Halvorsen og Johannes Nielsen. Begge fra Porsgrund.

              

               Han giftet seg 2. gang i 1831.

              

               Copul. 18.10.1831 i Eid.

               Enkemann Ole Mathisen Tveten 38 år gårdbruker

               Enken Karen Maria Olsdatter Gunneklev 26 år

              

               De fikk 7 barn sammen. (Eidanger bind 3 side 181).

               

               (1) Gift 05.01.1821 i Eidanger kirke,65 med Maren Maria Hansdatter, født 1797 på Lanner i Eidanger,[ii] (datter av Hans Andersen og Christine Margrethe Clausen), døpt 26.11.1797 i Eidanger kirke,[iii] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke,49 død 26.08.1830 på Tveten i Eidanger,90 gravlagt 02.09.1830 på Eidanger kirkegård.55

              

               Maren: Hans Andersen Lanner og Christiane Margrethe Nicolaisdatter - Maren Maria

              

               Faddere: Anne Jonsdatter Landgangen, Margrethe Knudsdatter Qvæstad, Anund Olsen Wierdalen, Jon Andersen Lønnebache, Ole Andersen ibid.

              

               Konfirmert som "Maren Marie Hansdatter Tweten 15".

              

               Copul 5/1-1821 i Eid.

               Uk. Ole Mathisen fra Porsgrund, 28. Tienestedreng.

               Pige Maren Maria Hansd., 25. Gaardmandsd.

               Forl: Hans Halvorsen og Johannes Nielsen. Begge fra Porsgrund.

              

               Bosatt på Tveten Lille Bnr. 3 under Nordre Tveten.

              

               Gravlagt som "Maren Marie Hansdatter, huusmand Ole Mathisen Lille Tvetens kone 33 aar".

               

               (2) Gift 18.10.1831 i Eidanger kirke,72 med Karen Marie Olsdatter, født 1805 på Vold i Solum (datter av Ole Jonsen og Tona Paulsdatter ), døpt 06.10.1805 i Solum,[iv] død 1892.

              

               Karen

               Et Pigebarn kaldet Karen Maria, foreldre Ole Jonsen Flaattelien ved Vold og Thone Poulsdatter.

               Faddere: Karen Aslachsdatter, Ane Maria Olsdatter, Erich Arnesen, Tollef Jensen, Ole Svensen, Johannes Lorensen.

              

               Hun var enke etter Isak Olsen på Gunneklev da hun giftet seg med Ole Mathiasen.

 

 

X.   Inger Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1751 på Siljan i Eidanger,[110] døpt 10.10.1751 i Eidanger kirke,[111] d. 1752 på Siljan i Eidanger,[112],[113] gravlagt 10.09.1752 på Siljan kirkegård.[114]

      

       Niels Siljens barn navnl. Inger                                                    

       Faddere: baaren af Vetle Sandes kone i Gierpen Sogn, Kari Stoesdatter Ødegaarden, mandfaddere: Lars S. Lunde, Anders Nordal, Christen Larsen S. Lunde.

      

       Gravlagt som "Niels Siljens barn Inger 1 aar".

 

 

XI. Jon Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1753 på Siljan i Eidanger,[115] døpt 13.05.1753 i Eidanger kirke,[116] konfirmert 05.10.1772 i Eidanger kirke,[117] d. 1805 på Søndre Lunde i Hedrum.[118]

      

       Niels Siljans barn navnl. Joen                                                      

       Faddere: baaren af Vetle Sandes kone, Kari Stoesdatter, mandfaddere: Lars S. Lunde, Gunder Hansen fra Gierpen.

 

      

       Gift 30.09.1783 i Eidanger kirke,[119] med[120] Birthe Andersdatter, f. 1757 på Nordal i Eidanger,[121] (datter av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter), døpt 30.01.1757 i Eidanger kirke,[122] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke.[123]

      

       Se Kvestad

 

 

XII. Inger Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1755 på Siljan i Eidanger,[124] døpt 19.05.1755 i Eidanger kirke,[125] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[126] død 10.11.1830 på Nordre Tveten i Eidanger,37 gravlagt 18.11.1830 på Eidanger kirkegård.55

      

       Niels Siljens barn navnl. Inger                                                    

       Faddere: baaren af Anders Nordals kone, Else Knudsdatter, mandfaddere: Lars Sanne fra Gierpen, Christen S. Lunde.

      

      

       (1) Gift 01.11.1781 i Eidanger kirke,[128] med[129] Lars Amundsen, f. 1752 på Lillegården i Eidanger,[130] (sønn av Amund Olsen og Margrethe Nilsdatter), døpt 14.05.1752 i Eidanger kirke,[131] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[132] d. 1787 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[133] gravlagt 29.03.1787 på Eidanger kirkegård.[134]

 

       Se Nordre Lunde 

      

       (2) Gift 02.10.1788 i Eidanger kirke,[135] med Hans Abrahamsen, f. 1757 i Brevik,[136] (sønn av Abraham Hansen og Karen Hansdatter), døpt 13.11.1757 i Brevik kirke,[137] konfirmert 10.10.1773 i Eidanger kirke,[138] d. 1802 på Valler i Eidanger,[139] gravlagt 09.09.1802 på Eidanger kirkegård.[140]

      

       Se Valler

      

       (3) Gift 02.10.1804 i Eidanger kirke,[141] med Hans Andersen, f. 1773 på Lønnebakke i Eidanger,[142] (sønn av Anders Olsen og Mari Jonsdatter), døpt 24.01.1773 i hjemmet,[143] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke,[144]  død 23.03.1831 på Tveten i Eidanger,[i] gravlagt 31.03.1831 på Eidanger kirkegård.5

       Se Lanner

      

      

 

XIII. Lars Nilsen, (sønn av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1758 på Nordre Siljan i Eidanger,[146] døpt 23.07.1758 i Eidanger kirke,[147] konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke,[148] død 18.06.1835 på Øveråsen i Eidanger,[i] gravlagt 25.06.1835 på Eidanger kirkegård.18

 

       Niels Siljens barn navnl.   Lars                                                    

       Faddere: baaren af Lars Sannies kone, Else Knudsdatter, mandfaddere: Anders Nordal, Christen Larsen Lunde, Jacob Hansen Lie.

 

 

       Gift 31.08.1780 i Eidanger kirke,[150] med Anne Olsdatter, f. 1755 på Flogstad i Eidanger,[151] (datter av Ole Larsen og Elen Hansdatter), døpt 03.08.1755 i Eidanger kirke,[152] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke,[153] død 28.03.1830 på Øveråsen i Eidanger,[i] gravlagt 04.04.1830 på Eidanger kirkegård.55

 

       Se Øveråsen

 

      

 

XIV. Maria Nilsdatter, (datter av Nils Jonsen og Karen Larsdatter) f. 1763 på Siljan i Eidanger,[155],[156] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[157] d. 1829 på Nedre Søli i Gjerpen,[158] gravlagt 04.07.1829 på Gjerpen kirkegård.[159]

      

       Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 25. mars 1763 finnes blant introduserte kvinner "Niles Siljens kone" etter å ha fått et barn.

      

       Det er nok hun som ble konfirmert i 1778 som "Maria Nilsdatter Sillien 16".

 

       Hun giftet seg i 1783 og kom til Øvre Søli i Gjerpen.

 

       Trol. 1/7-1783 i Eid. Copul. 22/7-1783.

       Uk., aform. Corporal, Jacob Anders. Nordal og P. Maria Nilsd. Sillien.

       Caut: Simon Bommen og Amun Stos. Ødegaard.

 

       En finner hennes bror Halvor Siljan og hans kone som fadder for hennes barn og Hans Valler som fadder til datteren Maren i Gjerpen i 1794. Hans Valler var Hans Abrahamsen som var gift med hennes søster Inger Nilsdatter.

 

       Gravlagt som "Maria Nielsd., Gift, Sølie,  4/7-1829, 66 aar, g. m. Jacob Andersen Sølie".

 

       28/9/1829      MARI NIELSDATTER                      Skifte 1181

       Øvre Sølie     - død 4.7.1829. -                     Pro.k. 16, s. 318b

                      Arvinger:

                      Enkem. Jacob Anderssen og barna:

                      1. Anders Jacobssen 36 år,       Begge tilskjøtet 1 hud

                      2. Lars Jacobssen   30 " ,      4 skind i gd. øvre Sølie.

                      3. Karen Jacobsdtr. g.m. Amund Nielssen Lillegården.

                      4. Birte Jacobsdtr. vært g.m. Lars Hanssen i Eidanger,

                                                hun død, etterlatt seg 2 barn:

                        a. Jacob Larssen 11 år.

                        b. Birte Larsdtr. 8 "

                           Formynder ble Lars Knutssen Riis.

                      5. Kirsten Jacobsdtr. g.m. Jon Olssen Buer.

                      6. Maren Margrethe Jacobsdtr. g.m. Anders Hanssen

                                                                    Kragetoe.

                      7. Inger Jacobsdtr. død, vært g.m. Ole Hanssen, 2 barn:

                        a. Hans Olssen        7 år.

                        b. Anne Marie Olsdtr. 2 "

                           Formynder ble Lars Knutssen Riis.

                      8. Anne Marie Jacobsdtr. 28 år, heime. Form.; Broren Lars

                      9. Elen Jacobsdtr. g.m. Lars Jacobssen Langerød.

       Brt: 179 - 0 -  6

       Net: 144 - 0 - 14.

 

      

       Gift 22.07.1783 i Eidanger kirke,[160] med[161] Jacob Andersen, f. 1753 på Nordal i Eidanger,[162] (sønn av Anders Jacobsen og Berthe Nilsdatter), døpt 09.09.1753 i Eidanger kirke,[163] konfirmert 07.10.1770 i Eidanger kirke,[164] d. 09.03.1837 på Søli Øvre i Gjerpen.[165]

      

       Jacob:

       Anders Nordals barn navnl. Jacob                                                          

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone, Ingeborg Larsdatter, mandfaddere: Amund Lillegaarden, Anders Nielsen Valler, Jacob Olsen Holte.

      

       Konfirmert som "Jacob Andersen Nordal 16".

      

       Kom til Søli i Gjerpen. Finner familien på Øvre Søli i 1801.

 

 

       Barn:

 

       A.   Berthe Jacobsdatter, f. 1784 på Søli Øvre i Gjerpen, d. 1784 på Søli Øvre i Gjerpen, gravlagt 23.05.1784 i Gjerpen.[166]

            

             Gravlagt som "Jacob Sølies d. Berthe 14 dage".

 

 

       B.   Anders Jacobsen, f. 1785 på Søli i Gjerpen,[167] døpt 17.04.1785 i Gjerpen kirke,[168] d. 10.05.1867.[169]

            

             Jacob Sølies db. Anders

             Faddere: Anders Nordalens kone, Anne Hansdatter, Halvor Siljen, Casper Barth, Rasmus Haralsen.

 

             Eidanger 15/10-1817 Viet.
Uk. Anders Jakobsen Sølie af Gjerpens Sogn, 33, Gaardmand.
Pigen Anne Jakobsd., 25, Jacob Silliens Datter.
Forl: Lars Muhle, Amund Lillegaarden.

            

             Bruker av Øvre Søli Bnr.14 1826-1865.

 

            

             Gift 03.10.1817 i Eidanger kirke,[170],[171] med Anne Jacobsdatter, f. 1792 på Søndre Siljan i Eidanger,[172] (datter av Jacob Simonsen og Birthe Halvorsdatter), døpt 09.04.1792 i Eidanger kirke,[173] konfirmert 12.10.1806 i Eidanger kirke,[174] d. 11.10.1866.[175]

            

             Anne:

             Jacob Simonsen Sillien og k. Birte Halvorsdtr. - Anne

             Faddere: 1. Elen Asbiørnsdtr. Nordal 2. Anne Larsdtr. Sillien 3. Hans Gusfred 4. Hans Jacobsen Nerum 5. Nils Halvorsen Sillien.

            

             Konfirmert som "Anne Jacobsdatter Silljen 15".

            

            

 

       C.   Nils Jacobsen, f. 1787 på Søli i Gjerpen,[176] døpt 25.03.1787 i Gjerpen kirke,[177] d. 1803 på Øvre Søli i Gjerpen,[178] gravlagt 12.03.1803 på Gjerpen kirkegård.[179]

            

             Jacob Sølies db. Nils

             Faddere: Halvor Siljens kone, Maren Andersdtr., Ole Haralsen, Casper Barth, Jon Qvæstad.

            

             Gravlegges som " Jacob Anderssøns db. Niels f. Ø.Søelie, henved 16 aar".

 

 

       D.   Karen Jacobsdatter, f. 1789 på Søli i Gjerpen,[180] døpt 15.03.1789 i Gjerpen kirke.[181]

            

             Jacob Sølies pb. Karen

             Faddere: Anders Jacobsens kone, Berthe Halvorsdtr., Halvor Siljen, Hans Abrahamsen, Hans Andersen.

 

            

             Gift 25.11.1816 i Eidanger kirke,[182] med Amund Nilsen, f. 1780 på Lillegården i Eidanger,[183] (sønn av Nils Amundsen og Berthe Jacobsdatter), døpt 15.03.1780 i Eidanger kirke,[184] konfirmert 04.10.1795 i Eidanger kirke,[185] død 02.06.1835 på Lillegården i Eidanger,36 gravlagt 09.06.1835 på Eidanger kirkegård.18

            

             Se Lillegården

 

            

 

       E.   Berthe Jacobsdatter, f. 1791 på Søli i Gjerpen,[187],[188] døpt 11.09.1791 i Gjerpen,[189] død 29.04.1821 på Mule i Eidanger,127 gravlagt 04.05.1821 på Eidanger kirkegård.55

            

             Jacob Søelies pb. Berthe

             Faddere: Halvor Siljens k., Maren Andersdtr., Matthias Fløtterøe, Hans Abrahamssøn, Jacob Simonssøn.

            

             I skifte etter faren i 1829 står hun som:

             Birte Jacobsdtr. vært g.m. Lars Hanssen i Eidanger,

             hun død, etterlatt seg 2 barn:

             a. Jacob Larssen 11 år.

             b. Birte Larsdtr. 8 "

             Formynder ble Lars Knutssen Riis.

 

            Gravlagt som "Birthe Jakobsdatter, kirkesanger Hansens kone Muhle 31 aar".

 

            

             Gift 31.10.1817 i Eidanger kirke,[191] med Lars Hansen, f. 1789 på Gudsfred u/Nordre Lunde i Eidanger,[192] (sønn av Hans Abrahamsen og Inger Nilsdatter), døpt 20.06.1789 i Eidanger kirke,[193] konfirmert 25.09.1803 i Eidanger kirke,[194] død 23.06.1825 i Eidangerfjorden,122 gravlagt 30.06.1825 på Eidanger kirkegård.55

              

             Lars:

             Hans Abrahamsen Gusfred og k. Inger Nilsdtr. - Lars

             Faddere: 1. Birte Jacobsdtr. Lillegarden 2. Christine Jensdtr. i Brevig 3. Lensmand Amun Engebrictsen 4. Halvor Sillien 5. Hans Isacsen Leerstang.

            

             Oppgitt i F1801-Waller med samme etternavn som faren - dvs. Abrahamsen. Selger av Gudsfed i 1810 sammen med faren.  Kjøpte Mule omkring tiden for ekteskap.

            

             Konfirmert som "Lars Hansen Waller 15".

            

             Copul. 31/10-1817 i Eid.

             Enkemand Lars Hansen Muhle, 28, Skoleholder og Gaardmand.

             Pigen Birthe Jakobsd., Muhle, 26.

             Forl: Ole Landgangen, Niels Sillian.

            

             Bosatt på Mule Bnr.1.

 

            Gravlagt som "Lars Hansen constituert kirkesanger og gaardbruger paa Muhle 36 aar, druknet i Ejdangerfjorden".

 

            

 

       F.   Kirsten Jacobsdatter, f. 1793 på Øvre Søli i Gjerpen,[196] døpt 20.10.1793 i Gjerpen kirke.[197]

            

             Jacob Anderssøns pb. Kirsten fra øvre Søelie

             Faddere: Eli Ambiørnsdtr., Maria Jacobsdtr., Halvor Siljen, Ole Sande, Hans Nordal.

 

            

             Gift 17.07.1828 i Gjerpen,[198] med Jon Olsen, f. 1790 på Buer i Gjerpen (sønn av Ole Rasmussen og Maren Hansdatter), døpt 02.05.1790 i Gjerpen.[199]

            

             Jon:

             Ole Rasmussøns db. Jon fra Buer

             Faddere: Halvor Aaltveds k., Anne Maria Rasmusdtr., Lars Meen, Isak Ødesneltvet.

      

            

 

       G.   Maren Margarete Jacobsdatter, f. 1794 på Øvre Søli i Gjerpen,[200] døpt 06.12.1794 i Gjerpen kirke.[201]

            

             Jacob Anderssøn øvre Søelies pb. Maren Margarete

             Faddere: Ole Søelies k., Karen Halvorsdtr., Hans Waller, Ole Sande, Rasmus Søelie.

            

             Kom til Kråketo i Gjerpen.

 

            

             Gift 20.09.1819 i Gjerpen,[202] med Anders Hansen, f. omkring 1790.[203]

 

            

 

       H.   Inger Jacobsdatter, f. 1798 på Øvre Søli i Gjerpen,[204] døpt 11.02.1798 i Gjerpen kirke.[205]

            

             Jacob Anderssøns Inger f. øvre Søelie

             Faddere: Hans Wallers k., Karen Halvorsdtr., Rasmus Søelie, Nils Anderssøn, Christen Larssøn.

            

             Se Søndre Brekke i 1810. (fam.10)

 

            

             Gift 29.04.1827 i Gjerpen,[206] med Ole Hansen, f. 1799 u/Søndre Brekke i Gjerpen,[207] (sønn av Hans Knudsen og Kirsten Olsdatter), døpt 18.08.1799 i Gjerpen.[208]

            

             Ole:

             Hans Knudssøns db. Ole u/S.Breche

             Faddere: Peder Limies k., Aase Maria Andersdatter, Søren Tofte, Lars Knudssøn, Jon Svenchessøn, Erik Olessøn.

 

              24/11/1824     OLE HANSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 52a.

               Brekkeberget   - hjulmaker -

               søndre         Arvinger: Enka Inger Jacobsdatter

                                   og sønnen Hans Olssen 2 1/2 år.

                              Formynder: Farbroren Anders Hanssen Kråketo.

                              Enkas laugverge: Broren Anders Jacobssen Sølie.

               Brt: 118 - 3 -  4

               Net:  49 - 0 - 22.

      

            

 

       I.    Lars Jacobsen, f. 1800 på Øvre Søli i Gjerpen,[209] døpt 30.04.1800 i Gjerpen kirke.[210]

            

             Jacob Anderssøns Lars f. Øvre Søelie

             Faddere: Lars Riises k., Kirsten Simonsdatter, Ole Sande, Rasmus Søelie, Sivert Hanssøn.

            

             Han overtok gården på Øvre Søli.

 

            

             Gift 15.09.1830 i Gjerpen,[211] med Inger Marie Hansdatter, f. 1799 på Sanni i Gjerpen,[212] (datter av Hans Christensen og Live Jonsdatter).

 

            

 

       J.    Anne Maria Jacobsdatter, f. 1802 på Øvre Søli i Gjerpen,[213] døpt 19.04.1802 i Gjerpen kirke.[214]

            

             Jacob Anderssøns Anne Maria f. Ø. Søelie

             Faddere: Lars Buses k., Ellen Sivertsdtr., Matthias Fløtterøe, Sivert og Søren Hanssøn, Anders Jacobssøn.

 

            

             Gift 03.11.1830 i Gjerpen,[215] med Christen Hansen, f. 1803 i Sanni i Gjerpen,[216] (sønn av Hans Christensen og Live Jonsdatter).

 

            

 

       K.   Nils Jacobsen, f. 1805 på Øvre Søli i Gjerpen,[217] døpt 01.05.1805 i Gjerpen kirke.[218]

            

             Jacob Anderssøns Nils f. øvre Søelie

             Faddere: Lars Riises k. Kirsten Simonsdtr., Ole Haraldssøn, Søren Hanssøn, Nils og Lars Halvorssøn.

 

 

       L.   Ellen Jacobsdatter, f. 1807 på N Søli i Gjerpen,[219] døpt 30.03.1807 i Gjerpen kirke.[220]

            

             Jacob Anderssøns Ellen f. Ø. Sølie

             Faddere: Ole Søelies k., Karen Jacobsdtr., Rasmus Søelie, Søren Hanssøn, Amund Larssøn.

            

             Hun kom til Langerød.

 

            

             Gift[221] med Lars Jacobsen, f. omkring 1800.[222]

 

      

      

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[4]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 3.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Stipulert, Stipulert.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 18.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 19.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 90.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 342.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 90.

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 31.

[28]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[29]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 48.

[32]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Ministerialbok nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 22-23.

[33]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 60.

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[36]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[37]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[38]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 77.

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[41]  Porsgrunn, Vielser og Trolovelser 1764 til 1839 registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 90.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 100.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 100.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[48]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[49]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[51]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 146.

[53]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[56]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 114.

[58]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[59]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[60]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[61]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[62]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[63]  Gjerpen, viede 1681-1814,registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[64]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[65]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[66]  Skifte etter faren.

[67]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[68]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[69]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[70]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[71]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[72]  Skifte etter faren.

[73]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[74]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[75]  Solumslekt, Solumslekt.

[76]  Skifte etter faren.

[77]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[78]  Skifte etter faren.

[79]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.

[81]  1801 tellingen.

[82]  Skifte etter faren.

[83]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[84]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.

[85]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 42.

[86]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[89]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[90]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 112.

[91]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 193.

[92]  Skifte etter faren.

[93]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[94]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 193.

[95]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 193.

[96]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 193.

[97]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 193.

[98]  Skifte etter faren.

[99]  Skifte etter faren.

[100]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[101]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 126.

[102]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[103]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen

[104]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[105]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 142.

[106]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[107]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[108]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[109]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[110]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[111]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 155.

[112]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[113]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[114]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[115]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[116]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[117]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[118]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[119]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[120]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[121]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[122]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 184.

[123]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[124]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 180.

[125]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[126]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814,avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[127]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[128]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[129]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 379.

[130]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 157.

[131]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 157.

[132]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[133]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 46.

[134]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[135]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[136]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 62 og 172.

[137]  Kirkebok for Brevik Ministerialbok nr. 2 (1720-1764), skannet av digitalarkivet, side 35e.

[138]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[139]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 155.

[140]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[141]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198.

[142]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 87.

[143]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[144]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[145]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 378.

[146]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[147]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 189.

[148]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[149]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 160.

[150]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[151]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[152]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 178.

[153]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[154]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 130.

[155]  Alder ved død.

[156]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[157]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[158]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[159]  Gjerpen, døde i 1815-1905, registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[160]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[161]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[162]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[163]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[164]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[165]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[166]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[167]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[168]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[169]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[170]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[171]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[172]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 179.

[173]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 66.

[174]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[175]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[176]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[177]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[178]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[179]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[180]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[181]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[182]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 15.

[183]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[184]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 34.

[185]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[186]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 186.

[187]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 172, 357.

[188]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[189]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[190]  Eidanger, døde 1814-1831, registrert på internett av Frank Johannessen.

[191]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[192]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 172 og 357.

[193]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 62.

[194]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[195]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 358.

[196]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[197]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[198]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[199]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[200]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[201]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[202]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[203]  Stipulert, Stipulert.

[204]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[205]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[206]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[207]  Stipulert, Stipulert.

[208]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[209]  Gjerpen, folketellingen 1801.

[210]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[211]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[212]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[213]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[214]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[215]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[216]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[217]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[218]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[219]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[220]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[221]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[222]  Stipulert, Stipulert.

 

[i]  Alder ved konfirmasjonen.

[ii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[iii]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 172.

[ii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 31.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 77.

[iv]  Kirkebok for Solum nr 3 1761-1814, skannet av digitalarkivet, side 160-161.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 378.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 160.

[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 130.