| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |


 

 

 

 

Berthe Rasmusdatter f. ca 1652 sin familie (Hun giftet seg 1. gang med Ole Olsen f. ca 1652 og 2. gang med Nils Klausen f. ca 1679)

 

 

 

Berthe Rasmusdatter, f. omkring 1685.[1]

 

Jeg har funnet en dåp i Eidanger kirkeboken i 1721 der Niels Klausen Bakke og Berthe Rasmusdatter døper datteren Giørand. Der får vi navnet på konen til Ole Olsen Bakke.

 

 

(1) Gift[2] med Ole Olsen, f. ca 1652,[3] d. 1719 på Bakke i Hedrum.[4]

 

Ifølge bygdeboken i Hedrum var Ole ikke fra Hedrum. Han var bruker på gården Bakke Bnr.1 i Hedrum fra 1688 til han døde der i 1719. Han var nok bror til Jons Olsen som var bruker på den andre delen av gården. Ole var lagrettemann, og han var 48 år i 1701. Han hadde en søster, Giske Olsen som var gift med Hans Jørgensen Skogen. Ifølge bygdeboken så hadde han en hustru og en datter som man ikke kjenner navnet på. Hans hustru giftet seg etter han død med Niels Klausen og ble boende på Bakke.

 

(2) Hun giftet seg med[5] Nils Klausen, f. ca 1679 på Lysebo i Hedrum,[6] (sønn av Klaus Sørensen og Berte Andersdatter), d. 1755 på Bakke i Hedrum.[7]

 

Nils:

Han var fra Lysebo. Han kom fra Bonnegolt til Bakke. Han var enkemann etter Jøran Torgersdatter f. ca 1680 d. 1719. Han ble bruker på Bakke i 1719 da han giftet seg med enken der. Han ble bruker til 1750 da han tok opphold hos sønnen.

 

 

 

I.    Gjøran Nilsdatter, (datter av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter) f. 1721 på Bakke i Hedrum,[8] døpt 30.11.1721 i Eidanger kirke,[9] d. 1763 på Langangen i Eidanger,[10] gravlagt 22.11.1763 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       fra Quælle Sogn Niels Clauesen Bachis og Berthe Rasmusdatters ægte barn Giørand

       Faddere: baaren af Maren Thorbiørnsdatter Ragnillerøe, Hellie Olsdatter Bache, mandfaddere: Hans Thorgiersen Baannegolt, Isaach Hansen Sættret.

 

      

       Gift 05.11.1744 i Eidanger kirke,[12] med Halvor Olsen, f. 1720 på Nordal i Eidanger,[13] (sønn av Ole Tollefsen og Inger Hansdatter), døpt 10.03.1720 i Eidanger kirke,[14] d. 1763 på Langangen i Eidanger,[15] gravlagt 22.11.1763 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Nordre Nordal i Eidanger

      

 

 

II.   Ole Nilsen, (sønn av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter) f. ca 1723 på Bakke i Hedrum,[17] d. 1798 på Bakke i Hedrum.[18]

      

       Gift 22.10.1750 i Eidanger kirke,[19] med[20] Eli Eriksdatter, også kjent som Ellen, f. 1727 på Søndre Lunde i Eidanger,[21] (datter av Erik Olsen og Karen Nilsdatter), døpt 04.04.1727 i Eidanger kirke,[22] d. 1776 på Bjerke i Hedrum,[23] gravlagt 25.02.1776 i Hedrum.[24]

 

       Se Bakke denne gården

 

 

 

III. Berthe Nilsdatter, (datter av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter) født ca 1723,7 død 1757 på Nordre Nordal i Eidanger,7 gravlagt 05.02.1757 på Eidanger kirkegård.[i],[ii] .

      

       Hun var datter av Nils Klausen Bakke. Vi finner det som er hennes bror, Ole Nilsen Bakke, og hans kone som fadder for hennes barn. Vi finner også Berthe og hennes mann som fadder for hans barn.Vi finner også hennes mann, Anders Nordal, som fadder for det som nok er hennes søster, Siri Nilsdatter, sitt barn i 1759. De er også faddere for det som da er hennes søster, Gjøran Nilsdatters barn. Gjøran ble gift med Halvor Olsen fra Nordal og bosatt på Nordre Nordal.

      

      

       Hun giftet seg med7 Anders Jacobsen, født ca 1722, død 1802 på Nordre Nordal i Eidanger,[iii] gravlagt 21.10.1802 på Eidanger kirkegård.[iv]

      

       Se Nordre Nordal i Eidanger

 

 

 

IV. Anne Nilsdatter, (datter av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter) f. 1728 på Bakke i Hedrum,[25] døpt 18.01.1728 i Eidanger kirke.[26]

      

       Niels Clausen Baches barn fra Qvelle Sougn, moderen Berthe Rasmusdatter - Anne

       Faddere: baaren af Anne Ellingsdatter Bache, .nne? (Ser ikke første bokstaven, men det er sikkert Anne. JO) Willumsdatter Ragnillerøe, mandfaddere: Michel ..frensen? (Sikkert "Søfrensen". JO) Sætteret, .lle? (vanskelig å se på høyre siden mend et er sikkert Olle. JO) Villemsen Ragnillerøe.

 

 

 

V.   Siri Nilsdatter, (datter av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter) født 1732 på Bakke i Hedrum,4 døpt 13.12.1732 i Eidanger kirke.4

      

       et pige Børn fra Bache i Qvælsovgn ved nafn Siri Nielsdatter (Ingen foreldre nevnt. JO).

       Faddere: baaren af ....en? (klussete JO) Tostensdatter, Marj Velemsdatter, mandfaddere: Sifvert Torgersen, Søfren Andersen.

      

       Siri var nok datter av Nils Klausen Bakke. Hans første kone var Jøran Torgersdatter. Fadderen Sivert Torgersen var hennes bror og han er den eneste Nils på Bakke på den tiden.

      

       Trolig hun som giftet seg i Hedrum i 1757. Vi ser faddere fra Bache. Hun ble brukt som fadder av sin bror Ole sin datter, Antonette, som «Siri Bache) i 1761. Vi ser også faddere fra Bakke her og felles faddere med hennes søskens barn.

      

 

       Gift 29.09.1757 i Hedrum i Vestfold,[v] forlovet 28.08.1757 i Hedrum i Vestfold,47 med Isach Andersen, født 1732 på Lanner i Eidanger,[vi] (sønn av Anders Knudsen og Anne Nilsdatter), døpt 21.09.1732 i Eidanger kirke,4 konfirmert 26.05.1752 i Siljan kirke.[vii]

      

       Isach:

       deris ægte barn ved nafn Isach

       Faddere: baaren af Anne Povelsdatter Traaholt, Ellen Nielsdatter Langangen, mandfaddere: Laers Jonsen Grønsholt, Søfren Nielsen Grønsholt.

      

       Trolig konfirmert i 1752 som "Isach Andersen Naphog 19 aar". Han bodde nok da hos sin farbror Hans Knudsen på Naphaug.

      

       Det var nok han som giftet seg i Hedrum i 1757. Anund Oklungen var nok Amund Knudsen Oklungen som var hans onkel. Fadderen Margrethe Oklungen var Amund Knudsen sin kone og Anne og Jacob Andersen var nok hans søsken.

      

       Hedrum trolovet 28.08.1757, viet 29.09.1757

       Isach Andersen og Siri Nielsdatter

       Caution af Anders Huestofft og Anund Oklungen

       Testerer Ole Furulund og Ole Plankelie

      

       Han nevnes ikke i skifte etter sin far bror Hans Knudsen den 28.3.1764 på Naphaug i Slemdal. Der står hans fars etterkommere. Han og hans barn må da være døde.

      

       Det ser ikke ut til at de nevnes mer i Hedrum og Eidanger. De kan ha flyttet til Brunlanes/Kjose og så døde de der før 1764. Der er det ikke kirkebok før 1766.

      

 

 

        A.    Anne Isachsdatter, født 1758 i Bakke i Hedrum,[viii] døpt 18.01.1758 i Hvarnes kirke i Hedrum.

              

               Isach Baches datter Anne

               Faddere: Margarete Oklungen, Anne Andersd: ibid:, Jacob Andersen ibid:, Lars Backe, Arne Ragnildrød

              

 

        B.    Knud Isachsen, født 1759 på Bakke i Hedrum, døpt 02.09.1759 i Hedrum i Vestfold.[ix]

              

               Isach Backes søn Knud

               Faddere: Marthe Backe, Gunild Lunde, Anders Nordal, Niels Naphug, Jacob Oklungen

 

 

 

 

 [1]  Stipulert, Stipulert.

[2]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[3]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[4]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[5]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[6]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[7]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[11]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[12]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[15]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Eidanger, gravlagte 1760-1764, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[24]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.[i]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 337.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1733-1759,Registrert av Jørn Olsen.

[iii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 187.

[v]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 28.

[vi]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, 31.

[vii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 157.

[viii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 30.

[ix]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 1 (1751-1785), skannet av digitalarkivet, side 36.