| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| ØSTRE PORSGRUNN ETTER 1801 |       


 

 

Nils Andersen f. 1771 og Ellen Amundsdatter f. 1781 sin familie

 

 

 

 

Nils Andersen, f. 1771 på Nordal i Eidanger,[1] døpt 01.12.1771 i Eidanger kirke,[2] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[3] d. 1807 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.02.1807 i Østre Porsgrunn kirke.[4]

Han var sønn av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter på Nordre Nordal

 

Anders Jacobsen Nordal og k. Karen Hansdtr. - Nils

Faddere: 1. Ingeborre Larsdtr. Lunde Søndre 2. Inger Nilsdtr. Sillien 3. Nils Hansen Qvæstad 4. Søren Stosen Labelutten 5. Nils Amunsen Lillegaard.

 

Konfirmert som "Nils Andersen Nordal 16".

 

Bosatt på Nodal hos faren i 1801.

 

Under skifte etter faren i 1802 bodde Nils på Flogstad.

 

Gravlagt som "Niels Andersen Nordal 36 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 1b

Skifte 11. februar 1807 i Østre Porsgrunn

Afgangen mand Niels Andersen Nordal

Arvinger:

1. Enke Ellen Amundsdatter

2. Sønnen Anders Nilsen 5 aar

3. Datteren Karen Nilsdatter 3 aar

4. Ellen Kirstine Nilsdatter 1 aar

Nevn som værger nevnes: Broderen Hans Nilsen Ødegaarden og broderen Søren Andersen Nordal, Amun Knudsen Flogstad

Laugverge for enken Amund Knudsen Flogstad som nevnes som hennes fader.

 

 

Gift[5] med Ellen Amundsdatter, f. 1781 på Flogstad i Eidanger,5 (datter av Amund Knudsen og Gunild Olsdatter), døpt 13.05.1781 i Eidanger kirke,[6] konfirmert 16.10.1796 i Eidanger kirke,[7] d. 1811 i Østre Porsgrunn, gravlagt 10.11.1811 på Østre Porsgrunn kirkegård.[8]

 

Ellen:

Amun Knudsen Flochstad og k. Gunil Olsdtr. - Elen

Faddere: 1. Anne Nilsdtr. Qvæstad 2. Ambor Jacobsdtr. Flochstad 3. Christen Torjussen Lunde 4. Lars Nilsen Sillien 5. Lars Nilsen Traaholt.

 

Konfirmert som "Eli Amunsdatter Flochstad 16".

 

Gravlagt som "Niels Andersen Nordals enke Eli Amundsdatter 30 aar".

 

 

 

I.    Anders Nilsen, født 1801 på Flogstad i Eidanger,[9] døpt 01.11.1801 i Eidanger kirke.9

      

       Nils Andersen Flogstad og Ellen Amundsdatter - Anders

       Faddere: Anne Larsdtr. Ødegaarden, Karen Andersdtr. Nordahl, Jacob Larsen Flogstad, Ole Jacobsen ibid, Ole Amundsen ibid, Søren Andersen Nordal

      

       Han var tjenestegutt på Kvestad da han giftet seg.

      

       Copul. 26.08.1825 i Eid.

       Unkarl Anders Nilsen Qvæstad 22 år Tjenestedreng

       Inger Larsdatter Øveraasen Tjenstepige 28 år.

       Caut: Ole Flogstad og Lars Holte

      

       Østre Porsgrunn 1825

       Rode 26

       Hus 55? (vanskelig å se den andre tallet)

       Anders Nilsen - 24 aar - Hugger

       Inger Larsdatter - 32 aar - Konen

      

       Der døpte et barn i 1826 i Østre Porsgrunn.

 

      

       Gift 26.08.1825 i Eidanger kirke,[10] med Inger Larsdatter, født 1792 på Øveråsen i Eidanger,[11] (datter av Lars Nilsen og Anne Olsdatter), døpt 17.06.1792 i Eidanger kirke,[12] konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke.[13]

      

       Inger:

       Jon Engwoldsen Solandog k. Karen Olsdtr. - Kisten

       Faddere: 1. Kari Rønnicsdtr. ibid 2. Pirnille Povelsdtr. ibid 3. Abraham Solverød 4. Eric Folloug 5. Ole Island.

      

       Konfirmert som "Inger Larsdatter Øveraas 17".

      

       Copul. 26.08.1825 i Eid.

       Unkarl Anders Nilsen Qvæstad 22 år Tjenestedreng

       Inger Larsdatter Øveraasen Tjenstepige 28 år.

      

      

Barn før 1829

 

      

        A.    Nils Andersen, født 17.04.1826 i Østre Porsgrunn, døpt 15.05.1826 i Østre Porsgrunn.[14]

              

               Født 17.04.1826 – hjemmedøpt 21.04.1826 – bekreftet i kirken 15.05.1826: Nils Andersen – Dagarbeider Anders Nilsen og Hustrue Inger Larsd. i Ø.P., faddere: Bodede? (Bonde?) Ole Amundsen Flogstads Kone Maria Olsd., Pige Karen Nilsd., Bonde Ole Larsen, Do Nils Isaksen, Alle fra Eidanger, Pladsmand Lars Larsen sammestedsfra, Tjenestedreng Lars Hansen Krogstad fra Osebakken.

      

 

 

 

II.   Karen Nilsdatter, født 1803 i Østre Porsgrunn, døpt 25.08.1803 i Østre Porsgrunn kirke.[15]

      

       Niels Andersen og Ellen Ammundsdatters barn Karen.

       Faddere: Anders Jacobsens enke Ellen Ambiønsdatter, pigen Birthe Maria Andersdatter, Jacob Larsen Flokkestad, Ammund Knudsen Flokkestad, Ole Ammundsen Flokkestad, Erich Nielsen.

      

       Eidanger - viet 28.06.1839

       Ungkarl Lars Nilsen Viersdalen 36 aar, født i Thanum sogn, bosatt på Viersdalen, far Nils Abrahamsen

       Pigen Karen Nilsdatter Sundsaasen 36 aar, født i Porsgrunn, far Nils Andersen

       Forlovere: Abraham Rødningen og Ole Adolfsen

      

       Bosatt på Smedviken under Lerstang i Eidanger.

 

      

       Gift 28.06.1839 i Eidanger kirke,[16],[17] med Lars Nilsen, født 1801 på Vrangsund i Brunlanes,[18] (sønn av Nils Abrahamsen og Ane Maria Andersdatter), døpt 27.09.1801 i Berg kirke i Brunlanes.18

      

       Lars:

       Faddere: Anne Knudsdatter Biønnes, Marthe Gundersdatter Bakke, Anders Hansen Solum, Hans Anundsen ibid, Anders Gundersen Bakke.

      

       Forloveren Abraham Rødningen var hans bror Abraham Nilsen bosatt på "Rydningen" u/Berg i Eidanger. Denne Abraham var gift med Ingeborg Andersdatter, datter av Anders Anundsen Berg.

 

 

      

III. Ellen Kirstine Nilsdatter, f. 1806 i Østre Porsgrunn, døpt 02.03.1806 i Østre Porsgrunn kirke,[19] d. 1808 i Østre Porsgrunn, gravlagt 15.02.1808 på Østre Porsgrunn kirkegård.4

      

       Niels Andersen Nordahl og Ellen Ammundsdatters hiemmedøbte barn Ellen Kirstine.

       Faddere: Pigen Anne Malene Andersdatter, pigen Anne Maria Andersdatter Nordahl, Hak Sørensen, Niels Jacobsen, Peder Andersen Flotten, Jacob Andersen, Ole Ammundsen.

      

       Gravlagt som "Nils Andersens datter Ellen 2 aar".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[2]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[4]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 318-319.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 59.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 38.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[8]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 322-323.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 96.

[10]  Eidanger, Viede 1824 til 1832 Avskift gjort av Torbjørn Åsetre. Registrert av Jørn Olsen.

[11]  1801 tellingen.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 67.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[14]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 4 (1814-1828), skannet av digitalarkivet, side 165.

[15]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet, side 264-265.

[16]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 673.

[17]  Kirkebok for Eidanger Ministerialbok nr 08 1831-1858, skannet av digitalarkivet, side 217.

[18]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 335.

[19]  Kirkebok for Østre Porsgrunn i Porsgrunn, Mini nr. 2 (1764-1814), skannet av digitalarkivet, side 274-275.