| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| EIDANGER BYGDEBOK |


 

 

Søndre Lunde Gnr. 5

 

Nordre og Søndre Lunde ligger syd for Lundevannet i Bjørkedalen.

 

 

Litt fakta om gården Søndre Lunde

 

 

De tidlige manntallene på Lunde:

 

Lunde

 

I gjengjerdsmanntallet av 1528 nevnes Tore Lwnne og Arne Lwnne blant gårdene i Bjørkedalen.

 

I skattemanntall fra 1592-93 nevnes Clement og Laurits Lunde. Begge trolig på Lunde i Bjørkedalen.

 

I 1613-14 nevnes Clement og Amund og disse nevnes også i 1619-20.

 

I 1615 opplyses i jordboken følgende eiere på ”Lunde i Edanger i Berchedalen”: Laurits Tangvald i Bamble eide 2 huder, Eivind Rugtvet 2 ½ huder, Eiving Hvalen i Lundeherred 1 hud og Gimsøy kloster 1 hud.

 

Ifølge Schilbred nevnes Clement som salig 10. oktober 1625 så han må være død før dette. Ved denne anledningen nevnes også hans enke Anne Hansdatter og hennes to brødre, Thore og Niels Hansønner. Thore bodde på Døvik.

 

 

Søndre Lunde

 

Søndre Lunde hadde, på 1600 tallet, en skyld på 4 – senere 5 huder. Det var en fullgård. 3, respektive 4 huder, tilhørte Gjerpen prostigods, 1 hud tilhørte Gjerpen kirke.

 

På midten av 1630 årene nevnes Niels Lunde på Søndre Lunde i Bjørkedalen. Han stod i koppskattmanntallet av 1645 oppført med kvinne. Nils stod i 1655 som eier av 1 hud i Havreåker i Bamble, 1 skinn i Kjørholt, 9 skinn i Hvalen, 2 ½ skinn i Kjendalen og 1 hud, 3 skinn i Øde Sande. 

 

Skattematrikkel 1647 - Eidanger
Syndre Lunde som Niels bruger,
schylder 4 huder,
som Gierpen Proustj allene med bøxell tillkommer.
Er goed for 1 fuld gaardt schat, penge - 6 dr.

 

Nils var fortsatt oppsitter på Søndre Lunde i 1660 årene.

 

I sognepresten manntall av 1664 nevnes Oluf Nielssøn, 30 år gammel som oppsitter på Nordre Lunde.

 

I fogdens manntall av 1664 nevnes Niels 28 år som oppsitter og en Aslak Jonsen 20 år som tjenestedreng.

 

 

 

Fam.1

 

Bosatt her fra ca 1664 til 1698

 

Denne Ole Nilsen f. ca 1634 som nevnes i 1664 er mye trolig sønn av den Nils Lunde vi finner i tidligere manntall. Ole var 1. gang gift med Amborg Hansdatter f. omkring 1645. Hun kom trolig fra Ørvik. Ole har siden giftet seg for 2. gang med Ingeborg Eriksdatter f. ca 1654 fra Hoppestad i Gjerpen. Det var skifte etter Ole Nilsen på Søndre Lunde i 1698. Enken, Ingeborg Eriksdatter, giftet seg igjen 2. gang med Ole Sørensen f. ca 1677 og de boende på Søndre Lunde.

 

Ole Nilsens barn med Amborg Hansdatter:

Hans Olsen f. ca 1664 d. 1760

Mari Olsdatter f. ca 1665 d. 1741

Jacob Olsen f. omkring 1680

Nils Olsen f. omkring 1685

Maren Olsdatter f. omkring 1680 d. ca 1738

 

Ole Nilsens barn med Ingeborg Eriksdatter:

Ambor Olsdatter f. ca 1689 d. 1763

Erik Olsen f. ca 1695 d. 1763

 

Familieark

 

 

Fam.2

 

Bosatt her fra 1698 til 1717

 

Torkild Nilsen f. ca 1652 giftet seg med Mari Olsdatter f. ca 1665. Hun var datter av Ole Nilsen Søndre Lunde og de overtok gården sammen med hennes stemor Ingeborg Eriksdatter. Ingeborg var da enke. Torkild døde der i 1717 og enken døde hos datteren på Hovholt i 1741.

 

Barn:

Marthe Torkildsdatter f. ca 1695 d. 1752

Nils Torkildsen f. ca 1695 d. 1777

Hans Torkildsen f. ca 1704 d. 1767

 

Familieark

 

 

Fam.3

 

Bosatt her fra ca 1700 til 1732

 

Ole Sørensen f. ca 1677 giftet seg som nevnt med enken Ingeborg Eriksdatter f. ca 1645 og de ble boende på Søndre Lunde. Ingeborg døde der i 1728 og Ole giftet seg på nytt i 1728 med Maren Olsdatter Kvestad f. ca 1701. Ole Sørensen døde så på Søndre Lunde i 1732. Enken, Maren Olsdatter, giftet seg på nytt i Eidanger i 1734 med enkemannen Haagen Larsen f. ca 1676 og kom til Riis i Gjerpen.

 

Ole Sørensens barn med Maren Olsdatter:

Ole Olsen f. 1729 d. 1765

Hans Olsen f. 1731 d. 1802

Jacob Olsen f. 1732 d. 1783

 

Familieark

 

 

Fam.4

 

Bosatt her fra ca 1710 til 1714.

 

Christen Tollefsen f. ca 1676 fra Søndre Tveten giftet seg i Eidanger i 1706 med Inger Gundersdatter f. ca 1681. (Det var skifte etter hennes far på Gopledalen i Hedrum i 1717.) Christen og Inger nevnes på Søndre Lunde i 1711 og døper barn der i 1713. Christen døde på Søndre Lunde i 1714. Enken gifter seg igjen i 1717 og bodde videre på gården.

 

Barn:

Marthe Christensdatter f. ca 1707 d. 1767

Siri Christensdatter f. 1713 d. 1714

 

Familieark

 

 

Fam.5

 

Bosatt her fra 1714 til 1755

 

Enken etter Christen Tollefsen Søndre Lunde, Inger Gundersdatter f. ca 1681, giftet seg 1717 på nytt med Lars Olsen f. ca 1686. Han var nok bror av Willum Olsen Ragnhildrød i Hedrum. Lars og Inger bodde videre på Søndre Lunde. Inger døde der i 1751 og Lars i 1755.

 

Barn:

Karen Larsdatter f. 1718

Christen Larsen f. 1720 d. 1779

Gunder Larsen f. 1723 d. 1723

Maren Larsdatter 1724 d. 1724

 

Familieark

 

 

Fam.6

 

Bosatt her fra 1724 til 1763

 

Erik Olsen f. ca 1695 var sønn av Ole Nilsen Søndre Lunde. Han giftet seg i 1724 i Eidanger med Karen Nilsdatter f. ca 1705. De var bosatt på Søndre Lunde hele livet. De døde begge der i 1763.

 

Barn:

Eli Eriksdatter f. 1725

Eli Eriksdatter f. 1727 d. 1776

Nils Eriksen f. 1729 d. 1748

Christen Eriksen f. 1732 d. 1786

Ingeborg Eriksdatter f. 1735 d. 1809

Jacob Eriksen f. 1738 d. 1786

Gunild Eriksdatter f. 1740 d. 1788

Maren Eriksdatter f. 1742 d. 1786

Ole Eriksen f. 1745 d. 1748

Nils Eriksen f. 1748

Ole Eriksen f. 1751 d. 1819

 

Familieark

 

 

Fam.7

 

Bosatt her fra 1752 til 1779

 

Sønnen Christen Larsen f. 1720 giftet seg i 1752 med Maren Stoesdatter f. 1728 på Smekerød u/Prestegården. De ble boende på Søndre Lunde og Christen døde der i 1779. Enken giftet seg i 1779 med enkemannen Nils Mortensen Kvestad og døde på Kvestad i 1803

 

Christen Larsen og Maren Stoesdatters barn:

Inger Christensdatter f. 1753 d. 1754

Inger Christensdatter f. 1755 d. 1811

Ingeborg Christensdatter f. 1757

Berthe Christensdatter f. 1761 d. 1829

Karen Christensdatter f. 1765 d. 1773

 

Familieark

 

 

Fam.8

 

Bosatt her fra 1764 til 1814

 

Christen Torjussen f. 1735 fra Ås i Gjerpen giftet seg i 1763 med Ingeborg Larsdatter f. 1735 fra Kvestad. Christen kjøpte hel gården Søndre Lunde (5 huder) på tvangsauksjon i 1789. De hadde døpt barn der fra 1764. De overdro gården til sine sønner Torjus og Lars i 1801 og tok føderåd. Ingeborg døde på Søndre Lunde i 1807 og Christen døde i 1814.

 

Barn:

Torjus Christensen f. 1764 d. 1843

Anne Christensdatter f. 1766

Marte Christensdatter f. 1768 d. 1823

Lars Christensen f. 1771 d. 1850

Nils Christensen f. 1774 d. 1776

Ambor Christensdatter f. 1777

Inger Christensdatter f. 1779 d. 1781

 

Familieark

 

 

Fam.9

 

Bosatt her fra 1789 til 1814

 

Sønnen Torjus Christensen f. 1764 giftet seg i Gjerpen i 1789 med Gunnild Gundersdatter f. 1759 fra Bekkevold i Gjerpen. De bosatte seg og døpte barn på Søndre Lunde fra de giftet seg. Torjus hadde overtatt gården sammen med sin bror Lars.

 

Barn:

Gunder Torjussen f. 1789

NN Torjussen f. 1792

NN Torjussen f. 1793 d. 1783

NN Torjussen f. 1794 d. 1794

NN Torjusdatter f. 1795 d. 1795

Christen Torjussen f. 1797 d. 1850

NN Torjussen f. 1800 d. 1800

NN Torjussen f. 1801 d. 1801

Gunnild Torjusdatter f. 1802 d. 1802

Inger Torjusdatter f. 1803 d. 1872

 

Familieark

 

 

Fam.10

 

Bosatt her far 1793 til 1814

 

Christen Torjussen Søndre Lunde sin sønn Lars Christensen f. 1771 giftet seg i 1793 med Anne Hansdatter f. 1767 fra Holte i Eidanger. De var bosatt på Søndre Lunde fra 1793 og hadde gården med sin bror Torjus.

 

Barn:

NN Larsen f. 1793 d. 1793

Christen Larsen f. 1795 d. 1880

Kirsten Larsdatter f. 1798

Hans Larsen f. 1801

Ingeborg Larsdatter f. 1806

 

Familieark

 

 

 

 

 

Andre som ble nevnt på Søndre Lunde:

 

Oline Olsdatter f. 1778 døde på Søndre Lunde i 1785. Hun var et uekte barn og hennes mor, Maren Halvorsdatter, ble gift med Nils Halvorsen og nevnes på Nordre Tveten.

Isach Jonsen f. 1762 døde på Søndre Lunde i 1795. Han nevnes under sin far, Jon Olsen, på Skjelsvik.

Maria Pedersdatter f. 1772 døde på Søndre Lunde i 1797. Han nevnes under sin far, Peder Hansen, Grønsholt.

 

 

 

Husmannsplasser:

 

 

Plass:

 

 

Fam.11

 

Nevnt her fra 1782 til 1786

 

Nils Nilsen f. 1754 på Nordre Lunde giftet seg i 1779 med Ingeborg Halvorsdatter f. ca 1752. De døpte et barn på Nordre Lunde i 1780 men fra 1782 til 1784 nevntes de på en plass under Søndre Lunde. Dette var mye trolig Høyrønningen.

 

Barn:

Christen Nilsen f. 1780

Halvor Nilsen f. 1783 d. 1785

Anne Nilsdatter f. 1786

 

Familieark

 

 

 

Høyrønningen

 

Fam.12

 

Bosatt her far 1799 til 1803

 

Høyrønningen var husmannsplass under Søndre Lunde. Den ble skilt ut fra Søndre Lunde i 1799 og fikk en skyld på 1 skinn. Kjøperen var Anders Jacobsen f. 1764 på Loven i Gjerpen. Han betalte 199 rdl for plassen. Anders giftet seg 1. gang i 1795 med Gunnild Iversdatter f. 1772 fra Nordre Lunde. Hun døde i 1800 og Anders giftet seg 2. gang samme året med Anne Jacobsdatter f. 1765 fra Ulverød under Prestegården. Hun døde i 1803 og samme året solgte Anders Jacobsen plassen. I 1803 giftet Anders seg på nytt med Berthe Marie Pedersdatter f. ca 1773.

 

Anders Jacobsens barn med Gunnild Iversdatter:

Maria Andersdatter f. 1795

Karen Andersdatter f. 1798

 

Anders Jacobsens barn med Anne Jacobsdatter:

Jacob Andersen f. 1803 d. 1803

 

Familieark