| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER

| LUNDE SØNDRE |


 

Fakta om gården

 

Søndre Lunde Gnr 5

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Sjeleregister for Eidanger Sogn utarbeidet av lensmann Nils Halvorsen:

 

Lunde Søndre

Skylder 5 huuder udereeder En Soldat, bruges af 2 de bønder Nafnelig Lars Olsøn 2 ½ huud, Olle Sørensøn 2 ½ huud;

Lars Olsøn gl. 40 aar har tient for Soldat er Frisk og gift med Inger Gundersdatter gl. 44 aar, har en Søn Christen Larsøn gl. 5 aar, en datter Karen Larsdatter gl. 7 aar, en Stifdatter Marte Christensdatter gl. 18 aar. Er alle hieme. En tienestedreng Tolf er fød i Drangedahl gl. 18 aar iche tienet kongen, tiener for half aars løn.

Olle Sørensøn gl. 52 aar, har tient for Soldat. Er Frisk, gift med Ingeborg Erichsdatter gl. 68 aar, har sin stifsøn hos seg, Erich Olsøn gl. 28 aar, tiener for Soldat, som intil vaaren skal bruge 1 huud, 3 skind med sin stiffader i gaarden, er gift med Karen Nielsdatter gl. 20 aar, har en datter Elen Erichsdatter gl. ½ aar.
Ingen tienestefolch, eller huusmandspladse.
Til gaarden en Becheflomqværn, saa og voxterskov til smaa bielcher af Gran og anden smaalast ¾ Miil at framdrive, og ingen anden Herlighed til Gaarden.

 

 

 

 

Matrikulen 1747

Eiere: Gjerpen kirke 1 hud og Sr. Jacob Nielsen 4 huder

Oppsittere: Lars og Erich

 

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

Gaardsnavn: Lunde syndre

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Erich Lunde og kone, Christen Lunde og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Niels Erichsen, Ingebor Erichsdatter.

Drenger over 12 aar: Engebret Stoesen, Søren Olsen.

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter

Andre husboende: Christen Erichsen og kone

 

Uformuende under Lunde syndre:

uformuende Marthe Christensdatter paa syndre Lunde een fattig Enke.

 

 

 

 

Matrikulen 1747

Eiere: Gjerpen kirke 1 hud og Niels Larsens sterboe 4 huder

Oppsittere: Christen Larsen og Christen Torjusen

 

 

Manntall 1782

 

Lunde Søndre   Lunde Søndre     Christen 1 kone 5 barn

 

Lunde Søndre   Plads                    Niels 1 kone 1 barn 1 pige

 

 

 

1801:

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Lunde Søndre

166

Torjus

Christensen

Husbonde

37

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Lunde Søndre

167

Gunnild

Gundersdtr

Hans kone

41

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Lunde Søndre

168

Gunner

Torjussen

Deres sønner

12

 

 

M

Lunde Søndre

169

Christen

Torjussen

Deres sønner

4

 

 

M

Lunde Søndre

170

Christen

Engebrethsen

Tjenestedreng

28

Ugift

 

M

Lunde Søndre

171

Maren

Erichsdtr

Tjenestepige

24

 

 

K

Lunde Søndre

172

Lars

Christensen

Husbonde

30

Begge i 1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Lunde Søndre

173

Anne

Hansdtr

Hans kone

34

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Lunde Søndre

174

Christen

Larsen

Deres børn

6

 

 

M

Lunde Søndre

175

Kirsten

Larsdtr

Deres børn

2

 

 

K

Lunde Søndre

176

Christen

Torjussen

Husbondens forældre

66

Begge i 1ste ægteskab

Inderste

M

Lunde Søndre

177

Ingebor

Larsdtr

Husbondens forældre

60

Begge i 1ste ægteskab

 

K

Lunde Søndre

178

Engebreth

Jacobsen

Tjenestefolk

36

 

 

M

Lunde Søndre

179

Thone

Erichsdtr

Tjenestefolk

26

 

 

K

Lunde Søndre

180

Anders

Jacobsen

Mand

37

1ste ægteskab

Husmand med jord

M

Lunde Søndre

181

Anne

Jacobsdtr

Kone

36

2det ægteskab

 

K

Lunde Søndre

182

Marie

Andersdtr

Hans børn af 1ste ægteskab

5

 

 

K

Lunde Søndre

183

Karen

Andersdtr

Hans børn af 1ste ægteskab

3

 

 

K

Lunde Søndre

184

Ole

Jacobsen

Hans broder

32

Ugift

National soldat

M

 

 

 

Jordboken 1802:

Brukere: Lars Christensen 2 huder 5 1/2 skind, Torjus Christensen 2 huder 5 1/2 skind, Anders Jacobsen 1 skind

 

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

Lunde Søndre

 

Anno 15.04.1706 – Christen Tollefsen lod lyse Jacob Turmands Stedsmaal bref paa 2 ½ hud i S. Lunde i Birchedahlen (dat. 14.01.1706)

 

Anno 21.06.1789 – Christen Torgiersen Lunnes obl. til Hr. Halvor Nielsen stor 2200 rd. med i prior i grd. S. Lunne af skyld 5 huder. (dat. 03.04.1789)

 

Anno 21.06-1789 – Sorenskr. Norss auctionsskiøde til Christen Torjusen paa D’hr. Simon og Jørgen Zachariasønners opbudsboe tilhørensen grd. Søndre Lunde, skyld 5 huder mod bet. 1500 rd. (dat. 16.04.1789)

 

Anno 21.06-1789 – Et odelskiøde udstedt af Sr. Alb. Blom som verge for Jørgen Zacharaissens born neml. Niels, Zacharias, Inger og Bodil paa grd. Søndre Lunde til Christen Torjusen med betalt 1000 rd. (dat. 07.04.1789)

 

Anno 29.01.1790 – afkald fra Christen Lunne, Abraham Schielsvig, Knud Stammeland og jens Grava for arv efter afg. Ole Basseboe hver 30 rd. (dat. 10.11.1789)

 

Anno 27.08.1791 - Halvor Nielsen qvitt for 600 rd. som Christen Torjusen Søndre Lunde har betalt i afdrag, hands panteobl. (dat. 21.08.1791)

 

Anno 20.06.1799 – Christen Torgiussens skiøde til Anders Jacobsen paa Pls. Høe-rønningen under Søndre Lunde Dat. 13. jan 1799 af skyld 1 skind mod betalt 199 rd.

 

Anno 20.06.1799 – Anders Jacobsen Obl. til Bamble overformynderie for 30 rd. mod 1’ste prioritet udj Høe-rønningen under S. Lunde (dat. 13.01.1799)

 

Anno 20.05.1800 – Christen Torjusen Lundes fredlysning af huset og fremmede Creaturer i hans eiendom grd. Søndre Lunde i Bierchedal (dat. 29.05.d.a.)

 

Anno 27.08.1801 – Christen Torjusen Lundes skiøde til hans ældste søn Torjus Christensen paa hans halvdel av ejendom. Grd. Søndre Lunde 2 huder 5 ½ skind solgt for 900 rd. paa vilkaar af sælgeren og kone forbeholdes sig for deres levetid 1/5 part af grd, til deres underhold (dat. 28.07.d.a.)

 

Anno 27.08.1801 - Benevnte Christen Torjusen Lundes skiøde til hans anden søn, Lars Christensen, paa den anden halvdel af S. Lunde, 2 huder 5 ½ skind for 900 rd. forbeholdes sig 1/5 part til brug, som hans alderdom.

 

Anno 27.08.1801 - Torjus og Lars Chrisetnsønner Lunde med deres fader Christen Torjusen og deres moder, Ingeborg Larsdatter, ved follaug for den af grd. S. Lunde for deres levetid (dat. 28.07.1801)

 

Anno 27.08.1801 – Torjus Christensen og Jacob Isachsen skiøde til Ole Andersen Lia af Solum sogn paa 1 hud 11 ½ skind i grd. Nordre Lunde i Birchedalen solgt for 1690 rd. (dat. 04.07.d.a.)

 

Anno 09.12.1803 – Anders Jacobsen Jacobsens skiøde til Ole Pedersen Lien paa en jordeiendom under Søndre Lunne, kaldet Rønningen af skyld 1 skind for 350 rd. (dat. 29.10.1803)

 

Anno 23.11.1804 – Torgier Christensens obl. til Kontrolleus Barchlay 599 rd. med 2’den priors pant i 2 huder i grd, Søndre Lunde

 

Anno 07.06.1809 – En forpaktningscontract indgaaet mellom Kammerherre Løvenskiold og Lars Christensen betreffende 2 huder 5 ½ skind i grd. Søndre Lunde med deres revers (dat. 06.06.1809)

 

Anno 07.06.1809 – Do. indgaaet mell. Do. Og Torjus Christensen angaaende 2 huder ½ skind i grd. Søndre Lunde med deres revers (dat. 06.06.1809)

 

Anno 14.01.1811 – Kammerher. Løvenskiolds skiøde til Torjus Kristensen og Gunder Torjussen paa 2 huder 5 ½ skind i S. Lunde for 4000 rd. (dat. 19.10.1810)