| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

Lars Olsen f. ca 1686 og Inger Gundersdatter f. ca 1681 sin familie

 

 

 

Lars Olsen, f. ca 1686,[1] d. 1755 på Søndre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 10.02.1755 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han var oppsitter på Søndre Lunde i Eidanger. Willum eller Vilhem Olsen Ragnhildrød som det står i bygdeboken for Hedrum, er brukt som fadder av Lars og Inger. Han kom trolig ikke fra Ragnhildrød til Eidanger kirke, dersom han ikke var i slekt. Vilhelm/Willum er nok bror til Lars Olsen.

 

En Lars Olsen var 16 år gammel og dreng på Ragnhildrød i 1701 hos Willum Olsen?

 

Trol. 25/4-1717. I Eidanger:

Lars Olsen Soldat med Inger Gundersdatter Lunde.

Caut: Lars Joensen Grønsholt og Olle Søfrenss. Lunde

 

Finner dem på Søndre Lunde i 1725.

Lunde Søndre

Skylder 5 huuder udereeder En Soldat, bruges af 2 de bønder Nafnelig Lars Olsøn 2 ½ huud, Olle Sørensøn 2 ½ huud;

Lars Olsøn gl. 40 aar har tient for Soldat er Frisk og gift med Inger Gundersdatter gl. 44 aar, har en Søn Christen Larsøn gl. 5 aar, en datter Karen Larsdatter gl. 7 aar, en Stifdatter Marte Christensdatter gl. 18 aar. Er alle hieme. En tienestedreng Tolf er fød i Drangedahl gl. 18 aar iche tienet kongen, tiener for half aars løn.

 

Matrikulen 1747:

Søndre Lunde

Eiere: Gjerpen kirke 1 hud og Sr. Jacob Nielsen 4 huder

Oppsittere: Lars og Erich

 

Han gravlegges som "Lars Olsen Syndre Lunde 69 aar".

 

 

Gift 1717 i Eidanger kirke,[4] med[5] Inger Gundersdatter, f. ca 1681,[6] (datter av Gunder Larsen og Margrete Hansdatter), d. 1751 på Søndre Lunde i Eidanger,[7] gravlagt 21.04.1751 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Inger:

Det er nevnt en stedatter til Lars, nemlig Marte Christensdatter 18 år gammel i 1725. Inger har således vært gift før med en Christen.

 

Hun nevnes i skifte etter sin far på Gopledalen i Hedrum i 1717 som "Datteren Ingri Gundersdatter, gift med Lars Lunde i Eidanger, bor der".

 

Larvik Skifteprotokoll nr. 7 - Folio 79b-83a 
7. februar 1722 
Afgangne Gunder Larsen, på Pladsen Gopledalen. 
Bo og midler var registrert 16. august 1720. 
Arvinger: 
" Enken Margrete Hansdaatter. 
" Sønnen Hans Gunderßen, 32 år, hjemme. 
" Sønnen Christen Gundersen, 27 år, hjemme. 
" Sønnen Abraham Gundersen, 24 år, hjemme. 
" Datteren Karen Gundersdatter, gift med Anders Hansen Kiøndalen, død, etterlatt datteren Marte Andersdaatter, 6 år. 
" Datteren Ingri Gundersdatter, gift med Lars Lunde i Eidanger, bor der. 
" Datteren Aase Gundersdatter, gift med Hans Pederßen Lund, bor i Stenene ved Laurvigen. 
Monsr Jens Kielman af Laurvigen ble enkens lagverge. Sifvert Hanssen Holmen omtales som avdødes svoger. 
Jordegodset var halvparten i Holmen på Jore, taksert til 25 rdl., 3 skinn med bygsel i plassen Tronsrød, taksert til 12 ½ rdl., og halvparten i Risøen ved Stavern, taksert til 12 ½ rdl., alt etter et gavebrev datert 31. mars 1674. Gavebrevet refereres, og det er Idde Poulsdatter, Hans Nielsens etterleverske, bosatt på Holmen, som var på tinget i Brunlanes denne dagen. Fordi hun ikke hadde livsarvinger, ønsket hun at hennes fosterbarn, Sifvert Hansen og Margrete Hansdatter, barn av Iddes søster Marte Poulsdatter og Hans Svendsen Gudem, skulle ha Holmen, Tronsrød og Risøen. Dette hadde vært for retten ved et arveskifte på Holmen i Brundlaugnes 16. juli 1705. 
Dessuten eide boet 1 4/5 skinn med bygsel i Østre Sandnes i Brundlaugnes, taksert til 7 ½ rdl. 
Brutto: ?
Netto: 109 - 2 - 12 Hennes far er nevnt som arving i dette skifte i 1713:

Folio 138b-140a / 8. juli 1713 
Christen Anundsen hans afdøde Sl: hustru, Marthe Poulsdatter, Søndre Lunde i Hædrum Sogn. 
Arvinger: 
" Enkemannen Christen Anundsen. 
" Gunder Larsen Gopledal paa Brundlaug Næs, Christopher Larsen Søndre Skalleberg i Tiølling Sogn og Ole Hansen Hyppestad i bemte Tiølling Sogn, som paa Samtlige arfvingers vegne Comparerede. 
Husmannen Joen Andersen fordret 2 rdl. for arbeide. 
Brutto: 67 - 2 - 9
Netto: 2 - 3 - 17 

 

Hun gravlegges som "Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter 75 aar".

 

 

I.    Karen Larsdatter, f. 1718 på Søndre Lunde i Eidanger,[9] døpt 12.06.1718 i Eidanger kirke.[10]

      

       Lars Olsen Lunde og Inger Gundersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Ingeborg Erichsdatter Lunde, assist: Ingebor Olsdatter Qvæstad, Maren Olsdatter, mandfaddere: Olle Gudmundsen Qvæstad, Even Hansen Lunde, Niels Torchielsen Lunde.

 

      

       Gift 30.10.1739 i Eidanger kirke,[11] med[12] Nils Jonsen, f. 1712 på Sanne i Gjerpen,[13] (sønn av Jon Halvorsen og Maren Solvesdatter), døpt 01.01.1713 i Gjerpen kirke,[14] d. 1786 på Siljan i Eidanger,[15] gravlagt 19.06.1786 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Siljan i Eidanger

 

      

II.   Christen Larsen, f. 1720 på Søndre Lunde i Eidanger,[17],[18] døpt 04.08.1720 i Eidanger kirke,[19] d. 1779 på Søndre Lunde i Eidanger,[20] gravlagt 28.02.1779 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Laers Olsen Lunde og Inger Gundersdatter - Christen 

       Faddere: baaren af Ingeborg Errichsdatter Lunde, Berthe Pedersdatter Lunde, Maren Olsdatter Quæstad, Olle Gudmundsen Quæstad, Olle Søfrensen Lunde, Niels Thorchielsen Lunde.

 

      

       Gift 12.12.1752 i Eidanger kirke,[22] med Maren Stoesdatter, f. 1728 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[23] (datter av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter), døpt 15.02.1728 i Eidanger kirke,[24] d. 1803 på Kvestad i Eidanger,[25] gravlagt 21.07.1803 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Se Søndre Lunde denne gården

 

      

III. Gunder Larsen, f. 1723 på Søndre Lunde i Eidanger,[27] døpt 24.06.1723 i Eidanger kirke,[28] d. 1723 på Søndre Lunde i Eidanger,[29] gravlagt 25.06.1723 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Laers Olsen Lunde og Inger Gundersdatter - Gunder

       Faddere: baaren af Ingborg Errichsdatter Lunde, Marie Olsdatter Quæstad, mandfaddere: Willum Olsen Ragnillerøe, Laers Søfrensen Quæstad, Christen Olsen Quæstad.

      

       Han gravlegges som "Laers Olsøn Søndre Lundes lille søn Gunder 4 uger 1 dag".

      

 

        

IV. Maren Larsdatter, f. 1724 på Søndre Lunde i Eidanger,[31],[32] døpt 16.12.1724 i Eidanger kirke,[33] d. 1724 på Søndre Lunde i Eidanger,[34] gravlagt 24.12.1724 på Eidanger kirkegård.

      

       Laers Olsen Søndre Lunde og Inger Gundersdatter - Maren

       Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahall, Anne Thorchelsdatter Hasler, mandfaddere: Olle Søfrensen Søndre Lunde, Olle Søfrensen Møller, Hans Thorchelsen Quæstad.

      

       Hun gravlegges som "Laers Olsøn Søndre Lundes pigebarn Maren 7 dager".

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 18.

[11]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[13]  Alder ved død.

[14]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[15]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 56.

[16]  Eidanger, gravlagte 1764-1814, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 175.

[22]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[23]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[27]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[29]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[30]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[31]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[32]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.