| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

 

 

Ole Nilsen f. ca 1634 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Amborg Hansdatter f. omkring 1645 og 2 gang i ca 1689 med Ingeborg Eriksdatter f. ca 1654)

 

 

Ole Nilsen, f. ca 1634,[1] d. ca 1698 på Søndre Lunde i Eidanger.[2]

 

Han var nok sønn av Nils Lunde som nevnes som bruker før han. (Se de tidlige manntallene på Søndre Lunde.) Denne Nils Lunde eide i 1655, 1 hud og 3 skinn i "Ødesanni" i Gjerpen.

 

I sognepresten mantall av 1664 oppføres "Oluf Nielssøn", 30 år gammel, som oppsitter på Søndre Lunde.

 

Det var skifte etter "Oluf Nielssøn" på Søndre Lunde 12. august 1698. Han etterlot seg enke, Ingeborg Eriksdatter og 2 kull barn: Hans, Niels, Jacob, Maren gift med Torkild Nielssøn, samt Amborg og nok en Maren. Sønnen Hans var bosatt på Kråketo i Gjerpen. Noe usikkerhet i forhold til hvem som var mor til hvilke av barna.

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 2, side 89a            

12.8.1698    Søndre Lunde i Eidanger

       Ole Nielsen død, e. Ingebor Erichsd.

       «og deris børn som ere 2de kuld»:

       1.    Hans Olsen Kragetou.

       2.   Niels Olsen umyndig.

       3.   Maren Olsd. g.m. Torchild Nielsen.

       4.   Jacob Olsen, umyndig.

       5.   Erich Olsen, umyndig.

       6.   Ambor Olsdr., umyndig.

       7.   Maren Olsdr., umyndig.

Verger: Halfvor Sillien for Niels Olsen, Hans Kragetou for sin bror Jacob Olsen og søstra Maren

Olsdatter, Torchild Nielsen for Erich og Ambor

Brutto 79-0-16.

Nt: 3-1-2. Hvori medregnet jordegods: Lunde nordre 7 kalveskinn. Takst 14 rd.

 

 

(1) Han giftet seg med Amborg Hansdatter, f. omkring 1645,[3] (datter av Hans Olsen), d. før 1689.

 

Amborg:

Hun var datter av Hans Olsen på Ørvik.

 

 

(2) Gift ca 1689, med[4] Ingeborg Eriksdatter, f. ca 1654 på Hoppestad i Gjerpen,[5] (datter av Erik Hoppestad og Johanne Tygesdatter), d. 1728 på Søndre Lunde i Eidanger,[6] gravlagt 14.05.1728 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Ingeborg:

Hun er nevnt gift under skifte etter Hans Tygesen på Søve i 1712 som ”Ingebor Erichsdtr. gm. Ole Sørenssen Lunde i Birckedahlen".

(I Gjermundsens avskrift av skifte står det Kirckedalen, det er feil.)

 

Hun gravlegges i 1728 aom "Olle Søfrensøn Lundis qvinde Ingeborg Errichsdatter Lunde 74 aar".

 

Ut fra dette så giftet seg igjen med Ole Sørensen. Han nevnes som bruker på Søndre Lunde i 1711.

 

Hun er nevnt som enke etter Ole Nilsen i skifte etter han i 1698.

 

 

 

I.    Hans Olsen, (sønn av Ole Nilsen og Amborg Hansdatter) f. ca 1664,[8] d. 1760 på Kråketo i Gjerpen,[9] gravlagt 13.01.1760 i Gjerpen.[10]

      

       Han var under skifte etter faren i 1698 bosatt på Kråketo i Gjerpen. Han giftet seg med enken på Krågeto i Gjerpen. Han var eier og bruker av en halvpart (9 skinn) av Krågeto fra 1695. Se gamlegjerpen.no

      

       Han er nevn i skifte etter mors søster, Tore Hansdatter, i Skien i 1715 som bosatt på Krågeto.

      

       Han fikk mange barn som døde, men bare en som levde opp. Sønnen Ole, som ble boende på gården.

      

       Gravlagt som "Hans Kragetoe 96 aar".

 

      

       (1) Gift ca 1694,[11] med[12] Maren Stensdatter, f. ca 1672,[13] (datter av Sten Olsen og Sten Olsens første hustru), d. 1702 på Kråketo i Gjerpen,[14] gravlagt 02.07.1702 i Gjerpen.[15]

      

       Maren:

       Hun kom fra Krågeto i Gjerpen.

 

       Gravlagt som "Hans Kragetoos quinde Maren Steensdatter, 30 aar".

 

 

       (2) Gift 22.10.1702 i Gjerpen,[16] med[17] Karen Larsdatter, f. ca 1660,[18] d. 1722 på Kråketo i Gjerpen,[19] gravlagt 26.05.1722 i Gjerpen.[20]

      

       Karen:

       Hun kom fra Søli.

      

       Gravlagt som "Hans Kragetos qde Karen 62 aar".

 

 

       (3) Gift 22.10.1722 i Gjerpen,[21] med[22] Martha Tronsdatter, f. 1685,[23] d. 1726 på Kråketo i Gjerpen,[24] gravlagt 27.04.1726 i Gjerpen.[25]

      

       Martha:

       Hun kom fra Lien under Meen. Hun døde i barselseng, 42 år gammel.

 

 

       (4) Gift 14.09.1726 i Gjerpen,[26] med[27] Lisbeth Nilsdatter, f. ca 1690,[28] d. 1768 på Kråketo i Gjerpen,[29] gravlagt 06.03.1768 i Gjerpen.[30]

      

       Lisbeth:

       Hun kom trolig fra Fossfjord.

      

       Gravlagt som "Hans Kragetoes enke 78 aar".

 

 

       A.   Ole Hansen, (sønn av Hans Olsen og Maren Stensdatter) f. 1698 på Kråketo i Gjerpen,[31] døpt 19.06.1698 i Gjerpen,[32] d. 1777 på Kråketo i Gjerpen,[33] gravlagt 16.02.1777 i Gjerpen.[34]

            

             Hans Kragetoes sønn Ole

             Faddere: Iver Søli, Ingebret Løberg, Waldemar klokkers quinde, Ole Fossjords quinde, Karen Olsdatter fra Løberg.

            

             Bruker på en del av Kråketo.

            

             Gravlagt som "Ole Kragetoe 80 aar".

 

            

             Gift 18.06.1722 i Gjerpen, med Marthe Knudsdatter, f. 1699 i Gjerpen,[35] døpt 17.11.1699 i Gjerpen,[36] d. 1746 på Kråketo i Gjerpen,[37] gravlagt 27.11.1746 i Gjerpen.[38]

            

             Marthe

             Gravlagt som "Ole Kragetoes kone, 47 aar".

 

 

      

II.   Mari Olsdatter, (datter av Ole Nilsen og Amborg Hansdatter) f. ca 1665,[39] d. 1741 på Hovholt i Eidanger,[40] gravlagt 08.03.1741 på Eidanger kirkegård.[41]

      

       Hun står som gift med Torkild Nilsen under skifte etter faren i 1698.

 

      

       Hun giftet seg med Torkild Nilsen, f. ca 1652,[42] d. 1717 på Lunde i Eidanger,[43] gravlagt 25.03.1717 på Eidanger kirkegård.[44]

      

       Torkild:

       Han overtok Søndre Lunde sammen med sin svigermor.

      

       Se Søndre Lunde denne gården

 

      

 

III. Jacob Olsen, (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter) f. omkring 1680.[45]

      

       Han er nevnt som umyndig under skifte etter faren i 1698.

      

       Det kan være han som nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Brevig som "Jacob Olsen S..sk..?", født i Brevig og bosatt i Brevig, innrullert 8. mai 1704?

      

       Trol. 10/6-1715 i Eidanger Præstegaard. Copul. i Eid. Kirke 8/9-1715.

       1. Jacob Olsen S. Lunde |: Reserva - Soldat, hafde Capt. Uslers Seddel :| med Gunild Lauridzd. (Larsd.) Basseboe.

       Caut: Olle Gudmundssen Qwæstad og Arne Jørgensen Kiørholt.

      

 

       Gift 08.09.1715 i Eidanger kirke,[46] med Gunhild Larsdatter, f. omkring 1680,[47] (datter av Lars Amundsen og Amborg Arnesdatter).

      

       Gunhild:

       Hun kom fra Bassebo og var da trolig barn av den Lars (Lauritz) som var nevnt der rundt 1700.

 

      

 

IV. Nils Olsen, (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter) f. omkring 1685.[48]

      

       Han er nevnt som umyndig under skifte etter faren i 1698.

 

 

IV. Maren Olsdatter, (datter av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter) f. omkring 1680,3 d. ca 1738 på Søndre Ås i Gjerpen.[i]

      

       Hun giftet seg i 1711.

 

       Trolovet i Gjerpen 26.07.1711
Niels Janssøn og Maren Olsdatter fra Aasqværnen.
Caut: Peder Doxerø og Jacob Jønneval.

 

       Hun kom fra Søndre Lunde i Eidanger og ble nevnt som umyndig under skifte etter faren i 1698.  Vi finner blant annet hennes stefar som fadder for hennes barn

      

       3/3/1738 MAREN OLSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 345b.

       u/S.Aas Arvinger:

       Hennes to barn:

       1. Niels Nielssen 13 år

       2. Gjertrud Nielsdtr. 23 "

       Farbroren Peder søndre Bøe ble verge.

       Brt: 27 - 3 - 22

       Net: 17 - 1 - 18.

 

       Gift 14.10.1711 i Gjerpen med Nils Jensen, f. 1687 på Åskverna u/Ås i Gjerpen,3 (sønn av Jens Povelsen og Karen Trondsdatter), døpt 06.03.1787 i Gjerpen,[ii] d. 1730 på Åskverna u/Ås i Gjerpen, gravlagt 03.04.1730 i Gjerpen.

      

       Nils:

       Jens Povelsens s. Nils.

      

       Nils var møller som sin far.

      

       Familien bodde først på Åskverna før de i 1713 var bosatt i Eidanger. Familien var tilbake igjen på Åskverna i 1723.

      

       Gravlagt som "Nils Jenssøn Aas 43 aar, 7 maaneder".

      

       10/3/1731 NIELS JENSSEN MØLLER Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 352b.

       u/S.Aas Arvinger:

       Enka Mari Olsdatter og barna:

       1. Jens Nielssen, 19 år,

       2. Ole Nielssen, 12 " ,

       3. Niels Nielssen, 5 " ,

       4. Giertrud Nielsdtr.16 ".

       Enka bad seg Aslak Kise til verge.

       Brt: 3 - 0 - 19

       Gjeld: 34 - 0 - 7 (insolvent).

 

 

      

       A.   Jens Nilsen, f. 1712 på Åskverna u/Ås i Gjerpen, døpt 24.01.1712 i Gjerpen,23 d. 1734 i Gjerpen, gravlagt 17.11.1734 i Gjerpen.5

            

             Nils Jenssøns søn Jens fra Aasqværnen

             Faddere: Tobias Fos eje, Major Fiens dreng Nils, Peder Møllers qvinde Kirsten,  Elev Jønnevals qde.

            

             Gravlagts om "Jens Nilssøn, 23 aar".

 

 

 

       B.   Gjertrud Nilsdatter, f. 1714 i Eidanger, døpt 25.01.1714 i Eidanger kirke,[iii] d. 1784 på Follaug i Gjerpen, gravlagt 30.09.1784 i Gjerpen.8

            

             Niels Jensen Møller og Maren Oufsdatter - Giertrud

             Fadder: baaren af Karen Nielsdatter Lind, assist: Rebekka Pedersdatter Vaadeklef, Maren Olsdater Lunde, mandfaddere: Peder Larsen Grava, Jens Christensen Jyde

            

             Gravlagt som "Børger Follougs enke 70 1/2 aar".

 

            

             (1) Gift 25.05.1740 i Gjerpen,8 med Christen Mogensen, f. 1710 på Hoppestad nedre i  Gjerpen (sønn av Mogens Tollefsen og Marikken Berntsdatter), døpt 20.07.1710 i Gjerpen,8 d. 1749 i Gjerpen.

            

             Christen:

             Mogens Hoppestads søn Christen

             Fadere: Poul Vendelbo, Detlef Monradh, Mads Ørn, Weijers datter Anna Dorthe,  Inger Wejer.

            

             Bosatt på Hoppestad Øvre.

 

            

             (2) Gift 17.02.1756 i Gjerpen,8 med Borger Johannesen, f. 1720,8 d. 1772 på Follaug i Gjerpen.8

 

 

            

       C.   Ole Nilsen, f. 1716 i Eidanger,[iv] dåp 02.07.1716 i Eidanger kirke,25 d. 1736 i Eidanger, gravlagt 01.07.1736 på Eidanger kirkegård.12

            

             Niels Jensen (Møller hos mig) og Maren Olsdatter - Olle

             Faddere: baaren af Karen Nilsdatter Lind, assist: Karen Simensdatter Slevolden, Maren Olsdatter Lunde, mandfaddere: Ingvald Arnesen Slevolden, Niels Torchildsen Lunde.

            

             Han ble ikke nevnt i skifte etter moren i 1738. Det er nok han søm døde i 1736.

            

             Gravlagt som "Ole Nielsøn 23 aar".

 

 

 

       D.   Maren Nilsdatter, f. 1718 i Eidanger,[v] dåp 01.01.1719 i Eidanger kirke,26 d. 1721 i Eidanger,15 gravlagt 20.07.1721 på Eidanger kirkegård.15

            

             Niels Jensen Møller og Maren Olsdatter - Maren

             Faddere: baaren af Mad Findø, assist: Karen Nielsdatter Lind, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Lars Olsen Lunde.

            

             Hun gravlegges som "Niels Jensøn Møllers barn Maren 2 aar 6 maaneder".

 

 

 

       E.   Maren Nilsdatter, f. 1721 i Eidanger,[vi] døpt 01.01.1722 i Eidanger kirke,27 d. 1723 i Gjerpen, gravlagt 04.09.1723 i Gjerpen.5

            

             Niels Jensen Møller og Maren Olsdatter - Maren

             Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Anna Nielsdatter Lunde, Gunnille Laersdatter Grønsholt, mandfaddere: Niels Hansen Lunde, Ole Søfrensen Møller, Errich Olsen Lunde.

            

             Gravlagt som "Nils Møllers Maren 1 aar 8 mnd".

 

 

       F.   Nils Nilsen, f. ca 1726.[vii]

 

 

 

 

VI. Ambor Olsdatter, (datter av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter) f. ca 1689,[49] d. 1763 på Kvestad i Eidanger,[50] gravlagt 10.11.1763 på Eidanger kirkegård.[51]

      

       En finner moren Ingeborg Eriksdatter som fadder for hennes sønn Ole i 1723.

      

       Hun er også nevnt som umyndig under skifte etter faren, Ole Nilsen i 1698. Ut fra alder kan det være hun er datter av Ingeborg Eriksdatter?

 

      

       Gift 26.12.1715 i Eidanger kirke,[52] med Lars Sørensen, f. ca 1689 på Ørstvedt i Eidanger,[53] (sønn av Søren Stoesen og Ingeborg Hansdatter), d. 1776 på Kvestad i Eidanger,[54] gravlagt 02.08.1776 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Se Kvestad

 

      

 

VII.Erik Olsen, (sønn av Ole Nilsen og Ingeborg Eriksdatter) f. ca 1695,[56] d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,[57] gravlagt 19.06.1763 på Eidanger kirkegård.[58]

      

       På grunn av navnet tror jeg denne sønnen må ha Ingeborg Eriksdatter som mor.

 

 

       Gift 30.06.1724 i Eidanger kirke,[59] med[60] Karen Nilsdatter, f. ca 1705 i Skien,[61] (datter av Nils Hansen og Karen Hansdatter), d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,[62] gravlagt 16.12.1763 på Eidanger kirkegård.[63]

      

       Se Søndre Lunde denne gården

 

 

 [1]  Manntallet i 1664.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[3]  Stipulert, Stipulert.

[4]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[8]  Stipulert, Stipulert.

[9]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[10]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[11]  Stipulert, Stipulert.

[12]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[13]  Alder ved død.

[14]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[15]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[16]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[17]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[18]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[19]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[20]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[21]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[22]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[23]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[24]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[25]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[26]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[27]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[28]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[29]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[30]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[31]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[32]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[33]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[34]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[35]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[36]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[37]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[38]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[39]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[40]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[41]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 305.

[42]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 86.

[45]  Stipulert, Stipulert.

[46]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[47]  Stipulert, Stipulert.

[48]  Stipulert, Stipulert.

[49]  Alder ved død.

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 285.

[52]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[53]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[54]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 174.

[56]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[57]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 284.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[60]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[61]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.[i]  Skifte etter henne.

[ii]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 5.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 11.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, skannet av digitalarkivet, side 20.

[vi]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[vii]  Skifte etter faren.