| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

 

Erik Olsen f. ca 1695 og Karen Nilsdatter f. ca 1705 sin familie

 

 

 

Erik Olsen, f. ca 1695,[1] d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 19.06.1763 på Eidanger kirkegård.[3]

Han var sønn av Ole Nilsen Søndre Lunde.

 

Han er nevnt i skifte etter faren i 1698 som en av 2 barnekull. På grunn av navnet tror jeg han må være sønn av Ingeborg Eriksdatter.

 

Erik og Karen forlovet seg i Eidanger i 1724.

 

Trol. 5/6-1724 i Eid.

Errich Olssøn Lunde, Soldat, med sig Seddel fra Capitaine Holmboe, med Karen Nielsd.

Caut: Michel Sættre og Laers Qvæstad.

 

Erik nevnes i Sjeleregisteret 1725 som bosatt på Kvestad i Eidanger. Han står der som stesønn til Ole Sørensen. Ole Sørensen er bosatt på Kvestad sammen med sin kone Ingeborg Eriksdatter. Erik må da være sønn av denne Ingeborg og hennes 1. mann Ole Nilsen. Det står i "Sjeleregisteret 1725" at han er gift med Karen Nilsdatter, 20 år og at de har en datter Elen på 1/2 år. Han selv er nevnt som 28 år.

 

Det står i 1725 at han skal bruke 1 huud og 3 skinn frem til våren sammen med sin stefar. Han er etter dette nevnt som oppsitter på Søndre Lunde.

 

Matrikulen 1747:

Søndre Lunde

Eiere: Gjerpen kirke 1 hud og Sr. Jacob Nielsen 4 huder

Oppsittere: Lars og Erich

 

Lunde Søndre i 1762:

Gaardsnavn: Lunde syndre

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Erich Lunde og kone, Christen Lunde og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Niels Erichsen, Ingebor Erichsdatter.

Drenger over 12 aar: Engebret Stoesen, Søren Olsen.

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter

Andre husboende: Christen Erichsen og kone

 

Gravlagt som "Erich Syndre Lunde 68 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 6b, side 420        

19.12.1763, 13.5.1764 - Lunde søndre i Eidanger

       Erich Olsen død g. Karie Nielsdtr.

       Barn:

1.    Christen 30 år.

2.    Jacob 24 år.

3.    Niels 14 år.

4.    Ole 12 år.

5.    Eli 36 år (gift).

6.    Ingebor 28 år.

7.    Gunnil 22 år (gift).

8.    Maren 20 år.

Formyndere: Lars Sørensen Qvestad, Amund Olsen.

Brutto 178-2-10.

Netto 13-1-1.

 

 

Gift 30.06.1724 i Eidanger kirke,[4] med[5] Karen Nilsdatter, f. ca 1705 i Gjerpen,[6] (datter av Nils Hansen og Karen Hansdatter), d. 1763 på Søndre Lunde i Eidanger,[7] gravlagt 16.12.1763 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Karen:

Hun var nok søster til Marta Nilsdatter som var gift med Torjus Christensen og bodde på Søli i Gjerpen. En finner Erik som fadder til Torjus sin datteren Karen (her har vi også navnlikheten) i Gjerpen i 1733 og til deres sønn Christen i 1735. En finner Torjus som fadder til Erik og Karens barn Christen i 1732 og Ingeborg i 1735.

 

Hun gravlegges som "Erich Lundes enke Karen Nilsd. 58 aar gl."

 

 

 

I.    Eli Eriksdatter, f. 1725 på Søndre Lunde i Eidanger,[9] døpt 29.04.1725 i Eidanger kirke.[10]

      

       Errich Olsen Lunde Søndre og Karen Hansdatters (feil for Karen Nilsdatter JO) ægte barn første - Ellj

       Faddere: baaren af Inger Gundersdatter Lunde, Martha Hansdatter, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Laers Søfrensen Quæstad, Ingebredt Amundsen Øfreaasen.

      

 

 

II.   Eli Eriksdatter, også kjent som Ellen, f. 1727 på Søndre Lunde i Eidanger,[11] døpt 04.04.1727 i Eidanger kirke,[12] d. 1776 på Bjerke i Hedrum,[13] gravlagt 25.02.1776 i Hedrum.[14]

      

       Errich Olsen Lunde og Karen Nielsdatter - Ellen

       Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordahll, Amborg Olsdatter Qvæstad, Martha Christensdatter Lunde, mandfaddere: Olle Søfrensen Lunde, Olle Søfrensen Møller.

      

       Hun stod som 36 år og gift under skifte etter faren i 1764. Hun nevnt i skifte etter broren Jacob på Ås i 1786 som død og etterlot seg sønnen Søren Olsen på Bakke i Kvelde sogn.

      

       Trol. 1/10-1750 i Eid. Copul. 22/10-1750.

       Soldat og Uk. Ole Nielsøn Bache fra Qvelde Sougn med Pigen Elen Erichsd. Syndre Lunde.

       Hafde Officer Seddel.

       Caut: Niels Joensøn Siljen og Amund Olsøn Lillegaarden.

      

       Hun bodde trolig på Bjerke da hun døde.

 

       Gravlagt i 1776 som "Elen Erichsd: Bierche 49 ann: n:".

      

 

       Gift 22.10.1750 i Eidanger kirke,[15] med[16] Ole Nilsen, f. ca 1723 på Bakke i Hedrum,[17] (sønn av Nils Klausen og Berthe Rasmusdatter), d. 1798 på Bakke i Hedrum.[18]

      

       Ole:

       Ole var bruker på Bakke Bnr.1 i Hedrum fra 1750 til 1779. Han ble stevnet for ulovelig hogst sammen med naboen ifølge bygdeboken, men han ble ikke dømt for dette.

 

        Se Bakke i Hedrum

 

 

       Barn:

 

       A.   Søren Olsen, f. 1751 på Bakke i Hedrum,[19] døpt 20.06.1751 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[20] d. 1812.[21]

            

             Faddere: Giørand Ragnildrød, Siri Backe, Anders Jacobsen Nordal, Tærjer Backe, Christen Erichsen Lunde i Eidanger Sogn.

            

             Han bodde på Bakke i Kvelde sogn under skifte etter sin onkel Jacob Eriksen på Ås i 1786.

 

            

             Han giftet seg med[22] Dorte Jacobsdatter, d. 1836 på Bakke i Hedrum.[23]

 

            

 

       B.   Karen Olsdatter, f. 1753 på Bakke i Hedrum,[24] døpt 11.06.1753 i Kvelde kirke.[25]

            

             Faddere: Else Ellefsd: Biønnes, Siri Nielsd: Backe, Anders Nordal, Lars Sigvardsen Backe, Christen Erichsen N: Lunde i Eidanger Sogn.

            

 

       C.   Anne Olsdatter, f. 1755 på Bakke i Hedrum,[26] døpt 07.12.1755 i Kvelde kirke.[27]

            

             Faddere: Birthe Nielsd. Nordal Siri Backe, Halvor Nordal, Lars Backe, Jacob Erichsen ibid.

            

             Hun var, ifølge skifte etter morens bror Jacob Erichsen i 1786, gift med Jon Solli. Dette må være feil da det var søsteren Berthe som giftet seg med Jon Olsen Solli.

 

 

       D.   Karen Olsdatter, f. 1759 på Bakke i Hedrum,[28] døpt 22.07.1759 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum.[29]

            

             Faddere: Karen Torsd., Ingeborg Lunde, Jacob ibid., Lars Back, Hans Biønes.

 

 

       E.   Anne Tonette Olsdatter, også kjent som Nette, f. 1761 på Bakke i Hedrum,[30] døpt 19.07.1761 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[31] d. 1795 på Nordalseter i Eidanger,[32] gravlagt 11.01.1795 på Eidanger kirkegård.[33]

            

             Faddere: Siri Backe, Ingeborg Lunde, Christen Erichsen ibid., Peder Bonegolt, Jacob Erichsen Lunde. Hun kom fra Bakke i Kvelde.

 

 

             Gift 27.06.1782 i Eidanger kirke,[34] med[35] Michel Iversen, f. 1749 på Nordalseter i Eidanger,[36] (sønn av Iver Arnesen og Maria Michelsdatter), døpt 22.06.1749 i Eidanger kirke,[37] konfirmert 26.10.1766 i Eidanger kirke,[38] d. 1828.[39]

            

             Se Nordalseter

 

            

 

        F.    Nils Olsen, født 1765 på Bakke i Hedrum,8 døpt 31.03.1765 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,8 død 1765 på Bakke i Hedrum, gravlagt 16.05.1765 i Hedrum.8

              

               Ole Bakkes - Niels

              

               Faddere: Gunild Sæter, Cicel Iversd. ibid., Niels Solie, Peter Stranden, Jacob Erichsen Skoeleholder i Eidanger.

              

               Gravlagt som "Niels Olsen Bakke 6 hebd: n:".

 

 

 

       G.   Berthe Olsdatter, født ca 1768 på Bakke i Hedrum,[i],[ii] død 02.07.1819 på Sundsåsen i Eidanger, gravlagt 08.07.1819 på Eidanger kirkegård.17

            

             Hun er uteglemt i starten av skifte etter morens bror Jacob Erichsen i 1786. Hun er derimot nevnt i slutten av skifte blant arvingene.

            

             Søsteren Anne var ifølge starten av skifte gift med Jon Solli. Der skulle det nok ha stått Berthe da det var hun som gifter seg med Jon Olsen og som bodde en tid på Solli.

 

             Det kan være hun som døde i 1819 og som gravlegges som "Birthe Olsdatter, huusmandskone under Sundsaasen 63 aar". Hennes mann giftet seg som enkemann i 1823. Litt gal alder?

 

 

             Gift 23.10.1785 i Hedrum,[iii] med Jon Olsen, født 1760 på Nordalseter i Eidanger,[iv] (sønn av Ole Olsen og Margrethe Jonsdatter), konfirmert 05.10.1777 i Eidanger kirke,[v] død 03.01.1847 på Ås i Eidanger, gravlagt 10.01.1847 på Eidanger kirkegård.[vi]

            

             Se Solli

 

            

 

       H.   Karen Olsdatter, f. 1771 på Bakke i Hedrum,[40] døpt 01.12.1771 i Hvarnes/Kvelle kirke i Hedrum,[41] konfirmert 03.10.1788 i Eidanger kirke.[42]

            

             Faddere: Marthe Backe, Anne Larsd. ibid., Michel Sæter, Ole Qvelle, Peder Wesbye.

             Hun er nevnt i skifte etter moren bror Jacob Erichsen i 1786.

            

             Foreldrene bruker faddere fra Nordal og søsteren bodde på Nordalseter. Det er derfor trolig henne som konfirmeres i Eidanger i 1788 som "Kari Olsdatter p. Nordal 17".

 

      

 

III. Nils Eriksen, f. 1729 på Søndre Lunde i Eidanger,[43] døpt 02.10.1729 i Eidanger kirke,[44] d. 1748 på Lunde i Eidanger,[45] gravlagt 11.09.1748 på Eidanger kirkegård.[46]

      

       Errich Olsen Lunde og Karen Nielsdatter - Niels

       Faddere: baaren af Inger Hansdatter Nordal, Amborg Qvæstad, mandfaddere: Ole Søfrensen Lunde, Lars Olsen Lunde.

      

       Han er ikke nevnt i skifte etter faren i 1764. Han er nevnt under skifte etter hans bror Jacob på Søndre Ås i 1786. Tror det der står Ødegården? Det kan være at han er nevnt død?

      

       Det er han sikkert for det er nok han som gravlegges i 1748 som "Erich Lundes søn Niels 19 aar".’

 

 

IV. Christen Eriksen, f. 1732 på Søndre Lunde i Eidanger,[47] døpt 26.12.1732 i Eidanger kirke,[48] d. 1786 på Hegna i Eidanger,[49] gravlagt 05.03.1786 på Eidanger kirkegård.[50]

      

       Errich Olsen Søndre Lunde og Karen Nielsdatter - Christen

       Faddere: baaren af Inger Halfvorsdatter Nordal, Mangnil Jørgensdatter Sillien, mandfaddere: Laers Sørensen Qvæstad, Torger Christensen Sølj, Hans Nielsen Haven (Trolig Hauen i Gjerpen. JO).

      

 

       Gift 20.10.1757 i Eidanger kirke,[51] med Kari Stoesdatter, f. 1731 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[52] (datter av Stoe Sørensen og Berthe Ingebretsdatter), døpt 21.01.1731 i Eidanger kirke,[53] d. 1786 på Hegna i Eidanger,[54] gravlagt 26.03.1786 på Eidanger kirkegård.[55]

      

       Se Nordre Lunde

 

      

 

V.   Ingeborg Eriksdatter, f. 1735 på Søndre Lunde i Eidanger,[56] døpt 21.08.1735 i Eidanger kirke,[57] konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,[58] d. 1809 på Nordre Riis i Gjerpen, gravlagt 21.11.1809 i Gjerpen.[59]

      

       Eric Lunde og Kari Hansdatters (Hun het vel Nilsdatter JO) ægte barn Ingeborg.

       Faddere: baaren af Inger Lunde, Siri Nielsdatter, mandfaddere: Christopher Andersen, Torjer Christensen begge fra Gierpen Sougn, Olle Larsen.

      

       Hun ble konfirmert i 1753 som "Ingeborg Erichsdatter S. Lunde 18 aar".

      

       Hun står som 28 år under skifte etter faren i 1764.

      

       Trol. 24/1-1764 i Eid. Copul. 5/6-1764.

       Knud Larsen Nygaard fra Gierpen sougn og Ingeborg Eriksdatter Søndre Lunde

       Caut: Iver Arnesen Sæter og Christopher Larsen Nygaard i Gierpen sougn.

      

       Gravlagt som "Enken Ingebor Eriksdtr. f. S.Riis, sagt at være ved 75 aar".

 

      

       Gift 05.06.1764 i Eidanger kirke,[60] med[61] Knut Larsen, f. 1735 på Nygård i Gjerpen (sønn av Lars Christophersen), døpt 10.07.1735 i Gjerpen,[62] d. 1808 på Nordre Riis i Gjerpen, gravlagt 14.11.1808 i Gjerpen.[63]

      

       Knut:

       Han kom fra Nygård og ble bruker av Riis i Gjerpen.

      

       Gravlagt som "Knud Larssøn Riis N. henimod 71 1/2 aar".

 

 

       Barn:

 

       A.   Karen Knudsdatter, f. 1764 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 25.11.1764 i Gjerpen,[64] d. 1812 i Gjerpen.[65]

            

             Knud Riises pb. Karen

             Faddere: Lars Bachens kone, Maren Eriksdatter, Sivert Riis, Christopher Larsen, Jacob Eriksen.

 

            

             Gift 30.12.1788 i Gjerpen,[66] med Isak Christensen, f. 1751 på Østre Borge i Gjerpen (sønn av Christen Brynildsen og Inger Isaksdatter), døpt 29.09.1751 i Gjerpen,[67] d. ca 1795 på Riis i Gjerpen.[68]

            

             Isak:

             Christen Borges tvillingsøn og datter Isach og Gunnil

             Faddere: Solve Isachsens kone, Hans Rolfsens kone, Maria Isachsdtr., Kisten Andersdtr., Gunder Borge, Niels Andersen, Jacob Nærum, Lars Isachsen, Christen Olsen, Jacob Evensen.

            

             Han kom fra Østre Borge. Bosatt på Borgestad i 1801.

            

             14/3/1795      ISAK CHRISTENSSEN BORGE     Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 168a.

             Osebakken      Arvinger: Enka Kari Knutsdatter og barna:

                            1. Christen Isakssen 6 år. Form.: Farbror Brynild Borge.

                            2. Gunnar Isakssen   2 ”   --”--: ---”--- Ole Borge.

                            Ingebret Wetlessen laugverge for enka.

             Brt: 877 - 2 - 18

             Net: 533 - 3 - 20

             Jordegods: Pl. Rødningen u/Østre Borge, 3 skind, verdi 600 rdl.

 

            

 

       B.   Anne Knutsdatter, født 1766 på Nordre Riis i Gjerpen,19 døpt 05.10.1766 i Gjerpen,42 død 26.11.1827 på Bjørsundtangen u/Bjønnes i Eidanger, gravlagt 02.12.1827 på Eidanger kirkegård.17

            

             Knud Riises db. Arne (skal være pb. Anne)

             Faddere: Christen Eriksens kone,Marthe Olsdatter, Lars Bachen, Amun Lillegaarden, Nils Eriksen.

 

      

             Gift 16.01.1787 i Eidanger kirke,9 med[vii] Haavard Torjusen, født 1749 på Haugland i Drangedal,18 (sønn av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatterdøpt 26.01.1749 i Drangedal,[viii] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[ix] død 27.03.1820 på Bjørsund u/Bjønnes i Eidanger, gravlagt 04.04.1820 på Eidanger kirkegård.[x]

 

             Se Søndre Ås 

 

 

 

       C.   Sara Knudsdatter, f. 1768 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 27.11.1768 i Gjerpen,[69] d. 1809 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 05.01.1809 i Gjerpen.[70]

            

             Knud Riises pb. Sara

             Faddere: Peder Nyegaards kone, Maren Eriksdatter, Christian Høyset, Lars Bachen, Nils Eriksen.

            

             Gravlagt som "Enke af Svend Turvildssøn Sara Knudsdtr. f. Aasebn. 40 1/2 aar".

            

 

             Gift 24.10.1794 i Gjerpen,[71] med Svend Turvildsen, f. 1763 i Solum (sønn av Turvild Svendsen og Marthe Vetlesdatter), døpt 02.08.1763 i Solum,[72] d. 1803 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 22.07.1803 i Gjerpen.[73]

            

             Svend:

             Gravlagt som "Svend Turvildssøn f. Aasebn, meldt at være 39 aar".

 

             Har ikke funnet noen barn i denne familien.

 

            

 

       D.   Lars Knudsen, f. 1771 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 14.04.1771 i Gjerpen,[74] d. 20.02.1850 på Hongården.[75],[76]

            

             Knud Riises db. Lars

             Faddere: Jacob Aases kone, Halvor Aases kone, Lars Bachen, Halvor Aas, Ole Eriksen.

 

             Trol. 28/8-1794 i Eid. Copul. 9/10-1794.

             Uk. Lars Knuds. Riis og P. Mari Andersd. Nordal.

             Caut: Nils Sunsaas og Halvor Riis.

 

             Han ble bruker på Nordre Riis. Lars bodde som enkemann på Riis "Hongården" ved Jarseng fra 1850. Han døde der samme år.

 

            

             Gift 09.10.1794 i Eidanger kirke,[77] med[78] Maren Andersdatter, f. 1766 på Nordal i Eidanger,[79] (datter av Anders Jacobsen og Karen Hansdatter), døpt 07.12.1766 i Eidanger kirke,[80] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke,[81] d. 27.10.1829 på Nordre Riis i Gjerpen.[82]

            

             Maren:

             Anders Jacobsen Nordal og k. Maren Hansdtr. Maren

             Faddere: 1. Karen Stoesdtr., Christen Erichsen k. paa Lunde Nordre 2. Marta Hansdtr. Grønsholt 3. Nils Jonsen Sillien 4. Halvor Nilsen p. Osebacken 5. Søren Stoesen Ødegaard.

            

             Konfirmert som "Mari Andersdatter Nordal 17".

 

             Barn:

 

             1.    Isach Larsen, f. 1795 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 06.09.1795 i Gjerpen,[83] d. 28.12.1857 i Gjerpen.[84]

                   

                    Lars Knudssøns db. fra Riis nordre Isak

                    Faddere: Halvor Siljens kone, Marthe Christensdatter, Jacob Søelie, Søren Høyset, Erik Knudssøn.

                   

                    Han ble bruker og selveier på Nordre Riis.

 

                   

                    Gift 08.10.1824 i Gjerpen,[85] med Karen Kirstine Hansdatter, f. 1799 på Ødegården i Eidanger,[86] (datter av Hans Andersen og Anne Larsdatter), døpt 16.06.1799 i Eidanger kirke,[87] konfirmert 23.10.1814 i Eidanger kirke,[88] d. 01.02.1867 i Gjerpen.[89]

                   

                    Karen:

                    Hans Andersen Ødegaarden og Karen Larsdatter - Karen Kirstine

                    Faddere: Karen Andersdatter Sillien, Karen Andersdatter Nordahl, Jacob Simonsen Sillien, Christen Larsen Nerum af Gierpen Sogn, Niels Andersen Nordahl.

                   

                    Konfirmert som "Karen Kirstine Hansdatter Ødegaard 16".

                   

 

                   

             2.    NN Larsdatter, f. 1798 på Nordre Riis i Gjerpen, d. 1798 på Nordre Riis i Gjerpen, gravlagt 24.06.1798 i Gjerpen.[90]

                   

                    Gravlagt som "Lars Knudsens dødfødte pigebarn fra N. Riis".

 

 

             3.    Karen Larsdatter, f. 1799 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 04.08.1799 i Gjerpen,[91] d. etter 1854 i USA.[92]

                   

                    Lars Knudssøns pb. Karen f. Riis nordre

                    Faddere: Anders Jacobssøns kone, Inger Knudsdatter, Jacob Søelie, Thomas Jonssøn, Erik Knudssøn.

                   

 

                    Gift 1828,[93] med Erik Kittilsen, f. 1794 på Riis i Gjerpen (sønn av Kittil Kittilsen og Aasild Eriksdatter), døpt 02.11.1794 i Gjerpen,[94] d. etter 1854 i USA.[95]

                   

                    Erik:

                    Kittil Riises db. Erik

                    Faddere: Halvor Riises kone, Anne Knudsdatter, Ole Løberg, Tollev Rasmussøn, Ole Torjussøn.

                   

                    Hans foreldre kom fra Gjerstad.

                   

                    Erik ble leilending på Riis, men emigrerte til USA i 1854.

 

                   

 

             4.    Anders Larsen, f. 1804 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 29.07.1804 i Gjerpen,[96] d. 1858.[97]

                   

                    Han bodde på Riis som selveier.

                   

 

                    Gift 25.08.1829 i Gjerpen,[98] med Asgjerd Gjermundsdatter, f. 1809 i Kviteseid i Telemark (datter av Gjermund Halvorsson), d. 17.05.1879 i Porsgrunn.[99]

 

                   

 

             5.    Ingeborg Kirstine Larsdatter, f. 1808 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 31.01.1808 i Gjerpen,[100] d. 1808 på Nordre Riis i Gjerpen, gravlagt 19.06.1808 i Gjerpen.[101]

                   

                    Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine fra N. Riis

                    Faddere: Jacob Søelies kone, Inger Knudsdatter, Erik Knudssøn, Johannes Nilssøn, Kittil Kittilssøn.

                   

                    Gravlagt som "Lars Knudssøns pb. Ingebor Kirstine f. N. Riis 5/12 aar".

 

 

            

       E.   Inger Knudsdatter, f. 1774 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 08.01.1744 i Gjerpen,[102] d. 1857.[103]

            

             Knud Riises pb. Inger

             Faddere: Sivert Riises kone, Ragnil Olsdatter, Halvor Riis, Anders Riis.

            

             Dette paret fikk ingen barn.

            

             De var oppført her i 1801 sammen med hans søster Berthe Jonsdatter. Thomas var da dagarbeider.

 

            

             Gift 13.11.1800 i Gjerpen,[104] med Thomas Jonsen, f. 1773,[105] d. 15.01.1838 på Osebakken i Gjerpen.[106]

 

            

 

       F.   Erich Knudsen, f. 1777 på Nordre Riis i Gjerpen, døpt 21.09.1777 i Gjerpen.[107]

            

             Knud Riises db. Erik

             Faddere: Anders Gundersens kone, Gunhild Mona Michelsdatter, Peder Hansen, Ansten Eriksen, Simon Rollefsen.

            

             Bodde hjemme i 1801 og var "ugift National Soldat".

 

 

      

VI. Jacob Eriksen, f. 1738 på Søndre Lunde i Eidanger,[108] døpt 23.03.1738 i Eidanger kirke,[109] konfirmert 06.04.1755 i Eidanger kirke,[110] d. 1786 på Ås i Eidanger,[111] gravlagt 23.10.1786 på Eidanger kirkegård.[112]

      

       Erich Lunde og Karen Nielsdatter - Jacob

       Faddere: baaren af Lars S. Lundes kone Inger Gundersdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christopher Andersen Borrestad, Halvor Nordal.

 

      

       Gift 09.10.1766 i Eidanger kirke,[113] med Ingeborg Finbosdatter, f. 1722 på Humlestad i Sannidal,[114] (datter av Finboe Ellefsen og Kjerstin Larsdatter), døpt 01.03.1722 i Sannidal kirke,[115] d. 1803 på Ås i Eidanger,[116] gravlagt 15.06.1803 på Eidanger kirkegård.[117]

      

       Se Søndre Ås

 

 

VII. Gunild Eriksdatter, f. 1740 på Søndre Lunde i Eidanger,[118] døpt 14.02.1740 i Eidanger kirke,[119] konfirmert 01.10.1758 i Eidanger kirke,[120] d. 1788 på Nordalseter i Eidanger.[121]

      

       Erich Lunde og Karen Nielsdatter - Gunild

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Karen Jensdatter Traaholt, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christen Nielsen Ødegaarden.

      

       Konfirmert i 1758 som "Gunild Erichsdatter Lunde 18 aar".

 

      

       Gift 1762,[122] med[123] Lars Iversen, f. 1738 på Nordalseter i Eidanger,[124] (sønn av Iver Arnesen og Maria Michelsdatter), døpt 23.11.1738 i Eidanger kirke,[125] d. 1811 på Nordalseter i Eidanger,[126] gravlagt 10.11.1811 på Eidanger kirkegård.[127]

      

       Se Nordalseter

 

      

 

VIII. Maren Eriksdatter, f. 1742 på Søndre Lunde i Eidanger,[128] døpt 16.12.1742 i Eidanger kirke,[129] d. 1786 på Ås i Eidanger,[130] gravlagt 25.05.1786 på Eidanger kirkegård.[131]

      

       Erich S. Lunde og Karen Nielsdatter - Maren

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Karen Larsdatter, Sidsel Isachsdatter Nordahl, mandfaddere: Lars Qvædstad, Christen Larsen S. Lunde.

 

      

       Gift 28.12.1770 i Eidanger kirke,9 med44 Haavard Torjusen, født 1749 på Haugland i Drangedal,18 (sønn av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter), døpt 26.01.1749 i Drangedal,45 konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,46 død 27.03.1820 på Bjørsund u/Bjønnes i Eidanger, gravlagt 04.04.1820 på Eidanger kirkegård.47

      

       Se Søndre Ås

 

      

 

IX. Ole Eriksen, f. 1745 på Søndre Lunde i Eidanger,[132] døpt 19.04.1745 i Eidanger kirke,[133] d. 1748 på Søndre Lunde i Eidanger,[134] gravlagt 03.06.1748 på Eidanger kirkegård,[135]

      

       Erich S. Lunde og Kari Nielsdatters søn Ole                                          

       Faddere: baaren af Niels Siljens kone Kari Larsdatter, Margrete Larsdatter Qvædstad, mandfaddere: Lars Qvædstad, Amund Olsen Aarholt.

      

       Han gravlegges som "Erich Lundes og Karen Nielsdatters ægte søn Ole 2 ½ aar".

 

 

X.   Nils Eriksen, f. 1748 på Søndre Lunde i Eidanger,[136] døpt 15.09.1748 i Eidanger kirke,[137] konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke.[138]

      

       Erich Lunde og Karen Nielsdatters søn Niels                                                     

       Faddere: baaren af Halvor Nordals kone Giøran Nielsdatter, Anne Laersdatter Qvædstad, mandfaddere: Hans Grønsholt, Amund Lillegaarden, Ole Laersen Qvædstad.

      

       Han står som 14 år under skifte etter faren i 1764.

      

       Konfirmert i 1766 som "Nils Erichsen Lunde paa Qvæstad 17".

 

            

       Gift 29.12.1773 i Eidanger kirke,9 med[xi] Anne Torjusdatter, født 1751 på Haugland i Drangedal,18 (datter av Torjus Larsen og Ingeborg Finbosdatter), døpt 22.08.1751 i Drangedal,[xii] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,15 død 01.01.1819 på Nordre Ås i Eidanger, gravlagt 08.01.1819 på Eidanger kirkegård.17

      

       Se Nordre Ås

 

      

 

XI. Ole Eriksen, født 1751 på Søndre Lunde i Eidanger,[xiii] døpt 10.10.1751 i Eidanger kirke,119 konfirmert 02.10.1768 i Eidanger kirke,15 død 08.11.1819 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[xiv] gravlagt 13.11.1819 på Eidanger kirkegård.17 .

      

       Erik Lundes barn navnl. Ole                                                       

       Faddere: baaren af Amund Lillegaardens kone, Anne Christophersdatter, mandfaddere: Lars Qvæstad og søn Søren Larsen.

      

       Han står som 12 år under skifte etter faren i 1764.

      

       Konfirmert i 1768 som "Ole Erichsen Heinen 16".

 

      

       Gift 14.10.1777 i Eidanger kirke,[139] med[140] Else Jacobsdatter, f. 1753 på Grava i Eidanger,[141],[142] (datter av Jacob Olsen og Anne Nilsdatter), døpt 06.05.1753 i Eidanger kirke,[143] konfirmert 01.10.1769 i Eidanger kirke,[144] d. 1810 på Saltboden u/Nordre Grava i Eidanger,[145] gravlagt 22.10.1810 på Eidanger kirkegård.[146]

      

       Se Nordre Grava

      

 

 

 

 

 

 [1]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 284.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 05 1760-1764 HF-198, side 286.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[13]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[14]  Hedrum, døde 1751-1785 registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[15]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[16]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[17]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[18]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[19]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[20]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[21]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[22]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[23]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm.

[24]  Hedrum, døde 1751-1785 registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[25]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[26]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[27]  Hedrum, døde 1751-1785 registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[28]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[29]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[30]  Bygdebok Hedrum Bind 3 av Jan W.Krohn-Holm. side 868.

[31]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 181.

[34]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[35]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[36]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[38]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[39]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 237.

[40]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[41]  Hedrum, døde 1751-1785, registrert av Kristian Hunskaar på Hedrum Genelogiske sider.

[42]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[45]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[46]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, HF-197.

[49]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[51]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[52]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 61.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 28.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 28.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[59]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[60]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[61]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 234.

[62]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[63]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[64]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[65]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[66]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[67]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[68]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[69]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[70]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[71]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[72]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[73]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[74]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[75]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[76]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[77]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[78]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[79]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 58.

[80]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[81]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[82]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 336.

[83]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[84]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[85]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[86]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[87]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 87.

[88]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 94.

[89]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[90]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[91]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[92]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[93]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[94]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[95]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[96]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[97]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[98]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[99]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[100]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[101]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[102]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[103]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[104]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[105]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[106]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[107]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[108]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 43.

[109]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 43.

[110]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[111]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[112]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[113]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[114]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[115]  Kirkebok for Sannidal nr 1 1702-1766 (avskrift internett på siden til Dis-Norge).

[116]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 233.

[117]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[118]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[119]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 58.

[120]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 190.

[121]  Skifte etter henne selv.

[122]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[123]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[124]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 68.

[125]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 48.

[126]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 69.

[127]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.

[128]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 79.

[129]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 79.

[130]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 238.

[131]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 178.

[132]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 107.

[133]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 107.

[134]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[135]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[136]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 134.

[137]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 134.

[138]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[139]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[140]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 480.

[141]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 480.

[142]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[143]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 170.

[144]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift gjort av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen.

[145]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 480.

[146]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 195.[i]  Skifte etter faren.

[ii]  1801 tellingen.

[iii]  Kirkebok for Hedrum Ministerialbok nr. 2 (1785-1807), skannet av digitalarkivet, side 11.

[iv]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[v]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[vi]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[vii]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 238.

[viii]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 2 (1733-1753), skannet av digitalarkivet, side 75-76.

[ix]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[x]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, skannet av digitalarkivet, side 102.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 237.

[xii]  Kirkebok for Drangedal Ministerialbok nr. 2 (1733-1753), skannet av digitalarkivet, side 95-96.

[xiii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 155.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 480.