| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

 

Anders Jacobsen f. 1764 sin familie (Han giftet seg 1. gang med Gunild Iversdatter f. 1772 og 2. gang med Anne Jacobsdatter f. 1765)

 

 

 

Anders Jacobsen, f. 1764 på Loven i Gjerpen,[1] døpt 30.09.1764 i Gjerpen.[2]

Sønn av Jacob Sørensen f. 1727 på Finsrud i Siljan. Bosatt på Rosterdalen u/Klepp i Gjerpen.

 

Jacob Lovens db. Anders

Faddere: Rollef Christophersens kone, Anne Sørensdtr., Jon Olsen, Lars Osmundsen.

 

Finner hans bror som fadder for hans barn i 1798 "Ingebreth Jacobsen Bechevald i Giærpen Sogn”.

 

Han giftet seg 1. gang i 1795.

 

Trol. 16/6-1795 i Eid. Copul. 30/7-1795.

Uk. Anders Jacobs. og P. Gunil Iwersd. Lunde N.

Caut: Torjus Lunde S. og Søren Christiansøn Høysæt.

 

Han giftet seg 2. gang i 1800.

 

Trol. 5/6-1800 i Eid. Copul. 7/10.

Enkemand, Anders Jacobsen Høyrønningen og P. Anne Jacobsd. Ulverød.

Caut: Lars Christensen og Niels Helgesen.

 

Døpte to barn bosatt på Nordre Lunde for de ble bosatt som husmann på Høyrønningen under Søndre Lunde. Husmannsplassen ble skilt fra Søndre Lunde i 1799 med en skyld på 1 skinn.

 

Anno 20.06.1799 – Christen Torgiussens skiøde til Anders Jacobsen paa Pls. Høe-rønningen under Søndre Lunde Dat. 13. jan 1799 af skyld 1 skind mod betalt 199 rd.

 

Anno 20.06.1799 – Anders Jacobsen Obl. til Bamble overformynderie for 30 rd. mod 1’ste prioritet udj Høe-rønningen under S. Lunde (dat. 13.01.1799)

 

 

Finner han som husmann under Søndre Lunde i 1801:

Anders                Jacobsen           Mand                                        37  1ste ægteskab  Husmand med jord

Anne                   Jacobsdtr          Kone                                       36            2det ægteskab

Marie                  Andersdtr         Hans børn af 1ste ægteskab    5                    

Karen                 Andersdtr         Hans børn af 1ste ægteskab    3           

Ole                     Jacobsen           Hans broder                           32       Ugift    National soldat

 

Jordboken 1802:

Brukere: Lars Christensen 2 huder 5 1/2 skind, Torjus Christensen 2 huder 5 1/2 skind, Anders Jacobsen 1 skind

 

Han giftet seg 3. gang i 1803.

 

Copul. 11.10.1803 i Eid.

Enkemand Anders Jacobsen Terpen og pigen Berthe Marie Pedersdatter Prestegaarden.

Caut: Amund Nilsen Lillegaarden og Anders Jacobsen Herregaardstranden.

 

Ti dager etter at han ble nevnt som Terpen ble han brukt som trolover bosatt på Prestetangen. Dette tror jeg kan var samme plassen.

 

Copul. 20.10.1803 i Eid.

Enkemand Ole Jonsen Meens-eyet af Gierpen og pigen Anne Amundsdatter Kaasen.

Caut: Ole Kittilsen Løkkenberg af Gjerpen og Anders Jacobsen Præstetangen.

 

Anders Jacobsen solgte plassen Høyrønningen i 1803 til Ole Andersen Lien for 350 rdl. Han bodde på Nordre Lunde og drev plassen ved siden av.

Anno 09.12.1803 – Anders Jacobsen Jacobsens skiøde til Ole Pedersen Lien paa en jordeiendom under Søndre Lunne, kaldet Rønningen af skyld 1 skind for 350 rd. (dat. 29.10.1803)

 

Dette kan være Anders med sin 3. hustru?:
16.06.1805: Fra Herre, Anders Jacobsen og Birthe Maria Pedersdatters barn Jacob. Faddere: Anond Olsens kone Marthe Larsdatter, pigen Mette Hansdatter, Peder Larsen, Tollef Jørgensen, Hans Christiansen.

 

 

(1) Gift 30.07.1795 i Eidanger kirke,[3] med Gunild Iversdatter, f. 1772 på Lunde Nordre i Eidanger,[4] (datter av Iver Larsen og Maria Tollesfdatter), døpt 15.10.1772 i Eidanger kirke,[5] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[6] d. 1800 på Lunde Nordre i Eidanger,[7] gravlagt 16.03.1800 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Gunild:

Iwer Larsen Nordre Lunde og k. Maria Tolfsdtr. - Gunil

Faddere: 1. Kirsten Knudsdtr. Holte 2. Birte Larsdtr. Traaholt 3. Nils Larsen ibid 4. Ole Larsen Lander 5. Peder Tolfsen Klewstrand.

 

Konfirmert som "Gunil Iwersdatter Lunde Nordre 15".

 

Hun er nevnt som gift med Anders Jacobsen under skifte etter faren i 1797.

 

Gravlagt som "Gunild Iversdatter Nordre Lunde 26 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 12 (1792-1803) side 440b

Skifte 16, 24. May 1800 paa Søndre Lunde i Eidanger Sogn

Gunnild Iversdatter, død - enkemand Anders Jacobsen

Barn:

1. Marie Andersdatter, 4 ½ aar.

2. Karen Andersdatter, 2 aar.

Begge hiemme hos faderen.

Brutto: 216-1-12

Sum gjeld og udgift: 232-3-14.

 

 

(2) Gift 07.10.1800 i Eidanger kirke,[9] med Anne Jacobsdatter, f. 1765 på Ulverød u/Prestegården i Eidanger,[10] (datter av Jacob Ellefsen og Berthe Andersdatter), døpt 03.02.1765 i Eidanger kirke,[11] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[12] d. 1803 på Nordre Lunde i Eidanger,[13] gravlagt 15.06.1803 på Eidanger kirkegård.[14]

 

Anne:

Jacob Elevsen Ulverød og Birthe Andersdtr. Anne

Faddere: Karen Erichsdtr. Gudsfred, Maria Nielsdtr. Slevolden, Elev Hansen Ulverød og Christen Elevsen fra Porsgrund.

 

Konfirmert i 1781 som "Anne Jacobsdatter Ulverød 16".

 

Gravlagt som "Anne Jacobsd. Nordre Lunde 38 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 13 (1803-1807) side 76a

Skifte 24. Juni 1803 paa pladsen Høyrødningen under gaarden Søndre Lunne i Eidanger

Avsluttet 12. Dec. 1803.

Anne Jacobsdatter, død - enkemand Anders Jacobsen

Barn:

- Jacob Andersen, 8 uger.

Tilo formynder for ham blev Ole Jacobsen Ulverød.

Boet insolvent?

Sterbohuset, takst 24 rdlr.

 

 

(3) Gift 11.10.1803 i Eidanger kirke,[15] med Berthe Marie Pedersdatter, f. ca 1773.[16]

 

Berthe:

Hun er nevnt på Prestegården i Eidanger i 1801 som "Berthe Marie Pedersdtr, Amme, 28 år, Ugift".

 

 

 

I.    Maria Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Gunild Iversdatter) f. 1795 på Lunde Nordre i Eidanger,[17] døpt 18.10.1795 i Eidanger kirke,[18] konfirmert 02.09.1810 i Eidanger kirke.[19]

      

       Anders Jacobsen Lunde Nordre og k. Gunil Iwersdtr. - Maria

       Faddere: 1. Ane Iwersdtr. Ødegaard i Gierpen S. 2. Karen Iwersdtr. Holte 3. Peder Lunde 4. Nils Myren i Gierpen S. 5 Ole Jacobsen Flochstad.

      

       Trolig hun som konfirmeres i 1801 bosatt på Gudsfred som "Marie Andersdatter Gudsfred 15".

 

 

II.   Karen Andersdatter, (datter av Anders Jacobsen og Gunild Iversdatter) f. 1798 på Nordre Lunde i Eidanger,[20] døpt 28.01.1798 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke.[22]

      

       Anders Jacobsen Nordre Lunde og Gunil Iversdatter - Karen

       Faddere: Gunil Gundersdatter Søndre Lunde, Larine Iversdatte Nordre Lunde, Peder Rasmusen ibid, Jacob Isachsen Søndre Lunde, Ingebreth Jacobsen Bechevald i Giærpen Sogn.

      

       Konfirmert som "Karen Andersdatter Lunde 16".

      

       Hun giftet seg i 1818.

      

       Copul. 29/9-1818 i Eid.

       Uk. Jon Nielsen Lunde, 25, Tienestedreng.

       Karen Andersd. Lunde, 20, Tienestepige.

       Forl: Ole Andersen Lunde, Amund Knudsen Flogstad.

 

      

       Gift 29.09.1818 i Eidanger kirke,[i] med Jon Nilsen, født 1796 under Gulset i Gjerpen,[ii] (sønn av Nils Jonsen og Anne Knudsdatter), døpt 23.10.1796 i Gjerpen.[iii]

      

       Jon:

       Niels Jonssøns drengebarn Jon under Gulset.

       Faddere: Asloug Olesdatter, Karen Hansdatter, Knud og Jon Jonssøn, Christen Laerssøn.

      

       Hans far kalles for Nils Jonsen Døl. De nevnes på Sillevika i Gjerpen i 1801, men kom etter det til Bratsbergkleiva. Se gamlegjerpen.no

      

       Jon og Karen kom også til Bratsbergkleiva om nevnes blant annet der i en telling i 1845. Se gamlegjerpen.no (fam.86a)

 

      

 

III. Jacob Andersen, (sønn av Anders Jacobsen og Anne Jacobsdatter) f. 1803 på Lunde i Eidanger,[23] døpt 01.05.1803 i Eidanger kirke,[24] d. 1803 på Prestetangen i Eidanger,[25] gravlagt 25.09.1803 på Eidanger kirkegård.[26]

      

       Anders Jacobsen Lunde og Anne Jacobsdatter - Jacob

       Faddere: Gunnild Olsdtr. Herregaardstranden, Karen Andersdtr. Tveten, Ole Jacobsen Ulverød, Engebreth Jacobsen Lunde, Ole Jacobsen ibid.

      

       Han gravlegges som "Jacob Andersen Terpen 20 uger".

 

 

 

 

 [1]  Skifte etter faren.

[2]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[3]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 18.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[9]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 3.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[15]  Eidanger,  Viede 1800 til 1814 Registrert av Jørn Olsen.

[16]  1801 tellingen.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 72.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 102.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 188.[i]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[ii]  Alder ved vielsen.

[iii]  gamlegjerpen.no.