| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

Torkild Nilsen f. ca 1652 og Mari Olsdatter f. ca 1665 sin familie

 

 

 

Torkild Nilsen, f. ca 1652,[1] d. 1717 på Lunde i Eidanger,[2] gravlagt 25.03.1717 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han overtok Søndre Lunde sammen med sin svigermor.

 

Gravlagt som "Torkield Nielsøn Lunde 65 aar og 9 maaneder gml.".

 

 

Han giftet seg med Mari Olsdatter, f. ca 1665,[4] (datter av Ole Nilsen og Amborg Hansdatter), d. 1741 på Hovholt i Eidanger,[5] gravlagt 08.03.1741 på Eidanger kirkegård.[6]

 

Mari: 

Hun står som gift med Torkild Nilsen under skifte etter faren i 1698.

 

Hun er bosatt hos sin datter, Marthe, på Haugholt i 1725. Hun står da oppført som 60 år gammel. Hun var nok  fadder til sønnen Nils Torkildsen sin datter Åste i 1727. Hun er da nevnt som Mari Olsdatter Haugholt. 

 

Gravlegges som "Torcild Lundes enke Maren Olsdatter fra Hogholt 80 aar".

 

 

 

 

I.    Marthe Torkildsdatter, f. ca 1695,[7] d. 1752 på Hovholt i Eidanger,[8] gravlagt 12.04.1752 på Eidanger kirkegård.[9]

      

       I skifte etter mannen Ole 2. sep. 1725 står det at hun er søster til Nils Torkildsen Slevolden.

 

      

       (1) Gift 1720 i Eidanger kirke,[10] med[11] Ole Anfindsen, f. ca 1687,[12],[13] (sønn av Anfind Andersen og Marthe Andersdatter), d. 1725 på Hovholt i Eidanger,[14],[15] gravlagt 18.05.1725 på Eidanger kirkegård.[16]

      

       Se Hovholt

 

 

       (2) Gift 10.11.1726 i Eidanger kirke,[17] med Nils Olsen, f. ca 1682,[18] d. 1742 på Hovholt i Eidanger,[19] gravlagt 11.05.1742 på Eidanger kirkegård.[20]

      

       Se Hovholt

 

      

II.   Nils Torkildsen, f. ca 1695,[21] d. 1777 på Slevolden i Eidanger,[22] gravlagt 27.07.1777 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Schillbred trodde i sin bygdebok at han er sønn til Torkild Sørensen Hasler. Torkild Sørensen bodde på Hasler ifølge "Sjølegden for Bragernes" av 1706. Han var ifølge sjølegden gift og hadde ingen sønner i 1706.

 

       Marthe Torkildsdatter Haugholt var fadder til flere av hans barn og hun var trolig hans søster. Hennes bror var Hans Torkildsen, som også var fadder til flere av Nils sine barn. De har trolig en annen far enn Torkild Sørensen Hasler. Marthe Torkildsdatter, som var hans søster ifølge skifte etter hennes mann, bodde i 1725 på Haugholt med blant annet sin bror Hans Torkildsen og sin mor Mari Olsdatter. Denne Mari Olsdatter var gift med Torkild Nielssøn på Søndre Lunde, så dette var foreldrene til Nils.

      

 

       Gift 1722 i Eidanger kirke,[24] med[25] Anne Rejersdatter, f. ca 1696 på Flogstad i Eidanger,[26] (datter av Rejer Torgersen og Maren Pedersdatter), d. 1742 på Slevolden i Eidanger,[27] gravlagt 24.04.1742 på Eidanger kirkegård.[28]

      

       Se Slevolden

      

 

 

III. Hans Torkildsen, f. ca 1704,[29] d. 1767 på Gunneklev i Eidanger,[30] gravlagt 08.06.1767 på Eidanger kirkegård.[31]

      

       Han var 21 år i 1725 og bodde da sammen med sin søster, Marthe, på Hovholt i Eidanger. Han er fadder til flere av barna til Nils Torkildsen Slevolden og han var bror av Marthe Torkildsdatter. De var altså søsken Marthe, Hans og Nils.

 

      

       Gift 28.01.1730 i Eidanger kirke,[32] med Sara Andersdatter, f. ca 1703 på Ørstvedt i Eidanger,[33] (datter av Anders Steffensen og Anne Pedersdatter), d. 1755 på Skrapeklev i Eidanger,[34] gravlagt 23.11.1755 på Eidanger kirkegård.[35]

      

        Se Stridsklev

      

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 02 1712-1720, HF-197, side 86.

[4]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[5]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 47.

[6]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 305.

[7]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[9]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[10]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[11]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[12]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[13]  Alder ved død.

[14]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[15]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[16]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen

[17]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[19]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 187.

[20]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[21]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[22]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[24]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[25]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 33.

[26]  Alder ved død.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 310.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 310.

[29]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 171.

[32]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[33]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[34]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 210.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 382.