| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LUNDE SØNDRE |


 

 

 

Christen Torjussen f. 1735 og Ingeborg Larsdatter f. 1735 sin familie

 

 

 

Christen Torjussen, f. 1735 på Søli i Gjerpen,[1] døpt 18.09.1735 i Gjerpen kirke,[2] konfirmert 30.09.1753 i Eidanger kirke,[3] d. 1814 på Lunde i Eidanger,[4] gravlagt 10.11.1814 på Eidanger kirkegård.[5]

Han var sønn av Torjus Christensen og Marthe Nilsdatter.

 

Torjus Sølis Chri----.

Test: ----- Aaltved, Eric Lunde, ---------, Hans Houens qde. Anne ------.

 

Det er nok han som konfirmeres i Eidanger i 1753 som "Christen Torjusen Nordal 18 aar". Han bodde i så fall da på Nordal og vi finner Anders Jacobsen Nordal som trolover da han giftet seg.

 

Lunde Søndre i 1762:

Gaardsnavn: Lunde syndre

Eier: Proprietair gods til Nils Larsen

Mand og hustru: Erich Lunde og kone, Christen Lunde og kone

Barn 12 aar: Jacob Erichsen, Niels Erichsen, Ingebor Erichsdatter.

Drenger over 12 aar: Engebret Stoesen, Søren Olsen.

Piiger over 12 aar: Anne Olsdatter

Andre husboende: Christen Erichsen og kone

 

Han giftet seg i 1763.

 

Eid. Trolover 08.09.1763 (Det er bare ført forlovelser i Eidanger i denne perioden, ikke giftemål).

Christen Torjus og Ingeborg Laersdatter Qvestad

caut: Niels Larsen Traaholt og Anders Jacobsen Nordal.

 

Matrikulen 1747:

Søndre Lunde

Eiere: Gjerpen kirke 1 hud og Niels Larsens sterboe 4 huder

Oppsittere: Christen Larsen og Christen Torjusen

 

Han nevnes på Søndre Lunde i 1782:

Lunne søndre, Christen, 1 kone, 5 barn

 

Christen og Ingeborg ble selveierfolk på Søndre Lunde idet Christen kjøpte hele gården (5 huder) på auksjon for 1500 rdl og fikk skjøte i 1789.

 

Anno 21.06-1789 – Sorenskr. Norss auctionsskiøde til Christen Torjusen paa D’hr. Simon og Jørgen Zachariasønners opbudsboe tilhørensen grd. Søndre Lunde, skyld 5 huder mod bet. 1500 rd. (dat. 16.04.1789)

 

Anno 21.06.1789 – Christen Torgiersen Lunnes obl. til Hr. Halvor Nielsen stor 2200 rd. med i prior i grd. S. Lunne af skyld 5 huder. (dat. 03.04.1789)

 

Anno 27.08.1801 - Torjus og Lars Chrisetnsønner Lunde med deres fader Christen Torjusen og deres moder, Ingeborg Larsdatter, ved follaug for den af grd. S. Lunde for deres levetid (dat. 28.07.1801)

 

Han bodde på gården i 1801 66 år (gammel) sammen med sin kone Ingeborg (60 år gammel) som inderster. Gården var da overtatt av sønnene Torjus og Lars.

 

Han solgte i 1801 gården til sine sønner:

 

Anno 27.08.1801 – Christen Torjusen Lundes skiøde til hans ældste søn Torjus Christensen paa hans halvdel av ejendom. Grd. Søndre Lunde 2 huder 5 ½ skind solgt for 900 rd. paa vilkaar af sælgeren og kone forbeholdes sig for deres levetid 1/5 part af grd, til deres underhold (dat. 28.07.d.a.)

 

Anno 27.08.1801 - Benevnte Christen Torjusen Lundes skiøde til hans anden søn, Lars Christensen, paa den anden halvdel af S. Lunde, 2 huder 5 ½ skind for 900 rd. forbeholdes sig 1/5 part til brug, som hans alderdom.

 

Gravlagt som "Christen Torjusen Lunde 80 aar".

 

 

Gift 1763,[6] med[7] Ingeborg Larsdatter, f. 1735 på Kvestad i Eidanger,[8] (datter av Lars Sørensen og Ambor Olsdatter), døpt 29.09.1735 i Eidanger kirke,[9] konfirmert 16.04.1752 i Eidanger kirke,[10] d. 1807 på Søndre Lunde i Eidanger,[11] gravlagt 06.04.1807 på Eidanger kirkegård.[12]

 

Ingeborg:

Lars og Amborg Qvæstad - Ingeborg

Faddere: baaren af Kari Lunde, Karen Larsdatter, mandfaddere: Lars Lunde, Christen Qvæstad, Povel Traaholt.

 

Hun konfirmeres i Eidanger i 1752 som "Ingeborg Larsdatter Qvæstad 17 aar".

 

Gravlagt som "Ingebor Larsd. Søndre Lunne 70 aar".

 

 

 

I.    Torjus Christensen, f. 1764 på Søndre Lunde i Eidanger,[13] døpt 08.07.1764 i Eidanger kirke,[14] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke,[15] død 14.12.1843 på Søndre Lunde i Eidanger, gravlagt 24.12.1843 på Eidanger kirkegård.[i]

      

       Kristen Thorjulfsen S. Lunde og Ingebiørg Laersdtr.Thorjulf

       Faddere: Karen Thorjulfsdtr. Qvædstad, Martha Amundsdtr. Lillegaarden, Amund Olsen ibid, Niels Larsen Traaholt, Engebret Stoesen Lunde.

      

       Konfirmert i 1781 som "Torjus Christensen Lunde S. 16".

      

      

       Gift 30.07.1789 i Gjerpen kirke,[16] med[17] Gunnild Gundersdatter, f. 1759 på Bekkevold i Gjerpen,[18] (datter av Gunder Nilsen og Gunild Olsdatter), døpt 23.12.1759 i Gjerpen,[19] d. 1820 på Tråholt i Eidanger,[20] gravlagt 24.10.1820 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Se Søndre Lunde denne gården

 

 

      

II.   Anne Christensdatter, f. 1766 på Søndre Lunde i Eidanger,[22] døpt 19.05.1766 i Eidanger kirke,[23] konfirmert 30.09.1781 i Eidanger kirke.[24]

      

       Christen Torjusen Lunde S. og k. Ingebor Larsdtr. Ane

       Faddere: 1. Margrete Nilsdtr. Lillegaard 2. Gunil Olsdtr. Flockstad 3. Ole Larsen ibid 4. Ingebricht Hansen Lunde Nedre 5. Nils Amundsen Lille-gaard.

      

       Gravlagt som "Anne Christensdatter Lunde Søndre 15".

      

       Trol. i Eid. 6/5-1789. Vielse: 3/6-1789.

       Soldat og uk., Daniel Gunders. Bekkevald og p. Anne Christensd. Søndre Lunde.

       Caut.: Iver Lunde og Amun Flochstad.

      

 

       Gift 03.06.1789 i Eidanger kirke,[25] med Daniel Gundersen, f. 1765 på Bekkevald i Gjerpen (sønn av Gunder Nilsen og Gunild Olsdatter), døpt 27.05.1765 i Gjerpen.[26] død 07.10.1829 på Lunde i Eidanger, gravlagt 14.10.1829 på Eidanger kirkegård.[ii]

      

       Daniel:

       Gunder Bechevals db. Daniel

       Faddere: Lars Isachsens kone, Anne Nielsdtr., Hans Olsen, Hans Larsen, Hans Nielsen.

      

       Bosatt i Kjølnesg. 5 på Osebakken i Gjerpen i 1801. Daniel Gundersen Becheval kjøpte huset i ca. 1805. I 1801 bodde de her sammen med en losjerende Hans Halvorsen 39 år som var ugift matros.

 

       Barn:

 

       A.   Nils Danielsen, f. 1789 på Bekkevald i Gjerpen, døpt 01.11.1789 i Gjerpen,[27] d. 1802 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 18.02.1802 i Gjerpen.[28]

            

             Daniel Beckevals db. Nils

             Faddere: Halvor Aaltvets kone, Marthe Christensdtr., Ole Larsen, Lars Halvorsen, Lars Christensen.

            

             Gravlagt som "Daniel Gunderssøns db. Nils f. Aasebn. 12 1/3 aar".

 

 

        B.    Ingeborg Marie Danielsdatter, født 1791 på Bekkevald i Gjerpen,[iii] døpt 30.10.1791 i Gjerpen,15 konfirmert 13.09.1807 i Eidanger kirke.[iv]

              

               Daniel Bækkevalds pb. Ingebor Maria

               Faddere: Turjus Christensens kone, Marthe Christensdatter, Søren Christianssøn, Torjus Christenssøn, Jacob Nilssøn.

              

               Konfirmert i Eidanger i 1807 bosatt på Søndre Lunde som "Ingebor Marie Danielsdatter Søndre Lunde 17".

               

               Hun var bosatt i denne familien i Østre Porsgrunn i 1815:

               Hus.29

               Avskrift 1

               Kjøbmand Jens Gasmann 38 aar

               Sønn Jørgen Zachariasen Gasmann 9 aar

               Sønn Nils Egidus Gasmann 4 aar

               Tienestedreng Christopher Olsen 22 aar

               Logerende Zacha Zachariassen 24 aar

               Madam Bodil Gasmann 35 aar

               Datter Kirsten Caroline 11 aar

               Datter Bodil 5 ½ aar

               Jomfrue Maren Smith 20 aar

               Tienestepige Ingeborg Danielsdatter 22 aar

               Tienestepige Dorthe Jensdatter 24 aar

               Tienestepige Ingeborg Marie Isachsdatter 20 aar

               Tienestepige Gunnild Marie Ingebretsdatter 17 aar.

 

               Porsgrunn viet 09.02.1817:

               Tjenestekarl Christoffer Olsen 24 aar af Almueclassen i østre Porsgrund,

               og Ingeborg Danielsdatter Bekkewald 25 aar af Tjenesteclassen i østre Porsgrund.

               Forlovere Thomas Piquet og Anders Giertsen.

              

               De nevnes her i 1825.

 

               Østre Porsgrunn 1825

               Rode 26

               Hus 56

               Christoffer Olsen - 31 aar - Arbeydsmand

               Ingeborg Danilsdatter - 36 aar - Konen

               Even Olsen - 1 aar - Sønnen

               Anne Lisbet Olsen* - 8 aar - Datter.

 

              

               Gift 09.02.1817 i Østre Porsgrunn,[v] med Christoffer Olsen, født ca 1793.[vi]

 

              

              

               1.     Anne Elisabeth Christoffersdatter, født 10.04.1817 i Østre Porsgrunn, døpt 27.04.1817 i Østre Porsgrunn,[vii] konfirmert 07.10.1832 i Porsgrunn.[viii]

                      

                       Født 10.04.1817 – hjemmedøpt 13.04.1817 – bekreftet i kirken 27.04.1817: Anne Elisabeth – Dagarbeider Christoffer Olsen og Hustrue Ingeborg Danielsdatter i østre Porsgrund, faddere: Hugger Even Kaalstads Enke Margrethe Olsdatter, Pige Gunild Danielsdatter, begge fra østre Pgd., Hugger Jacob Andersen, Daglønner og Jæger Anders Torstensen, Hugger Daniel Bekkevald, De tvende første fra Porsgrund den anden fra Osebakken, Bonde Christen Larsen Lønne fra Eidanger

                      

                       Konfirmert som "12. Anne Elisabeth Christoffersdatter, døbt 23.02.1817, fødested østre Porsgrund, foreldre Dagarbeider Christoffer Olsen og hustru Ingeborg Danielsdatter".

                      

 

 

               2.     Oline Christoffersdatter, født 29.01.1822 i Østre Porsgrunn, døpt 03.03.1822 i Østre Porsgrunn,53 død 20.05.1822 i Østre Porsgrunn, gravlagt 24.05.1822 i Østre Porsgrunn.[ix]

                      

                       Født 29.01.1822 – hjemmedøpt 02.02.1822 – bekreftet i kirken 03.03.1822: Oline Christoffersdatter – Dagarbeider Christoffer Olsen og Hustrue Ingeborg Danielsdatter af østre Porsgr., faddere: Dagarbeider Rasmus Jacobsens Kone Gunild Danielsdatter fra Osebakken, Pige Gunild Engelbrethsdatter fra Østre Porsgr., Hugger Jacob Andersen, Matros Hans Grønlie, Do Hans Engelbrethsen, Alle fra østre Porsgr.

                      

                       Gravlagt som "Oline Christoffersdatter, Datter af Dagarbeider Christoffer Olsen og hustrue Ingeborg Danielsdatter af østre Porsgrund, 14 uger".

                      

 

 

               3.     Even Christoffersen, født 21.08.1824 i Østre Porsgrunn, døpt 07.11.1824 i Østre Porsgrunn,53 konfirmert 29.09.1839 i Porsgrunn.[x]

                      

                       Født 21.08.1824 – hjemmedøpt 01.09.1824 – bekreftet i kirken 07.11.1824: Even Christophersen – Dagarbeider Christopher Olsen og Hustrue Ingeborg Danielsd. af østre Porsgr., faddere: Pige Ingeborg Evensd. fra Gjerpen, Do Lisbeth Evensd. fra Osebakken, Huustømmermand Jørgen Larsen, Hugger Rasmus Jacobsen, hiin fra Porsgrund denne fra Osebakken, Matros Hans Engelbrethsen, sammesteds fra, Tjenestekarl Hans Evensen fra Holden.

                      

                       Konfirmert som " 9. Even, døbt 07.11.1824, fødested østre Porsgrund, foreldre Christopher Olsen og hustru Ingebor Danielsdatter".

                      

 

 

               4.     Ole Christoffersen, født 30.05.1828 i Østre Porsgrunn, døpt 31.08.1828 i Østre Porsgrunn.53

                      

                       Født 30.05.1828 – hjemmedøpt 07.06.1828 – bekreftet i kirken 31.08.1828: Ole Christoffersen – Daglønner Christoffer Olsen og Hustrue Ingeborg Danielsdatter af østre Porsgrund, faddere: Roerskarl Aslak Engelbretsens K. Lisbeth Nielsdatter, Pige Marie Gundersdatter, Brændevinsbrænder Halvor Andersen, Dagarb. Engelbreth Sørensen, Do Hans Isachsen, Alle fra østre Porsgr.

                      

 

 

       C.   Gunhild Danielsdatter, f. 1794 på Bekkevald i Gjerpen,[29] døpt 13.04.1794 i Gjerpen,[30] konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke.[31]

            

             Daniel Gunderssøn Bechevalds pb. Gunnil

             Faddere: Anne Hansdtr, Ambor Christensdatter, Torjus Christenssøn, Ole Jacobssøn, Jacob Nielssøn.

            

             Konfirmert i Eidanger i 1809 bosatt på Lunde som "Gunild Danielsdatter Lunde 16".

 

 

 

       D.   Christine Danielsdatter, f. 1797 på Osebakken i Gjerpen, døpt 14.05.1797 i Gjerpen.[32]

            

             Daniel Gunderssøns Christine f. Aasebakken

             Faddere: Laers Christenssøns k., Olea Sørensdtr., Laers Christenssøn, OleGunderssøn, Jacob Isaachssøn.

 

 

 

       E.   Gunder Danielsen, f. 1799 på Osebakken i Gjerpen, døpt 25.08.1799 i Gjerpen.[33]

            

             Daniel Gunderssøns Gunder f. Aasebakken

             Faddere: Torjus Lundes k., Maren Olesdtr., Christopher Sivertssøn, Gunder Nielssøn, Ole Flogstad.

 

 

 

       F.   Christen Danielsen, f. 1802 på Osebakken i Gjerpen, døpt 23.05.1802 i Gjerpen,[34] d. 1803 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 04.09.1803 i Gjerpen.[35]

            

             Daniel Gunderssøns Christen f. Aasebakken

             Faddere: Christence Sivertsdtr., Ellen Nielsdtr., Christen Engelbertssøn, Lars Sørenssøn, Gunder Jenssøn

            

             Gravlagt som "Daniel Gunderssøns db. Christen fra Aasebn 1 1/4 aar".

 

 

 

       G.   Inger Danielsdatter, f. 1804 på Osebakken i Gjerpen, døpt 16.09.1804 i Gjerpen,[36] d. 1805 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 27.04.1805 i Gjerpen.[37]

            

             Daniel Gunderssøns Inger f. Aasebakken

             Faddere: Marthe Christensdtr., Marthe Andersdtr., Niels Thorssøn, Amund Engelbertssøn, Hans Isaacssøn.

 

 

 

       H.   Inger Danielsdatter, f. 1806 på Osebakken i Gjerpen, døpt 20.07.1806 i Gjerpen.[38]

            

             Daniel Gunderssøns Inger f. Aasebakken

             Faddere: Torjus Lundes k., Kirsten Evensdtr., Lars Christenssøn, Engelbert Jacobssøn, Gunder Torjerssøn.

 

 

      

III. Marte Christensdatter, f. 1768 på Søndre Lunde i Eidanger,[39] døpt 30.10.1768 i Eidanger kirke,[40] konfirmert 03.10.1784 i Eidanger kirke[41] død 26.02.1823 på Buer i Eidanger,[xi] gravlagt 06.03.1823 på Eidanger kirkegård.41

      

       Christen Torjusen Lunde Søndre og k. Ingebor Larsdtr. - Marte

       Faddere: Anne Olsdtr. Flokstad 2. Gunil Olsdtr. ibid 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Søren Larsen Qvæstad og 5. Amun Knudsen Flokstad.

      

       Konfirmert i 1784 som "Marte Christensdatter Lunde Søndre 16".

 

      

       Gift 02.01.1794 i Eidanger kirke,[42] med Ole Jacobsen, f. 1769 på Flogstad i Eidanger,[43] (sønn av Jacob Larsen og Anne Olsdatter), døpt 17.09.1769 i Eidanger kirke,[44] konfirmert 01.10.1786 i Eidanger kirke,[45] død 10.05.1856 på Hovholt i Eidanger,[xii],[xiii] gravlagt 16.05.1856 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Flogstad

 

      

 

IV. Lars Christensen, f. 1771 på Søndre Lunde i Eidanger,[46] døpt 17.03.1711 i Eidanger kirke,[47] konfirmert 30.09.1787 i Eidanger kirke,[48] død 31.05.1850 på Søndre Lunde i Eidanger,[xiv] gravlagt 07.06.1850 på Eidanger kirkegård.12

      

       Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Karen Hansdtr. Nordal 2. Ambor Olsdtr. Flokstad 3. Nils Larsen Traaholt 4. Jacob Larsen Flokstad 5. Lars Amundsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Lars Christensen Lunde S. 16".

 

      

       Gift 03.10.1793 i Eidanger kirke,[49] med Anne Hansdatter, f. 1767 på Holte i Eidanger,[50] (datter av Hans Bentsen og Kirsti Knudsdatter), døpt 15.03.1767 i Eidanger kirke,[51] konfirmert 06.10.1782 i Eidanger kirke,[52] død 10.07.1842 på Søndre Lunde i Eidanger,60 gravlagt 19.07.1842 på Eidanger kirkegård.12

      

       Se Søndre Lunde denne gården

 

      

 

V.   Nils Christensen, f. 1774 på Søndre Lunde i Eidanger,[53] døpt 07.07.1774 i Eidanger kirke,[54] d. 1776 på Søndre Lunde i Eidanger,[55] gravlagt 20.03.1776 på Eidanger kirkegård.[56]

      

       Christen Torjussen Lunde Søndre og k. Ingebor Larsdtr. - Nils

       Faddere: 1. Karen Torjusdtr. Qvæstad 2. Gunil Olsdtr. Flochstad 3. Amun Olsen Lillegaard 4. Ingebricht Stosen Waller 5. Amun Knudsen Flochstad.

      

       Gravlagt som " Nils Christenson Lunde Søndre 1 aar 27 uger".

 

 

 

VI. Ambor Christensdatter, f. 1777 på Søndre Lunde i Eidanger,[57] døpt 05.01.1777 i Eidanger kirke,[58] konfirmert 02.10.1791 i Eidanger kirke.[59]

      

       Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr. - Ambor

       Faddere: 1. Karen Stoesdtr. Hejnen 2. Ingebor Christensdtr. S. Lunde 3. Ole Larsen Flochstad 4. Søren Larsen Qvæstad 5. Lars Amunsen Lillegaard.

      

       Konfirmert som "Ambor Christensdatter Lunde S. 16".

 

      

       Gift 20.10.1795 i Eidanger kirke,[60] med Casper Barth, f. omkring 1760 på Nordrehov i Buskerud,[61] (sønn av Ambrosius Kaspersen Barth)

 

       Se Søndre Nordal

      

      

 

VII. Inger Christensdatter, f. 1779 på Søndre Lunde i Eidanger,[62] døpt 10.10.1779 i Eidanger kirke,[63] d. 1781 på Søndre Lunde i Eidanger,[64] gravlagt 21.01.1781 i Eidanger kirkegård.[65]

      

       Christen Torjussen Søndre Lunde og k. Ingebor Larsdtr. - Inger

       Faddere: 1. Maria Stoesdtr. Qvæstad 2. Malene Jacobsdtr. Flochstad 3. Amun Knudsen ibid 4. Knud Nilsen Qvæstad 5. Lars Sørensen ibid.

      

       Gravlagt som "Inger Christensd. Lunde Søndre 1 aar 14 uger ".

      

      

 

 

 

 

 [1]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 172.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[5]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 198.

[6]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[7]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[8]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 40.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 29.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 156.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 191.

[13]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[14]  Eidanger, døpte 1764-1814, Registrert av Ivar Kokkersvold og Jørn Olsen 

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[16]  Gjerpen, viede 1681-1814, registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[17]  Eidanger, folketellingen 1801.

[18]  Eidanger, folketellingen 1801.

[19]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[20]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre).

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, folio 6a.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 6.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[25]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[26]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[27]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[28]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[29]  Alder ved konfirmasjonen.

[30]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[31]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[32]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[33]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[34]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[35]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[36]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[37]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[38]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[39]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[40]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 10.

[41]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[42]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[43]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 52.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 12.

[45]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 48.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814 HF198, side 15.

[48]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 53.

[49]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[50]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 54.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 7.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 52.

[53]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 21.

[55]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[56]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[57]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[58]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 26.

[59]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 54.

[60]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[61]  Stipulert, Stipulert.

[62]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[63]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 33.

[64]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[65]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.[i]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[ii]  Eidanger, gravlagte 1814-1831, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[iii]  Alder ved konfirmasjonen.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 58.

[v]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av viede1814-1828, på Eidangerslekt.

[vi]  Alder ved vielsen.

[vii]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av døpte1814-1828, på Eidangerslekt.

[viii]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 132.

[ix]  Østre/Vestre Porsgrunn, avskrift av gravlagte 1814-1828, på Eidangerslekt.

[x]  Kirkebok for Porsgrunn Ministerialbok nr. 5 (1828-1840), skannet av digitalarkivet, side 276.

[xi]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 367.

[xii]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 169.

[xiii]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 368.

[xiv]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 152.