| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| BAKKE |      


 

 

Christopher Sørensen f. 1747 og Amborg Larsdatter f. 1760 sin familie

 

 

 

Christopher Sørensen, f. 1747 på Åltvedt i Gjerpen,[1],[2] døpt 09.07.1747 i Gjerpen,2 d. 1809 på Bakke i Eidanger,[3] gravlagt 28.04.1809 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn nok av Søren Christophersen og Lisbeth IngebretsdatterÅltvedt i Gjerpen.

 

Søren Aaltvets db. Christopher.

Test: Halvor Saltboens kone, Anne Engebretsdtr., Engebret Sølie, Henning Snedker, Tollef Isachsen.

 

Se gamlegjerpen.no

 

Det var nok sønn av Søren Christophersen Åltvedt som giftet seg med Amborg Larsdatter i 1782. Han hadde aner til Eidanger og oppkallingene passer helt bra. Han har ikke satt andre spor etter seg i Gjerpen.

 

Han giftet seg i 1782 med datteren på Bakke og ble dermed bruker der.

 

Trol. 5/12-1782 i Eid. Copul. 13/2-1783.

Uk. og Soldat, Christopher Sørens. og P. Ambor Larsd. Bakke.

Caut: Jon Arnes. Kiørholt og Hans Engebrichts. Ørevig.

 

Han ble boende på Bakke livet ut etter at han giftet seg med Amborg Larsdatter Bakke.

 

Han pantsatte en del av Bakke i 1800. Dette var trolig jordgods fra kom til gjenom sin kone:

Anno 29.05.1800 – Christopher Sørensen Bakkes pant.obl. tild sidstmeldte Hr. Abraham Pharo for 199 rd. imod 1’ste prior udj 1 hud og 9 skind i grd. Bakke og m. Ole Pedersen Schavragers Caution som selvskyldende, dat 20 ds. s.a.

 

Bosatt på Bakke i 1801:

Christopher     Sørensen                   Husbonde        54        1ste ægteskab  Gaardbruger

Anbor              Larsdtr                     Hans kone       43        1ste ægteskab 

Søren              Christophersen         Deres børn      15        Ugift   

Lars                 Christophersen        Deres børn       7                    

Lisbeth            Christophersdtr       Deres børn      18       

Inger               Christophersdtr       Deres børn        3         

 

Han brukte i 1802 Bakke sammen med Ole Pedersen Skavråker.

 

Jordavgiften 1802:

Brukere: Christopher Sørensen brukte 1 hud, Ole Pedersen brukte 1 hud

 

Gravlagt som "Kristoffer Sørensen Bake 67 aar".    

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 14 (1807-1810) side 274a

Skifte 13. april 1809 paa gaarden Bakke i Eidanger

Afgangen mand Christopher Sørensen

Enke Amborg Larsdatter

Barn:

1. Sønnen Søren Christophersen 20 aar

2. Sønnen Lars Christophersen 15 aar

3. Datteren Ingeborg Christophersdatter 23 aar

4. Datteren Inger Christophersdatter 12 aar

Formyndere Søren Christensen Solverød og Amund Pedersen Hejestad

Laugværge for enken Ole Pedersen Skaverager.

 

1 hud i gården Bakke ble, etter Christopher Sørensen Bakke som døde i 1809 sin tid, solgt på auksjon til kjøpmann i Brevik Johan Holm for 480 rd.

 

 

Gift 13.02.1783 i Eidanger kirke,3,[5] med Amborg Larsdatter, f. 1760 på Bakke i Eidanger,[6] (datter av Lars Andersen og Ingeborg Nilsdatter), konfirmert 01.10.1775 i Eidanger kirke.[7]

 

Amborg:

Det mangler registrerte døpte i Eidanger, Siljan og Østre Porsgrunn fra 1760 til 1764. Den 19. mars 1760 finnes blant introduserte kvinner "Lars Bakkes kone" etter å ha fått et barn.

 

Dette barnet som ble født i 1760 var nok den Amborg Larsdatter Bakke som giftet seg med Christopher Sørensen i 1782 og ble boende på Bakke.

 

Hun ble konfirmert i Eidanger i 1775 bosatt på Skjelsvik som "Ambor Larsdatter p. Skielsviig 16 aar".

 

Hun nevnes i 1798 i forbindelse med oppheving av pant på gården:

Anno 31.08.1798 – Aflyst Anne Jachumsdatters obl. til Mad. Hvistendahl 159 rd. hvorfor var pantsat m. 2. priors 2 huder i grd. Bakke, dat. 20.01.1786 og afgvitt. 20. aug. sidstliden

Anno 31.08.1798 – Aflyst Anne Sofie Jachumsdatters obl. til Lars Hvistendahl 40 rd., hvorfor var pantsat m. 2’den prior i 2 huder i Bakke, dat. 26. juli 1787 afqvitt. 06.08.1798.

 

Hun ble oppgitt å være 43 år i 1801.

 

 

 

I.    Lisbeth Christophersdatter, f. 1783 på Bakke i Eidanger,[8] døpt 16.05.1783 i Eidanger kirke,8 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke,[9] d. 1801 på Bakke i Eidanger,[10] gravlagt 01.05.1801 på Eidanger kirkegård.10

      

       Christopher Sørensen Bakke og k. Ambor Larsdtr. - Lisbet

       Faddere: 1. Karen Arnesdtr. Hitterød 2. Ambor Anunsdtr. Lerstang 3. Anders Nilsen Ørewig 4. Ole Ericsen Saltboden 5. Abraham Guttormsen Huuset.

       (Ført blant døpte i desember samme året. JO)

      

       Konfirmert som "Lisbet Christophersdatter Bakke 16".

      

       Gravlagt som "Lisbeth Christophersdatter Bache 18 aar".

 

 

 

II.   Ingeborg Christophersdatter, f. 1784 på Bakke i Eidanger,[11] døpt 10.10.1784 i Brevik kirke,11 konfirmert 28.04.1799 i Eidanger kirke.9

      

       Christopher Sørensen Bakke og k. Ambor Larsdtr. - Ingebor

       Faddere: 1. Marte Pedersdtr. Kiørholt 2. Ingebor Guttormsdtr. Huuset 3. Hans Engebrictsen Ørewiig 4. Abraham og 5. Brynol Guttormsen Huuset.

       Merknad: Eidanger - døbt i Brevig.

      

       Konfirmert som "Ingebor Christophersdatter Bakke 14".

      

       Bosatt hos husmann Bent Jacobsen i 1801 som "Ingeborg Christoffersdtr., Tjenestepige, 16 år, Ugift".

 

 

 

III. Søren Christophersen, f. 1787 på Bakke i Eidanger,[12] døpt 28.01.1787 i Eidanger kirke,12 konfirmert 26.10.1800 i Eidanger kirke.[13]

      

       Christopher Sørensen Bakke og k. Ambor Larsdtr. - Søren

       Faddere: 1. Kari Arnesdtr. Hitterød 2. Birte Amunsdtr. Ødegaard 3. Hans Engebrictsen Ørewig 4. Torger Andersen Bakk 5. Lars Hansen Aas.

      

       Konfirmert som "Søren Christophersen Bakke".

 

       Han giftet seg i 1812:

      

       Copul. 28.05.1812 i Eid.

       Ungkarl Søren Christoffersen Bache

       og Pigen Maren Hansdatter Lønnebache.

       Caut: Amund Aas og Peder Kiørholt.

 

      

       Gift 28.05.1812 i Eidanger kirke,[14] med Maren Hansdatter, f. 1790 på Langangen i Eidanger,[15] (datter av Hans Ingebretsen og Dorte Maria Evensdatter), døpt 02.04.1790 i Eidanger kirke.15

      

       Maren:

       Hans Engebrictsen Langangen og k. Dorte Maria Ewensdtr., Tvilling-børn b) Maren

       Faddere: 1. Maria Jensdtr. Lønnebakke 2. Kisten Engebrictsdtr. Langang 3. Eric Wiersdal 4. Anders Kogerswold 5. Hans Andersen Lønnebakke.

      

       Det kan være henne en finner hos Hans Andersen på Lanner i 1801 som " Mari Hansdtr., Tjenestefolk, 11aar".   

      

 

      

IV. Lars Christophersen, f. 1793 på Bakke i Eidanger,[16] døpt 17.11.1793 i Eidanger kirke,16 konfirmert 17.09.1809 i Eidanger kirke,[17] død 10.09.1852 på Heistad i Eidanger,[18] gravlagt 16.09.1852 på Eidanger kirkegård.[19]

      

       Christopher Sørensen Bakke og k. Ambor Larsdtr. - Lars

       Faddere: 1. Ingebor Guttormsdtr. Huuset 2. Anne Marie Andersdtr. 3. Abraham Guttormsen 4. Jon Andersen Hejestad 5. Torger Bakke.

      

       Konfirmert som "Lars Christoffersen Bakke 17 aar".

 

       Han giftet seg i 1819.

      

       Copul. 29/1-1819 i Eid.

       Lars Christoffersen Lønnebakke, 25. Tienestedreng.

       Anne Arvesd. Langangen, 28. Tienestepige.

       Forl: Anders Lønnebakke, Ole Langangen.

      

       De hadde bodd på Sundsåsen, men fikk i 1846 grunnseddel på en plass under Heistad for resten av deres liv.

 

       Gravlagt som "Lars Christophersen 60 år - Huusmand - Heiestad".

 

      

       Gift 29.01.1819 i Eidanger kirke,18,[20] med Anne Arvesdatter, f. 1790 på Langangen i Eidanger,15 (datter av Arve Ingebretsen og Birthe Nilsdatter), døpt 07.03.1790 i Eidanger kirke,15 konfirmert 23.09.1804 i Eidanger kirke.[21]

      

       Anne:

       Arve Engebrictsen Langangen og k. Marte Nilsdtr. - Anne

       Faddere: 1. Sara Christophersdtr. ibid 2. Sara Olsdtr. ibid 3. Anders Sørensen (Langangen er stryket over. JO) Wiersdal? 4. Hans Anundsen Sunsaas

       5. Ole Engebrictsen Langangen.

       [Her har presten feilskrevet moras navn som skal være Birte. IK]

      

       Konfirmert som "Anne Arvesdatter Landgangen 16 aar".

 

       Barn, se under hennes foreldre.

 

 

      

V.   Inger Christophersdatter, f. 1798 på Bakke i Eidanger,[22] døpt 11.03.1798 i Eidanger kirkegård,21 konfirmert 04.10.1812 i Eidanger kirke.[23]

      

       Christopher Sørensen Bache og Ambor Larsdatter - Inger

       Faddere: Sara Olsdatter Schauerager, Maren Larsdatter Røe, Halvor Olsen Heystad, Michel Larsen Saddelmager, Niels Sørensen Øfre Lunde.

      

       Konfirmert som "Inger Christoffersdatter Bache 16 aar".

      

      

      

       .

 

 

 

 

 [1]  1801 tellingen.

[2]  Gjerpen, døpte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[3]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 272.

[4]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 193.

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Introduserte i Porsgrunn, Siljan og Eidanger 1760-1764.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 50.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 41.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 55.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 185.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 43.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 46.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 56.

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 131.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 63.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 69.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 59.

[18]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 547.

[19]  Eidanger, gravlagte 1832-1858, Registrert av Jørn Olsen på Eidangerslekt.org.

[20]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 57.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 78.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 60.