| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

I SUNDSÅSEN I


 

 

 

Gunder Jørgensen f. ca 1703 og Anne Pedersdatter f. ca 1695 sin familie

 

 

 

Gunder Jørgensen, f. ca 1703,[1],[2] d. 1755 på Sundsåsdalen i Eidanger,[3] gravlagt 05.01.1755 på Eidanger kirkegård.[4]

Han var sønn av Jørgen Gundersen Rønningen u/Langangen.

 

Han giftet seg i 1722.

 

Trol. 25/10-1722 i Eid. Cop. 29/11-1722.

Gunder Jørgenssøn Rødningen med Anna Pedersd. Røhra.

Cautionsmænd: (ikke nevnt).

 

Han nevnes i rullene for Hans Majestets kongens innrullerede matroser i Bragernes amt/Eidanger som "Gunder Jørgensen Landgangen 24 aar, fødested Landgange eje og bopel Langang eje, gift og innrullert 30. juni 1723".

 

Jeg finner han som husmann under Sundsåsen i 1725:

Noch en huusmand under gaarden bebygt, Gunder Jørgenssøn gl. 22 aar, enrouleret, gift med Anne Pedersdatter gl. 30 aar, har en Søn Anders Gundersøn gl. 2 aar. Kan intet fødes paa pladsen.

 

Plassen ble nevnt som Sundsåseien, men fra 1729 nevnes de på Sundsåsdalen. (Dalen u/Sundsåsen ble trolig ryddet dette året dersom den da ikke bare skiftet navn?)

 

Han gravlegges som "Gunder Jørgensen Dalen 50 aar".

 

 

Gift 29.11.1722 i Eidanger kirke,[5] med Anne Pedersdatter, f. ca 1695,[6] (datter av Peder Nilsen og Sibilla Olsdatter), d. 1749 på Rønningen u/Langangen i Eidanger,[7] gravlagt 26.05.1749 på Eidanger kirkegård.[8]

 

Anne:

Hun bruker det som nok var hennes søstre, Aase Pedersdatter Røtua og Elli Pedersdatter Røtua, som faddere.

 

Det er nok hun som gravlegges her i 1749 «begravet i Eidanger kirkes fattigiord Anne Pedersdatter Rødningen 42 aar».

 

Det er en del avvik fra alderen fra 1725 tellingen og ved død, men det er ikke så uvanlig. Dette er nok da Rønningen under Langangen. Hennes mann kom derfra og var fra en fattig husmannsfamilie.

 

 

 

I.    Anders Gundersen, f. 1723 på Rødningen i Eidanger,[9],[10] døpt 01.08.1723 i Eidanger kirke,[11] d. 1747 på Sundsåsdalen i Eidanger,[12] gravlagt 06.01.1747 på Eidanger kirkegård.[13]

      

       Gunder Jørgensen Rødningen og Anna Pedersdattet ægte barn, første (ingen navn nevnt, skal være Anders JO)

       Faddere: baaren af Anna Pedersdatter Sønsaasen, Anna Jahnsdatter Landgangen, mandfaddere: Hans Trulsen Lønnebache, Amund Annundsen Landgangen, Amund Jørgensen Rødningen.

      

       Gravlagt som "Gunder Dahlens ældste søn Nam. Anders 24 aar".

 

 

 

II.   Cornelius Gundersen, f. 1726 på Sundsåsen eje i Eidanger,[14] døpt 20.01.1726 i Eidanger kirke,[15] d. 1744 på Sundsåsdalen i Eidanger,[16] gravlagt 26.03.1744 på Eidanger kirkegård.[17]

      

       Gunder Jørgensen og Anna Pedersdatter Sønsaass eje - Cornelius

       Faddere: baaren af Anne Jahnsdatter Langangen, Aasse Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Niels Jensen Kaachersvold, Abraham Joensen Grinnen, Amund Jørgensen Rødningen.

      

       Han gravlegges som "begravet i Eidanger kirkes fattigiord Cornelius Gundersøn Dahlen 17 aar".

 

 

 

III. Karen Gundersdatter, f. 1729 på Sundsåsen i Eidanger,[18] døpt 13.01.1729 i Eidanger kirke,[19] d. 1730 på Sundsåsen eje i Eidanger,[20] gravlagt 12.03.1730 på Eidanger kirkegård.[21]

      

       Gunder Jørgensen Sønsaasdallen og Anne Pedersdatter - Karen

       Faddere: baaren af Maren Amundsdatter Lønnebache, Kirstj Tommisdatter Rødningen, Aasse Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Niels Jensen Kaachersvold.

      

       Det må være hun som gravlegges her "i dend fattige jord, Gunder Jørgensøn Sønsaas ejes lille datter Maren Gundersdatter 1 aar 3 maaneder".

      

       Hun står her som Maren, men ble døpt Karen. En plass er det skrevet feil.

 

 

 

IV. Jørgen Gundersen, f. 1731 på Sundsåsdalen i Eidanger,[22] døpt 14.01.1731 i Eidanger kirke.[23]

      

       Gunder Jørgensen og Anne Pedersdatter Sønsaasdallen - Jørgen

       Faddere: baaren af Anne Jansdatter Landgangen, Ellj Pedersdatter Røtua, mandfaddere: Jørgen Gundersen Rødningen, Niels Jensen Kaachersvold, Simmen Jørgensen Rødningen.

      

      

 

V.   Pernille Gundersdatter, f. 1734 på Sundsåsdalen i Eidanger,[24] døpt 14.02.1734 i Eidanger kirke.[25]

      

       Gunder Jørgensen Dahlen og Anna Pedersdatter - Pernille

       Faddere: baaren af Ellen Nielsdatter Landgangen, Inger Olsdatter Landgangen, mandfaddere: Amund Jørgensen, Gregorius Johannesen, Lars Olsen Landgangen.

      

 

 

VI. Jacob Gundersen, f. 1737 på Sundsåsdalen i Eidanger,[26] døpt 13.10.1737 i Eidanger kirke,[27] konfirmert 02.10.1757 i Eidanger kirke,[28] d. 1792 på Auen i Eidanger,[29] gravlagt 24.01.1792 på Eidanger kirkegård.[30]

      

       Gunder Dahlen og Anne Pedersdatter ægte søn Jacob.

       Faddere: baaren af Giøran Anundsdatter Harevarp, Emerentze Hansdatter Lønnebache, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Niels Rognlie, Johannes Jonsen Grinnen.

      

       Konfirmert som "Jacob Gundersen Sundsaasen 20 aar".

 

      

       Gift 15.03.1758 i Eidanger kirke,[31] med Johanne Larsdatter, f. 1726 på Sundsåsen i Eidanger,[32] (datter av Lars Pedersen og Boel Pedersdatter), døpt 06.10.1726 i Eidanger kirke,[33] d. 1796 på Auen i Eidanger,[34] gravlagt 01.10.1796 på Eidanger kirkegård.[35]

      

       Se Dalen u/Sundsåsen denne gården

 

 

      

VII. Maria Gundersdatter, f. 1745 på Sundsåsdalen i Eidanger,[36] døpt 31.01.1745 i Eidanger kirke.[37]

      

       Gunder Dahlen og Anna Pedersdatters datter Maria                                                      

       Faddere: baaren af Lars Prossens kone Giøran Anundsdatter Harevarp, Anne Nielsdatter Kaagersvold, mandfaddere: Niels Kaagersvold, Peder Nielsen Sundsaasen.

      

       Trolig hun som nevnes på Lønnebakke under Langangen i 1762:

       piige Maria Gundersdatter

      

       Hun bodde nok hos sin bror på Auen da hun gifter seg i 1770.

      

       Trol. 3/3-1770 i Brevig. Copul. 29/6-1770.

       Uk. Anun Olsøn og P. Maria Gundersd. Ouen.

       Caut: Amun Jørgens. Langholt og Hans Jacobs. Bøsserøe. Begge af Næs Sogn.

 

      

       Gift 29.06.1770 i Eidanger kirke,[38] med Anun Olsen, f. ca 1746 i Tvedalen i Brunlanes,[39] (sønn av Ole Anundsen og Pernille Hansdatter), d. 1789 i Brunlanes, gravlagt 08.04.1789 i Brunlanes.[40]

      

       Anun:

       Hans foreldre var på bruk 2 på Tvedalen ifølge Lorens Berg.

 

       Han var nevnt i skifte etter sin mor i 1791 som død. Hans tre døtre ble nevnt der:

       1. Anne Margrethe Anunsdatter, gift med soldat Thore Hansen paa Boldsrød

       2. Malene Amundsdatter 18 aar

       3. Bodil Amundsdatter 13 aar

      

       En av fadderne var fra Rosserød og i 1785 fikk en Anund Olsen feste der ifølge Lorens Berg.

       

       Dette bekreftet af skifte etter han på Rosserød 22. juli 1789. (Larvik sorenskriveri, Skifteprotokoll 13, 1784-1793, side 392)

      

       Han etterlot seg enken Marie Gundersdatter og tre døtre, Anne Margrethe 18 år, Malene 15 år og Bodil 12 år.

      

       De døpte barn på Tvedalen i 1774 og 1778.

      

       Han var 43 år gammel da han døde.

 

 

 

       A.   Anne Margrethe Anunsdatter, f. ca 1772.[41]

            

 

             Gift[42] med Tore Hansen, f. omkring 1770.[43]

 

            

 

       B.   Malene Anunsdatter, f. 1774 på Tvedalen i Brunlanes, døpt 08.05.1774 i Brunlanes.[44]

            

             Anund Olsen Tvedalen og Maria Gundersdatters datter Malene

             Faddere: Kari Persdatter Tvedalen, Sara Nielsdatter Vesmen, Jon Torbiørnsen Tvedalen, Søren Larsen Mørgie. Niels Jonsen Vesmen.

 

 

 

       C.   Boel Anunsdatter, f. 1778 på Tvedalen i Brunlanes, døpt 08.02.1778 i Brunlanes.[45]

 

             Anund Olsen Tvedalen og Marie Gunnersdatters datter Boel

             Faddere: Inger Persdatter ibid, Lisbet Olsdatter ibid, Ole Jonsen ibid, Søren Larsen Mørige, Thore Sørensen ibid.

 

      

      

      

 

 

 

 


[1]  Skifte etter moren.

[2]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[3]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[4]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen

[5]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[6]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[7]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[8]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen.

[9]  Sjeleregister Eidanger sogn 1725 Registrert av Gard Strøm på www gamlegjerpen.no.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[12]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen .

[13]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[14]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[15]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[16]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen 

[17]  Eidanger, gravlagte 1733-1759, Registrert av Jørn Olsen t.

[18]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[19]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[20]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[21]  Eidanger, gravlagte 1719-1732, Registrert av Jørn Olsen 

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[23]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 12.

[26]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[27]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 40.

[28]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 187.

[29]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[30]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 180.

[31]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[32]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 96.

[33]  Kirkebok for Eidanger Mini. 03 1719-1732, skannet av digitalarkivet, uten sidetall.

[34]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[35]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 182.

[36]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 106.

[37]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 106.

[38]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[39]  Alder ved død.

[40]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 310.

[41]  Stipulert, Stipulert.

[42]  Skifte etter farmoren.

[43]  Stipulert, Stipulert.

[44]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 93.

[45]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 113.