| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| LØNNEBAKKE |


 

Fakta om gården

 

Lønnebakke Gnr 20 Bnr 11

 

 

 

Gårdsopplysninger

 

 

 

Eidanger Sogn 1725

 

Lønnebach (Lønnebakke)
Den 1te Huusmandsplads kaldet Lønnebach bruges af Hans Truelsøn gl. 65 aar, har tient for Marin Soldat, gift med Maren Amundsdatter gl. 49 aar, har 3 Sønner, Knud Hansøn gl. 19 aar, er aarstiener i Kiøbenhafen, Hans Hansøn gl. 9 aar, Isach Hansøn gl. 3 aar, 2de døttre, Anne Hansdatter gl. 11 aar, Kirsten Hansdatter gl. 2 ½ aar. Paa Pladsen kand fødes 1 Koe og 4 Saver.

 

 

 

Ekstraskatten 1762

 

 

Husmenn og Inderster under Langangen:

 

Huusmend/inderster: 1. Ole Lønnebakke og kone, søn Anders, piige Maria Gundersdatter,

 

 

 

 

Manntall 1782

 

Dette var nok Lønnebakke:

 

Sokn/Stad

Matr. namn

Bustad

Namn

Brud

Born

Tenestefolk

Andre i husstanden

Eidanger

Landgangen

Plads

Anders

1

3

1

Fader og moder

 

 

 

 

1801

 

Her står Lønnebakke oppført for seg ikke under Langangen.

 

 

Gard

P.

Føre-

Mellom-

Etter-

Hushalds-

Ald-

Sivil-

Merk-

Kjø-

nr

liste

namn

namn

namn

status

er

stand

Yrke

nad

nn

 

Lønnebakken

910

Anders

Olsen

Husbonde

56

1ste ægteskab

Gaardbruger

M

Lønnebakken

911

Marie

Jonsdtr

Hans kone

58

1ste ægteskab

K

Lønnebakken

912

John

Andersen

Deres børn

25

Ugift

M

Lønnebakken

913

Ole

Andersen

Deres børn

22

M

Lønnebakken

914

Engebreth

Hansen

Fosterbørn

16

Enroull. matros

M

Lønnebakken

915

Kisti

Hansdtr

Fosterbørn

20

K

Lønnebakken

916

Anne

Anundsdtr

Tjenestepige

25

K

 

 

Litt om salg, kjøp, pant og feste av gården:

(Fra tingbøker i Bamble sorenskriveri.)

 

 

Anno 15.07.1712 – Hans Trulsen lod lyse Hr. Assistenraad Gørrissens bevilgings seddel paa en ødegaards plads, Lønnebachen kaldet under Landgangen beliggende.

 

Anno 06.04.1744 – Frue Wiels bøxelsbref til Ole Hansen paa pladsen Lønnebache under grd. Landgangen af 25. febr. 1744.

 

Anno 22.01.1761 – Lensmand Hans Jensen Qvistes, hans transport til Ole Hansen Lønnebachen paa hans pant i Ødegaarden Solberg til Ole Hansen Lønnebachen, for 430 rd. (Ingen dato)

 

Anno 22.01.1761 – Ole Hansen pant. obl. til Aache Rørholdt med pant i Pls. Rørholdt. (dat. 11.09.1760)

 

Anno 29.05.1769 – Ole Lønnebachen mødte og fremlagde sit skriftlige stevnemaal af. 28 april sidsleden o.s.v.

 

Anno 25.01.1770 – Rødningsbrev dat. 19 sep. 1769 udstæd af Hr. Laugmand Greger til Ole Hansen for pls. Lønnebachen under Scheen laugstols benifiverede gaard Landgangen.

 

Anno 06.12.1776 – Retten sat paa grd. Muhle til domsafsagelse mellom Amund Sigtesøen og Ole Lønnebachen. Sagen er Solberg setter som Ole Lønnebachen i mange aar har haft og fremdeles bruker, (en svært lang sak)

 

Anno 18.02.1778 – Retten satt på Sigtesøen 18 febr. 1778 atter Ole Hansen Lønnebachen contra Amund Sigtesøen.

 

Anno 08.11.1780 – Aasteds sag imod enken Sara Christophersdatter fra Laugverge Anders Lønnebachen

 

Anno 11.08.1785 – Abraham Knudsens obl. til Anders Olsen Lønnebachen stor 499 rd. mod 1’ste prior i grd. Scheldsvig, 2 huder og 1 skind i Ørestvedt. (dat. 13.06.1785)

 

Anno 11.08.1785 – Ole Evensens obl. til Anders Olsen Lønnebachen mod 1’ste prior i hans hus i Brevig (dat. 29.06.1785)

 

Anno 26.06.1789 – Sorensk. Nors auctiosnskiøde til Anders Lønnebachen paa grd. Lanner mod betalt 700 rd. (dat. 13.04.1789)

 

Anno 26.06.1789 – Solbergsætret som Ole i mange aar har brudt sag med Amund Sigtesøen. Ole Hansens skiøde til sønnen Anders Olsen paa pls. Solberg Setret af skyld 3 skind med bøxel, Betalt 450 rd. (dat. 09.02.1789)

 

Anno 36.06.1789 – Amund Olsens skiøde til broderen Anders Olsen paa hans faders huus paa Lønnebachen mod betalt 175 rd. /dat. 08.06.1789)

 

Anno 21.05.1791 – Afkald fra Anders Olsen Lønnebachen som form. for Anne Andersdatter Nochlegaard som hendes mødres arv 12 rd. følgl. Skiftebr. af 8. juli, dat 16 mai

 

Anno 21.05.1791 – Aflyst Anders Olsen Lønnebachen pant. obl. til Hr. Halvor Nielsen i Scheen 390 rd. hvorfor er pantsat med 1 prior 1 hud i grd. Lanner dat. 03.04.1789 yhingl. 27. juni nestefter, afqvitt 11.04.1791.

 

Anno 23.01.1794 – Anders Lønnebachens skiøde til Lars Olsen paa ¾ skind i Kogersvold mod betalt 130 rd. (dat. 01.10.1793)

 

Anno 14.01.1799 – Hans Andersens obl. til Anders Olsen Lønnebakken og Bamble overformynderi stor 800 rd. mod 1. priors p. i 1 hud i grd. Ødegaarden (dat. 12.12.1798)

 

Anno 01.08.1799 – Rette blev sat paa Lønnebachen for at skyldsætte samme grd. blev skyldsat til 6 skind. Føder 3 kjør oh 1 hest.

 

Anno 29.08.1799 – Panteob. fra Hans Andersen til Anders Olsen Lønnebachen for 800 rd., hvorudf. Myndlingen Ingeborg Nielsdatter for 109 rd. mod 1. ste prior i 1 hud m. bøxel i Ødegaard. for 1000 rd. (dat. 12.12.1798)

 

Anno 14.06.1804 – Knud Olsen Lønnebakkens skiøde til John Andersen paa 1 hud 9 skind i grd. Schavraager for 2000 rd. (dat. 28.12.1803)

 

Anno 14.06.1804 – Knud Olsen Lønnebakkens skiøde til Ole Andersen paa 1 hud i grd. Lanner for 2013 rd. (dat. 28.12.1803)