| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I

| SMEKKERØD |


 

 

 

 

Ole Larsen f. ca 1702 og Elen Eriksdatter f. ca 1707 sin familie

 

 

 

Ole Larsen, f. ca 1702,[1] d. 1776 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[2] gravlagt 03.05.1776 på Eidanger kirkegård.[3]

 

Han kom fra Nordal da han giftet seg med Elen i 1739. Han ble siden nevnt som Ole Smecherød u/Prestegården i Eidanger.

 

Trol. 10/8-1739 i Eid. Copul. 12/11-1739.

Soldat, Ole Larsøn Nordal og Elen Erichsd.

Caut: Lars S. Lunde og Christen Qvæstad.

 

Ole Larsen Smekkerød utstedte i 1748 en panteseddel til Hans Qvist på 52 rdl. Dette med sikkerhet i en del løsøre. (datert 29.07.1748)

 

Prestegården 1762:

Plassens navn: Smekkerød

Huusmand: Ole Smekkerød og kone, søn Erich

 

Gravlagt som "Ole Lars. Smekkerød 74 aar".

 

Bamble Sorenskriveri, Skifteprotokoll nr. 9,

4.5.1776      Smøkkerød i Eidanger "Smøcherøe"

       Ole Larsen død g. Elen Erichsdtr.

       Barn:

       1. Erich (myndig).

       2. Støel 21 år.

       3. Anne 31 år g.m. Halvor Jansen Omborsnæs.

       4. Elen 29 år g.m. Lars Larsen Buer.

       5. Maria 23 år.

Anders Jacobsen Nordal laugverge for enken Elen Erichsdatter.

Formyndere for de umyndige: for sønnen Støel, broderen Erich Olsen og
for datteren Maria, Lars Larsen Buer.

Brutto 33-0-4.

Netto 15-1-20.

 

 

Gift 12.11.1739 i Eidanger kirke,[4] med Elen Eriksdatter, f. ca 1707,[5] (datter av Erik Olsen og Anne Eriksdatter), d. 1782 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[6] gravlagt 10.02.1782 på Eidanger kirkegård.[7]

 

Elen:

Hun ble nevnt som gift med Ole Smecherød under skifte etter søsteren i 1762, Hun ble også nevnt som dette som fadder til søsteren Anne Erichsdatter Lanner sine barn.

 

Gravlagt som "Elen Eichsd. Smekkerød 75 aar".

 

 

 

I.    Lars Olsen, f. 1741 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[8] døpt 01.11.1741 i Eidanger kirke,[9] d. 1757 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[10] gravlagt 24.04.1757 på Eidanger kirkegård.[11]

      

       Ole Smekkerød og Elen Erichsdatter - Lars

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nielsdatter, Anne Erichsdatter, mandfaddere: Jacob Qvædstad, Halvor Olsen Nordahl.

      

       Gravlagt som "Ole Smekkerøds søn Lars 16 aar".

 

 

 

II.   Anne Olsdatter, f. 1744 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[12] døpt 05.04.1744 i Eidanger kirke.[13]

      

       Ole Larsen Smekkerød og Elen Erichsdatters datter Anne                                                        

       Faddere: baaren af Erich Lundes kone Karen Nielsdatter, Anne Erichsdatter, mandfaddere: Niels Siljen, Halvor Olsen Nordal.

 

       Hun giftet seg 1. gang i 1769.

 

       Trol. i Eid. 16/2-1769. Copul. 15/6-1769.

       Enkemand Nils Knuds. Klep af Gierpen Sogn og P. Anne Olsd. Smekkerød.

       Caut.: Ole Lars. Lander og Halvor Aaltved.

 

       Hun giftet seg 2. gang i 1775.

 

       Trol. 8/6-1775 i Eid. Copul. 14/9-1775 i Brevig.

       Uk. Halvor Jansøn af Bamble Sogn og Enken Anne Olsd. Smekkerød i Brevig.

       Caut: Eric Ols. Klep og Lars Buer.

 

       Hun ble nevnt som gift med Halvor Janssøn i Omborsnes under skifte etter faren i 1776.

      

      

       (1) Gift 15.06.1769 i Eidanger kirke,4 med Nils Knudsen, født 1727 på Åsen i Gjerpen,1 (sønn av Knud Pedersen og Marthe Isachsdatter), døpt 06.04.1727 i Gjerpen,[i] død 1771 på Klepp i Gjerpen,[ii] gravlagt 04.05.1771 på Gjerpen kirkegård.10

      

       Nils:

       Knud Aasens Nils

       Faddere: Christen Klep, Nils Aasen, Nils Bechevals qde, Anne Klep.

      

       Hans foreldre nevnes på Bratsbergkleiva i Gjerpen i 1730.

 

       Han kom fra Klep i Gjerpen. Han var enkemann da han giftet seg med Anne Olsdatter i 1769. Hans første kone Maria Nilsdatter f. 1732 på Klepp døde på Klep i 1768.

 

       Gravlagt som "Niels Knudsen Klep 43 aar".

      

       7/5/1771       NIELS KLEP                            Skifte 334

       Klep           Arvinger:                             Pro.k. 7, s. 50a

                      Enka Anne Olsdatter og barna:

                      1. Knut Nielssen   11 år.

                      2. Niels Nielssen   6 "

                      3. Ole Nielssen     1 "

                      4. Anne Nielsdtr.  12 "

                      5. Berthe Nielsdtr. 8 "

                      Formynder for Knut og Niels: morbroren (vel farbroren?)

                                                          Hans Nielssen Klep.

                      Formynder for Ole: Jacob Aaltvet.

                      ----"---- -"- Anne og Berthe: Jacob Hanssen Lie.

                      Halvor Aaltvet ble laugverge for enka.

       Brt:    84 - 3 -  6

       Gjeld: 120 - 1 - 20 (insolvent).

       Jordegods: 1 7/8 skind i Klep, solgt på auksjon for 31 - 1 - 6.

 

      

       (2) Gift 14.09.1775 i Brevik kirke,[14] med Halvor Jansen, f. omkring 1740.[15]

      

       Halvor:

       Halvor Jansen Omborsnes.

 

       Se Lønnemyra u/Klepp i gamlegjerpen.no

 

 

       Anne Olsdatter og Nils Knudsen sine barn:

 

      

        A.    Ole Nilsen, (sønn av Nils Knudsen og Anne Olsdatter) født 1770 i Klepp i Gjerpen, døpt 02.02.1770 i Gjerpen,9 død 05.11.1812 i Eriksrød i Gjerpen.9

              

               Nils Kleps søn Ole

               Faddere: Christen Kleps kone, Elen Olsdatter, Tollef Høysæt, Ole Larsen, Lars Olsen.

              

               Gravlagt som "Ole Nilsen Ekonrød 42 3/4 aar".

 

              

               Gift 19.10.1797 i Gjerpen,9 med Maren Isaksdatter, født 1777 i Ekornrød i Gjerpen (datter av Isak Jensen og Anne Hansdatter), døpt 08.06.1777 i Gjerpen,9 død 13.05.1834 i Eriksrød i Gjerpen.

              

               Maren:

               Isak Jensens pb. Maren fra Eichonrøe

               Faddere: Johannis Bøles kone, Karen Olsdtr., Nils Moe, Jens Halvorsen.

              

               Gravlagt som "Maren Isaksd. enke efter Ole Nilsen, Ekornrød, 57 aar".

              

 

 

        B.    Maren Nilsdatter, (datter av Nils Knudsen og Anne Olsdatter) født 1771 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[iii] døpt 26.12.1771 i Eidanger kirke.12

              

               afdøde Nils Knudsen Klep af Gierpen Sogn og k. Anna Olsdtr. Smeckerød - Maren

               Faddere: 1. Anne Erichsdtr. Lanner 2. Gunil Amundsdtr. Lillegaard 3.  Ole Smekerød 4. Eric og 5. Sto Olsen ibid.

 

 

      

      

III. Ellen Olsdatter, f. 1746 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[16] døpt 29.09.1746 i Eidanger kirke,[17] d. 1818 på Skrapeklev i Eidanger, d. 03.10.1818 på Eidanger kirkegård.[18]

      

       Ole Smekkerød og Elen Erichsdatters datter Elen          

       Faddere: baaren af Sto Ødegaardens kone Birthe Ingerbretsdatter, Anne Erichsdatter, mandfaddere: Halvor Nordal, Amund Stosen Ødegaarden.

      

      

       Gift 04.11.1773 i Eidanger kirke,[19] med Lars Larsen, f. 1749 på Buer i Eidanger,[20] (sønn av Lars Larsen og Ingeborg Helgesdatter), døpt 31.07.1749 i Eidanger kirke,[21] konfirmert 21.04.1765 i Eidanger kirke,[22] d. 30.05.1831 på Skrapeklev i Eidanger, gravlagt 07.06.1831 på Eidanger kirkegård.[23]

      

       Se Buer

 

      

 

IV. Erich Olsen, f. 1749 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[24] døpt 22.06.1749 i Eidanger kirke,[25] konfirmert 20.04.1766 i Eidanger kirke,[26] d. 27.04.1819 på Osebakken i Gjerpen.[27]

      

       Ole Smekkerød og Elen Erichsdatters søn Erich                                                

       Faddere: baaren af Anders Lanners kone Anne Erichsdatter, Melene Iversdatter, mandfaddere: Niels Kausen, Anders Jacobsen Nordal.

      

       Konfirmert i 1766 som "Erich Olsen Smekkerød 17"

      

       Han er myndig og ugift under skifte etter faren i 1776.

      

       De bodde først på Klepp før det kom til Osebakken.

      

       Bosatt i Storgaden 195 på Osebakken (Ø Borge) i 1801. Se gamlegjerpen.no

 

      

       Gift 14.10.1773 i Gjerpen,[28] med Karen Nilsdatter, f. 1749 på Klepp i Gjerpen (datter av Nils Gundersen), døpt 30.11.1749 i Gjerpen,[29] d. 1809 på Osebakken i Gjerpen, gravlagt 01.06.1809 i Gjerpen.[30]

      

       Karen:

       Niels Kleps pb. Karen.

       Faddere: Christen Kleps kone, Inger Larsdtr., Hans Vernersen, Hans Højset, Anders Andersen.

      

       Gravlagt som "Erich Kleps kone 59 ½ aar". 

 

 

       Barn:

 

       A.   Tone Erichsdatter, f. 1774 på Klepp i Eidanger,[31] døpt 17.04.1774 i Gjerpen.[32]

            

             Erik Kleps datter Tone

             Faddere: Jon Kleps kone, Ingebor Evensdtr., Tollef Højset, Lars Larsen, Stoe Olsen.

            

             Bosatt hos Lars Christensen på Søndre Lunde i 1801 som "Thone Erichsdtr., Tjenestefolk, 26 år".          

 

 

 

       B.   Maren Erichsdatter, f. 1776 på Klepp i Gjerpen,[33] døpt 10.03.1776 i Gjerpen.[34]

            

             Erik Kleps pb. Maren

             Faddere: Lars Buers kone, Ingebor Evensdtr., Hans Aaltvet. Stoe Olsen.

            

             Hun er i tjeneste hos Torjus Christensen på Søndre Lunde i 1801 som "Maren Erichsdtr., Tjenestepige, 24 år".

 

 

 

       C.   Christen Erichsdatter, f. 1778 på Klepp i Gjerpen, døpt 29.03.1778 i Gjerpen,[35] d. 1782 på Klepp i Gjerpen, gravlagt 17.03.1782 i Gjerpen.[36]

            

             Erich Kleps db. Christen

             Faddere: Christen Kleps enke, Anne Larsdatter, Niels Olsen fra Ramsaasen, Lars Buer, Stoe Olsen Smucherøe.

            

             Gravlagt som "Erik Kleps s. Christen 4 aar".

 

 

 

       D.   Nils Erichsen, f. 1780 på Klepp i Gjerpen, døpt 03.12.1780 i Gjerpen.[37]

            

             Erich Kleppes db. Niels

             Faddere: Christian Højsets kone, Anne Nielsdatter, Halvor Aaltvet, Jacob Andersen, Knud Nielsen.

            

 

             Gift 16.05.1810 i Gjerpen,[38] med Ingeborg Olsdatter, f. 1787 på Fossum (datter av Ole Monsen og Gunhild Svendsdatter), døpt 09.12.1787 i Gjerpen.[39]

            

             Ingeborg:

             Ole Monsens pb. Ingebor fra Hyttene

             Faddere: Anne Hansdtr., Ambor Svendsdtr., Erik Olsen, Gunder Monsen, Nils Torstensen.

 

            

 

       E.   Ellen Erichsdatter, f. 1784 på Klepp i Gjerpen, døpt 14.04.1784 i Gjerpen,[40] d. 1784 på Klepp i Gjerpen, gravlagt 18.04.1784 i Gjerpen.[41]

            

             Gravlagt som "Erik Kleps d. Elen 5 uger".

 

 

 

       F.   NN Erichsdatter, f. 1786 på Klepp i Gjerpen, d. 1786 på Klepp i Gjerpen, d. 05.02.1786 i Gjerpen.[42]

            

             Gravlagt som "Erik Kleps dødf. dtr.".

 

 

      

V.   Marie Olsdatter, f. 1752 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[43] døpt 03.04.1752 i Eidanger kirke,[44] konfirmert 04.10.1767 i Eidanger kirke,[45] d. 1788 på Langangen i Eidanger,[46] gravlagt 24.03.1788 på Eidanger kirkegård.[47]

      

       Ole Smekkerøds barn navnl. Maria                                                         

       Faddere: baaren af Ole Landers kone, Kari Stoesdatter, mandfaddere: Niels Kaasen, Amund Lunde, Christen Erichsen Lunde.

      

       Konfirmert i Eidanger i 1767 som "Maria Olsdatter Smekerød 16".

      

      

       Gift 18.11.1779 i Eidanger kirke,[48] med[49] Jacob Olsen, f. 1759 i Langangen i Eidanger,[50] (sønn av Ole Sørensen og Karen Christensdatter), døpt 23.12.1759 i Eidanger kirke,[51] konfirmert 04.10.1778 i Eidanger kirke,[52] død 29.10.1829 på Oksum i Eidanger,[iv] gravlagt 07.11.1829 på Eidanger kirkegård.29

      

       Se Langangen

 

      

 

VI. Stoe Olsen, f. 1755 på Smekerød u/Prestegården i Eidanger,[53] døpt 20.04.1755 i Eidanger kirke,[54] konfirmert 06.10.1771 i Eidanger kirke.[55]

      

       Ole Smekkerøds barn navnl. Stoe                                                           

       Faddere: baaren af Christen syndre Lundes kone, Ingeborg Larsdatter Qvæstad, mandfaddere: Ole Lander, Niels Kaasen, Ingebrik Stoesen.

      

       Konfirmert i 1771 som "Stoe Olsen Smekkerød 16".

      

       Han er 21 år under skifte etter faren i 1776.

      

       I 1788 nevnes han som fadder for sin søster Marie sitt barn som "Stoe Smekkerød".

      

       Året etter giftet Stoe seg i Brunlanes da stod det nok at han var bosatt i Fredriksvern. Han kan jo nå ha vært soldat en periode?

 

       Brunlanes viet 30.08.1789:

       Ungkarl Stoe Olsen med pigen Maren Andersdatter Omsland

      

       Brunlanes trolovet 24.07.1789:

       Ungkarl Stoe Olsen af Frvern

       med Pigen Mari Andersdatter

       Caut: Jacob Anonsen Omsland og Søren Hansen Omsland.

 

       Han kom til Omsland Søndre i Kjose og da han giftet seg 2. gang i 1791 var hans svoger Jacob Langangen en av troloverne.

      

       Trol. 13/5-1791 i Eid. Copul. 7/7-1791.

       Enkemand Stoe Ols. Omsland Soud (søndre) og P. Anne Maria Anunsd. Lønnebakke.

       Caut: Jacob Langangen og Eric ibid.

 

       Han var bruker på Omsland Søndre fra 1790 til 1814.

      

       Omsland Søndre 1801:

       Tiose Annex          Omsland Søndre         2127    Stoe                 Olsen            Mand            50       2.egteskab     Gaardbrug og bonde

       Tiose Annex          Omsland Søndre         2128    Anne               Andersdtr        Konen           37       1.egteskab    

       Tiose Annex          Omsland Søndre         2129    Marie              Stosdtr           Deres børn     7                

       Tiose Annex          Omsland Søndre         2130    Niels               Stoesen           Deres børn     5                

       Tiose Annex          Omsland Søndre         2131    Ole                  Stoesen           Deres børn     2                

      

      

       (1) Gift 30.08.1789 i Brunlanes,[56] med Mari Andersdatter, f. ca 1764 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[57] (datter av Anders Hansen og Marte Rasmusdatter), d. 1791 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[58] gravlagt 13.01.1791 i Kjose i Brunlanes.[59]

      

       Mari:

       Hun kom fra Omsland da hun giftet seg. Hun står der som Mari Andersdatter Søndre Omsland.

      

       Lorens Berg har skrevet at Stoe var gift med Mari datter av Nils Amundsen Søndre Omsland og i Brunlanes bygdebok bind 2 i del 2 står hun som Anna Andersdatter. Dette stemmer ikke.

      

       Gravlagt som "Stoe Olsen Søndre Omslands kone Maren Andersdtr., baselseng, 29 aar".

 

      

       (2) Gift 07.07.1791 i Eidanger kirke,[60],[61] med Anne Marie Amundsdatter, f. ca 1764,[62] d. 1843.[63]

      

       Anne:

       Hun bodde på Lønnebakke i Eidanger da de giftet seg.

 

      

      

       A.   Maria Stoesdatter, (sønn av Stoe Olsen og Anne Marie Amundsdatter) f. 1792 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[64] døpt 11.03.1792 i Kjose kirke i Brunlanes,[65] d. 1800 i Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[66]

            

             Omsland Søndre Stoe Olsen og Anne Maria Anundsdatter ægte Datter Maria

             Faddere: Anne Hansdatter ibid, Anne Anundsdatter Sletholt, Jacob Nilsen Omsland, Ole Larsen ibid, Cort Larsen ibid.

 

 

 

       B.   Mari Stoesdatter, (datter av Stoe Olsen og Anne Marie Amundsdatter) f. 1794 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[67] døpt 16.02.1794 i Kjose kirke i Brunlanes.[68]

            

             Omsland Søndre Stoe Olsen og Anne Maria Anundsdatter ægte Datter Mari

             Faddere: Anne Henrichsdatter Saga, Kari Larsdatter ibid, Jørgen Amundsen ibid, Jacob Nielsen ibid, Anders Larsen ibid.

            

             Bosatt på Skjegge i Eidanger ifølge bygdeboken i Brunlanes.

 

            

             Gift[69] med Søren Andersen, f. ca 1795,[70] (sønn av Anders Hansen), d. 1864.[71]

            

             Søren:

             Han kalles Søren Andersen Soli i bygdeboken i Eidanger under Skjegge. Hans far skulle være en Anders Hansen ifølge samme boken.

            

            

 

       C.   Nils Stoesen, (sønn av Stoe Olsen og Anne Marie Amundsdatter) f. 1796 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[72] døpt 21.02.1796 i Kjose kirke i Brunlanes,[73] d. 1884.[74]

            

             Omsland Søndre Stoe Olsen og Anne Maria Anundsdatter ægte Søn Niels

             Faddere: Mari Hansdatter ibid, Anne Halvorsdatter ibid, Jørgen Amundsen ibid, Ole Larsen ibid, Cornelius Jacobsen Lindgiem.

            

             Copul. 1/8-1823 i Eid.

             Uk. Nils Stoesen Leerstang, 27. Tjenestedreng.

             Pigen Marthe Aasoldsd. Berg, 24. Tjenestepige.

             Forl: Christen Thorsen Leerstang og Ole Jakobsen Berg.

            

             Han nevnes som husmann på Bjørsund under Bjønnes. Festet i 1850 ei tomt på Sandøya.

 

            

             (1) Gift 01.08.1823 i Eidanger kirke,[75],[76] med Marte Åsoldsdatter, f. ca 1799,[77] d. 1862.[78]

            

             Marte:

             Hun kom fra Berg ved vielsen.

 

            

             (2) Gift 1863,[79],[80] med Anne Isaksdatter, f. 1821,[81] (datter av Isak Jensen og Ingeborg Hansdatter).

            

             Anne:

             Begge foerldrene fra Solum ifølge bygdeboken i Eidanger. Bosatt på Solvik under Bjønnes.

      

 

            

       D.   Ole Stoesen, (sønn av Stoe Olsen og Anne Marie Amundsdatter) f. 1798 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[82] døpt 16.12.1798 i Kjose kirke i Brunlanes.[83]

            

             Omsland Søndre Stoe Olsen og Anne Maria Anundsdatters ægte søn Ole

             Faddere: Anne Hansdatter ibid, Mari Anundsdatter Sletholt, Erich Jørgensen Omsland, Christopher Nilsen ibid, Cort Larsen ibid.

            

             Bosatt på Stubbekåsa under Skjegge i Eidanger ifølge bygdeboken for Brunlanes og bygdeboken for Eidanger. Han var den første brukeren der.

            

 

             Gift[84] med Kirsten Helliksdatter, f. 1792 i Seljord.[85]

            

             Kirsten:

             Hun skal ha kommet fra Seljord.

 

            

 

       E.   Anund Stoesen, (sønn av Stoe Olsen og Anne Marie Amundsdatter) f. 1802 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[86] døpt 14.03.1802 i Kjose kirke i Brunlanes,[87] d. 1802 i Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[88]

            

             Stoe Olsen ægte søn Anund Omsland Søndre og Anne Marie Anundsdatter

             Faddere: Anne Iversdatter Saga, Eli Guttersdatter Omsland, Anders Larsen Saga, Cort Larsen Omsland, Torger Larsen ibid.

 

 

 

       F.   Lars Stoesen, (sønn av Stoe Olsen og Anne Marie Amundsdatter) f. 1803 på Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes,[89] døpt 28.08.1803 i Kjose kirke i Brunlanes,[90] d. 1805 i Omsland Søndre i Kjose i Brunlanes.[91]

            

             Stoe Olsen ægte søn Lars Omsland Søndre og Anne Marie Amunsdatter

             Faddere: Anne Hansdatter og Anne Jacobsdatter Omsland, Jørgen Amundsen, Anders Larsen, Cort Larsen Omsland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1]  Alder ved død.

[2]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 148.

[3]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 174.

[4]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[5]  Alder ved død.

[6]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 148.

[7]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 176.

[8]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[9]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 71.

[10]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[11]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 363.

[12]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 99.

[13]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 99.

[14]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[15]  Stipulert, Stipulert.

[16]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[17]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 119.

[18]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[19]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[20]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 64.

[21]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 140.

[22]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 48.

[23]  Eidanger, døde 1814-1831 registrert av Torbjørn Aasetre.

[24]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[25]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 139.

[26]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[27]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[28]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[29]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[30]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[31]  1801 tellingen.

[32]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[33]  1801 tellingen.

[34]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[35]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[36]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[37]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[38]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[39]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[40]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[41]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[42]  Gjerpen bygdebok av Gard Strøm, "Gamle Gjerpen.no".

[43]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 156.

[44]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 156.

[45]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[46]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[47]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 179.

[48]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[49]  Bygdebok for Eidanger Bind 1 av C.S.Schillbred, side 82.

[50]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, HF 197, side 195.

[51]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 195.

[52]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 51.

[53]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[54]  Kirkebok for Eidanger Mini. 04 1733-1759, skannet av digitalarkivet, side 177.

[55]  Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, Eidanger og Siljan konfirmerte, 1764-1814, avskrift på Eidangerslekt

[56]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 286.

[57]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[58]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[59]  Informasjon gitt av Ivar Kokkersvold.

[60]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[61]  Eidanger, Viede 1695 til 1800 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen".

[62]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[63]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[64]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[65]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 194.

[66]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[67]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[68]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 205.

[69]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[70]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 631.

[71]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 631.

[72]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[73]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 216.

[74]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[75]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[76]  Viede i Eidanger 1815 -1823 Registrert av Gard Strøm på "Gamle Gjerpen" på internett.

[77]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 538.

[78]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 538.

[79]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[80]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 540.

[81]  Bygdebok for Eidanger Bind 2 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 540.

[82]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[83]  Kirkebok for Brunlanes nr 1 1766-1801, skannet av digitalarkivet, side 233.

[84]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[85]  Bygdebok for Eidanger Bind 3 av Per Chr. Nagell Svendsen, side 636.

[86]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[87]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 5.

[88]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[89]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.

[90]  Kirkebok for Brunlanes nr 2 1802-1834, skannet av digitalarkivet, side 15.

[91]  Bygdebok Brunlanes bind 3 del 2 Berg og Kjose sogn av Astri Jahnsen 1992, side 1136.[i]  gamlegjerpen.no.

[ii]  Gjerpen, gravlagte 1681-1814 registrert av Jon Hvitsand, tilgjengelig på CD fra Grenland Ættehistorielag.

[iii]  Kirkebok for Eidanger Mini. 06 1764-1814, skannet av digitalarkivet, side 16.

[iv]  Kirkebok for Eidanger Mini. 07 1814-1831, (Avskrift gjort av Torbjørn og Gunlaug Aasetre)